Dansk propeller kan spare fuelolie for milliarder

En fuldskala test af den danskudviklede Kappel-propeller har vist, at propelleren som beregnet kan spare cirka fire procent af brænd-stofforbruget på en 30.000 tdw produkttanker fra rederiet Norden.

For testskibet betyder det en besparelse på knap 400 ton fuelolie om året, og hvis alle skibe sejlede med Kappels propellere, ville det årlige brændstofforbrug til søs falde med 10-11 millioner ton på verdensplan. Svarende til en årlig besparelse på 10-11 miliarder kroner.

Civilingeniør Jens Julius Kappel er glad for, at mere end 20 års arbejde med udvikling og modelforsøg med propelleren i tæt samarbejde med DTU nu er endt med succes. Selv om han gerne havde set en endnu større brændstofbesparelse:

»Men vi skal være glade for, at den såkaldte "sea-trial" overhovedet gav et brugbart måleresultat. Ofte kan vejr og vind nemt spolere alle sammenligninger, og jeg er da især glad for, at trykimpulserne fra propelleren er så små,« siger J. J. Kappel, som siden 1989 har haft eget konsulentfirma.

Stor interesse
Han har siden testen i april ud for Portugals kyst klart mærket en øget interesse for den nye propellertype, som i praksis markeds-føres på licens af en engelsk propellerfabrikant. Og også hos DS Norden, som har lagt testskib til, er man klar til sætte Kappel-propellere på nye skibe:

»Men vi vil kun gøre det, hvis merinvesteringen i forbindelse med den anderledes propeller kan tilbagebetales på tre-fire år, som det er tilfældet på testskibet,« siger teknisk direktør Vagn
Skaarup Christensen, DS Norden.

Hemmeligheden bag Kappel-propelleren er en speciel udformning af skruebladene, som samtidig har vist sig at give endnu lavere trykpåvirkninger på skroget end forventet og lavere påvirkning end fra en traditionel propeller. Da disse påvirkninger kan generere støj og vibrationer i skibet, tilstræbes lavest mulige trykimpulser.

Mindsker støjbillede

Adjungeret professor ved DTU, civilingeniør Hans Otto Holmegaard Kristensen fra Søværnets Materielkommando, finder det glædeligt, at det nu er bevist, at man med ny teknik kan reducere energiforbruget fra skibe:

»Men det er også meget interessant, at Kappel-propelleren reducerer trykimpulserne på skibet med ca. 40 procent. Set ud fra en militær synsvinkel betyder det, at man på grund af de lavere trykimpulser kan mindske - populært sagt - det støjbillede, som et krigsskib efterlader sig,« siger han.

Hans Otto Holmegaard Kristensen oplyser, at Søværnets Materielkommando derfor følger Kappel-projektet med stor interesse for at vurdere eventuelle fordele ved at anvende den nye propellertype på Søværnets nye enheder.