Dansk vandingssystem holder plantevægge friske og forhindrer overvanding

En hel kontorvæg dækket af planter – det lyder måske som noget, der er umuligt at holde, og som vil rådne og gå ud i løbet af kort tid. Men sådan behøver det ikke at være, mener den danske virksomhed Natural Green­walls, der har udviklet et pottesystem, der automatisk afvander planterne, hvis de har fået for meget vand. Dermed undgår man overvanding af sine indendørsplanter og spredning af sygdom fra plante til plante.

Hemmeligheden er et rørsystem til overskudsvand, der går lodret ned igennem hele væggens højde og leder overskudsvand ned til et bundkar – men afvandingsrørene er isoleret fra de enkelte planter, så overskudsvand med eventuelle sygdomme ikke breder sig fra én plante til dens ‘underboer’.

Ulrich Grønning er idémanden bag det unikke danske system. Han har selv arbejdet knap 20 år i branchen for planteservice, men undrede sig over, at eksisterende løsninger var så svære at bruge. Og at de svinede.
»De særskilte afløbsrør holder overskudsvand for sig. Og samtidig er systemet med til at holde potterne og dermed plantevæggene pæne og rene. Systemet klarer selv vanding og afvanding. Dermed er det i min optik brugervenligt. Hvilket var lige præcis det, jeg gerne ville nå frem til,« fortæller Ulrich Grønning.

Hver potte rummer et vandreservoir på 200 ml, hvilket betyder, at planterne ikke er afhængige af kontinuerlig drypvanding men kun skal vandes hver tredje uge.

»Desuden kræves der ingen tilslutning til virksomhedens vandforsyning, for vandingen kan klares fra en mobil vandtank,« forklarer Ulrich Grønning.

Natural Greenwalls er indstillet til Ingeniørens Innovationspris 2014, der er en af priserne under Inge­niørens Produktpris.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Både at blive indstillet til innovationsprisen.

Men heller ikke til at de drypføringsrør vil kalke til. Ud fra illustrationen og lidt simpel tankegang er det en slange med huller i over hver potte, og uden kalkfjerner eller mekanisk at fjerne kalkproppen i dryphullet, vil det clogge til. Bruges kalkfjerner kommer planten til at lide af kalk da det er et fundamentalt stof til bug af plantens vækst, så der er reelt kun en mulighed tilbage for at holde hullerne kalkfri.

Systemet med seperate afløbsrør fortæller det er en art Drain To Waste system, så enhver form for tilførsel af gødning vil blive skyllet lige lukt i kloakken og belaste det system, og det vil ske alene hvis der er brugt plantejord som er gødet. Hvis vandet fra en drypslange afgiver mere i et hul end fra et andet vil vandet flyde ud i afløbet fra den potte der modtager mere vand, gødet af jorden. Derudover vil den potte med bedst tilførsel af vand som afgiver mest overløbsvand, blive drænet for jordens gødning langt hurtigere end en potte med et halvt tilkalket dryphul, som medfører en plante i systemet har det nogenlunde gødnings mæssigt og en anden plante vil lide af næringsmangel. Og alt sammen til kun at være sygdomme i rodzonen som beskyttes mod spredning af sygdomme.

Vertikale vægge er ikke nyt, drain to waste er heller ikke nyt. Det er ikke nyt at kombinere det. Det nye i dette system er det er forholdsvis bøvlet da det bruger jord. Vertikale systemer bør være 100% vand for at mindske arbejdsbyrden for gartneren, også kaldet hydroponi, og det bør genbruge sit dyrbare vand og gødningstoffer, det bør ikke have spilddamp fra en overflade hvor op mod 1/20 af det tilførte vand fordamper via forankrings mediet der kun er til for at holde planten oprejst, kun vand fordampet fra stoma på undersiden af bladende bør undslippe fra systemet så vandtilførslen bliver så minimal som mulig.

Mht til spredning af sygdomme i rodzonen er god hygiejne en simpel måde at holde sygdomme væk.

Det kræver alt i alt mindre energi at kun hæve vandet op imod jord kræver vand så der er løft der skal fortages to gange, først jord også vand. De ekstra mange afløbsrør fordyrer produktionsprisen og dermed prisen for forbrugeren. Det får dette system til at være energikrævende både i produktion, transport, opbygning og vedligehold. Ikke særligt innovativt i mine øjne og ører.

 • 3
 • 1

Min første tanke, som gartner, er hvordan det ser ud efter 6-12 måneder? Mange af de planter, der er vist på billederne, vokser hurtigt en meters penge, og så skal de beskæres.

Opsamle vand for at undgå sygdomme - det har ikke noget på sig, i gartnerier genbruger man vandingsvandet i en uendelighed, og spæder op med regnvand og tilsætter det gødning, som planterne har brugt.

Det hele er kendt teknik, men brugt på en spændende og udfordrende måde, min bekymring går altså på vedligeholdelse af systemet.

 • 0
 • 0

ja selvfølgelig, lide af kalkmangel. Lille skrivemangel der, men du fandt heldigvis selv det rigtige ord jeg ville have brugt.

Mht opsamlet regnvand, så skal man sikre sig det ikke har været i kontakt med f.eks tegltag, de mange porer i tegl kan huse alverdens bakterier der netop fremskynder div sygdomme i rodzonen. Ligeledes findes der alt muligt i en plastiktagrende medmindre den er ekstremt godt vedligeholdt og rengjort. Jeg har ingen viden om zink eller kobberrender forurener vandet så det er til skade for plantens rodsystem, eller plantens ve og vel i det hele taget.

Vand fra tørretumbleren, affugteren og lign kan bruges. Men så er man tilbage ved at kalken skal tilføres et andet sted da kalk jo er vigtigt, selv til surbundplanter. Kalk er med til dannelse af cellekernerne i bla blade og stammer så der skal kalk til vækst af planter, surbundplanter kræver kun mindre mængder. Skal kalken tilføres via gødning i vandet, er man tilbage ved problemet med kalkproppen, og bruger man forgødet plantejord med kalk i er man tilbage ved løftebyrden.

Dryp vanding er godt, men kun ved opsætninger hvor det er nemt af komme til og servicere udgangs hullet. Eller også skal hullet være stort nok til kalk kan dannes men ikke give problemer med mængden, og i dette system vil de sige endnu flere rør, en kraftigere fødepumpe, og det fordyrer altsammen igen i faktisk alle led fra producent til forbruger.

 • 0
 • 1

Det ser ud som jeg har beskrevet. Der er tilkalkede udgangshuller. Det kan forhindres med f.eks ret dyre væsker. Drip-clean er et sådan produkt, men det fordyrer produktion/vedligehold af anlægget.

Ud over det vil rødderne når de først vokser ned i vandreservoiret, overgå til et andet vækstmønster hvor de hurtigt vil gøre dette reservoir mindre. Rødderne vil også finde vej ned gennem risten, udvide sig og gøre det besværligt at rengøre. Der er risiko for rødder ikke er nemme og få ud og en del vil måske finde vej ned i afløbsrør, hernede vil de rådne og skabe dårlig lugte, grobund for svampeangreb og i det hele taget være til besvær.

Sådan generelt ikke specifikt henvendt til dig Bent Løschenkohl.

Desuden ser der ikke ud til at være en rist tiltænk at holde jorden fra vandet i potten, jorden vil synke ned i reservoiret og skabe en mudderagtig gele som meget hurtigt vil blive iltfattigt, hvilket medfører en ringe vækst og i værste fald råddenskab ved stængel/rødder.

Dette viste system i artiklen er på ingen måde innovativt. Det vil skabe flere problemer end i forvejen lavtekniske systemer med færre komponenter, eller simple hjemmelavede rør-hul-systemer med en netpotte (hvor jord kan bruges), hvor vandet render i bunden af rørret via tyngekraften tilbage. https://www.youtube.com/watch?v=rw_Fy0Dc4hQ

 • 1
 • 0

Lad os se på fordelene ved systemet:

 • nemt at uskifte en potte hvis planten er syg, død, for stor, forkert. Planterne kan således vedligeholdes i gartneriet frem for "on site"
 • Nemt at udskifte drypslange hvis denne er defekt eller tilstoppet af alger og næringsstoffer.
 • Overskudsvand opsamles og bringes tilbage til gartneriet til filtrering/uv-behandling/analyse (altså ikke i kloakken). Dermed kan regnvand også sagtens bruges uden problemer med uønskede mikrober.

Det innovative i det hér system (som jeg opfatter det) er at man fjerner meget af vedligeholdesearbejdet fra "on site" og flytter det til gartneriet. Man behøver ikke engang at være gartner for at passe systmet optimalt. Tømme vand af, fylde vand på, fjerne visne blade, checke slanger og skifte potter kræver ikke den store indsigt. Så kan den professionelle gartner i gartneriet tage sig af omplanting, beskæring osv. Man skal altså ikke rode med jord og beskæring på stedet.

 • 0
 • 0

Der er en række gode og gennemtestede systemer til grønne vægge, der har været i drift i årevis.

Jeg har svært ved at se, at det nye danske system kan tage konkurrencen op med f.eks. [Minigarden] (http://minigarden-danmark.dk) og andre lavteknologisk løsninger.

Jeg savner muligheden for at kunne sektionsopdele vandingen, så man kan gruppere planter med ensartede vand- og næringsbehov. Og så kan man overveje om de relativt små plantebeholdere giver rum til nok vækstmedie til at planterne kan udvikle et sundt rodsystem.

Det er supergodt, at der bliver udviklet danske løsninger indenfor gartneri og plantepleje. Vi har altid været i spidsen af feltet. Men jeg forstå ikke helt, at denne løsning kan gøre sig fortjent til en Ingeniørens Innovationspris.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten