Dansk Miljøteknologi: Regeringen valgte de forkerte partikelfiltre

Miljøminister Karen Ellemanns (V) lovforslag om at udvide miljøzonerne ved byerne og kræve åbne partikelfiltre eller -katalysatorer på varebiler bliver mødt med hovedrysten i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

Direktør Jørn Jespersen mener ikke, at lovforslaget er ambitiøst nok, hverken når det kommer til at sikre befolkningen eller dansk erhvervslivs sundhed. Efter hans overbevisning giver det ikke mening at sætte minimumskravet ved montering af åbne partikelkatalysatorer på de gamle vogne.

»De åbne katalysatorer tager kun 30 procent af de store partikler, mens filtre også tager de ultrafine partikler, som er de mest sundhedsskadelige. Jeg synes ikke engang, at man kan sige, at katalysatorerne er bedre end ingenting, og det er pinligt, at politikerne blåstempler så dårlige teknologier,« siger Jørn Jespersen.

Udmeldingen kommer samtidig med, at nye beregninger fra DMU har vendt op og ned på konklusionerne om, hvorvidt lukkede partikelfiltre kan betale sig økonomisk. De nye beregninger viser, at det teoretisk giver 8600 færre sygedage om året at gøre lukkede partikelfiltre på varebiler til et krav.

Hundredvis af danske arbejdspladser på spil

Ifølge Dansk Miljøteknologi vil der også ligge hundredvis af potentielle danske arbejdspladser i at gøre Danmark som frontløber for partikelfiltre, som flere danske virksomheder, såsom Dinex og Liqtech, producerer.

»Vi synes, det er en dårlig deal, hvis man ikke går efter noget, der fremmer dansk produktion. Potentialet i Danmark ligger måske på 20-30.000 enheder, men derudover er der et kæmpe globalt marked,« siger Jørn Jespersen, der især ser store muligheder for virksomhederne, hvis de kan få foden inden for hos de store bilfabrikanter.

»Men det er svært at sælge idéen i udlandet, når vi ikke engang tager den til os herhjemme,« siger han.

Her hentyder han især til markedet for SCR-katalysatorer mod kvælstofdioxid, som han også vurderer, kan sikre et par hundrede arbejdspladser på dansk grund.

Ny asfalt har kun midlertidig effekt

Indtil nu lever en lang række københavnske gader ikke op til EU's grænseværdier om max. 40 µg/m3. Danmark har søgt dispensation hos EU og får, hvis denne bliver imødekommet, frem til 2015 til at rette op på skaderne.

»Det er jo også pinligt for dansk miljøteknologi. Vi så gerne, at det bliver et krav med SCR-katalysatorer på lastbiler, for det ville betyde meget for det danske erhvervsliv. Men vi mangler rygstødet fra politikerne,« siger Jørn Jespersen.

Han mener desuden, at diskussionen om, hvorvidt ny asfalt begrænser partikelforureningen, skal tages med et gran salt, da effekten er midlertidig.

»Ny vejbelægning holder partiklerne nede i 1-3 år, og herefter er problemet lige så stort igen. Derfor er filtrene den eneste holdbare løsning,« mener han, selv om han erkender en risiko for, at en del vil vælge katalysatorer, som koster ca. det halve af filtrene.

Dokumentation

Følg Miljøministeriets nye lov om miljøbeskyttelse
Dansk Miljøteknologis synspunkter
Dansk Miljøteknologis hjemmeside