Dansk produktion af andengenerations bioethanol kræver mere støtte

Skal Danmark have et andengenerations bioraffinaderi, så kræver det, at regeringen finder flere støttekroner frem - selv efter Europa-Kommissionen har lagt op til at fremme brugen af andengenerations biobrændstof ved kraftigt at begrænse brugen af førstegenerations biobrændstoffer.

»Europa-Kommissionens forslag er et stort skridt i den rigtige retning, men de institutionelle investorer, som vi snakker med om at skyde penge i anlægget, kræver at vi får forbedret rammebetingelserne, før de vil gå ind,« siger udviklingschef Søren Holm Pedersen fra Vestforsyning A/S, der deltager i Maabjerg Energy Concept (MEC) - et konsortium, der vil opføre et andengenerations bioethanol-raffinaderi i Maabjerg ved Holstebro. Restproduktet fra bioethanol-produktionen skal brændes i et ombygget i kraftvarmeanlæg og forgasses i et nyopført biogasanlæg.

Det halmbaserede anlæg vil efter MEC's beregninger koste 3,4 mia. kr at opføre, og konsortiepartnerne Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi I/S, Dong Energy A/S og Novozymes A/S har givet sig selv indtil april 2013 til at afklare, om de vil opføre anlægget. Den endelige anlægsinvestering skal besluttes inden udgangen af 2013.

Konsortiepartnerne har længe forsøgt at få politikerne til at støtte byggeriet, og ministeren for klima, energi og bygninger, Martin Lidegaard (R), har da også arbejdet ihærdigt for, at få EU til at forbedre forholdene for producenter af andengenerations biobrændstoffer. I går spillede Europa-Kommissionen så ud med sit forslag til, hvordan man skal fremme brugen. Forslaget, som den tyske energikommissær Gûnther Oettinger og klimakommissær Connie Hedegaard står bag, lægger op til at begrænse brugen af førstegenerations biobrændsler til 5 procent af det samlede forbrug i 2020. Da EU-landene tidligere har pålagt sig selv et mål om, at 10 procent af transportsektorens brændstofforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder i 2020, efterlader det et marked på mindst 5 procent til andengenerations biobrændstoffer, eldrift fra vedvarende energikilder, etc.

»I princippet burde forslaget jo være en kæmpefordel for Danmark. For meget af det, der skal til, er jo dansk teknologi, som vi endda har efterprøvet i Inbicon i Kalundborg. Men lige nu er det i Italien, Japan og USA, at det bliver brugt,« siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet.

Selvom kommissionens forslag yderligere lægger op til, at andengenerations biobrændstoffer kan tælle firedobbelt ift. EU-landenes mål om at dække ti procent af brændstofforbruget med vedvarende energikilder, er det stadig ikke nok til at nogen tør investere, vurdere professoren.

»Det er private penge, der skal starte det op, men de går altså derhen, hvor rammebetingelserne er bedst. Derfor bør politikerne overveje, hvordan de kan støtte anlægget: Det kunne være i form af en underskudsgaranti eller skattefritagelse i en periode. Ellers bliver det et andet land, der får glæde af investeringerne og de medfølgende job. Det kommer til at koste penge og bliver ikke nemt. Men hvad er alternativet?« spørger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

FAO og FN vedtog at grundet den udbredte mangel på næringsmidler for verdens stadig mere sultne befolkning kan anvendelsen af BIO-brændstof ikke længere etisk forsvares. Alternativt satses nu på et massivt fremskyndelse af den sikre fjerde generation af atomkraftværkers udbredelse, for derved at både sænke prisen på strøm og løse fødevareforsyningen på kort tid. Langfristet blev det vedtaget at 5% af verdens BNP skal investeres direkte i fornyet intensiv forskning i fremtidens energi-kilde - fusion.... ....og så var det lige at jeg vågnede op, det hele var en drøm, jeg lever stadig i Absurdistan, hvor nyhedsoplæsere som Conny Hedegård træffer vores videnskabelige beslutninger. I det mindste er det stadig ingen grøn skat på drømme.

 • 0
 • 0

Var det ikke fornuftigt at færdigudvikle og ombygge 2 Gen Bioetanol anlægget i Kalundborg så man får al den viden og know-how og know-how-not ud af det anlæg der er muligt at få før man opskalerer?

Der er mig bekendt aldrig fremlagt driftsdata fra dette anlæg der viser at det fungerer.

 • 0
 • 0

Skal Danmark have et andengenerations bioraffinaderi, så kræver det, at regeringen finder flere støttekroner frem

 • og hvad siger EU så til det forslag? Som jeg forstår det, må landene (meget fornuftigt!) ikke konkurrere med hverandre mht. subsidiering af kommerciel produktion (og det er vel noget sådant, der tænkes på?)?
 • 0
 • 0

Hans Henrik: Sagen er, at landene i EU selv bestemmer over deres afgifts- og skattepolitik, og således er der ikke noget til hinder for at Danmark f.eks. giver energiafgiftsfritagelse til 2. gen. biobrændstof. Transportomkostninger taget i betragtning vil dansk produktion alt andet lige være bedste stillet. Noget andet er så, om det er nødvendigt at opskalere 2. generationsanlæg til kommerciel produktion før det er konkurrencedygtigt. M.a.o. hvad er det der skal drive omkostningerne ned? Mere om national biofuelrealpolitik her: http://renewable-energyblog.blogspot.ch/20...

 • 0
 • 0

...således er der ikke noget til hinder for at Danmark f.eks. giver energiafgiftsfritagelse til 2. gen. biobrændstof

 • næh, sikkert ikke; men en sådan afgiftsfritagelse ville vel blot have virkning på hjemmemarkedet i form af mindre afsætning for afgiftsbelagt brændstof!(?)

Transportomkostninger taget i betragtning vil dansk produktion alt andet lige være bedste stillet

 • dét kræver da vist lidt uddybning! :)
 • 0
 • 0

HH: 1. ja, sådan er det med afgiftspolitik, man anvender midler/politik til at opnå mål, i dette tilfælde kan man vælge at fremme 2. gen. biobrændstof på bekostning af konventionel benzin og diesel. Og da det ikke sker af sig selv, fordi 2G biofuel ikke er kommercielt konkurrencedygtigt - ja, så koster det afgiftsprovenu. Frit valg for politikerne. 2. hvis vi antager, at råvarer til 2G biofuel koster det samme i forskellige lande og er lokalt tilgængelige, ja, så vil danske råvarer og 2G producenter have en fordel, da de er tættere på det danske subsidierede marked. Da vi har et indre marked kan man ikke forhindre produktion fra andre (EU) lande i at forsyne det danske marked også. Og sådan skal det selvfølgelig være, jf. Adam Smith.

 • 0
 • 0

HH: sjovt som du flakker i debatten. Det er jo det der er det politiske valg. Politikerne har besluttet, at de vil reducere CO2 udledningen - og det kommer til at koste penge, kan jeg godt garantere. Problemet for politikerne er, at de i dag har fået andre, større og mere jordnære problemer at bruge penge på end at frelse verden miljømæssigt.

 • 0
 • 0

Problemet for politikerne er, at de i dag har fået andre, større og mere jordnære problemer at bruge penge på end at frelse verden miljømæssigt

 • om ikke andet har finanskrisen da i så fald haft en vis 'sobering effect'! :)
 • 0
 • 0

Til JSJ. Råvarer til 2G biofuel koster IKKE det samme i forskellige lande, fx er prisen på halm stærkt påvirket af hvad det koster at samle det sammen og transportere det, og her er arbejdsløn en ikke ubetydelig faktor. Med den meget høje beskatning af arbejdsløn i Danmark, skal der meget store afgiftsreduktioner på 2G biofuel til at gøre Danmark ekstra attraktiv i fht. lande som fx Polen. Og man kan vel også tænke sig at Ukraine og Hviderusland blev hjemlande for produktion af 2g biofuel som kunne eksporteres til resten af Europa. Forestiller du dig afgiftsreduktionene på 2G biofuel generelt, eller kun på 2G bioethanol? Hvis det er for alle 2G, så tror jeg biogasproducenterne (langt det meste biogas i Danmark er 2G biofuel hvis det opgraderes til naturgaskvalitet, da det er produceret på affaldsstoffer som gylle, spildevandsslam, slagteriaffald og organisk dagrenovation), vil blive glade.

 • 0
 • 0

Hvis I ikke vidste det før, så kan jeg røbe, at DONG har betalt KU og AAU fem millioner for en såkaldt +10 mio. tons plan, der netop skal bane vejen for flere bioraffinaderier. Det forklarer måske hans begejstring for den DONGejede skrotbunke i Kalundborg og et endnu større spritbrænderi ved Maabjerg. PS: Jeg har heller ikke set driftsdata for Inbicon. Det skyldes nok, at processen stadig er alt for energikrævende til at blive en reel miljømæssig og kommerciel succes. Men det vil være for pinligt at indrømme, når nu DONG har brugt mange hundrede offentlige millioner på deres Inbiconeventyr

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten