Dansk svinekød styrket på amerikansk marked

Dansk svinekød kan stå foran en markant eksportfremgang til det amerikanske marked. USA's største cateringfirma Compass Group vil fremover kun benytte svinekød, der er produceret uden en række antibiotiske vækstfremmere. Eksperter ser udmeldingen som et tegn på stigende amerikansk bekymring for resistensproblemer.

»Danmark er et af de få lande, der totalt har afskaffet brugen af antibiotisk vækstfremmer i svineproduktionen. Når brugen af vækstfremmer bliver et parameter for kvalitetskød i USA, giver det danske svineproducenter mulighed for at markedsføre sig positivt,« siger forskningschef ved Danmarks Fødevareforskning Henrik Wegener, der har været stærkt involveret i kampen mod brug af antibiotisk vækstfremmer herhjemme.

Direktør i Danske Slagterier Erik Bisgaard Madsen glæder sig over udviklingen i USA.

»Det giver gode perspektiver for dansk svinekød. Når amerikanerne begynder at fokusere mere på brugen af antibiotiske vækstfremmere, er det til vores fordel. Vi har for længst været igennem den omstilling, som amerikanske svineproducenter kommer til at stå overfor,« siger Erik Bisgaard Madsen.

I første omgang får Danske Slagterier ikke øget eksport ud af Compass Groups nye krav, da aftalen er indgået med den amerikanske svinekødsproducent Smithfield. Men Erik Bisgaard Madsen tror på, at et holdningsskifte på sigt kan øge markeds- og kundeadgangen.

»Vi har et forspring på fødevaresikkerhed, og det har været en væsentlig årsag til, at vi i dag har adgang til flere end 130 markeder, og at Danmark er verdens største svinekødseksportør. Det forsping vil vi bevare, og det vil altid styrke os, når fødevaresikkerheden bliver et salgsparameter,« siger Erik Bisgaard Madsen.

Et vigtigt skridt

Dansk svinekød kan stå foran en markant eksportfremgang til det amerikanske marked. USA's største cateringfirma Compass Group vil fremover kun benytte svinekød, der er produceret uden en række antibiotiske vækstfremmere. Eksperter ser udmeldingen som et tegn på stigende amerikansk bekymring for resistensproblemer.

Compas Group er den første amerikanske fødevaregigant, der forlanger svinekød produceret uden antibiotisk vækstfremmer for at minimere risikoen for resistens. Kravet gælder ligeledes fjerkrækød, som også McDonald's og Bon Appétit kræver fri for antibiotisk vækstfremmer.

Compas Group forhindrer foreløbig kun brug af de typer antibiotika, som i dag bruges til behandling af mennesker. Samtidig forlanger virksomheden dokumentation for, hvor meget producenterne bruger af andre typer antibiotika – både som vækstfremmer og til behandling.

Den amerikanske sammenslutningen af forskere, Keep Antibiotics Working, der arbejder for at stoppe brugen af antibiotisk vækstfremmer, ser Compass Groups' nye linje som et gennembrud.

»Men selv om aftalen er beundringsværdig, er det stadig kun et vigtigt første skridt,« siger direktør Margaret Mellon fra Union of Concerned Scientists under Keep Antibiotics Working.

Hun understreger, at der er behov for politisk handling, hvis man skal sikre, at brugen af antibiotika i fødevareproduktion ikke skal svække virkningen af det antibiotika, man bruger til at behandle bakterieinfektioner hos mennesker. Et opråb, som ikke hidtil har fået flertallets opbakning i kongressen.

I 2004 eksporterede Danmark svinekød til USA for halvanden milliard kroner. Det var ud af en samlet svinekødseksport på 25 milliarder kroner. u