Danske atomeksperter: Absurde påstande om svensk atomudslip

»Det er fuldstændig umuligt. Det er helt udelukket, at man kan komme til at gribe ind i processen og derigennem sprede giftigt stof ud til omverdenen.«

Sådan lyder den kontante reaktion fra atomekspert og tidligere DTU-lektor i energi og fysik, Holger Skjerning, da Ingeniøren foreholder ham en artikel fra Videnskab.dk, hvori en svensk lektor fremsætter en række hårde påstande om sikkerhedsniveauet på de svenske atomkraftværker.

Blandt andet mener den svenske lektor fra Göteborg Universitet, Gunnar Lindgren, at "atomaffaldet spredes uafbrudt gennem atomkraftværkernes skorstene og gennem tilbagevendende tømninger af de tanke, som indeholder flydende radioaktivt affald."

Altså skulle de svenske myndigheder bevidst lede det giftige atomaffald ud i naturen.

SIS: Mærkelige påstande

Men det postulat afvises godt og grundigt af Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS:

»Vi kan ikke genkende den beskrivelse af, hvordan de svenske værker drives og angiveligt skulle slippe radioaktivt affald ud. Vi kender jo det svenske system og det svenske udstyr,« siger chefkonsulent hos SIS, Kaare Ulbak, som fortæller, at SIS altid kun har fået fuldt ud pålidelige rapporter fra de svenske myndigheder.

»Nogle af påstandene fremstår som meget mærkelige for os at læse, og der er ikke noget af det, vi kan genkende,« slutter Kaare Ulbak.

Ingen mennesker er i kontakt med atomaffaldet

Holger Skjerning er i dag pensioneret lektor fra SDU, og har et indgående kendskab til de svenske atomkraftværker og deres sikkerhedsprocedurer. Og ifølge ham er det fuldstændig udelukket, at der overhovedet slipper noget radioaktivt affald ud i forbindelse med tømninger af atomkraftværkernes tanke, sådan som det påstås af Gunnar Lindgren.

Holger Skjerning fortæller, at når atomaffaldet - det udtjente uranbrændsel - fjernes fra reaktoren og over i værkets opbevaringsbassin, foregår det under tre meter vand.

Og når affaldet dernæst skal overføres til Sveriges centrallager for brugt brændsel i Oscarshamn, foregår det atter under vand, hvor affaldet indkapsles i store blybeholdere. På Oscarhamn sørger fjernstyrede robotter for at overføre beholderne til store vandbassiner, som hjælper med at afkøle affaldet og tilbageholde strålingen.

På intet tidspunkt er nogle mennesker i berøring med affaldet - strålingen alene ville slå et menneske ihjel på kort tid.

Ingen udslip af giftige stoffer via skorstene

Ifølge Gunnar Lindgren slipper giftige stoffer som krypton-85 og kulstof-14 ud igennem reaktorernes skorstene. Men også dette tilbagevises som noget værre vrøvl af både Kaare Ulbak og Holger Skjerning:

»Kulstof-14 kan slet ikke komme ud igennem en skorsten, det er et fast stof, som sidder inde i brændselselementerne. Og Krypton-85 er en såkaldt ædelgas, som ikke kan gå i forbindelse med nogen levende organisme,« revser Holger Skjerning den svenske lektors teori.

Heller ikke Gunnar Lindgrens påstand om, at værkerne lækker plutonium, er der ifølge Kaare Ulbak hold i:

»Der forekommer aldrig udslip af plutonium ved normal drift,« fastslår Kaare Ulbak uden at tøve.

I det hele taget modtages den svenske lektors teorier med mere end normal undren hos Holger Skjerning:

»Jeg forstår overhovedet ikke hans budskab. Sådan nogle budskaber kom der i gamle dage, hvor debatten om atomkraft var meget ophedet. Nu er der så ved at komme gang i debatten om atomkraft igen, men dette budskab virker meget søgt, synes jeg.«

Dokumentation

Originalartiklen fra Videnskab.dk

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu er der jo ingen grund til at afvise alle påstande som absurde. Og alle påstande fremsat af ignoranter. Atomkraft vil altid være omgivet af gode historier, hemmeligheder og rent ”spin”. Og vi ved jo at al håndtering med materialer lige fra mejerier (spildt mælk) ,kemiske fabrikker (nedgravede tromler) til raffinaderier (olieudslip og brand) vil adstedkomme små eller større uheld. Dette gælder naturligvis også for kernekraftindustriens håndtering af materialer, så hvorfor afvise den stakkels lektor. Ædelgasser opstået ved spaltning vil uanset de er indkapslede i brændselsstavenes stålrør, jo nok kunne undslippe ved givne lejligheder. I hvert tilfælde vil der ske noget når man udtager , renser og genanvender brændselspillerne ,men det sker jo ikke på atomkraftværkerne , men på oparbejdningsanlæggene. Og ædelgasser ,der er fra en spaltningsproces vil uanset om de ikke kan binde sig , nok være et uønsket fremmedelement nede i lungerne på et dyr eller menneske. De russiske atomkraftværker har en skorsten. Det kan f.eks.ses på Ignalina i Litauen og Leningrad NPP værkerne. Holger Skjerning kan måske forklare hvad et atomkraftværk bruger så store og høje skorstene til ? Det er jo nok et billede af Ignalina der har givet ideen til påstanden. Man kan ligesågodt være åben og sige, jo der er lidt mere baggrundsstråling omkring atomkraftværker, men det er der også omkring kulkraftværker og i uranminer. Men man gør det yderste for at minimere problemerne ved blandt andet at beskytte personalet med store vandbassiner, bly containere og beton. Og så må man jo forklare hvor meget baggrundsstråling folk kan tåle. Der er jo også meget baggrundsstråling i Sydgrønland , men det taler man ikke om. Og folk lever på så specielle steder som i Hiroshima , selv om baggrundsstrålingen jo nok er temmelig høj der. Den anden påstand om tilbagevendende tømning af tanke må jo stamme et eller andet sted fra. Mig bekendt bliver reaktortankenes vand ikke dårligere af den ioniserede stråling . Jeg tvivler på at der overhovedet kan leve alger i vandet. Men ideen stammer måske fra problemerne på Sellarfield eller THORP anlæggene i England , som just ikke er flaterende. Da selv ældre svenske atomkraftteknikkere kan overskride pensionsgrænsen er påstandene måske så livstruende , det så vi da Oskarshamn værket måtte indkalde pensionister for at kunne finde folk til reparere de mange nedbrud forrige år. Det er kun sundt at kritikere uanset om de er lektorer i etruskiske kalkmalerier eller rendalister fra Kolding kan få adgang til medierne. For det kunne jo være at håndteringen kunne trænge til en opstramning. Selv i Sverige.

 • 0
 • 0

De fleste har hørt om "Carbon-14 dating", så lidt baggrund er måske af interesse.

Kulstof-14 findes allerede i atmosfæren (og A-bombe tests i atmosfæren forøgede målbart mængden).

I almindelighed bliver det dannet ved bestråling af N-14 ( der fanger en neutron) i den øverste atmosfære, C-14 atomet ender så til sidst op i et CO2 molekule (CO2 er vist ligeglad med hvilken kulstof-isotop er indgår).

Når organisk stof opbygges ved fotosyntese indgår CO2 med 'kendte' forhold imellem C-12, C-13 og C-14 isotoperne. Når opbygningen stopper (f.eks. fordi træet bliver fældet) begynder C-14 isotopen at falde hen, så forholdet imellem C-12, C-13 og C-14 gradvist ændres (C-14 komponenten falder hen ved at den udsender en neutron (beta-henfald) og ændres tilbage til N-14).

Ud fra et gæt af det naturlige forhold (som faktisk varierer pga. solaktiviteten over tid, så der skal kalibreres) kan man estimere alder. Man forkuller en prøve af materialet, C12 og C13 mængderne vejer man vist bare, C14 måles ved at måle beta-strålingen fra prøven.

Det er derfor ikke helt korrekt at Kulstof-14 ikke findes i atmosfæren i luftform (enten frit eller bundet i CO2), men til gengæld forekommer det heller ikke klart hvordan eventuel Kulstof-14 i radioaktivt affald skulle komme ud, (man brænder det jo ikke af), så Holger Skjernings kommentar er ikke urimelig.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Til Ian

Ved hjælp af google fandt jeg frem til:

http://www.gunnarlindgren.com/

og:

http://www.gunnarlindgren.com/karnkraft.html

her fremsætter han sine påstande om at atomreaktores indre "forbrændingskammer" er direkte udluftet gennem en skorsten, samt at vandet i det lukkede kredsløb gennem reaktoren udledes direkte i havet og ikke cirkulerer i et lukket kredsløb.

Desuden fandt jeg frem til at selvsamme Gunnar Lindgren er lektor i musik, men med en passion for miljø.

Set i lyset af dette vil jeg forbeholde mig retten til at kalde mandens påstande for absurde.

 • 0
 • 0

»Det er fuldstændig umuligt. Det er helt udelukket, at man kan komme til at gribe ind i processen og derigennem sprede giftigt stof ud til omverdenen.«

Sagt af en fagmand (Holger Skjerning), som svar til en miljø-musiker (åbenbart). Så vidt, ikke særligt godt, for det er en uklog måde at diskutere. Langt hurtigere vil det være at bevise en sag med måledata. Er der udslip, ja eller nej. Manden påstår jo, at et design er forkert eller ikke bliver overholdt, og imod en sådan påstand nytter det ikke noget at påstå det modsatte. Medmindre, naturligvis, at man morer sig imens at man skændes. Eller har noget at skjule. Mit indtryk er, at vestlige myndigheder under den Kolde Krig ikke ønskede sig måledata, fordi sådant var militære hemmeligheder. Den tid er dog forbi, men et levn findes stadig, at generationen fra dengang ikke er kommet i gang med at lave målinger.

Fagmænd i atombranchen ville gøre os alle en tjeneste, ved at løfte et ansvar, deltage i en publisering af måledata fra hele EU på en daglig basis, lette at forstå, med en fin grafik i Google Earth af en slags, så enhver kan følge udviklingen, naturligvis opdelt i byer, fx samtlige byer i EU der er større end fx 20.000 indbyggere. Hvis der er en fin grafik om radioaktiv stråling, og en fin grafik om udslip af gifte til luften, da kunne det jo være at den politiske modvind imod a-kraft ville forsvinde. En tredje grafik bør vise måledata om støj, blot et eksempel. I så fald ville alle almindelige borgere kunne se ved selvsyn, om hvor det er klogt at leve, og hvordan, og dermed træffe langt bedre beslutninger.

Denne vejrudsigt om forurening benytter jeg mig af hver eneste dag: http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-tilsta...

Den er virkelig brugbar, fordi den hjælper mig med at planlægge hvornår det er værd at befinde sig ude under åben himmel, og ej, en situation der ofte svinger fra time til time. Desværre er den baseret på kun ganske få målinger. DMI burde overtage opgaven med at formidle sådant, fordi det indlysende falder ind under DMI's ansvarsområde og faglige ekspertise at udføre mange målinger og formidle til alle i vort samfund, men DMI har skrevet til mig at DMI ikke vil, som jeg ikke fatter. Hvad er en prognose om vind og temperatur og nedbør værd, hvis man samtidig ikke ved om luften vil være så beskidt som i Kina? Det er luften faktisk i Danmark særdeles ofte, desværre.

Målinger er altid vejen fremad. Medmindre, naturligvis, at man ønsker at narre sig selv, eller sine børn, eller USSR.

 • 0
 • 0

Ah, sådan læser jeg egentlig ikke hans illustration (selv om han er godt polariseret):

Han udløb til havet er gennem 'udslip' altså ikke tilsigtet udledning (er vist sket bla. i England ved Sellafield).

Verdens første (menneskeskabte) atomreaktor var heller ikke lufttæt, det var bare en stabel Uran og Grafitblokke, med kontrolstave. Jeg kender ikke noget til reaktordesign, men Hanford komplekset har udledt diverse radioaktive luftformige komponenter til miljøet i forbindelse med plutonium produktionen.

Man kan undre sig over at Lindgren ikke nævner den helt naturlige radioaktivitet, som klippers (og f.eks. betons) indhold af uran, thorium oa. laver. Den forårsager sandsynligvis mange flere kræfttilfælde pr. år end nogen af de svenske atomreaktorer gør.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Ved et besøg på et Svensk atomkraftværk, for en del år siden, forklarede guiden, at de havde en stor skorsten, som de ledte radioaktive gasarter ud af - dog var det kun inaktive gasser, som reelt kunne slippe ud, for inden gasserne blev frigjort til atmosfæren, gik de igennem et stort "renseanlæg", hvor man havde lagt ind alt man kunne finde på, og det betød at alt, som kunne reagere, vil have reageret. Men teoretisk, kunne slippe noget radioaktivt xeron ud - eller Krypton-85, der vil kunne skade selv supermand. De svenske atomkraftværker, fortæller altså selv historien, på deres ture.

Dog, skal siges, at de også nævner, at ædelgasserne ikke kan reagere med noget levende, og er totalt uskadeligt (for andre end supermand).

 • 0
 • 0

Han udløb til havet er gennem 'udslip' altså ikke tilsigtet udledning (er vist sket bla. i England ved Sellafield). Venlig hilsen

Claus

Det er nok ikke helt korrekt: På norsk og svensk betyder udslip det samme som dansk udledning.

Når jeg skal søge om miljøgodkendelse for en proces, skal jeg søge om "utslipstillatelse" - for øvrigt uanset, om jeg har "utslip" eller ej.

Med venlig hilsen

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Peter: Jo, men har han ikke tegnet en 'alternativ' rute fra varmeveksleren? Det læste jeg som 'uønsket' udslip.

Jens: Tak for forklaringen om skorstenen, jeg har siddet og grundet over hvor gas-komponenterne (der bliver vel også udviklet noget radon?) egentlig havnede i en reaktor.

Radon er godt nok en ædelgas, men stadig en reel kilde til kræft (google (SSI) siger vistnok 450 tilfælde i Sverige pr. år (noget mindre i Danmark), hvilket er i den størrelsesorden, jeg selv erindrer).

Jeg synes ikke Gunnar Lindberg bringer noget nyt til bordet, så jeg undrer mig lidt over interessen i de danske medier, men de redaktionelle processer er mildest talt uigennemskuelige på Ingeniøren.

Godnat !

Venllg hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Og folk lever på så specielle steder som i Hiroshima , selv om baggrundsstrålingen jo nok er temmelig høj der.

Baggrundsstrålingen i Hiroshima, som er en meget livlig og behagelig japansk by, er på samme niveau som verdensgennemsnittet.

De fysisk effekter fra atom-bomben aftog hurtigt (vi taler dage) (IKKE de biologiske effekter, mennesker og dyr, der blev bestrålet ved bomben, kan have fået induceret bl.a. kræft, som kan tage mange år for at udvikle sig).

Museet over Atom-bomben i Hiroshima er et besøg værd, japanske skolebørn har vist nærmest et 'pligt-besøg' , så der er megen aktivitet.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Det praktiseres allerede i f.eks. U-både, så måske ikke så fjern en tanke?

Oliepris kan falde til ti dollar

Senest opdateret Søndag den 18. januar 2009, 13:54

Prisen på olie kan falde til ti dollar per tønde i 2009, spår en af Wall Streets førende eksperter.

En af de mest citerede økonomer på Wall Street, der samtidig også betegnes som finansverdens Nostradamus, tror, at olieprisen i år vil falde kraftigt, skriver e24.no.

"Vi befinder os i en urolig periode. Vi ser, at både regeringer og markeder agerer ekstremt. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi ser en oliepris på ti dollar per tønde i løbet af året," siger Richard Yamarone, chef for Economic Research i Argus Research.

Saudi Arabien styrer butikken

Ifølge Yamarone er det Saudi Arabien, der sidder med den afgørende kontrol over olieprisen.

"Hvis vi kommer til at se ekstremt lave oliepriser i år, så er det fordi, Saudi Arabien ønsker det. Det har kontrollen over industrien, og de er et af de få lande, som kan klare en oliepris på ti dollar over tid," siger han.

Hensigten med et voldsomt prisfald er, ifølge Yamarone, at tvinge olieprisen ned, så konkurrencen på markedet vil ebbe ud.

Mange analytikere vurderer, at gennemsnitsprisen for 2009 vil ligge på mellem 60 og 70 dollar per tønde, blandt andet fordi OPEC vil skære i produktionen. Men det tror Richard Yamarone ikke på.

"Personlig tror jeg ikke på, et ord af det OPEC siger. Saudi Arabien styrer butikken. Jeg har vanskelig ved at tro, at alle OPECs medlemslande kommer til at følge det, de siger."

Lige nu handles en tønde brent-olie til omkring 47 dollar per tønde.

KILDE: http://www.business.dk/article...013/

2 of 2 Comments

B. Frederiksen 04/08/2009 04:47 PM

Der boer investeres i Atomkraeft vaerker - 2 store moderne vaerker er nok til at daekke Danmarks behov til al el-forbrug til huse, ejendomme, fabrikker, elektriske maskiner, elektriske tog o.s.v., hvorfor olieforbruget begraenses til transportsektoren, biler, lastbiler, busser, skibe og fly. Frankrig har deres energi-behov daekket 80% med atomkraeft. Finland bygger ioejeblikket verdens stoerste Atomkraeftvaerk, der skal staa faerdigt i 2011. Danmark falder langt bagud uden Atomkraeftvaerker.Login (optional)

El kay a 4 seconds ago

Det er ikke blot en fysisk nødvendighed at frigøre sig mest mulig nu for fremtidig afhængighed af fossile brændsler, men også en strategisk økonomisk-politisk nødvendighed, hvis vi ikke ønsker sharia lovgivning her til lands.

De rettroende muslimer er de første udsendinge til at bekæmpe os - i Islams øjne - vantro. Sharia banker breder sig i udlandet og kapital fra shariamuslimske lande får større og større økonomiske interesser i virksomhederne hos de vantro. Det vil uvægerligt medføre krav om efterlevelse af Sharia for at omvende de vantro virksomheder.

Hvor mange af muslimsk oprindelse med deltagelse i det politiske liv eller ansat i de offentlige embeder og virksomhederne i almindelighed kan være potentielle "celler" som vil vende på en tallerken den dag oliepengene fra de muslimske lande har majoriteten i virksomhederne og de selv bliver udsat for religiøst pres fra deres egne fæller.

Den arabiske verden har tidligere i historien forsøgt at overmande os med militær magt. Det ved de imidlertid godt ikke er en mulig vej i dag. En etnisk og økonomisk infiltrering er derimod vejen til at få magt og indflydelse til at omvende de vantro og i Allahs øjne blive en sand Muslim.

Politikere tør blot ikke se det i øjnene og gøre det ødvendige, fordi de godt ved at kapitalinteresserne i virksomhederne allerede er så store at det ville få katastrofale følger for erhvervslivet og samfundsøkonomien.

Jeg opfordrer ikke til etnisk udrensning, men så længe vi i Koranen betragtes som vantro, der skal bekæmpes, så bør alle forholdsregler tages for at sikre mod økonomisk, politisk, etnisk og dermed endeligt religiøst overherredømme

Så ja gerne atomkraft, brint ja alt som kan erstatte eller elmiminere behovene for produkter udvundet af fossile brændsler medens tid er til det.

Imidletid er problemet at vi i DK har ladet indtægterne fra egen olieudvinding gøre egen samfundsøkonomi afhængig af olieindtægterne uden hvilke husholdningsregnskabet ville udvise et dundrende underskud i dag.

Alle indtægterner burde i stedet have været investeret i forskning i stedet for spenderet på umiddelbar velfærd. Forksningen bør målrettes de hurtigste og mest effektive muligheder til erstatning af fossile brændsler på alle planer så vi senere kan høste frugterne af fremtidens energiteknologier.

Atomkraften er allerede gammelkendt teknologi, men kunne sideløbende også udvikles mere, hvilket selvsagt bliver langt mere interessant den dag det anvendes som en kilde til den umiddelbare energiforsyning her i landet.

Er der f.eks. nogen muligheder for underjordisk drift af atomværker i større målestok end det f.eks. allerede praktiseres i U-både og ville det være en mulig vej til yderligere eliminering af eller sikring ved eventuelle udslip?

Ville en sådan løsning være økonomisk hvis andre sikringer mod udslip fra overjordiske anlæg kunne elimineres eller helt udelades ved underjordisk drift?

Er spørgsmålene allerede stillet og svarene allerede givet, men blot forholdt almenheden af de politiske og økonomiske interessenter i den fossile brændsels industri?

Nogen der kender svarene herpå?

 • 0
 • 0

Et spørgsmål til Jeppe Geer: Du skriver højere oppe, at Gunnar Lindgren er lektor i musik, men af dine links + Google ses bl.a. at han er lektor ved Gøteborg Tekniske Universitet, og det kan vel ikke være i musik?? - Og at han også spiller på saxofon, forhindrer ham vel ikke i også at være "radioaktiv"!!! Egentlig mener jeg ikke, at hans baggrund er særlig interessant, hvis blot hans viden og hans udsagn havde været korrekte og væsentlige. - Vi er mange, der er selvlærde, men efter bedste evne tilfører debatten væsentlige input! Gunnar Lindgren er vist det, som en akraft-debattør engang kaldte en "mod-ekspert" (med mod-ekspertise)!! - I lighed med f.eks. prof. Bent Sørensen, Niels I Meyer, Greenpeace og salig Ove Nathan og OOA, m.fl.

 • 0
 • 0

Leif,

jeg kender ikke Svarene, men lidt input:

Der er nok ikke specielt vundet noget ved at grave en atomreaktor ned (det gør den meget dyrere og sværere at komme til i forbindelse med uheld, også uheld mere banale end en reaktorfejl).

Problemerne med a-kraft er i lige så høj grad affaldet (deponering, bortskaffelse og sikkerhed mod terrorangreb). Rigtig mange af de udslip, der har fået omtale, skyldes udslip fra affaldsdepoterne.

Det er sjældent noget så spektakulært som Chernobyl (som var en knaldgas-eksplosion (brint+ilt fra termisk spaltet vand), der spredte radioaktivt materiale fra en uindkapslet reaktor) sker.

Bogen "Physics for Future Presidents" har en meget kort opsummering af nogle af hovedproblemstillinger (også om terrortrusler og radioaktivt materiale).

Du står selv på en stor kilde til radioaktivitet, nemlig jordkloden. En meget stor del af varmen inde i jorden skyldes radioaktivt henfald, som bla. genererer den radioaktive ædelgas radon (ud fra radium).

SSI (det svenske strålings beskyttelses instittut) har angiveligt estimeret at radon i SE forårsager omkring 450 lungekræft tilfælde pr år.

I DK er tallene lavere, vi har ikke helt så meget klippegrund direkte under husene, men på Bornholm og over store grusforekomster, de er porøse (i syd-Sjælland f.eks), er radon koncentrationen større. Beton afgiver også radon, så man skal lufte ud i betonbyggeri.

Radioaktiv stråling er 'naturlig' - jeg er sikker på du kan finde kilder, der hævder at et vist, lille, niveau ligefrem er sundt (jeg er nu skeptisk) - og al diskussion om den grundlæggende helse-risiko ved a-kraft, bør tage det med i diskussionen.

Kan vi udnytte varmen fra jorden bedre end vi gør nu? geotermisk energi bliver sjældent nævnt, nok fordi temperaturen er relativ lav (dvs. OK for opvarmning, men vi har ofte nok varmt vand, det vi har brug for er el).

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

her fremsætter han sine påstande om at atomreaktores indre "forbrændingskammer" er direkte udluftet gennem en skorsten, samt at vandet i det lukkede kredsløb gennem reaktoren udledes direkte i havet og ikke cirkulerer i et lukket kredsløb.

Desuden fandt jeg frem til at selvsamme Gunnar Lindgren er lektor i musik, men med en passion for miljø.

Argh! Så spilder ing.dk jo vores tid. Jeg tog da for givet at manden var lektor i et eller andet der havde relevans for sagen.

 • 0
 • 0

Ian,

Man kan ligesågodt være åben og sige, jo der er lidt mere baggrundsstråling omkring atomkraftværker, men det er der også omkring kulkraftværker og i uranminer. Men man gør det yderste for at minimere problemerne ved blandt andet at beskytte personalet med store vandbassiner, bly containere og beton.

ja - der er skam skorstene i atomkraftværker, de er alle forsynet med et HEPA-filter. Værkerne er underlagt myndighedernes krav om udledning af radioaktivitet. Et a-værk og et kulvært udleder stort set samme mængde radioaktitet, måt i Bq. Men kulværkernes udledning er 50-100 gange mere biologisk aktiv, idet de fleste udledninger fra a-værkerne er inaktive gasarter, der ikke optages i den menneskelige organisme. Hvor stor er a-værkernes påvirkning af miljøet lige udenfor værket? Påvirkningen svarer til den man får, hvis man står tæt ved et andet menneske - mål i Bq. De højeste naturlige påvirkninger får man i Kerala-onrådet i Indien, hvor baggrundsstrålingen en ca. 50 gange større end her i landet. Den farligste naturlige stråling får man af Radon, der i lungerne kan medføre en række alfa-henfald i løbet af kort tid. Man regner med, at Radon forårsager ca. 300 for tidlige dødsfald her i landet. I øvrigt samles de inaktive gasarter op i en beholder i a-kraftværkerne, men en vis mængde må udledes gennem ventilationssystemet.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

[quote]her fremsætter han sine påstande om at atomreaktores indre "forbrændingskammer" er direkte udluftet gennem en skorsten, samt at vandet i det lukkede kredsløb gennem reaktoren udledes direkte i havet og ikke cirkulerer i et lukket kredsløb.

Desuden fandt jeg frem til at selvsamme Gunnar Lindgren er lektor i musik, men med en passion for miljø.

Argh! Så spilder ing.dk jo vores tid. Jeg tog da for givet at manden var lektor i et eller andet der havde relevans for sagen.[/quote]

Lindgren's CV er listet på hans hjemmeside, der er en link højere oppe i tråden:

* 1941 Född i Umeå 
* 1967 Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola 
* 1988 Miljöpris från Socialdemokraternas Miljöfond i Ale 
* 1990 Miljöpriset ”Årets Kaprifol” från Göteborgskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen 1992 Miljöpris från LRF 
* 1993 Ger ut boken ”Arvet” 
* 1995 Waerlandpriset från Hälsofrämjandet 
* 1995 Porträtt och artikel i Dagens Nyheter 20/5 
* 1995 Miljöstipendium från Ale Kommun 
* 1996 Miljöpris från Centrum för Ekologisk Teknik, Ragnhild Kilborns minnesfond 
* 1998 Skrivit en insändare i Läkartidningen Vol 95, Nr 40 
* 1999 Porträtt i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur Nr 5 
* 1999 Utnämnd till "Årets Miljökämpe" av Västra Frölundas Frisksport Klubb 
* 2000 ”Miljöpris 2000” från Naturskyddsföreningen i Bohuslän 
* 2000 Skrivit en artikel införd i tidningen VAV-nytt Nr 2, april 
* 2000 Erhåller "Ericsson Recycling Prize" 
* 2000 Porträtt i tidskriften "Cirkulation" Nr 8, dec 
* 2001 Erhåller Cancer och Allergifondens miljömedicinska pris på 250.000 kronor. 
* Gunnar Lindgren får Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris år 2001 Klicka 
* Intervju med Gunnar Lindgren i GP den 15/2 2003 PDF 
* 2003 Miljöprofil hos Göteborgs Universitet 
* 2005 Göran Lagervalls Musikpris om 25 000 kr. 

Hans kvalifikationer virker relevante for mig.

Som sagt, læser jeg illustrationen på hans hjemmeside, som at udslip fra den 'varme' side sker ved 'udslip' og ikke nødvendigvis tilsigtet.

En eller anden udledning af gas (i små mængder, og sikkert voldsomt opblandede) fra reaktoreren virker heller ikke urimeligt på mig, men det kan være Holger Skjerning kan korrigere mig.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Hans kvalifikationer virker relevante for mig.

Det eneste på den liste som måske er relevant er hans oprindelige uddannelse som ingeniør. Men indefor hvad? Det kan jeg ikke finde nogen steder.

Resten er jo bare priser og omtale han har fået som miljøaktivist og forfatter. Det forudsætter jo ingen særlig faglig indsigt.

 • 0
 • 0

Resten er jo bare priser og omtale han har fået som miljøaktivist og forfatter. Det forudsætter jo ingen særlig faglig indsigt.

OK - der er vi nok uenige.

Jeg går, måske naivt, ud fra at prisbelønnelser ofte er begrundet i faglig dygtighed - selv i miljøspørgsmål.

Som Holger Skjerning skrev, så er det egentlig underordnet, hvad hans profession er, det er hans synspunkter, der er under debat.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Tak Per for: Re: Krypron skorstene i broderlandet. Af Per A. Hansen, 18.04.2009 kl 11:46 hvor du skriver: "Radon forårsager ca. 300 for tidlige dødsfald her i landet."

Det kan jo stemme med min formodning om 800 i Sverige, og læg mærke til, at det er pr år.

Hvor stammer dine oplysninger fra Per?

Google og Wiki kan vise på endnu mere skræmmende tal, og over de 100tusenvis af år som atomaffald skal beskyttes bliver det vel milliarder? Men det rammer jo mest rygere konstateres på Wiki. Og her, hvis vi ellers skal fortsætte at mobbe grupper?

Dit indlæg gav mig dog anledning til nytænkning som trøst for de skæmte:

Var det ikke en humanistisk idé, at så hurtigt som muligt omdanne al uran under os i en rigtig stor satsning på kk? Det vil med stor sansynlighed give langt færre for tidligt døde i det lange løb.

Dette er 77 % alvorligt ment, hilser Tyge, som lige nu er tvungen til at betale flere 100 Kr for Radonmåling i 3 måneder.

PS: Jeg ved, at grubeindustrien sjusker i dag og eftelader mere end 50 % strålende materiale, men det kan vi nok betale os fra, og samtidig få endnu mere energi.

 • 0
 • 0

Svensk Wiki siger 450 pr år i boliger. Søgning på SSI gav: "Radon i bostäder orsakar 450 lungcancerfall per år"

Der findes vel en del arbejdspladser ikke mindst under jorden, som også indeholder radon?

Så selv om både kul- og urangruber er lukket for længe siden, kan det alligevel blive til 800 om året, men jeg har helt glemt kilden, hilser Tyge

PS: Min lille kommune tar imod lækvandet fra byen Zinkgruvan, som har en fungerende brydning se: http://www.geonord.org/gruvor/zinkgruvan/z... Mon ikke der slipper lidt radon med døtre ud af den virksomhed?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Jeg har kun tænkt på boliger!

Der findes vel en del arbejdspladser ikke mindst under jorden, som også indeholder radon?

Jo, men plejer man ikke aktivt at ventilere miner på en eller anden måde ?

Da DTU var blevet bygget, opgav man en plan om at lade de studerende vandre rundt i det omfattende gangsystem under Sletten pga. for højt radon-udslip fra betonen.

PS: Min lille kommune tar imod lækvandet fra byen Zinkgruvan, som har en fungerende brydning se: http://www.geonord.org/gruvor/zinkgruvan/z...

Det påstås at radon opløst i drikkevand kan være et problem fra private boringer (der ikke lufter vandet på samme vis som vandværker)

Mon ikke der slipper lidt radon med døtre ud af den virksomhed?

Sikkert!

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Hej Claus

Tak for interessen, men det er udenfor min profession og uden garanti, men helt alvorligt.

Dengang Niels og Eva Koppet tegnede DTU på Sletten sad jeg nogen måneder hos Steensen & Warming ing. som konstruerede nyhederne. Hvad man ikke viste eller i hvert fald ikke tog hensyn til på Gladsaxe gymnasium var asbest, hvordan er det mon gået der, det var ret meget?

Dengang jeg byggede mit hus 1966, vidste man at "Blå letbeton" afgav stråling, og man fravalgte det. Men asbest har jeg saneret denne vinter.

Ventilation og opvarmning sker som regel med et vist undertryk i markniveau, og forøger indsuget af radonmængden fra undergrunden.

Finspång Slotskælder fra ca 1700, som nu er min arbejsplads er ikke undersøgt eller ventileret med hensyn til radon, så vidt jeg ved.

Du er helt korrekt med hensyn til vandet, og der måles rundt omkring. Man skriver om det i vore lokale aviser, hvergang fordæmningen går i stykker deroppe, men jeg tror ikke, der gøres mere. Zinkgruvan ligger i en anden kommune, et andet "len" og til og med i et andet land: "Svealand". Men vandet løber lige gennem byen!

Lidt som ved Enstedverket, hvor man før deponerede flyveasken, så lækvandet løb ind i Tyskland.

Mvh Tyge Vind

 • 0
 • 0

Hej Tyge,

Radon forårsager ca. 300 for tidlige dødsfald her i landet." Det kan jo stemme med min formodning om 800 i Sverige, og læg mærke til, at det er pr år. Hvor stammer dine oplysninger fra Per?

Fra sundhedsstyrelsen. Ingeniøren har flere gange omtalt tallene - se f.eks.: http://ing.dk/artikel/60918-alt-for-mange-... http://ing.dk/artikel/60646-byggefolk-efte... http://ing.dk/artikel/9945-300-lungekraeft...

De 300 sparede dødsfald ved Barsebäcks drift stammer fra en svensk lektor - Tor Wadmark, Skåne. Du har ret i at svenskerne er mere udsatte for Radon end her i Danmark, der skulle især skyldes at de benytter skifer i stor stil. I Danmark har man lovgivet om radombeskyttelse i nye bygninger, det vil sikkert nedsætte tallet noget i fremtiden. At Radon er langt farligere end radioaktive isotoper fra kernekraft er der ingen tvivl om. Når den henfalder i lungerne sker der en lang række alfahenfald som når man fyrer en kineser af. Inaktive gasarter fra atomkraftværkers udslip har derimog ingen biologisk effekt.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Holger Skjerning: »Det er fuldstændig umuligt. Det er helt udelukket, at man kan komme til at gribe ind i processen og derigennem sprede giftigt stof ud til omverdenen.«

Men er det ikke en kommentar til noget helt andet end det som Gunnar Lindgren siger? »komme til« henviser til unormal adfærd, mens Gunnar mener at de svenske A-værker er designet til at udlede gas og vand.

Ud fra ovenstående debat lyder det så også at man anerkender at der er en vis udledning.

Jeg fandt det dokument som Gunnar omtaler på sin hjemmeside, hvor SSI har lavet en rapport om udledning.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Gl...

Heri er der tabeller med måleresultater, som selvfølgelig er indenfor grænseværdierne. Men der forekommer altså udledning af både vand og gas, som er radioaktivt.

Så er det så en diskussion i hvor høj grad det påvirker sundheden.

 • 0
 • 0

Lars,

Heri er der tabeller med måleresultater, som selvfølgelig er indenfor grænseværdierne. Men der forekommer altså udledning af både vand og gas, som er radioaktivt. Så er det så en diskussion i hvor høj grad det påvirker sundheden.

naturligvis udledes der en vis mængde radioaktive stoffer fra atomkraftværker, det gør der også fra kulfyrede kraftværker - både gennem skorstenen og i slaggerne. Fra Tyskland kan man se meget præcist, hvor meget der udledes af radioisotoper fra kraftværker. En undersøgelse viste, at der udledes samme mængde fra 1 kWh fra kul- og atomkraft, mål i Bq. Forskellen er den, at atomkraftværkerne udleder inaktive gasarter, som ikke har nogen biologisk effekt på mennesker og dyr - bortset fra den direkte stråling. Radiaktiviteten fra kulværker er beregnet til at have 50-100 større biologisk effekt end den, man risikerer at få fra atomkraftværker. Forudsat naturligvis at der er normal drift. Målt i forhold til den generelle baggrundsstråling er bidraget fra et atomkraftværk meget lille. Det samme gælder den ekstra dosis danskerne fik fra Tjernobyl - et lagkagediagram er tidligere vist i "Ingeniøren og kan findes i søgefunktionen øverst på denne side. Under normale driftsforhold har atomkraftværkerne en positiv effekt på sundheden p.g.a. mindre udledninger af partikler, SOx, og NOx. I Sverige kan man påregne at der dør ca. 1000 færre årligt p.g.a. atomkraft. Den pointe fik den svenske ingeniør vist ikke med? At atomenergien sparer menneskeliv er en kendsgerning, som det ikke er politisk korrekt at omtale. Men der kan da sikkert være en masse andre ting, der taler mod atomenergien.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Er vi så enige i at Holger Skjernings udtalelser om at det er umuligt at udlede skadelige stoffer fra A-kraftværker (ved normal drift) og at Kulstof-14 ikke kan komme ud af skorstenen, er misvisende da SSI's målinger som stemmer overens med værkernes egne målinger viser at der udledes radioaktive stoffer, og hvis de ikke kommer ud igennem skorstenen eller spildevandet, hvordan kommer de så ud?

I forhold til at den skadelige udledning ville være værre med kulkraftværker, så har jeg dertil at sige at det ønskværdige et alternativ er at undgå både A-kraft og kulkraft.

 • 0
 • 0

Alt er giftigt, bare mængden er høj nok. (Selv vand.)

Jeg mener, at Per A. Hansen ovenfor tydeligt har redegjort for, at de mængder af radioaktivt stof et atomkraftværk udleder, ikke udgør nogen miljøbelastning, idet Per sammenligner radioaktiviteten med den naturlige baggrundsstråling.

Niveauet er så lavt, at det ikke må være dét argument man læner sig op ad, hvis man skal argumentere imod brugen af atomkraft.

I mine øjne er fordelene ved atomkraft så umanerligt store, at de mange ulemper langt overskygges, og derfor mener jeg, at atomenergien bør udnyttes i videst muligt omfang i hele verden, herunder lille Danmark.

Venlig hilsen Thomas P.

 • 0
 • 0

I forhold til at den skadelige udledning ville være værre med kulkraftværker, så har jeg dertil at sige at det ønskværdige et alternativ er at undgå både A-kraft og kulkraft.

Mon ikke det ønskværdige er at have lidt proportionssans ?

Ellers synes jeg, vi skulle starte med at forbyde alkohol, tobaksrygning, betonbyggeri og privat bilkørsel og dekretere vegatarisme obligatorisk.

Sukker, Smør og fløde kun på recept.

DET ville redde nogen menneskeliv og spare en bunke CO2.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

lever man ikke længere af, at spise sund mad - det føles bare sådan (specielt måltiderne).

Venlig hilsen

Claus

P.S. det er G. Marx, ikke K. Marx

 • 0
 • 0

Kärnkraftverkens utsläpp av gasformigt och flytande kärnavfall

Efter en artikel i "Videnskab-dk" om kärnkraft har några danska "atomexperter" yttrat sig och menar att uppgifterna om att gasformigt och flytande kärnavfall sprids från skorstenen och tankar som töms i havet, skulle vara felaktiga. Samt att utsläpp av plutonium inte sker.

Det är förvånande att dessa elementära kunskaper om kärnkraftverkens uppbyggnad och funktion är okända för dessa "experter"? Eller är det frågan om desinformation?

I vilket fall vill jag hänvisa till två dokument som styrker utsläpp av krypton-85, kol-14 samt högriskklassade alfastrålarna

Polonium-210 Plutonium-238 Plutonium-239 Plutonium-240 Americium-241 Americium-243 Curium-242 Curium-243 Curium-244

Se http://nonuclear.se/files/ssi-rapp-2005-19...

Att kärnkraftverken konstruerats så att gasformigt och flytande kärnavfall skall spridas ut framgår av följande bild som redovisats av ett svenskt kärnkraftsorgan "Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB" (KSU), se

http://www.analys.se/lankar/bkgr/bkgr1-97.pdf

Här framgår att reaktorns innersta är förbunden med lufthavet via skorstenen. Sandfiltret har bl a till uppgift att fördröja passagen av kortlivade nuklider, men minst ett 30-tal uppmätta nuklider sprids ut.

Jag skulle rekommendera att dessa uppgifter studeras av de kritiska "experterna" samt att denna elementära kunskap förs in i den danska utbildningen inom det kärntekniska området.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lindgren

 • 0
 • 0

Anvendelse af A-kraft er og bliver menneskehedens største fejltagelse, det bliver Vi Alle meget snart vidner til, og det bliver enden på anvendelse af alle former for a-kraft, allerede for mere end 50 år siden advarede Walter Russell, (Atomic Suicide) om følgerne, bl.a klimaforandringer, opvarmning, ørkendannelse, kræft,

 • 0
 • 0

Jag skulle rekommendera att dessa uppgifter studeras av de kritiska "experterna" samt att denna elementära kunskap förs in i den danska utbildningen inom det kärntekniska området.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lindgren

Hej Gunnar

Tak, fordi du ytrer dig.

Har du en kommentar til proportionerne imellem den naturlige radioaktivitet vi udsættes for f.eks. prgra. Radon fra undergrunden og den 'ekstra' radioaktivitet, som et Kernkraft-anlæg forårsager ?

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Hej Gunnar,

Här framgår att reaktorns innersta är förbunden med lufthavet via skorstenen. Sandfiltret har bl a till uppgift att fördröja passagen av kortlivade nuklider, men minst ett 30-tal uppmätta nuklider sprids ut

de nævnte mængder, der nævnes i artiklen ligger langt, langt under de naturlige radioisotoper, vi dagligt påvirkes af i vor hverdag. Mange af de isotoper, der nævnes i artiklerne har så kort halveringstid, at de destruerer sig selv i løbet af meget kort tid. Det vídste man allerede inden man byggede reaktorerne, så derfor opsamles gasarter i beholdere indtil de er ganske uskadelige. De lidt mere langlivede sendes ud i atmosfæren i kontrollerede udslip, hvor man nøje overholder de gældende grænseværdier. Ventilationsskorstenene indeholder Hepa-filtre, der 100% tilbageholder J-131 og andre stoffer, der ikke må slippe ud. I forhold til baggrundsstrålingen vil påvirkningen på naboerne til et a-værk være gange lille. At remse en bunke isotoper op ser drabeligt ud, men de fleste af dem er ganske ufarlige efter få dage eller uger, derfor forsinkes evt. udslip.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hej Holger,

Anvendelse af A-kraft er og bliver menneskehedens største fejltagelse, det bliver Vi Alle meget snart vidner til, og det bliver enden på anvendelse af alle former for a-kraft, allerede for mere end 50 år siden advarede Walter Russell, (Atomic Suicide) om følgerne, bl.a klimaforandringer, opvarmning, ørkendannelse, kræft,

Det lyder mere som en erklæring end et sagligt indlæg. Enten har du misforstået Russell, eller har russell misforstået det hele. Atomenergien er tværtimod et meget vigtigt alternativ til kul o.a. fossile energikilder, altså det modsatte af det du postulerer om klimaforandringer. At en enkelt mand har sagt et eller andet for mange år siden behøver jo ikke at være den endegyldige sandhed - vel?

På global plan er der stærkt stigende interesse for at opføre a-kraftværker, over 300 stk. er nu i forslag. Japan har fornylig sat et nyt i gang, Kina har startet opførelsen af 2 nye Westinghouse-reaktorer, der skal være klar til 2014. Atomenergien sparer en masse for en for tidlig død - det skyldes hovedsageligt effekten på færre luftbårne partikler, svovl- og kvælstofilter. hvis man udfaser atomenergien falder hele sundhedssektorens kræftbehandling til jorden, for jeg går ud fra, at du mener alle reaktorer er en fejltagelse - også de der producerer isotoper til diverse lægelige behandlinger? Jo - atomenergien sparer en masse fopr tidlige dødsfald . Barsebäck alene for 300 årligt.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Om vi går tillbaka till början av debatten så ansåg "experter" att mina uppgifter om utsläpp: - Det er fuldstændig umuligt. - Kulstof-14 kan slet ikke komme ud igennem en skorsten. - Der forekommer aldrig udslip af plutonium ved normal drift. - Mina uppgifter var "absurde"

Så visar det sig att det är "experternas" påståenden som är felaktiga och vilseledande. Det hade varit på sin plats med en kommentar till detta?

Nej, i stället kommer tyvärr ny brist på kunskap i dagen:

"At remse en bunke isotoper op ser drabeligt ud, men de fleste af dem er ganske ufarlige efter få dage eller uger, derfor forsinkes evt. udslip."

Halveringstiden för nästan alla de högriskklassade isotoper jag nämner är långa - inte dagar eller veckor:

Plutonium-238 - 86 år Plutonium-239 - 24 000 år Plutonium-240 - 6580 år Americium-241 - 450 år Americium-243 - 7300 år Curium-243 - 29 år Curium-244 - 18 år

Ingen dansk industri skulle få släppa ut dessa farliga isotoper.

Kol-14 - 6 000 år

När det gäller kärnkraftens farlighet vill jag anföra:

 1. Den naturliga bakgrundsstrålningen är minst av allt ofarlig. Enl Läkartidning 6/82 räknar man med att 135 svenskar dör i cancer per år pga den naturliga bakgrundsstrålningen. Detta är ett stort antal jämfört med många andra cancerrisker i samhället, t ex genom bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Denna siffra måste troligen räknas upp då strålningens risker idag misstänks vara större än man tidigare antagit.

 2. När man uppskattar cancerrisken från kärnkraften måste man ta hänsyn till att de långlivade utsläppta isotoperna cirkulerar i biosfären i många hundratals, tusentals år och bestrålar kommande släkten. Detta beräkningssätt - som är riktigare än att bara redovisa hur vår generation bestrålas under driftåret - kallas "kollektivdosinteckning". FNs strålskyddsorgan UNSCEAR har 1988 redovisat en beräkning där produktionen av 1 Gigawattår med kärnkraft (ungefär en svensk reaktor) ger upphov till en kollektivdosinteckning på cirka 200 manSievert, vilket kan översättas till cirka 20 väntade cancerdödsfall. Dessa ligger utspridda under cirka 10.000 år framåt. Bidraget till denna kollektivdos kommer främst från utsläppt kol-14 och radon vid uranbrytningen.

För de 10 svenska reaktorerna blir det 200 cancerdödsfall som stoppas in i framtiden för år 2009. Under 2010 stoppar vi in ytterligare 200 dödsfall osv. Men det är liten sannolikhet att något av dessa cancerfall sker just under driftsåret. Observera att vi också då bestrålas av det som släpptes ut året innan osv. Därför är endast redovisning av doserna från utsläppen under driftåret missvisande.

Slutligen är det många som idag anser att det finns något grundläggande fel i nuvarande strålskyddsfilosofi. Det beror på att man upptäckt en "oförklarlig" överrisk för små barn att få leukemi ju närmare de bor ett kärnkraftverk. Det har man visat nyligen i Tyskland och tidigare i USA, Spanien, Frankrike m fl. Även data från Barsebäck tycks peka i samma riktning. En förklaring kan vara att kunskapen om strålningens risker i alltför hög grad grundar sig på fysikaliska resonemang och i otillräcklig grad på biologiska resonemang. Det kommer sannolikt att leda till omprövningar av strålningens risker inom en framtid.

Slutligen vill jag än en gång hävda att mina två inlägg inte skulle behövt göras om elementär kunskap om kärnkraften, halveringstider samt kollektivdosinteckningar varit förankrad hos några av debattens "experter".

Gunnar Lindgren

 • 0
 • 0
 1. Den naturliga bakgrundsstrålningen är minst av allt ofarlig. Enl Läkartidning 6/82 räknar man med att 135 svenskar dör i cancer per år pga den naturliga bakgrundsstrålningen. Detta är ett stort antal jämfört med många andra cancerrisker i samhället, t ex genom bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Denna siffra måste troligen räknas upp då strålningens risker idag misstänks vara större än man tidigare antagit.

Hej Gunnar

tak for svaret - jeg skal skynde mig at påpege, at jeg ikke er ekspert i hverken atomkraft eller helsefysik.

Når du skriver 135 dødsfald pga 'baggrundsstråling' harmonerer dette dårligt med de citater fra SSI jeg ser, på op til 450 tilfælde af lungecander bare pga. radon i boligen (Det er selvfølgelig ikke alle tilfælde af lungecancer, der er dødelige). 'Almindelig' baggrundstråling, altså ikke fra boligen, må sikkert også kræve et, nok mindre, antal ofre.

Min pointe er, at der ER en risiko ved atomkraft, ligesom der er en risiko ved alkohol, bilkørsel, sukker, naturlig C14, naturlig baggrundsstråling, stråling fra kulkraftværker osv, osv, som den skal sættes i forhold til. Dette glemmes ofte i debatten.

Det er interessant du mener, det er så elementært, rent statistisk opfatter jeg det som et ganske komplekst problem at faktorisere de enkelte risici-faktorer ud. Leukemi har i mange år været associeret, i hvert fald anekdotisk, men højspændingsledninger, som jo tit også er associeret med kraftværker.

Om du har tid, vil jeg påskønne et link eller en reference til dine udsagn ang. leukemi associeret med atomkraft.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Kære Per,

Nej Jeg har ikke misforstået W.Russell, og WR har slet ikke misforstået det hele, tværtimod, så var/er livet ikke nogen gåde for WR, der kunne gennemskue materien og se bagom materien, en evne der langt overtrumfer hvad der er muligt ved intelligens alene. Mon ikke en seende kan se mere end 10 millioner blinde. Da A-kræft er den eneste kræftform menneskene ikke kommer til at kurere, er mit bud, at lægevidenskaben også kommer bort fra anvendelse af a-kraft. WR kendte livets gåde, gør Du ?.

 • 0
 • 0

Hej Holger, jeg har forgæves ledt efter blot et lille gran af dokumentation i dine indlæg - Russel leverer heller ikke nogen, hans viden om atomenergien var yderst begrænset. Derimod står det helt nagelfast at... 1. Emissionen af radioisotoper fra et a-værk og et kulfyret kraftværk er det samme - målt i Bq og pr. produceret kWh. Det måles minutuøst. 2. Den biologiske virkning af kulværkernes emission er 50-100 gange større end fra et a-værk, hvor det overvejende er inaktive gasarter, der sendes ud. Inaktive gasarter som Krypton og Xenon indgår ikke i nogen kemisk forbindelse i kroppen og udåndes igen. Radon er en udtagelse p.g.a. meget kort halveringstid og udsendelse af datterprodukter, der henfalder momentant. 3. A-kraftværker sparer menneskeliv p.f.a. mindre luftforurening af mikropartikler, SOx og NOx. For Barsebäck belv det skønnet, at 300 mennesker årligt undgik en for tidlig død. Kulværker udsender desuden store mængder tungmetaller, der belaster miljøet i meget store områder. 4. Hvis du og Russel får jeres vilje - total udfasning af stomenergien, så må I se i øjnene, at de reaktorer, der forsyner kloden med radioisotoper til sundhedsvæsenet også forsvinder. Det du kalder for "a-kræft" er i virkeligheden det modsatte, man anvender radioisotoper til at redde menneske- og dyreliv! Mit gæt er, at din påstand om, at lægevidenskaben vil se bort fra anvendelsen af radioisotoper er grebet ud af den blå luft. Du kan ikke pege på en ansvarlig læge indenfor kræftbehandlingen, der støtter din påstand - nej vel? Du kan let se jeg har ret. I Canada lukkede man en reaktor p.g.a. lidt bureaukrati. Udsigten til mangel på radioisotoper har givet en del panik, i Canada startede man den reaktor op igen, som leverede isotoper til sudhhedsvæsenet op igen, ved et politisk indgreb. Måske kan det interesswere at se, hvad diverse lande har gang i - http://world-nuclear.org/info/reactors.html I forhold til samme tid sidste år er planlægningen steget meget kraftigt.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0
 

Hej Gunnar

Mange tak for det fyldige svar!

Det ser interessant ud, og ved første læsning ser det ud som, om der er en kausal sammenhæng, men jeg vil gerne lige studere kilder, rapporter og metodik lidt, før jeg drager en endelig konklusion.

Som tidligere sagt mener jeg atomkraft skal evalueres på både fordele og ulemper.

Der er en risiko associeret med a-kraft (som med alt andet i livet) og spørgsmålet for mig, er hvor stor den reelt er (eller kan bringes ned til, såfremt der er noget, som kan forbedres).

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har fjernet et indlæg, der indeholdt en kopi af tekst fra et andet medie. Vi tillader kun korte citater i debatten. Ønsker man at folk skal læse kildeteksten, må man linke til den.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har fjernet et indlæg, der indeholdt en kopi af tekst fra et andet medie. Vi tillader kun korte citater i debatten. Ønsker man at folk skal læse kildeteksten, må man linke til den.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

OK - jeg tog heldigvis en kopi af Gunnars indlæg, og fandt links til de fleste af original teksterne, så jeg vil hægte dem ind, nok i flere gange.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Leuk Res. 2007 Oct 1 :Have we been wrong about ionizing radiation and chronic lymphocytic leukemia? Hamblin TJ.

Link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17915317

Dette er blot et oplæg til også at antage at "Chronic Lymphocytic leukemia" kan forårsages af stråling (sammen med mange andre årsager, som man åbenbart har antaget været dominerende).

Jeg mener ikke dette er specielt relevant for atomkraftværker, eller vores diskussion.

Det er velkendt og accepteret at radioaktiv stråling er mutagen (og derfor potentielt kræftfremkaldende), så det kan undre en lægmand, hvis det har været dogma, at stråling ikke skulle kunne forårsage CLL.

 • 0
 • 0

“Cancer vanligare bland barn i närheten av tyska kärnkraftverk

Dette er blot et henvisning til den tyske KKIK undersøgelse, se nedenfor, så den bidrager vist ikke med noget nyt.

Deutsches Kinderkrebsregister untersucht Häufigkeit von Krebserkrankungen bei Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken

KKIK undersøgelsen, som jeg vil kommentere nedenfor.

link til original rapport: http://www.bfs.de/de/bfs/druck/Ufoplan/433...

Case-control study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants in Germany 1980-2003. Spix C, Schmiedel S, Kaatsch P, Schulze-Rath R, Blettner M.

Dette er blot endnu henvisning til den tyske KKIK undersøgelse, som heller ikke bidrager med noget.

Leukaemia in young children living in the vicinity of nuclear power plants.

link til original abstract (hvor hele artikel ligger som pdf) http://www3.interscience.wiley.com/journal...

Dette er blot en omtale af den tyske KKIK undersøgelse, som igen ikke bidrager med noget særskildt, men blot opforder til yderligere epidemologiske studier.

 • 0
 • 0

Childhood leukemia in the vicinity of the Geesthacht nuclear establishments near Hamburg, Germany. Hoffmann W, Terschueren C, Richardson DB.

Dette er en henvisning til Krümmel-grupperingen, se neden for.

Childhood Leukemia in Germany: Cluster Identified near Nuclear Power Plant. Brown VJ.

Dette er endnu henvisning til Krümmel-grupperingen, se neden for.

A cluster of childhood leukemia near a nuclear reactor in northern Germany. Hoffmann W, Dieckmann H, Dieckmann H, Schmitz-Feuerhake I.

link til original artikel http://www.ehponline.org/members/1997/Supp...

Dette er den omtalte Krümmel-gruppering, som jeg vil kommentere nedenfor

 • 0
 • 0

HILD LEUKEMIA DEATH RATES INCREASE NEAR U.S. NUCLEAR PLANTS RISES GREATEST NEAR OLDEST PLANTS, DECLINES NEAR CLOSED PLANTS

link til http://www.radiation.org/index.html

Pressemedelelsen kalder det en artikel, men den link jeg kan følge ender i et "Letter to The Editor", dvs. formodentligt IKKE peer reviewed.

Jeg har en lidt mærkelig fornemmelse, når jeg kigger på Mangano et als publikationer.

Manganos organisation (The Radiation and Public Health Project (RPHP)) som er non-profit græsrodsbevægelse, skriver og udgiver en del selv (dvs. det har ikke gået igennem en 'uafhængig' evaluering), med mere eller mindre alarmerende titler. De bruger en skuespiller, Alec Baldwin, som blikfang og er tydeligvis modstander af atomkraft.

De producerer rigtig mange tal, og jeg har ikke mulighed eller tid til at gå i detaljer med at analysere dem. Titlen på en af rapporterne (out-of-print) antyder at Chernobyl ulykken skulle have forøget skjoldbruskkirtel-kræft i den amerikanske befolkning, hvilket jeg er skeptisk over for (af geografiske grunde), den slags ting gør lødigheden suspekt for mig.

Mangano et al har en klar interesse i at sælge bøger, men jeg har svært ved at finde ud om han er idealist for at redde liv, alarmist for at sælge bøger - eller overhovedet værd at tage alvorlig.

Jeg opfatter Mangano et al som en kilde, man skal bruge med varsomhed, og jeg vil se bort fra dem her.

 • 0
 • 0

Tritium hazard rating 'should be doubled' from New Scientist, 29 November 2007

Dette er blot en øgelse af en vægtning i en vægtet sum af radioactiv belastning. Tritium (meget tung brint isotop) har kunnet udledes rimeligt liberalt, bl.a. på grund af pres fra militære interesser. Tritium henfalder til en Helium atom under udsendelse af en elektron og en anti-elektron, så det kan have en mutagen effekt. Tritium bruges i atom- og brintbomber og i selvlysende maling, på f.eks. urskiver (de er vist ulovlige i Danmark).

I forbindelse med Krümmel-grupperingen, blev der konstateret forhøjede værdier af Tritium i miljøet, men de anses ikke for at være anledning til de nævnte leukæmi-tilfælde, bl.a. fordi man i et sammenligningstudie med Savannah River komplekset fandt flere størrelsesordner (altså >100) gange højere koncentrationer i Savannah River.

Jeg mener ikke, der er noget argument i Tritium grænseværdien. Man kan insinuere at 'så er det nok farligt'. Jeg tror kun, man, med rette, forsøger at være forsigtige og sænke udslippet.

 • 0
 • 0

Angående Krümmel-grupperingen, som er den mest iøjefaldende, gælder tilsyneladende at der er to entiteter, der opererer atomreaktorer der:

Et kommercielt el-kraftværk, verdens største kogende-vand reaktor (ejet af E:ON og Vattenfall, http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk...) og

to forsøgsreaktorer, en på 5MW og een på 15MW, drevet af GKSS (http://de.wikipedia.org/wiki/GKSS-Forschun...).

Dér konstateredes en markant øget forekomst at leukæmi:

A cluster of childhood leukemia cases was observed in the community of Elbmarsch in northern Germany in 1989 to 1991 (1-3). All five cases had been living within a distance of 5 km from the Krümmel nuclear power plant (Kernkraftwerk Krümmel [KKK]) located near the river Elbe about 35 km southeast of Hamburg. Since 1994, four additional cases were identified in the 5-km area surrounding KKK (Figure 1). All these cases were diagnosed at 10 years of age or younger; five were very young: 1.8 to 4 years of age (Table 1). Also, one case of leukemia in a young adult and a case of aplastic anemia in a child were diagnosed. Between 1986 and 1995 the mean number of children up to the age of 14 living in the 5-km area surrounding KKK was about 5400 (4). According to Haaf et al. (5), the mean incidence of acute leukemia between 1980 and 1990 was 4.310-5 a-1 in individuals less than 15 years of age. The expected number of leukemia cases in children in the 5-km region around KKK for the period 1990 to 1996 was 1.6; therefore, the incidence of childhood leukemia in that region was elevated by a factor of 5.6.

Jeg vil citere rapportens konklusioner (håber det er OK med længden, men jeg vil helst ikke beskyldes for at udelade noget.

From the medical and biological findings discussed in this paper, we conclude that the population was affected by repeated exposures for the following reasons. First, at least four of the children with leukemia were born after 1987 (Table 1). Second, the repeated exposures are indicated by the results of the chromosome aberration analysis. Dicentric chromosomes are unstable aberrations with a decline of about 40%/year (12). Therefore, backdating the measured rates of dicentric chromosomes to a single event in 1986 or earlier would yield unrealistically high original rates of exposure. Third, the elevated rate of dicentric chromosomes is similar for persons who settled in Elbmarsch both before and after 1986 (Table 2). .......... Scenarios that lead to such organ doses are described in connection with accidents caused by cooling water effluent (20). In addition, fuel-rod failures are a well-known problem in nuclear reactors. Because it has the largest boiling-water reactor in the world, the Krümmel nuclear power plant is a unique installation. A recent television documentary reported severe problems encountered during construction of the pressure vessel with regard to the welding of single elements. The leukemia study researchers learned of significant leakages of cooling media from the pressurized system during almost all the years of operation (34). The quantities rose to 300 liters/hr in 1986 and increased to more than 200 liters/hr in 1993 and 1996

Det er svært ikke at implikere Krümmel reaktoren i den forøgelse af leukæmi tilfælde, som findes i nabobyen Elbmarsch.

For mig virker det plausibelt, at f.eks. lækage af kølevand, har eksponeret befolkningen for radioaktiv bestråling, ganske som Gunnar Lindgren skriver på sin web-side.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Angående KKIK undersøgelsen er det værd at bemærke at den inkluderer tilfældene fra Krümmel grupperingen (GL #3), men iøvrigt vil jeg nøjes med at referere en af dens konklusioner:

Attributable Risks The risk attributable to living within a 5-km area of one of the 16 nuclear power plants in Germany between 1980-2003, and for the number of cases observed in the 5-km area under study (n=77) is 0.2%. This means that under the model presuppositions, 29 of 13,373 cases diagnosed with cancer at less than 5 years of age from 1980 to 2003 in Germany, i.e. 1.2 cases per year, could be attributed to living within the 5-km area of a German NPP. In relation to the cases of leukaemia, of which 37 were observed at up to 5 years of age between 1980 and 2003 within the inner 5-km area, a 0.3 per-cent risk attributable to the population was calculated, i.e. 20 of 5,893 cases under 5 years of age in Germany which were diagnosed between 1980 and 2003, making 0.8 cases per year. These estimates are very inconclusive because they are based on a very small number of cases. (p.16)

Så ja, der er en risiko og den er meget lille, selv med inkludering af resultaterne fra Krümmel.

Rapporten er på 334 sider, så jeg har ikke nærlæst den !

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Angående La Hague undersøgelsen

Conclusion—This study indicates an increased incidence of leukaemia in the area situated at less than 10 km from the plant. Monitoring and further investigations should be targeted at acute lymphoblastic leukaemia occurring during the childhood incidence peak (before 10 years) in children living near the La Hague site and may be other nuclear reprocessing plants. (p.1).

Så ja, der er igen en lille risiko, men talgrundlaget er meget lille

The expected total number of cases in the study area was 36.93, and 38 cases were observed (SIR=1.03; 95%CI: 0.73, 1.41) (table 4). In the 0 to 10 km zone (Beaumont-Hague), there were five cases whereas 2.30 were expected. The SIR for the entire 0 to 24 year old group was 2.17 (95%CI: 0.71, 5.07). The highest SIR for an age group was for the 5 to 9 year olds: there were three cases observed in this group although 0.47 were expected (SIR=6.38; 95%CI: 1.32, 18.65). There was no excess in number of cases for the 10 to 35 km zones for any sex or age group. In the 0 to 24 year old population of Alderney, there were no cases of leukaemia. (p.4)

La Hague rapporten har en omtale af hvad man er op mod statistisk, eftersom leukæmi frekvensen åbenbart påvirkes af ændringer i befolkningssammensætningen

Indeed, it currently seems difficult to dissociate the correlation between the incidence of leukaemia and proximity to the plant from that between leukaemia and population movements. (p.5)

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Angående Trillo/Zorita

Results: In the extreme areas in the vicinity of Trillo, an OR of 1.71 was obtained (95% CI 1.15 to 2.53), increasing in magnitude in the subgroup of more radioinducible tumours and in the period considered as post-latency (1997–99). Risk increased linearly with proximity to the two plants, significantly in Trillo (p < 0.01) but not in Zorita (p = 0.19).

Conclusions: There is an association between proximity of residence to Trillo and cancer risk, although the limitations of the study should be kept in mind when interpreting the possible causal relation. (p.1)

Calculation of the OR for malignant tumour risk was performed according to the degree of proximity to the nuclear power plants (table 3). As can be observed, the OR between T10 and T30 was statistically significant (p = 0.01). Thus, it is estimated that persons living in municipalities located less than 10 km from the Trillo plant have a risk of developing a malignant tumour 1.71 times greater than those living in municipalities located at a distance of between 20 and 30 km from the plant. (p.3)

Trillo har været i drift siden 1987, Zorita siden 1968 så det er interessant hvorfor Trillo har denne trend. Een mulighed er et uheld under opførelsen, som har eksponeret lokalbefolkningen til radioaktivitet.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Ja, der er en risiko ved at bruge atom-kraft,som der er ved alle andre ting vi gør i vores liv. Den skal sammenlignes med alle disse andre risici.

Livet er farligt og man dør af det, til sidst.

I Danmark bliver ca. 400 mennesker dræbt årligt i trafikken, 200 mennesker af radon eksponering fra beton i hjemmet, jeg ved ikke hvor mange af alkohol og tobak osv. osv. Man bliver nødt til at lave en total-vurdering.

Måske Teknisk Forlag skulle genudgive redaktør Morsings "Døden skal have en årsag", om risiko-opfattelser?

( Det er selvfølgelig også indlysende at man skal reducere udslippene fra atom-kraftværker. Jeg tror ikke på at Krümmel reaktoren, f.eks. er designet til at lække den mængde radioaktivitet, den tilsyneladende har gjort.)

Nu har jeg vist brugt nok spalteplads i Ingeniøren for denne uge, jeg beklager.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten