Danske afgrøder skal erstatte kød og soja som proteinkilder

Funktionelle fødevarer uden gluten eller med et højere niveau af protein kan blive nemmere at få adgang til i fremtiden.

Et nyt projekt på Teknologisk Institut har netop fået bevilget 6,7 mio. kr. af GUDP-ordningen under Fødevareministeriet til at skabe en værktøjskasse med en proteindatabase, der skal gøre det lettere for industrien at erstatte soja- og valleprotein eller endda kødprodukter med proteiner fra f.eks. danske raps og bælgplanter.

Desuden vil ny viden med proteinernes funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber gøre det nemmere at skabe nye fødevarer, der f.eks. kan hjælpe nyopererede patienter med at komme på benene igen, fortæller faglig leder Eleonora Miquel Becker fra Teknologisk Institut.

»Ved hjælp af forskellige analyser skal vi finde ud af, hvilke funktionelle egenskaber proteinerne har, og hvor de kan bruges. Har man f.eks. et produkt, der har brug for et fortykningsmiddel, der er smagsneutralt, skal man kunne finde frem til det rette protein, f.eks. fra raps,« siger hun og fortsætter:

»Det kunne også være en virksomhed, der fremstiller proteiner med høj ernæringsværdi til f.eks. kræftpatienter, så de kan få kræfterne tilbage og ligge kortere tid på hospitalerne,« siger hun.

Læs også: Dansk firma giver os sunde ostepops med masser af proteiner

Eleonora Miquel Becker understreger, at brugen af vegetabilske i stedet for animalske proteiner både kan have miljømæssige, etiske og smagsmæssige fordele.

I dag bliver sojaproteinerne hovedsageligt importeret fra Sydamerika, og foruden at spare transporten vil man nemlig heller ikke skulle spekulere over rydning af regnskove for at kunne dyrke sojaen eller havne i GMO-tvivl.

Derudover er soja kendt for at have en bismag, som formentlig også vil kunne omgås ved at bruge andre planter til fremstillingen, siger Eleonora Miquel Becker.

»I nogle produkter er det måske okay, at der er smag i, mens andre skal være smagsneutrale. Det er også vigtigt, at brød stadig kan hæve, så vi er nødt til præcist at kende egenskaberne og afprøve dem af i fødevarerne,« siger hun.

Blandt industripartnerne er Teknologisk Institut teamet up med Upfront Chromatography i København, som har udviklet en teknologi til oprensning af proteiner. Den er baseret på kromatografi, hvor kolonnematerialet består af sfæriske kugler og specifikke ligander, der selektivt indfanger proteinerne fra f.eks. raps.

Læs også: Forskningsplatform skal udvikle nye, grønne danske bioprodukter

Desuden har TripleA i Hornsyld ved Horsens netop opstillet et stort produktionsanlæg til fremstilling af proteiner til foder, men virksomheden er interesseret i at udvide markedet af proteiner til fødevareindustrien.

»I Danmark bruger vi 800 ton sojaproteinkoncentrat om året og 300-500 ton sojaisolat. TripleA ville kunne erstatte hele dette forbrug i Danmark med alternative proteiner,« fortæller Eleonora Miquel Becker om det danske potentiale i at udskifte en lang række nuværende importerede proteiner med danskdyrkede alternativer.

Af andre partnere kan nævnes KU Science, som har et pilotanlæg på universitetet af det anlæg, som TripleA har i Hornsyld. På dette kan metoderne testes i mindre skala.

SFK Food i Skanderborg deltager også som interesseret i alternativer til sojaproteinerne i krydderiblandingerne til kødprodukter foruden NutriNord i Hadsund, som blandt andet fremstiller proteinpulver til sportsfolk.

Sidst, men ikke mindst deltager bagerileverandøren Credin, som især er interesseret i glutenfri alternativer, samt Toft Care Systems, som blandt andet fremstiller proteinberigelse til fødevarer.