Dansk undersøgelse virkede: EU forbyder fire phthalater

Illustration: luckakcull/Bigstock

Tilbage i 2008 og 2009 gennemførte danske forskere en undersøgelse af, hvilken kemi som 2-årige blev udsat for gennem et døgn. Resultatet var så alarmerende, at Danmark i 2011 gik videre med sagen til EU, blandt andet fordi et forbud i Danmark mod bestemte stoffer reelt ikke ville have en stor effekt.

Nu her syv år senere har medlemslandene så vedtaget et såkaldt begrænsningsforslag mod fire hormonforstyrrende blødgørende stoffer, såkaldte phthalater, i hverdagsprodukter som regntøj, gummistøvler, vinylgulve, cykelhåndtag, voksduge, badeforhæng og badebassiner.

Læs også: Principiel sejr: EU stempler for første gang phthalater som hormonforstyrrende for mennesker

Beslutningen betyder, at produkter kun må indeholde 0,1 procent af phthalaterne DEHP ((di-ethyl-hexyl-phthalat), BBP (butyl-benzyl-phthala), DBP (di-butyl-phthalat ) og DIBP (di-iso-butyl-phthala), der er hormonforstyrrende, og kan påvirke forplantningsevnen. Eftersom der skal mindst fem procent til af de pågældende stoffer, for at de virker, vil beslutningen reelt virke som et forbud, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Baseret på danske anbefalinger

Beslutningen er baseret på anbefalinger, som Det Europæiske Kemikalieagentur (Echa) har lavet i samarbejde med Danmark, og det får virkning fra 7. juli 2020 i forhold til produkter, der opbevares indendørs, og produkter som mennesker har direkte kontakt med.

Læs også: Cocktaileffekt får minister til at forbyde fire phthalater

Det er første gang, at EU vedtager en beslutning baseret på cocktaileffekt; altså at den samlede udsættelse for et eller flere stoffer med samme effekt kan være skadelig, selvom effekten fra et enkelt stof i et enkelt produkt ikke nødvendigvis er det.

»I dag er en rigtig god dag for forbrugerbeskyttelsen. Udsættelsen for de fire skadelige, hormonforstyrrende phthalater vil blive væsentligt mindre med dette forbud,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Beslutningen kommer i kølvandet på, at miljøinstansen REACH-komiteen under EU-Kommissionen i februar 2017 også besluttede, at de fire phthalater er hormonforstyrrende for mennesker.

Det var et vigtigt skridt, for selv om stofferne i forvejen var på EU’s godkendelsesliste som stoffer, der er skadelige for forplantningsevnen, var det første gang, at EU fastslog, at phthalater er hormonforstyrrende for mennesker.

Hormonforstyrrende rækker nemlig langt videre end bare til problemer med at få børn, og derfor var der tale om en vigtig principiel beslutning.