Dansk, tyrkisk og sibiriske sprog har fælles oprindelse i ét sprog fra istiden

Dansk er som bekendt et germansk sprog, der er nært beslægtet med bl.a. engelsk og tysk. De germanske sprog indgår i gruppen af indoeuropæiske sprog, som tales i store dele af Europa og Asien.

Nu hævder evolutionsteoretikeren Mark Pagel fra University of Reading i England, at de indoeuropæiske sprog har et fælleskab med seks andre sprogfamilier heriblandt eskimo (inuit-yupik), ikke-russiske sprog i Sibirien og en stor gruppe af orientalske sprog som bl.a. tyrkisk og mongolsk.

Alle disse sprog har en fælles kerne, som går tilbage til sidste del af den seneste istid for henved 15.000 år siden, og Mark Pagel kalder denne superfamilie af sprog for eurasiatiask.

Når Mark Pagel undersøger, hvordan sprog har udviklet sig, bruger han teknikker, som svarer til, hvordan evolutionsbiologer eksempelvis fastlægger slægtskabet mellem mennesker, chimpanser og gorillaer ved at undersøge dna og herudfra bestemme et tidspunkt, hvor de forskellige arter havde samme forfader. I stedet for dna bruger sprogforskerne kognater, som er ord på forskellige sprog, der har fælles oprindelse i samme ord i et ursprog.

Det er velkendt, at lyde ændrer sig på regelmæssig vis. Eksempelvis ændres p ofte til f, og t bliver til blødt d eller den engelske th-lyd; derfor bliver pater på latin til father på engelsk og fader på dansk, som siden blot er blevet til far.

På den måde kan man følge ord op til 9.000 år tilbage og vise, at sprog som hindi, russisk, fransk, dansk og gælisk stammer fra et fælles indoeuropæisk sprog.

Mark Pagel har nu sammen med tre andre forskere lavet en statistisk model for kognater, som har gjort det muligt at følge den sproglige forandring endnu længere tilbage i tiden.

For seks år siden redegjorde forskerne i en artikel i Nature for, at de fleste ord har en sandsynlighed på 50 pct. for at blive erstattet af et helt nyt med mellemrum på 2.000-4.000 år.

Det proto-indoeuropæiske ord wata blev eksempelvis til wasser på tysk, water på engelsk og vand på dansk, men er blevet udskiftet med eau på fransk.

23 ord går igen

Pagel og co. har nu i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences påvist, at en kernegruppe af 23 meget almindelige ord ikke alene er ens inden for alle indoeuropæiske sprog, men går igen i alle sprog i Europa og Asien.

Ordet du på dansk, thou på engelsk og tu på fransk findes som t’i på proto-altaisk (tyrkisk og mongolsk er altaiske sprog) og turi på protosproget for en række sibiriske sprog.

Jeg, du, vi, hvad og give er alle ord, som kun bliver udskiftet sjældnere end hvert 10.000 år, og som alle bruges ofte, mere end én gang pr. 1.000 ord i dagligt sprog. De anvendes derfor typisk mere end 16 gange om dagen. Enkelte ord som bark, aske og orm bruges i dag kun sjældent (20-50 gange pr. en million talte ord), men de har også en fælles oprindelse og en levetid, der måles i tusinder af år, har Pagel påvist.

Ved at analysere 23 ord, som findes i samme form i mindst fire ud af de syv sprogfamilier, konkluderer Mark Pagel, at alle nuværende sprog i Europa og Asien har oprindelse i et sprog, der eksisterede for 14.450 år siden.

Opsplitningen i de syv nuværende forskellige sproglige familier var tilendebragt for ca. 10.000 år siden.

Den konklusion er han kommet frem til ved at anvende den statistiske metode Markovkæde Monte Carlosimulering på 200 almindelige ord på forskellige sprog, som findes i den såkaldte Swadesh-liste, der ofte benyttes af sprogforskere, når de sammenligner sprog. Listen er opkaldt efter den amerikanske sprogforsker Morris Swadesh (1909-67).

Mark Pagel forklarer, at hans model giver et godt fingerpeg om, at en gruppe mennesker, der levede i det sydlige Europa ved afslutningen af den seneste istid, har talt et sprog, der siden er blevet til alle sprog i Europa og Asien.

»Det er enestående, at det talte sprog kan videreføres gennem årtusinder og give os stor sikkerhed om vores tidlige historie,« bemærker han.

Der har tidligere været en del skepsis over for, om eurasiatisk skulle have eksisteret, men sprogforskeren William Croft fra University of New Mexico i USA mener, at Pagels nye analyse vil få en del modstand til at forstumme.

Emner : Evolution
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er vel mere logisk, at der har været langt flere sprog dengang, fordi mange grupper levede isoleret. Og at nutidens sprog er resultatet af en sammensmeltning.

 • 1
 • 1

Nu er sprog videnskab jo ikke helt det samme som laboratoriefysik så det er måske lidt for nemt at latterliggøre det på den baggrund. Der er tale om en observationsbaseret teori og sandsynliggørelse af sammenhænge hvilket egentlig er en ok fremgangsmåde når nu eksperimenter ikke lader sig gøre.

Faktisk er 'rekonstruktionen' af proto-indoeuropæisk et eksempel på at man baserer sig på lovmæssigheder som Grimm's lov, Verners lov m.fl. som er veldokumenterede og som i nogle tilfælde kan forklares udfra fysiologiske forhold hos taleren. Hertil kommer så ordsammenfald på tværs af sprog, systematiske grammatiske udviklinger m.v. Nye teorier er velkomne indenfor lingvistik og teorien udvikles løbende.

Emnet er fantastisk interessant og hjernestimulerende - prøv for eksempel at læse Cyrus Gordons forgotten scripts om bla. Champollions afkodning af hieroglyffer, eller blot introduktionen til Philip Baldis bog "An introduction to the indo-european languages". - Det kunne jo være man kunne lære noget.

 • 11
 • 0

Det er meget godt med sprogvidenskab når man skal læse et uddødt skriftsprog.

Men "father/fader" er låneord. Det oprindelige ord i engelsk og dansk for far er "vært" der af ordet Verden/world. Ordene i sprogene udskiftes så hurtigt i mellem sprogfamilierne, at man ikke kan gå så langt tilbage.

De 23 ord, som findes i samme form i mindst fire ud af de syv sprogfamilier må nødvendigvis være låne ord. Ellers kan de samme ord ikke findes i forskellige sprogfamilier.

Det må også bemærkes at de fleste sprog er udøde, at latin oprindeligt kun taltes i en landsby i Italien. Og tilsvarende så har alle imperier dannelser og tekniskes opfindelser medført at nogle sprog uddøde eller blev opblandet.

Men det er muligt at adskille de blandede sprog fra de oprindelige sprog ved at der er færre lyde i de oprindelige sprog. Men med færre lyde i hver sprogfamilie, så er der mindre lighed imellem sprogfamilierne.

 • 0
 • 9

quote[Når Mark Pagel undersøger, hvordan sprog har udviklet sig, bruger han teknikker, som svarer til, hvordan evolutionsbiologer eksempelvis fastlægger slægtskabet mellem mennesker, chimpanser og gorillaer ved at undersøge dna og herudfra bestemme et tidspunkt, hvor de forskellige arter havde samme forfader. I stedet for dna bruger sprogforskerne kognater, som er ord på forskellige sprog, der har fælles oprindelse i samme ord i et ursprog.]unquote

Det ville være interessant hvis der var sammenhæng mellem DNA og sprog.

 • 1
 • 0

Hvilke sprog skulle være "oprindelige" og ikke indeholde påvirkning fra andre sprog? Hvordan skulle dette overhovedet kunne lade sig gøre? Mennesker påvirker mig bekendt hinanden - og derved hinandes sprog - når de mødes. Jeg kan derfor ikke se hvordan denne sondren kan give mening.

Selv sprog som tales i geografisk isolerede områder undergår jo forvandlinger over tid. Så det ville jo antyde, at der har fandtes sprog talt af mennesker som aldrig lod sig påvirke af hverken tid eller udefrakommendes sprogbrug.

 • 2
 • 0

Re: Overensstemmelse

Ligheden mellem for eks. det grønlandske/eskimoiske ord for Kød, altså det man spiser med videre og så ordet for Kød (Kødlignende) på Latin. Sproget arbejder sig altså også i tiden; og jeg tænker på hvilke PERSONER har "taget sig retten til ændre på ordene (og deres betydning), over lang nok tid, før man fik et skriftssprog". For eks. kan man på dansk ikke danne nye ord, man kan ændre på ords betydning men ikke lave nye. Hvis nogen ligger inde med nye ord er jeg måske modtagelig, kun måske.

 • 0
 • 1

Det var studiet af 'KE-famillien's' (eng.) der førte til FOXP2, et 'sprog-gen', som Alle ned til bagegær har. Det menes både at 'kode' for den fysiske og den intellektuelle side/anlæg, fx stamning menes at kunne aflæses.

Udviklingen af Sproget og Bevidstheden er en meget lang vej, selv i Vort aktuelle evolutionære kredsløb.

,

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten