Dansk-polsk samarbejde om gasrørledning sendt i høring

I første kvartal af det indeværende år satte Energinet.dk og den polske pendant, Gaz System, gang i forundersøgelserne til en baltisk gasrørledning, der skal forbinde Norden med Polen.

Læs også: Indsigt: Gasrør slår hul i monopolet

En central forudsætning for projektet er, at der er tilstrækkelig markedsefterspørgsel, hvilket afdækkes i en såkaldt open season-proces.

Baggrundsmaterialet til denne er nu i høring indtil 6. januar. Dermed er Energinet.dk og Gaz System klar til at sætte kapaciteten i udbud, når der er taget stilling til, om man vil gå videre til næste fase, hvilket vil ske primo 2017.

Det er her det afdækkes, om betalingsvilligheden hos transportkunderne er tilstrækkelig til at dække projektet økonomisk.

Forskellig værdiskabelse

Det store infrastrukturprojekt vil skabe en enorm forsyningskorridor af norsk gas til den centrale og østlige del af det europæiske fastland, og vil således kunne lette de østeuropæiske landes afhængighed af Ruslands gasreserver.

Projektleder fra Energinet.dk Sofie Leweson fortæller, at værdiskabelsen for projektet er lidt forskellig for Danmark og Polen.

»Den polske interesse for projektet bunder i at blive fri for - eller i hvert fald mindre afhængig af - de nuværende kontrakter med russiske Gazprom,« siger hun.

Derudover fortæller Sofie Leweson, at der implicit også er et økonomisk aspekt, da der hersker en klar forventning om, at markedsintegrationen vil resultere i faldende priser på gas i den del af Europa, når der kommer øget konkurrence på markedet.

Og netop lavere omkostninger er også danskernes incitament til at kaste sig over projektet.

»For vores eget vedkommende, altså de danske brugere, øjner vi i Energinet.dk en god mulighed for at reducere de nuværende transportomkostninger af gassen,« forklarer hun.

Fem elementer

Hvis projektet bliver en realitet, vil det for første gang være muligt at transportere gas fra Norge til de danske og polske markeder samt nabolandene hertil. For at det kan blive en realitet, skal den nuværende infrastruktur udbygges, og nyt skal bygges.

»Lidt groft sagt består projektet af fem elementer. Først og fremmest skal der etableres en forbindelse til det norske opstrøms offshore-system,« siger Sofie Leweson.

Læs også: Gasrør til Polen trues af polsk-norsk uenighed

Når den er på plads, er det nødvendigt at udbygge det danske onshore-system fra Jylland til Sjælland, og så skal der bygges en helt ny kompressorstation, der kan varetage de store mængder gas, der optimalt set kommer til at strømme gennem rørene.

»Der skal bygges en ny kompressorstation formentlig på Sydsjælland tæt ved ilandføringen af den nye rørledning,« pointerer Sofie Leweson.

Hvis det fremlagte alternativ bliver besluttet, regner Energinet.dk med, at der årligt vil løbe op mod 10 milliarder kubikmeter gas gennem netværket - i dag løber der 4,5 milliarder kubikmeter gennem det danske net.

»Det nuværende system kan ikke håndtere de øgede mængder, så vi skal bruge en ny kompressorstation til at hæve trykket, der flytter gassen gennem rørene,« fortæller Sofie Leweson.

Det næste element er selve forbindelsen mellem Danmark og Polen, der kommer til at gå fra Sydsjælland til den nordøstlige del af Polen.

Sofie Leweson fortæller, at det sidste og femte element bliver en større udbygning af det polske system.

»De får traditionelt deres gas fra øst. Det kommer til at kræve nogle større udbygninger, hvis de skal til at modtage deres gas fra Danmark.«

Færdigt i 2022

Hvis de nødvendige beslutninger bliver truffet, er planen, at anlægsarbejdet skal igangsættes i 2019, så det kan stå færdigt og operationelt i oktober 2022, hvor Polens nuværende kontrakter med Gazprom udløber.

Prisen for det samlede projekt er Energinet.dk lidt forsigtig med, fordi man er så tidligt i processen, men Sofie Leweson anslår, at den bliver på mellem 10 og 16 milliarder kroner:

»På det her stadie er vi selvfølgelig lidt forsigtige med prisen, og det er et meget bredt interval, vi arbejder med.«

Hun oplyser videre, at betalingen vil være halv-halv, så den danske regning for projektet bliver på mellem 5 og 8 milliarder kroner.

Gavner nabolande

Visionen for projektet på længere sigt er, at gassen skal kunne transporteres videre til nabolandene.

Energinet.dk oplyser, at der er tale om et dansk-polsk projekt med norsk engagement. På nuværende tidspunkt bidrager Norges opstrømsoperatør Gasco med analyser af et feasibility-studie i forhold til den del af projektet, der vedrører opkoblingen til deres system.

»Sverige er ikke direkte involveret, men de kan naturligvis også drage nogle fordele af, at der kommer ekstra tryk på hanerne. Ligesom andre dele af Central- og Østeuropa på sigt, også vil kunne,« siger Sofie Leweson.