Dansk olieproduktion falder for 11. år i træk

Olieproduktionen fra Nordsøen faldt for 11. år i træk og nåede i 2015 ned på bare 9,1 mio. kubikmeter olie - mod 22,5 mio. kubikmeter i 2004, da olien strømmede mest villigt fra de danske felter.

Det viser et afsnit af Energistyrelsens 2015-rapport om produktion af olie og gas i Nordsøen, som netop er blevet offentliggjort.

For naturgassens vedkommende var der tale om status quo i forhold til året før med produktion af 3,8 mia. normal-kubikmeter salgsgas.

For 11. år i træk falder olieproduktionen fra de danske felter i Nordsøen. (Kilde: Energistyrelsen) Illustration: Energistyrelsen

Årets resultat, som ligger 5 og 4 procent lavere, end Energistyrelsen forventede, skyldes en lang række modsatrettede faktorer.

På minus-siden tæller øget fokus på forebyggende vedligehold af blandt andet brønde samt flere uplanlagte nedlukninger på blandt andet Tyra-feltet med konsekvenser for især gasproduktionen.

Læs også: BAGGRUND: Nedslidt platform afgør fremtiden for Nordsøens gasproduktion

Operatøren Mærsk Olie og Gas A/S har således igennem en årrække indført sommernedlukning af udvalgte felter, hvor der blev udført vedligeholdelsesarbejder og blandt andet installeret en ny rørledning til felterne Rolf, Roar og Valdemar i løbet af 2015.

Siri og Nini med igen

På plussiden tæller, at den første olie fra nye boringer på den ubemandede Tyra SE-platform B (TSB) blev modtaget i marts 2015, ligesom den nordlige del af Syd Arne-feltet er blevet videreudbygget i 2015 med en platform, hvor nye brønde kom i produktion i løbet af 2015.

Læs også: Hejre-lukning får dansk olieproduktion til at dale tidligere

2015 var også det første hele år, hvor produktionen på Siri-feltet og de tilhørende satellitfelter Nini og Cecilie ikke var påvirket væsentligt af et reparationsarbejde under Siri-platformen, hvor der i hhv. 2009 og 2013 blev opdaget revner i en olietank. Det medførte en længerevarende nedlukning af produktionen fra felterne.

Kort over de danske Nordsø-felter. (Kilde: Energistyrelsen) Illustration: Energistyrelsen

Læs også: Dong afslutter fem års reparation af revnet olietank for 3,5 milliarder

Produktionen fra felterne Nini og Cecilie blev genoptaget i januar 2014 med produktion direkte til tankskib, og i efteråret 2014 var produktionen fra alle tre felter, Siri, Nini og Cecilie, tilbage i normal drift.

Produktionen fra de tre felter er dog 7 pct. mindre end forventet, pga. ikke-planlagte nedlukninger.

Læs også: Siri-området producerer olie igen efter halvt års pause

Svend blev lukket

På et mindre felt ved navn Svend blev produktionen indstillet i 2015, og alle boringer lukket. Svend-feltets fremtid vurderes af bevillingshavere og myndigheder.

Når oliefelterne ældes, skal der sprøjtes mere og mere vand ind i felterne for at presse olien med op, og i 2015 bestod hele 80 pct. af den væske, som kom op fra dybet, af vand. Det er en stigning på 9,4 pct. i forhold til 2014.

Læs også: Modne oliefelter kræver mere og mere energi

De danske felter udledte sidste år 1,7 mio. ton CO2 - primært fra afbrænding af gas og dieselolie. Til sammenligning var de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget i Danmark på 35,2 mio. ton.

Læs også: Forskere: Disse lande skal lade olie, gas og kul blive i undergrunden

Dette tal har været svagt faldende de seneste ti år, men da energiforbruget pr. produceret ton olieækvivalent (t.o.e.) stiger med feltets alder, stiger CO2-udledningen pr. produceret kubikmeter olie og naturgas altså.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

sæt en prop i hullet dansk eksport af vindmøller stiger for 20 år i træk brændstof vil i fremtiden komme fra ikke forurenende møller og solenergi når man kan lave gas af strøm og biogas anlæg er der ingen ide i at hente det op af undergrunden

 • 13
 • 13

Det er jo let at sige, når vi blot kan få den nødvendige olie og gas et andet sted fra. Sluk dog for det hele, så vi kan sidde og føle os grønne mens klimaet passer sig selv, som det altid har gjort, og vi bliver blå om fingre og næser og lyset og maden forsvinder.

 • 10
 • 26

brændstof vil i fremtiden komme fra ikke forurenende møller og solenergi

Det er jo en meget fin tanke. Men hvor skal pengene komme fra?

Mærsk's olie og gas produktion putter hvert år ca 30 milliarder i statskassen i skatter og afgifter. Og holder mange tusinde danskere beskæftigede. Vindmølle og solcelle parkerne trækker hvert år mange milliarder ud af statskassen i støtte. Og holder kun nogle få beskæftigede.

Vi kan altså ikke leve af smukke tanker alene, der skal også brød på bordet.

 • 4
 • 11

"Mærsk's olie og gas produktion putter hvert år ca 30 milliarder i statskassen i skatter og afgifter."

Så vidt jeg kan se har den samlede indægt fra kulbrinter i Nordsøen ikke været på 30 mia, eller over, i perioden 2004-2012. Og da produktionen har været faldende de seneste 11 år, tror jeg heller ikke den var det i perioden 2012 til idag.

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/nordsoebe...

Jf. disse tal fra Skatteministeriet, fremgår det også at olieindtægter udgør omkring 1 ptc af BNP.

Kan du kaste et link til hvor du har de 30 mia fra?

 • 5
 • 1

Det har længe været kendt at "peak oil" har været der i Danmark, og at produktionen er faldende.

En del af vores rigdom skyldes olien, og at vi var (er?) olie eksporterende. Men i fremtiden skal Danmark vænne sig til ikke at have denne indkomst, så vi skal omstille os til anden produktion eller service, som vi kan tjene penge på. Desværre tror jeg at det bliver svært at få famlien Danmark til at acceptere at der i fremtiden kommer færre penge i kassen

 • 9
 • 1

@Peter Hansen

Så svaret på alt er alligevel ikke 42, men indvandrere. Interessant det viste jeg ikke, livet er blevet så meget nemmere.

2+2 = indvandrere

hvor høj er rundetårn? indvandrere!

 • 3
 • 2

Kan du kaste et link til hvor du har de 30 mia fra?

De 30 milliarder var taget fra hukommelsen. Jeg har søgt efter nogle mere opdaterede tal. det har vist sig overraskende svært at finde en samlet oversigt over statens indtægter fra Nordsøolien. Men jeg fandt nogle tal der tilsammen giver at rimelig godt indtryk for 2012 til 14: År Skat Olierørledningsafgift Nordsøfonden I alt 2014 17,2 0,0 1,6 18,8 2013 18,7 0,2 3,1 22,1 2012 18,8 1,3 5,1 25,2

I milliarder DKK

Jeg fandt også flere referencer til at de samlede indtægter i 2011 var på 30 milliarder. Men der var ingen specifikation.

Det er et noget større fald end jeg regnede med. Støtten til vindmøller kunne jeg heller ikke finde nogen god oversigt over. Jeg fandt kun to tal:

2013 3,1 2012 2

Også i milliarder DKK.

Så forskellen var ikke så stor som jeg troede. Men det grundlæggende er stadig det samme: Olie og gas skaber en indtægt. Vindmølleparker skaber en udgift. Der er selvfølgelig også en indtægt fra produktion og eksport af vindmøllerne. Men jeg tror ikke vi kan øge produktionen af den i en grad der vil komme i nærheden af at ophæve tabet fra nordsøindtægten. Og så er der tabte arbejdspladser hvis vi lukker nordsøproduktionen. Mange tusinde af dem. Og øgede importudgifter til at erstatte det forbrug vindmøller og solceller ikke kan dække.

Ikke et godt regnestykke for dansk samfundsøkonomi.

 • 3
 • 6

Kan du kaste et link til hvor du har de 30 mia fra?

Jeg vil gerne assistere Thomas Lodberg ved at bringe dette link til Energistyrelsens hjemmeside:

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/oe...

hvor figuren viser, at ca. 30 mia. kr./år ikke var helt ved siden af - i en kortere årrække mellem 2004 og 2011, når indtægterne fra overskudsdeling (statsdeltagelse) medtages.

Det fremgår af teksten, at statens samlede indtægter i perioden 1972-2014 løb op i knap 404 mia. kr., altså knap 10 mia. kr./år i gennemsnit, men som figuren viser er det især årene 2004-14, at indtægterne har været høje.

 • 4
 • 0

Kan det tænkes at det er salget af olie der har financieret VE eventyret. Vi hører hele tiden om eksportindtægterne fra vindmøller uden tal og import og administration hører vi kke noget om. Har vindmøller overhovedet gavnet noget?Og hvor meget?

 • 2
 • 8

Tak for linked. Det var lige den slags data jeg søgte. Så kan man bedre få en ide om hvad vi snakker om.

Jeg vil se om der ikke findes noget lignede for vind og sol

 • 3
 • 0

Det er sikkert ligeså svært at finde hvad de enkelte aktører bidrager med. Måske fremgår det af regnskaberne for Mærsk?

@Jan C Damgaard Jeg tror det bliver svært at finde offentligt tilgængelige oplysninger om, hvorledes statens indtægter i form af selskabsskat og kulbrinteskat er fordelt på de selskaber, der er involveret i Nordsø-aktiviteterne. Man kan få et indtryk af den selskabsmæssige fordeling af olieproduktionen i 2014 i figur 2.3 i denne rapport, Danmarks olie- og gasproduktion 2014: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/...

I samme rapport findes også figur 4.5 som viser udvikling og sammensætning af statens indtægter ved olie- og gasindvinding, 1972-2014 – i en bedre kvalitet end den rapport, som jeg linkede til før.

@Thomas Lodberg Hvad angår sammenligningen mellem indtægter ved eksport af vindmøller og udgifter i form af tilskud, kan man blive lidt klogere ved at kigge i Energistyrelsens seneste årlige Energistatistik, for 2015:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti...

I kapitlet ’Energi og Økonomi’, side 44-49, findes på side 46 en figur ’Eksport af energiteknologi og – udstyr’, der viser at værdien (i løbende priser) af eksporten af vindmøller, fjernvarmerør, termostatventiler, pumper, m.v. er steget støt fra 15 mia. kr. i 1996 til ca. 70 mia. kr. i 2015. Der var et dyk fra 70 til godt 50 mia. kr. mellem 2008 og 2010. Andelen af Danmarks samlede eksport har siden 2008 svinget mellem 10 og 12 procent.

På side 45 er der 3 figurer, der bl.a. viser: a) at det samlede provenu af energi-, CO2- og svovlafgifter i 2015 var 38 mia. kr. (årets priser), b) at provenuet har ligget lidt over/under 40 mia. kr. i faste 2014-priser siden 2000, og c) at de samlede PSO-udgifter toppede med 8 mia. kr. i 2015, heraf 4,7 mia. kr. til vindkraft.

 • 6
 • 0

Bortset fra at du ikke taget hensyn til omkostningerne ved fossilforureningen.

Jeg er udmærket klar over problemerne med forurening. De strækker sig jo langt ud over energiproduktion. Men omstilling fra kul/olie/gas til energikilder der forurener mindre er meget dyrt. Og de besparelser der vil komme som følge af den formindskede forurening, de ligger årtier til århundrede ude i fremtiden.

Det giver os et problem: Udfase bilige men forurenende energikilder med dyrere men mindre forurenende, uden at ødelægge økonomien.

For at gøre det har vi brug for statsstøtte til de dyre teknologier. Derfor er staten nød til at have indtægter. Dem får den en god portion af fra Nordsøolien. Alene derfor giver det ikke mening blot at lukke for alt olie og gas produktion, og fyre ca 35 tusinde arbejdere.

 • 2
 • 6

Mærsk's olie og gas produktion putter hvert år ca 30 milliarder i statskassen i skatter og afgifter. Og holder mange tusinde danskere beskæftigede. Vindmølle og solcelle parkerne trækker hvert år mange milliarder ud af statskassen i støtte. Og holder kun nogle få beskæftigede.

Thomas Lodberg - med ovenstående i forlængelse af dit seneste bidrag om energiafgift af benzin- og elbilers forbrug, må man vist konstatere: Du har en højest bizar måde at omgå tal på!

Du vil gerne her fremstille et billede af hvorledes den stakkels olieindustri må betale skat, mens vindmølleindustrien bliver forkælet med subsidier fra statskassen.

Armen, det er da også uretfærdigt!

Du glemmer for det første at den olie og gas Mærsk pumper op af undergrunden, faktisk tilhører de danske skatteborgere. De penge de betaler til statskassen, er ganske enkelt den pris de betaler for tømme vores olie og gasreserver - så du skal lige huske at modregne værdien af det de pumper op.

For det andet sammenligner du igen elpærer med hestepærer, ved at sammenligne et tilskud, som (ikke staten, men) elforbrugerne betaler, for at forsyne elforbrugerne med grøn energi, med det olieindustrien betaler for at forsyne SIG SELV med vores olie, så de kan sælge den videre på verdensmarkedet.

Hvor mange milliarder har staten og forbrugerne ikke brugt på at installere f.eks. gasrør, gaskraft- og varmeværker, for gennem tiden at forsyne Danske forbrugere med energi fra en kilde, der nu er ved at løbe tør?

Det er jo det du skal sammenligne med det vi i dag investerer i infrastruktur, herunder møller, for at omlægge forsyningerne til en vedvarende kilde, ikke mindst for at slippe for afhængigheden af Putin, når vore egne gasreserver løber tør.

Da vi næppe løber tør for vind, så synes vind-infrastrukturen jo en væsentlig mere langtidsholdbar investering end gas.

Skal du derimod sammenligne olie- og vindmølleindustrien, skal du i stedet sammenligne værdien af hhv den olie og de vindmøller, de hver især afsætter på verdensmarkedet, samt hvad de hver især genererer af samfundsøkonomi, herunder eksportindtægter og vellønnede (og velbeskattede) jobs.

Du påstår olieindustrien holder flere tusinde danskere beskæftigede, mens vindmølleindustrien kun nogle få?

I 2012 beskæftigede olie- og gassektoren tilsammen 12.700 fuldtidsbeskæftigede - et tal som falder i takt med at de tømmer vores olieressource - og tallet er jo nok allerede blevet kraftigt beskåret, efter olieprisen faldt i 2014.

http://www.svuf.dk/filer/Pressemeddelelse....

Vindmølleindustrien eksporterede for over 54 mia kr 2015, og beskæftigede til sammenligning over 31.000 i Danmark i 2015 - inklusiv dem Dong beskæftiger med installation og af havvindmøller - og efterspørgslen på vindmøller og grøn strøm er som bekendt stærkt stigende.

http://www.windpower.org/da/fakta_og_analy... http://www.windpower.org/da/fakta_og_analy...

 • 7
 • 2

Du har en højest bizar måde at omgå tal på!

Søren du har altså en ekstrem selektiv måde at læse på.

Du vil gerne her fremstille et billede af hvorledes den stakkels olieindustri må betale skat, mens vindmølleindustrien bliver forkælet med subsidier fra statskassen.

Jeg har gentagende gange kritiseret olieindustrien. Men det "glemmer" du omgående. Jeg har skrevet at vinmøllePARKERNE er statsstøttet. Ikke vindmølleindustrien. Men det overser du elegant.

Du glemmer for det første at den olie og gas Mærsk pumper op af undergrunden, faktisk tilhører de danske skatteborgere.

Hvornår har jeg glemt det? Og hvordan ændre det på hvor mange arbejdspladser og penge industrien bidrager med.

så du skal lige huske at modregne værdien af det de pumper op.

Og du syndes at JEG har en bizar måde at omgå tal på!!!

For det andet sammenligner du igen elpærer med hestepærer

Jeg sammenligner ikke. Jeg snakker om de samfundsøkonomiske konsekvenser at to forskellige industrier: Olie & Gas udvinding og Elproduktion via vindmøller. Den ene bidrager til statskassen, den anden får støtte af statskassen.

så de kan sælge den videre på verdensmarkedet

Ja. Det er faktisk sådan økonomien virker! Firmaer udvinder/producere/forædler "et eller andet" og sælger det med fortjeneste. Det var kun i Sovjetunionen man troede en nationaløkonomi kunne fungere hvis alle firmaer konstant kørte med underskud.

Hvor mange milliarder har staten og forbrugerne ikke brugt på at installere f.eks. gasrør, gaskraft- og varmeværker

Væsentligt mindre end de 400 milliarder staten har fået i direkte skatter og afgifter af olieindustrien. Og er det forøvrigt ikke forbrugerne der er endt med at betale de fleste af de udgifter via vores forbrug af gas/el/varme? Derudover så er der de 35.000 arbejdspladser som olieindustrien har skabt. de tæller da vil også lidt. Og det vi har sparet på handelsbalancen ved ikke at skulle importere alt den olie og gas. Der er også alle de milliarder danske firmaer i industrien har tjent i udlandet ved at kunne eksportere vores viden og erfaring udi at udvinde olie/gas, og servicere den industri. Men de tal mener du måske ikke skal regnes med.

Det er jo det du skal sammenligne med det vi i dag investerer i infrastruktur, herunder møller, for at omlægge forsyningerne til en vedvarende kilde

Ja, og hvor skal pengene til den nye infrastruktur komme fra?

ikke mindst for at slippe for afhængigheden af Putin, når vore egne gasreserver løber tør.

Forklar mig lige hvordan det at lukke dansk udvinding af olie og gas, og afskaffe 35.000 arbejdsplader NU vil gøres os MINDRE afhængig af Russisk gas? For det er jo det jeg reagerede på: jørgen jensens "sæt en prop i hullet"

Da vi næppe løber tør for vind, så synes vind-infrastrukturen jo en væsentlig mere langtidsholdbar investering end gas.

Og hvornår har jeg lige sagt noget andet? Det er bare dyrt at opbygge en helt ny infrastruktur. De penge skal jo komme et eller andet sted fra.

Skal du derimod sammenligne olie- og vindmølleindustrien, skal du i stedet sammenligne værdien af hhv den olie og de vindmøller, de hver især afsætter på verdensmarkedet, samt hvad de hver især genererer af samfundsøkonomi, herunder eksportindtægter og vellønnede (og velbeskattede) jobs.

Ok. Olie & Gas samlede produktionsværdi til dato: Ca 1100 milliarder DKK Beskæftigelse, direkte og aflede: 35000 arbejdspladser. Jeg har ikke lige de samme tal for vindmølleindustrien, men den er næppe helt så stor. Endnu.

MEN! Den sammenligning er jo noget vrøvl. Jeg har jo aldrig foreslået at afskaffe vindmølle industrien. Tværtimod. Jeg mener bare at det er samfundsøkonomisks dumt at afskaffe Olie & Gas industrien. De to ting udelukker da ikke hinanden. Så hvad du vil med den sammenligning (hvor Olie & Gas nok vinder alligevel) det ved jeg ikke.

Du påstår olieindustrien holder flere tusinde danskere beskæftigede, mens vindmølleindustrien kun nogle få?

I 2012 beskæftigede olie- og gassektoren tilsammen 12.700 fuldtidsbeskæftigede

Det kan godt være at der "kun" er 12.700 beskæftigede direkte i dansk Olie og Gas industri. Med der er tilsammen cirka 35.000 arbejdspladser der er afhængige af Olie og Gas.

Og "mens vindmølleindustrien kun nogle få?" er direkte fejlcitering! Jeg skrev:

Vindmølle og solcelle parkerne . . . Og holder kun nogle få beskæftigede.

Parker!! ikke hele industrien. Og det var dem jeg snakkede om, fordi de er en samfundsøkonomisk udgift. 4,7 Milliarder i direkte støtte i 2015.

Vindmølleindustrien eksporterede for over 54 mia kr 2015,

Så når den har gjort det i 20 år, så er den ved at have indhentet olieindustrien. Ok. Det er ikke en fair sammenligning. Og det er skide godt at vi har den industri. Men den kan ikke bare lige fordobles. Og det er det der skal til hvis den skal erstatte olie & Gas industrien. Eller noget andet der har brug for 35.000 arbejdspladser.

I 2012 beskæftigede olie- og gassektoren tilsammen 12.700 fuldtidsbeskæftigede

og beskæftigede til sammenligning over 31.000 i Danmark i 2015 - inklusiv dem Dong beskæftiger med installation og af havvindmøller

Så for Olie & Gas tælle du kun dem der er direkte beskæftiget. Men for vindindustrien tæller du alt der kan krybe og gå. Igen: Og du syndes at JEG har en bizar måde at omgå tal på!!!

Som sagt, du har altså en ekstrem selektiv måde at læse på. Jeg er ikke imod vind og sol industri og/eller energi. Jeg syndes det er fedt at vi har sådan en fantastisk industri i vores lille land. Og jeg er stolt af det. Men jeg er heller ikke imod olie og gas. Det skaber problemer at bruge. Men det er, ind til vider, en nødvendighed. Og det har bidraget utroligt meget til det gode samfund vi har i Danmark. Når så folk kommer og syndes vi bare skal lukke for det hele og fyre alle. Eller syndes at private virksomheder har en pligt til at køre med underskud for at holde hånden under dansk samfundsøkonomi, ja så syndes jeg de er nogle klaphatte der lever i en fantasiverden hvor økonomiske realiteter ikke eksistere.

De har lov at have og udtrykke deres meninger. Lige som jeg har lov at have og udtrykke mine. Det er der så nogen der ikke er enig med mig i at jeg har, med det er bare ærgerligt for dem. Det er en af de fantastiske ting ved at leve i et frit og demokratisk land.

 • 5
 • 3

Thomas Lodberg - ingen grund til at gøre denne tråd til endnu en lang kamp om ord, som du formåede i den anden tråd.

Problemet ligger i begge tilfælde i dine sammenligninger. Hvad er overhovedet relevansen i at sammenligne olieproduktionens beskatning og beskæftigelse med støtten og beskæftigelsen i vindmølleparker ?

Olien er en eksportvare (som de fleste af de vindmøller industrien producerer), som tjener et helt andet formål, og støttes/beskattes på en helt anden baggrund, og den slipper jo op uanset om vi bruger penge på vindmøller eller ej.

Og som du åbenbart selv er enig i, så burde vi stoppe med at udvinde den, længe inden den slipper op.

Længere er den sådan set ikke.

 • 1
 • 2

Problemet ligger i begge tilfælde i dine sammenligninger.

Jeg har jo lige skrevet at det ikke er en sammenligning. Hvis vi stopper olie og gas produktionen, som jørgen jensen foreslog, så mister Danmark en stor indtægt, og mange arbejdspladser. Og vi skal bruge flere penge på at støtte vindmøller for at have energi nok. Hvor er sammenligningen i det? Det handler om økonomi. Men du læser det, igen, som noget helt andet end jeg skriver.

Igen din selektive læsning.

 • 3
 • 1

Hvis vi stopper olie og gas produktionen, som jørgen jensen foreslog, så mister Danmark en stor indtægt, og mange arbejdspladser. Og vi skal bruge flere penge på at støtte vindmøller for at have energi nok.

jeg er selvfølgelig ikke enig med Jørgen Jensen i at vi bare kan sætte prop i hullet på alle oliebrøndene, da teknologien endnu ikke er klar til at afløse olien.

Jeg tror nu heller ikke han mener det så bogstaveligt.

Men han har jo økonomien på plads, idet han netop nævner eksporten af vindmøller - så derfor synes det jo underligt at du hellere vil fokusere på støtten til vindmøller, end på hvor meget vi kan øge denne eksport, ved at demonstrere en øget anvendelighed af teknologien.

Sammenlignet med hvad vi tjener på at producere og eksportere vindmøller, så er støtten til danske vindmøller faktisk ganske lille, og mens støtten bliver mindre og mindre pr kWh de producerer, så er vindmølleeksporten stigende.

Og udover "showcasen" i at øge anvendeligheden, samt det rimelige i at det er os (som i så høj grad lever af vindmølleindustri), der går forrest med anvendelsen af vindenergi - så har vi jo rent faktisk brug for vindenergien, for at kunne slippe af med fossilerne inden vi løber tør for dem - så det nytter jo ikke noget at gøre vindenergien afhængig af økonomien fra fossilerne.

Det er derfor ikke olieindustrien, der skal skaffe økonomi til vores vindmølleparker, men derimod vindindustrien samt de andre industrier, der udspringer af at gå forrest med en sådan teknologisk omstilling - og alene med økonomien fra vindmølleindustrien, ser den finansieringsmodel jo ganske bæredygtig ud.

 • 5
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten