Dansk mineplante afprøves i Banja Luka

Et 2.000 kvadratmeter testareal i Banja Luka bliver dette forår tilsået med landmineplanten RedDetect, der skifter farve fra grøn til rød, hvis den gror oven på en landmine.

Biotek-virksomheden bag den gensplejsede plante, Aresa, har indgået et samarbejde med landbrugsfakultetet i Banja Luka. Byen lagde gader til nogle af de hårdeste kampe under krigen i Bosnien-Herzegovina.

Området, der ligger ned til floden Vrbas, er mineret og giver derfor meget realistiske forhold for afprøvningen af planten, skriver administrerende direktør for Aresa, Jarne Elleholm, i en pressemeddelelse.

Der skal sås både genmodificerede og almindelige planter på de minerede marker. Dette vil foregå i løbet af foråret, og forskerne vil følge planterne i hele vækstsæsonen.

Planten er udviklet til at reagere på fremmedstoffer i jorden - særligt udsivning af sprængstoffer fra landminer og ikke-eksploderet ammunition. På baggrund af denne teknologi blev Aresa tidligere på året udpeget som "Technology Poineer for 2007" af World Economic Forum.