Danske biofyr-producenter raser over tilskud til varmepumper

Danske producenter af biokedler, som kan opvarme bygninger ved at brænde blandt andet træpiller, flis og korn af, er rasende over det tilskud til at skrotte oliefyr, som regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet som en del af finansloven for næste år.

Tilskuddet, der rækker til at skrotte cirka hvert tiende af de omkring 300.000 danske oliefyr, bliver kun givet, hvis ejerne i stedet kobler sig på fjernvarme eller køber en varmepumpe. Eventuelt kan det ifølge en pressemeddelelse fra klima- og energiminister Connie Hedegaard også gives penge til nye fyr, herunder biofyr, i kombination med solfangere.

Netop kombinationen af biofyr og solfangere fungerer ifølge Esben B. Pedersen, formand for biogruppen under Dansk Energi Brancheforening, dog i mange tilfælde rigtigt dårligt. Derfor er biokedlerne i praksis udelukket fra at få del i skrotningsordningen, med mindre den bliver ændret.

»Vores biofyr er de eneste CO2-neutrale«

Biokedlerne er ifølge brancheforeningen den eneste mulighed for, at danskerne erstatter deres oliefyr med en 100 procent CO2-neutral opvarmning. Varmepumper halverer typisk udslippet, har foreningen beregnet, mens kun 20 procent af fjernvarmen herhjemme produceres CO2-neutralt.

»Vores fyr kan køre på mange typer af brændstoffer, men fælles for dem er, at de optager nøjagtig lige så meget CO2 under væksten, som de afgiver, når de bliver brændt af,« pointerer Esben B. Pedersen.

»Hvis vi får sat varmepumper ind over det hele, så skal vi etablere mere elforsyning i Danmark, og den vedvarende energi kan ikke følge med,« tilføjer han.

Han understreger, at producenterne ikke vil have særstilling. De vil blot have samme mulighed for, at kunderne kan få tilskud, som producenterne af varmepumper.

»Hvis nogen skal have tilskud, så skal alle have tilskud,« lyder Esben B. Pedersens budskab.

Partikel-forurening er ikke et problem fra nye fyr

Han fremhæver, at mange af de danske oliefyr befinder sig i landområder, hvor der hverken er fjernvarme eller naturgas.

»Det er derude, at bioenergien findes, og det betyder, at der kun er kort transport,« siger Esben B. Pedersen.

Han afviser, at det er et problem, at mange landmænd vælger at brænde fødevarer - korn - af i deres biokedler.

»Det koster mere CO2 at fragte kornet til de fattige lande,« siger han.

Heller ikke partikeludslippet fra biokedlerne skal danskerne være bekymrede for, mener brancheforeningen.

»Hele branchen herhjemme er langt foran på det område på grund af Miljøministeriets brændeovnsbekendtgørelse, som trådte i kraft sidste år,« mener Esben B. Pedersen. Bekendtgørelsen strammede kravene til nye brændeovnes og biokedlers partikeludslip.

Markedet er allerede ved at gå i stå

Ifølge producenterne haster det med at ændre og indføre skrotningsordningen for oliefyrene.

»Kunderne er allerede kommet i tvivl om, hvilken energikilde de skal vælge,« siger Esben B. Pedersen, der selv er direktør for producenten Twin Heat.

Han frygter, at markedet går helt i stå, indtil skrotningsordningen træder i kraft, sådan som det skete med renoveringspuljen. Derfor foreslår Dansk Energi Brancheforening, der samler producenter og installatører af både olie-, gas- og biofyr, at skrotningsordningen kommer i gang hurtigst muligt og gerne fra årsskiftet. Regeringen planlægger nu med 1. april som startdato.

Tilskuddene til at skrotte oliefyr vil blive uddelt efter først-til-mølle-princippet og med faste beløb, der kommer til at afhænge af, hvad fyrene erstattes med.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Dansk Energi Brancheforening

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Brændeovnsbekendtgørelsen sætter i bilag 1 loftet for partikeludslip alt for højt, nemlig til 10g pr. kg træ. I branchen fortæller man højlydt om at det kunne de forlængst overholde. Den samlede partikel-emission fra individuel opvarmning (især træ) er da også ved at være doblet op i dag i forhold til 2002. Så godt går det med afsætningen... Den anden skrøne i denne svanesang er påstanden om 100% CO2-neutralitet for både korn og træ. Kornet ved Du hvor Du har - skovene ikke. IUFRO (skovforskerne internationalt) advarer om at skovene globalt bliver tipping point - afgiver netto CO2 -, når den globale temperaturstigning ift førindustrielt niveau kommer op over 2,5 grader C. Og med CO2 taler vi om globale relationer. Den ekstra mængde CO2, Du udsender, når Du erstatter oliefyret, finder jo ikke nogen lokal skov, der skulle opsuge den - netop her i fyringssæsonen og netop her i Lilellund. Hvis nogen mod bedre vidende fastholder CO2-neutralitets-påstanden for træfyring -uanset klimaets kritiske tilstand -, så er det at udstede skråsikre kreditter, ligesom vi så det på boligmarkedet. Kollapset venter om hjørnet!

 • 0
 • 0

Hvorfor fungerer disse to ting dårligt sammen? Her gik jeg og troede at det var den både billigste og bedste opvarmningsløsning (hvis man da gider ligge lidt arbejde i biofyret). Har jeg taget fejl?

 • 0
 • 0

... at stenovne er fuldt på højde med biokedler i de nævnte kvaliteter, så hyler jeg da gerne med i koret.

Når man angiveligt vil have folk til at holde op med noget (fyre i gamle oliefyr), så giv evt. et tilskud til dét, i stedet for at ville bestemme hvad de skal gøre i stedet.

Disse tilskudsordninger retter sig altid imod en eller anden bestemt branche, hvis tur det nu er til at få en bid af kagen. Denne gang varmepumpefabrikanterne, sandsynligvis som et plaster på såret over nye afgifter på el.

Da man for nogle år siden ville af med el-varmen, gav man tilskud til vandbårne systemer, selvom der var langt bedre alternativer for netop denne målgruppe, men det var åbenbart v.v.s.branchens tur dengang.

En sådan jævnlig statsfinancieret skævvridning af markedet, er, incl. det tomrum der opstår fra snak om tilskud til handling, direkte ødelæggene for de mange mindre virksomheder, som har brug for en jævn afsætning.

Derudover hjælper det ikke folk til at træffe den mest fornuftige beslutning om energiforsyning, når muligheden for at rage tilskud til sig får mere opmærksomhed, end det at finde den bedste løsning.

 • 0
 • 0

Mark - det fungerer ikke nødvendigvis dårligt sammen, tværtimod. Det er dog tåbeligt, hvis tilskud til at fyre med brænde er afhængigt af et solvarmeanlæg, hvis man nu tilfældigvis bor ude i skoven. Som nævnt ovenfor, så lad dog folk selv finde ud af hvad der er det mest fornuftige i.f.t. hvor de bor.

 • 0
 • 0

Forstår heller ikke lige hvorfor de to ting ikke fungere sammen.

Mine forældre bor på Fyn i et gammelt 250 m2 stort og ikke særlig velisoleret hus, et sted uden fjernvarme og naturgas. De fik for nylig skiftet det gamle oliefyr ud med et pillefyr som så arbejder sammen med det gamle solfanger anlæg på taget.

Dvs. i 3-5 måneder om året er pillefyret helt slukket, da solfangerne kan levere alt det varme vand der skal bruges i husstanden. Hvis de i "nødstilfælde" skal bruge varme, så er der en el-patron i varmtvandsbeholderen.

Hvordan kan det være et dårligt samarbejde ?

 • 0
 • 0

40% af den hjemlige el-produktion sker fortsat ved kulkondens. I forhold til den marginale elproduktion er samme kulkondens fuldstændigt dominerende.

For "mine" naturgasdrevne mikro-kraftvarmeværker betyder dette at deres SAMLEDE emission er langt mindre end emissionen fra alene den el-produktion, de fortrænger. Dvs. emissionen fra deres tilhørende varmeproduktion er faktisk negativ!

Skal de så også have tilskud???

Jeg finder ikke tanken om en ny byge af special-tilskud særligt tillokkende. Derimod er fornuftige GENERELLE løsninger baseret på helhedsbetragtninger (f.eks. i form af et meningsfuldt afgiftssystem) ikke alene attraktive, de er simpelt hen nødvendige hvis vi skal komme ud af hullerne igen - i stedet for at spilde tiden på lobby-virksomhed for hver vores specielle darling.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Rolf i, at privat træfyring hører fortiden til! Uanset for meget brændeovnslobbyen hyler op, og uanset om DAPO har penge på kistebunden, så har de videnskaben imod sig.

For det første udleder også træpillefyr og masseovne en del sundhedsskadelige partikler, og bør derfor ikke anvendes i beboelsesområder (og hvor mange danskere er det lige, der bor uden for beboelsesområder...?).

For det andet er det mere energieffektivt og folkesundhedsmæssigt fordelagtigt at fyre træpillerne af på moderne kraftvarmeværker og samtidig satse massivt på at få udbygget fjernvarmenettet i Danmark.

For det tredje hersker der i videnskabelige kredse relativ stor usikkerhed om, hvorvidt træafbrænding nu også er klima-neutralt… og hvor klogt er det for menneskeheden at tage chancen...?

 • 0
 • 1

Ryan, træpiller i kraftvarmeværker fungerer fint, men det gør de også i individuelle fyr. Og fjernvarmen kommer aldrig helt ud på landet, så hvilken CO2-neutral opvarmningsform skal vi tilbyde dem, som ligger for langt fra fjernvarmenettene?

Tvivlen om hvorvidt træafbrænding er CO2-neutralt kender jeg ikke til. Den popper op af og til, men bliver tilbagevist hver gang. Dokumentation please!

 • 0
 • 0

Teknisk set fungerer et træfyr og solfangere OK. Men fra en økonomisk betragtning er det en mindre heldig kombination.

Det skyldes at træ er et billigt brændsel - brænde, flis og træpiller koster i størrelsesorden 1/4 til 1/2 af olie og gas pr. energienhed. Derfor er besparelsen ved at fortrænge træ med solvarme meget mindre, og investeringen i solfangeren forrentes dermed dårligere.

 • 0
 • 0

[Ironi on] Endelig en meningsfælle, som ved hvad det drejer sig om!!

Ja, hvad er det for noget tågesnak om tilskud til varmepumper, jordvarme, vindmøllestrøm og solfangere ??? Enhver ordentlig opvarmningsform skal naturligvis kunne lugtes i hele kvarteret og udsende en herlig tyk og sort CO2-neutral og miljøvenlig brænderøgshygge, så alle i hele kvarteret kan mærke at de lever og ånder. Der må jo stadig være kvarterer rundt omkring i landet med nogle stakler, som må nøjes med den smule røg, som sådan et oliefyr kan udsende. Eller naturgasfyr, for den sags skyld, som jo kun udsender CO2 og vanddamp - og det er jo endnu værre, for som alle ved, så virker vanddamp jo som en drivhusgas. Jeg synes at det er synd, at der stadig findes byområder, som endnu ikke er blevet beriget med dette geniale miljøtiltag, for brænderøgshygge burde virkelig være en menneskeret!!! Og skal de virkelig nøjes med at blive prakket sådan noget højteknologisk halløj som varmepumper, jordvarme, vindmøllestrøm og solfangere på, når de nu kunne nøjes med f.eks. en CO2-neutral Varde brændeovn og en rustfri Distriwest miljøskorsten fra det nærmeste byggemarked ? Og brænde og træpiller kan man jo efterhånden købe i ethvert supermarked, byggemarked eller tankstation med respekt for sig selv. Og kan vi også få lov til at fyre med brændsel lavet af tørret gylle herinde i byen, så gør vi ikke kun landbruget og vognmændene en stor tjeneste, men i den grad også miljøet. For her i Danmark har vi jo fattet hvad det drejer sig om med hensyn til miljørigtige og gennemtænkte miljøtiltag - nå ja, undtagen de dér højteknologifreaks og fanatiske miljøforkæmpere, som forlanger ren luft i byerne. Tænk på, at rundt omkring i verden, f.eks. i Syditalien, Australien og Californien, går store skovarealer op i røg hver sommer, så alt det dejlige træ ikke når at gøre ordentlig nytte i miljøets og menneskehedens tjeneste. I Danmark har vi trods alt en mere intelligent omgang med naturens ressourcer, for her tager vi skoven med ind til byen og brænder den af dér, til stor glæde for miljøet og for alle os, der sætter stor pris (!) på brænderøgshygge - sålænge røgen driver ind til naboerne, naturligvis. Og det fremragende miljøkoncept har vores nabolande jo også set fidusen i, for både Polen, Tyskland og Sverige sender lastbilfuld efter lastbilfuld med brændetårne og træpiller med plastikaffald i til os sande miljøhelte her i Danmark, som har fattet hvad det drejer sig om, og som kan hente alt det herlige CO2-neutrale miljøguf på vores trailer i det nærmeste byggemarked. Al den snak om andre opvarmningsformer burde forstumme øjeblikkeligt, for potentialet ved brænderøgshygge er jo slet ikke udnyttet fuldt ud endnu. Det er jo ikke kun villakvarterer, som endnu ikke er beriget med velduftende brænderøgshygge, men også f.eks. kontorbygninger, fabrikshaller, værksteder, institutioner, lejligheder, etc., etc. Og tæller man udlandet med, så vil man opdage et stort gabende hul i den samlede viden om, hvad der virkelig gavner miljøet. Her er der virkelig et stort uudnyttet potentiale, for tænk, her fyrer mange stadig med naturgas, flaskegas, olie, kul og koks. Hvis ikke det er miljøsvineri, så ved jeg ikke hvad der er! Og til alt det dér hysteri hos fanatiske miljøforkæmpere om, at brænderøgshygge skulle være skadeligt, kan jeg til slut kun sige ligesom alle mine sande med-miljøhelte: Har jeg måske taget skade ?!? [/Ironi off]

 • 0
 • 0

Ja den er sjov Uffe ;-)

Tænk at de også har en brændeovnshaderforening i Norge ! Bare lidt pudsigt, at alle indlæggene er på dansk og linker til præcis de samme velkendte sites som Ryan, Solveig og Rolf plejer at kalde "dokumentation ?!?

Og så er der sørme også både en Ryan og en Rolf på "vennelisten" :-0

 • 0
 • 0

Anders

Mange brænde eller pillefyr fungerer dårligt om sommeren fordi de kører på dellast og dermed forurener de ret meget. Godkendelsen af fyret er foretaget ved fuldlast; derfor kan producenten fremvise høje tal på virkningsgraden. I disse tilfælde er det en god ide at kombinere med solvarme.

Men har man skruet anlægget rigtigt sammen ,dvs et brændefyr med akkumuleringstank så man kan fyre ved fuldlast, er der lidt bedre økonomi i det. Men hvem gider fyre året rundt? ikke mange tror jeg.

Det er som i så mange af livets andre forhold, det er de få der ødelægger det for de andre. Det er når folk fyrer i de gamle kedler f.eks Salamander, at det går galt. Disse kedler er slet ikke beregnet til træ, men derimod gasfattigt koks. Så man kan ikke få brændt gasserne fra træet af i disse ovne. Brændkammeret er jo omgivet af vand, så det er umuligt at få temperaturen op så man kan få en ordentlig forbrænding. I en masseovn foregår forbrændingen ved 900 gr eller derover det meste af tiden.

Vh Arne Birkø

 • 0
 • 0

Eller sagt på en anden måde: Udelukkende at se på økonomien i valg af teknologi er ikke altid det mest hensigtsmæssige.

Vælger man masseovn og solvarme og derefter kigger på økonomien i at efterisolere, så ser det sløjt ud for isoleringen. Vælger man at isolere først, så bliver økonomien selvfølgelig dårligere i sol/brænde.

Derfor skal disse systemer betragtes som helhedsløsninger, hvor den samlede økonomi kan indgå, sammen med hvad der ellers måtte være af fordele.

Helhedsløsningen skal selvfølgelig passe til de reelle faktuelle forhold og ikke "dikteres" fra Christiansborg.

 • 0
 • 0

Når Rolf Czeskleba-Dupont inddrager IUFRO i hans argumentation, er det bevidst manipulation for at fremme egne interesser.

IUFRO,s formål er via et globalt samarbejde at forstå og fremme de økologiske, økonomiske og sociale aspekter ved skove og træer i bredeste forstand. Det skal bemærkes at IUFRO arbejder i Afrika, Latinamerika, Stillehavsområdet og Asien da problemerne hovedsageligt findes der.

IUFRO arbejder ikke i Europa af betydning, da Europa som eneste verdensdel har bedst styr på skov og bæredygtig skovdrift.

Hvad IUFRO i virkeligheden siger er, kort sagt, at skovene under bestemte forhold afgiver CO2, når temperaturen stiger ud over hvad arterne udviklingsmæssigt er tilpasset.

Det er der ikke noget nyt i - det nye er, at Rolf påstår CO2 bevidst vælger om det skal opsuges i træ eller korn.

 • 0
 • 0

Hold op med at snakke om brændefyr, akkumuleringstank og solfanger!

Jeg ender med at bruge en frygtelig masse penge på det! :-)

 • 0
 • 0

Nu må du hellere gøre som ministeren siger Uffe.

Vente pænt til du kan deltage i lotteriet om tilskudspenge, og så bare håbe på, at leverandøren ikke er gået konkurs i mellemtiden.

 • 0
 • 0

Strålende ide. På et eller andet tidspunkt vil der komme en støtteordning til at få brændefyr installeret, det er jeg hermed overbevist om.

 • 0
 • 0

Min svoger har for ca et år siden investeret i et pillefyr i kombination med et solvarme anlæg, og det fungerer perfekt. De sparer masser af penge og det hele kører automatisk. De gik fra oliefyr.

 • 0
 • 0

Hej Uffe

Nej, du ender med at SPARE en masse penge og gøre miljøet en stor tjeneste.

Jeg har arbejdet med det her i over 15 år og har aldrig haft en utilfreds kunde!

Vh Arne Birkø

 • 0
 • 0

Det er vist kun en ganske lille håndfuld her, som ikke mener at det virker. Og Arne - både du og jeg ved, at privat træfyring kan gøres mere effektivt og mere miljørigtigt, end ved at pulverisere brænde, stampe det til piller og derefter hælde det ind på centrale værker for derefter bruge el og varmetab i distributionen.

Problemet, og debatten her, handler om tilskudsordningen. For ikke længe siden kunne man få kr. 4.000,- i præmie for at smide sin gamle Salamanderkedel ud. Den ordning var en succes, bl.a. fordi den blev effektueret kort efter den blev omtalt første gang og ikke mindst fordi der ikke blev stillet andre krav, end at den gamle kedel skulle ud. Hvad der så erstattede den måtte folk selv om, men der er da givetvis kommet lidt flere pillefyr, masseovne, varmepumper og solvarmeanlæg op af den grund. Vel at mærke UDEN at branchen skulle igennem en dyr stilstandsperiode først, hvilket i sig selv ikke billiggør anlæggene.

Hvis hensigten med denne tilskudsordning er at komme af med gamle oliefyr, hvorfor gentager man så ikke bare succesen med Salamanderkedlerne ???

Det ville give en meget enklere administration (= flere reelle tilskudskroner), kortere sagsbehandlingstid, mindre turbulens for leverandørerne, og ikke mindst en større chance for, at de nye anlæg der blev resultatet havde en større chance for at være tilpasset de faktuelle forhold og dermed bedre fungerende.

Jeg nægter at tro, at man ikke kan regne den ud på Christiansborg, så der må simpelthen være en anden hensigt.

 • 0
 • 0

Lars, for at starte med det sidste først: Nej, jeg tror ikke de kan regne den ud på Borgen.

Og jeg tror de er påvirket af den megen hype der har været omkring jordvarme/varmepumper den seneste tid.

Men du har ret. De kunne lige så godt lave den samme ordning som for de ikke-godkendte brændefyr. Men jeg er dog alligevel imod tilskud. Den seneste renoveringspulje har skabt al for megen turbolens på arbejdsmarkedet, og for mit eget vedkommende fik jeg alt for meget arbejde.

Men jeg kan dog ikke forstå hvilket ærinde Esben B. Pedersen har ved at sige at solvarme ikke virker sammen med biofyr..... Han burde da om nogen, have lidt forstand på det.

Er der nogen der kan gennemskue det?

Vh Arne Birkø

 • 0
 • 0

Hej Uffe

Nej, du ender med at SPARE en masse penge og gøre miljøet en stor tjeneste.

Jeg har arbejdet med det her i over 15 år og har aldrig haft en utilfreds kunde!

Vh Arne Birkø

Lad mig så spørge dig, hvordan skal mit system dimensioneres, hvis:

Mit årsforbrug er 900m³ gas, højeste forbrug per måned er 136m³.

Hvor tit skal jeg fyre i brændekedlen? Hvor stor akkumuleringstank skal jeg have hvis jeg kun vil fyre een gang hver 3. dag? :-)

Er der en tommelfingerregel der kan regne m³ naturgas om til rummeter træ? (gran)

Mit eget gæt er godt 2kilo træ pr. m³ gas ved ca. ens virkningsgrad på fyrene (mit gasfyr er ikke kondenserende, så et gæt på virkningsgrad er 85%) - og dvs. godt 1 rummeter tørt grantræ per 150m³ gas.

Holder den beregning mon?

 • 0
 • 0

Reguleringer som først resulterer i for lidt og derefter i for meget er noget skidt. Især for håndværkere som du og jeg, som ikke har mulighed for at oparbejde et lager, og derefter holde "brandudsalg", hvor staten betaler rabatten. Så jeg er helt enig med dig i det med tilskud generelt. For storindustrien er det noget andet, men det er jo sjældent der innovationen går hurtigst.

Eks. har vi jo begge været i fuld gang med at bygge ovne som også dækker varmtvandsforbruget i vinterhalvåret mange år før Tulikivi implementerede dette.

Jeg undrede mig også over den del af Esbens udmelding og havde egentlig forventet en nærmere forklaring fra ham selv her.

Nu skriver han jo (ifgl. journalisten) at solvarme i mange tilfælde" fungerer dårligt sammen med biobrændsel. Hvis "mange tilfælde" dækker over de steder hvor solvarme ganske enkelt er uhensigtsmæssig, så er det jo ikke helt forkert, men disse tilfælde ville jeg ikke selv kalde "mange".

En mere sandsynlig årsag kunne være, at tilbage betalingstiden bliver lidt længere på det samlede anlæg, men det fungerer det jo ikke dårligere af.

Jeg betragter derfor denne del af hans udmelding som lige så økonomisk/politisk baseret, som ministerens jubel over at have gjort noget godt for branchen. Begge dele handler om at få nogle penge flyttet et bestemt sted hen. Det klæder bestemt ikke en evt. kommende miljøkommisær.

 • 0
 • 0

Uffe du mangler et par oplysninger før akumoleringstanken kan beregnes: Laveste acceptable fremløbstemperatur (har du store/små radiatorer/gulvvarme?)

Modsat masseovnen har en vandtank et kogepunkt, så temperaturforskellen der afgør antallet af hengemte calorier er mere afhængigt af den lavest brugbare temperatur.

 • 0
 • 0

Af Uffe Merrild, 23.11.2009 kl 13:02

Hej Uffe

Nej, du ender med at SPARE en masse penge og gøre miljøet en stor tjeneste.

Jeg har arbejdet med det her i over 15 år og har aldrig haft en utilfreds kunde!

Vh Arne Birkø

Lad mig så spørge dig, hvordan skal mit system dimensioneres, hvis:

Mit årsforbrug er 900m³ gas, højeste forbrug per måned er 136m³.

Hvor tit skal jeg fyre i brændekedlen? Hvor stor akkumuleringstank skal jeg have hvis jeg kun vil fyre een gang hver 3. dag? :-)

Er der en tommelfingerregel der kan regne m³ naturgas om til rummeter træ? (gran)

Mit eget gæt er godt 2kilo træ pr. m³ gas ved ca. ens virkningsgrad på fyrene (mit gasfyr er ikke kondenserende, så et gæt på virkningsgrad er 85%) - og dvs. godt 1 rummeter tørt grantræ per 150m³ gas.

Holder den beregning mon?

Hej Uffe

Om din beregning holder, kommer an på om dit gasfyr er kondenserende eller ikke. Hvis det er, skal du regne med øvre brændværdi som er 12,3 kwh/m3 og da du vanskeligt kan hive mere end 4,5 kwh ud af hver kg tørt brænde, skal du regne med 3 kg brænde pr m3 gas. Oven i det er der den psykologiske faktor der får folk til at holde en lidt højere komforttemperatur hvis varmen er forholdsvis billig og miljøvenlig ift, at man sparer lidt på den hvis den er dyr. Og det er jo ganske menneskeligt!

Under alle omstændigheder kan du forrente anlægget over en forholdsvis kort årrække.

Hvor tit du skal fyre, er kun et spørgsmål om hvor stor en akkumuleringstank du vil investere i. De koster jo også penge og de fylder ret meget.

Vh Arne Birkø

 • 0
 • 0

Tillad mig at supplere Arne.

Uffe - Størrelsen på akkumoleringstanken afhænger også af størrelsen på fyret. Tanken skal levere når fyret ikke kører, så jo større fyret er, jo hurtigere varmer det tanken op og jo flere timer er der tilbage i døgnet som tanken skal klare. Så kort sagt - jo større fyr jo større akkumoleringstank.

1 watttime opvarmer 0,861ltr. vand 1 grad. Udfra det kan du vist regne videre på Arnes tal. Da du ikke har kondenserende drift på dit gasfyr skal du ikke regne med mere end 10kWt/m3

Du har efter dine oplysninger brug for ca. 45kWt/døgn i den koldeste periode.

Du kan normalt ikke regne med at varme toppen af tanken op til meget mere end 85C uden at have lokalkogning i kedlen. Hvis laveste brugbare fremløbstemp er 50C har du altså T.diff. 35C at gøre godt med.

Er tanken på 1000ltr. kedlen på 20kW har du varmet den op på 1 3/4 time. Da du samtidig forbruger knabt 2kw tager det nok nærmere 2 timer. Tilbage i døgnet er der 22 timer. I tanken er der til 19 timer.

Alt sammen simple udregninger, som i virkelighedens verden ikke rækker en meter. (Måske derfor Arne ikke bevæger sig ind på det ?)

Vi har jo ikke medregnet, at kedlen ikke giver 20kW fra start til slut. Vi har heller ikke medregnet, at huset selv incl møbler, kedel, jern i tank + rør + radiatorer + evt. gulvvarme også akkumolerer varme og endelig har vi ikke medregnet varmetabet fra kedel/tank, hvis disse ikke står i et i forvejen opvarmet rum. En masse +er og -nusser som erfaringsmæssigt leder tilbage til tommelfingerregler når oplysningerne er sparsomme.

Min tommelfingerregel siger mig, at med et forbrug på 10-15kg. brænde/dgn. - en kedel på 20kw nominel effekt, bør du ikke gå under 1.500ltr. akkumolering incl v.v.b. hvis du vil dække døgnbehovet med 1 fyring pr. døgn. 3 døgn = 4,5m3 Hertil kommer størrelsen af kedel+radiatorer og rør.

Og så er der nogen der siger at masseovne er store ?!?!?

Undskyld det lange indlæg, men vi er vist ikke så mange tilbage alligevel ;-)

 • 0
 • 0

Lars Helbro:

For ikke længe siden kunne man få kr. 4.000,- i præmie for at smide sin gamle Salamanderkedel ud

For [i]hvor[/i] 'ikke så længe side'?

 • 0
 • 0

Og så er der nogen der siger at masseovne er store ?!?!?

[i]Jeg[/i] ville nu [i]rigtig[/i] gerne have haft et alternativt tilbud, fra dig Lars, end dét som kostede 115.000,-! - Ikke mindst da jeg havde gjordt det klart, at jeg ønskede et prisbiligt tilbud!

Jeg føler du kastede mig 'i armene' på en almindelig brændeovnsfabrikant, og et dårligere samlet resultat, alene på grund af din overpris. (Du ville jo nærmest ombygge hele mit hus!) - Brændeovn m. gris incl, installering, VVS og skorstensfejer: 39.000,- Jeg ville hellere have givet 50.000,- for en stenovn.

 • 0
 • 0

John - det kunne du bare have bedt om, men du får ikke meget stenovn for 50.000 !

Jeg giver de tilbud hvor jeg mener kunden får mest for pengene, men selvfølgelig kan der da "skrælles af". Bundgrænsen er, at jeg nægter at lave noget jeg ikke ville have gjort hjemme hos mig selv.

Jeg bryder mig heller ikke om at købe bil for mere end kr. 50.000, men jeg forventer så heller ikke en levetid på 50-100år, sådan som du kan med en stenovn.

Alle parametre skal med når man vurderer en teknologi. Tilbagebetalingstid i.f.t. til alternativer, komfort, miljø, evt. værdiforøgelse af huset og selvfølgelig levetiden.

Hvad koster det at have "en" mobiltlf. i 50år? Forøger den husets værdi? Betaler den sig selv tilbage i.f.t. det eksisterende? Gør biler? Gør køleskabe? Gør spabade ? (måske lidt mere end ingenting?) Gør fjernvarme fra barmarksværker? Fortsæt selv !

 • 0
 • 0

Lars Helbro: "det kunne du bare have bedt om"

(Dét gjorde jeg jo netop også!) Jeg giver de tilbud hvor jeg mener kunden får mest for pengene, men selvfølgelig kan der da "skrælles af".

Det var jo så, åbenbart de "skrællede" tilbud [i]jeg[/i] var interesseret i, hvor ikke hele mit hus skulle om bygges. - Det virker faktisk ret godt med en brændeovn med gris, men, jeg mener en stenovn ville have været bedre, og det er hér, jeg mener du har fejlet, lars! - Selv dit forslag med selvbyg, villde de ca. 40.000 kr være llangt i underkanten. Så holder "din" fine økonomi for stenovne jo ikke i forhold til en energieffektiv brændeovn med gris. - Dog ville jeg stadig gerne have haft en stenovn, i stedet for en brændeovn.

 • 0
 • 0

P.S.: Jeg har stadig både mine, og dine tegninger! Ønsker du at gense dem, for at genopfriske din hukommelse, Lars?

På mine drejer det sig om én væg, medens det på dit udkast omfatter nærmest hele huset. hvilket var årsagen til at dit forslag blev forkastet. - Det var end ikke i nærheden af det ønskede.

Jeg tror, Lars, at dine idealer, sløre dit blik, i nogle situationer.

 • 0
 • 0

For lige at komme tilbage til "topic", så er det måske et godt eksempel på, at tilskud er så stærkt et virkemiddel. Vi vil alle gerne have det hele for det halve.

Citat Steen Møller: "Tilskud er såån noget der trækker een ved næsen, så man havner et helt andet sted, end der hvor man egentlig ville have været."

John, uanset om vi nok kun er os 2 tilbage i denne tråd, så kan jeg fra nu af kun svare dig privat om det konkrete tilbud. Ellers tror jeg der kommer en moderator efter os ;-)

 • 0
 • 0

For lige at komme tilbage til "topic",

Jeg forstår [i]virkelig[/i] dit ønske; Lars! - Og efterkommer det hermed.

Håber bare du har ændret forretningsmodel, for fremtidige, potentielle kunder! :-)

 • 0
 • 0

Jeg ved ihvertfald at det noget sjovere og have brændeovn end varmepumpe hvis strømmen går.!! Alle tilskud er åndsvage i et såkaldt frit samfund.. som oveni købet kalder sig liberalt.. Hvis brændeovne er så miljø fjendtlige er det da pussigt at ting vokser så flot efter en skovbrænd?

 • 0
 • 0

Hej Lars.

Tak for dit indlæg, det var meget grundigt synes jeg :-)

1.500l akkumulering kunne åbenbart ikke gøre at jeg kunne nøjes med at fyre en gang hver 3. dag, men ca. en gang om dagen. Det er velsagtens også acceptabelt.

Det er tilsyneladende svært at finde plads til 1.500l akkumuleringstank, i mit fyrrum. Konen mener også at vi skal holde os til at nøjes med træfyring i vores brændeovn. Ved nærmere eftersyn af vores brændeskur så bruger vi vist også en pæn del træ i brændeovnen allerede.

Så er der kun solfanger-ideen tilbage at lege med.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten