Dansk miljømediciner i ny bog: Kemikalier truer en hel generation af børnehjerner

Illustration: Syddansk Universitet

‘Kemisk hjernesvind burde anses for en trussel imod folkesundheden – alvorlig nok til at begrunde en massiv forebyggende indsats, eftersom det gælder om at beskytte næste generations hjerner og levevilkår. Det er måske dyrt her og nu, men jeg vil argumentere for, at det bliver billigere på langt sigt. Jeg kan ikke sige det ofte nok: Måske er det en af de bedste investeringer, vi overhovedet kan foretage.’

Sådan skriver lægen og miljømedicineren Philippe Grandjean i sin nye bog ‘Kemi på hjernen – overgår enhver forstand’, hvor han gør status over mere end 30 års forskning.

Læs også: Professor: Grænseværdien for fluorstoffer er 100 gange for høj

I bogen advarer Philippe Grandjean om, at en hel generation af hjerner under udvikling er i fare for at få alvorlige skader som følge af, at deres mødre har været eksponeret for giftige industrikemikalier.

Bogen indeholder en liste på 213 stoffer, der har dokumenteret negative effekter på hjernen, men en af den garvede forskers hovedpointer er, at tusindvis af andre bredt anvendte kemikalier kan skade børns hjerner igennem mødrene – men med myndighedernes nuværende tilgang kan man først få dem reguleret tilstrækkeligt, når det er for sent.

»Vores undersøgelser tager mange år, og de påvirkninger, vi leder efter, kan som regel ikke ses i foster­stadiet. De kommer først flere år senere, og derfor opstår der massevis af huller i den dokumentation, vi kan levere. På den måde er det let for industrien at så tvivl om forskningen og påpege, at vi i den mellemliggende tid ikke har korrigeret for det ene og det andet,« siger han i et interview med Ingeniøren og kritiserer politikere i både EU og Danmark for at være for nølende i forhold til at øge reguleringen af forskellige kemikalier.

Læs også: Professor: Derfor er fluorstofferne værre end andre miljøgifte

Det bør ikke være nødvendigt at føre skudsikkert videnskabeligt bevis for, at et givent stof har skadelige effekter på hjernen, før man sætter ind, mener forskeren – for mens vi venter på de beviser, det tager mange år at skaffe, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, bliver den næste generation af kloge hoveder måske en del mindre kloge, end hvad man kunne ønske sig.

»Det handler jo om, om vi mener forsigtighedsprincippet alvorligt. Lige nu er det på ingen måde tilstrækkeligt operationelt. Hvis vi skal føre uanfægteligt videnskabeligt bevis for, at et stof forårsager hjernesvind, skal vi indsamle data over en lang række år. Men det er en tid, vi ikke har, for børnene har kun denne ene chance for at udvikle en god hjerne,« siger Philippe Grandjean.

Forældre skal tage en beslutning

Philippe Grandjean har i mange omgange over mange år råbt vagt i gevær i danske og internationale medier og advaret om, at myndighederne ikke regulerer hormon­forstyrrende stoffer og anden kemi i tilstrækkelig grad, og farerne ved bly og kviksølv er efterhånden bredt kendte.

Men den nye bog forsøger Grandjean at tydeliggøre for den almindelige læser, hvilke udfordringer der ligger i at omsætte forskning i kemikaliers effekter på hjernen til anbefalinger og i sidste ende politik. Der er meget at tage hensyn til. Hvis man regulerer kemikalier kraftigt, kan det betyde dyrere varer og være dårligt nyt for industrien, og hvis man regulerer mildt – eller slet ikke regulerer – ja, så kan det betyde skader på den næste generation af hjerner, som vi først opdager, når man ikke kan gøre noget ved dem.

Læs også: Professor: Kviksølv-udslip i Øresund kan føre til fiskeforbud

Som almindelig borger kan et være svært at forholde sig til, at usynlige stoffer truer vores børns hjerner, og at det tilsyneladende er umuligt at regulere dem, før det er for sent.

Og netop derfor er formålet med bogen ifølge Philippe Grandjean at forsøge at starte en debat i den brede befolkning og klæde folk på til at kræve handling fra politikerne – eller lade være, hvis de ikke mener, at der er et problem.

‘Kemi på hjernen – overgår enhver forstand’ er meget let at læse. Det er tydeligt, at den er målrettet almindelige mennesker, der ikke nødvendigvis tygger forskningsartikler igennem og holder sig opdateret på den implementering af Reach-lovgivningen, der er i gang i EU frem mod 2017, hvor den fælleseuropæiske regulering af kemikalier skal være færdig. En del af oplægget til Reach er netop, at bevisbyrden skal vendes på hovedet, således at det ikke er forskere og myndigheder, der skal bevise, at et stof er farligt. I stedet er det meningen, at industrien skal bevise, at de kemikalier, der bruges i deres produkter, ikke har skadelige effekter.

Danmark bør handle selv

Men da det endnu ikke ligger fast, hvordan loven bliver implementeret, mener Philippe Grandjean, at vi i Danmark bør komme det noget træge EU-apparat i forkøbet og på egen hånd indføre en stram kemikalielovgivning.

Læs også: Professor: Forskning i dødelige vira kan blive fatal

»Det er en bog, som forældre og bedsteforældre kan læse, og mit ærinde er egentlig ikke at fremlægge en konkret, endelig løsning. Jeg forsøger at få bredest mulig opmærksomhed på emnet, så vi sammen kan finde ud af, hvad vi skal gøre. Disse mennesker er jo vælgere, og det er os alle sammen, der skal bestemme, hvilke omstændigheder vi vil byde vores børn og børnebørn. Der er forskellige hensyn at tage, og når man regulerer stoffer, så kan visse produkter blive dyrere, og det kan skade industrien. Så det handler om at beslutte, hvad der er vigtigt – jeg tror, at mange vil mene, at det er vores børns fremtid, der er vigtig.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja ja, jeg har ikke læst bogen, og jeg kommer nok heller ikke til det.

Man kan jo ikke vende sig om, uden at se en ny bog eller en overskrift om noget nyt som er vanvittigt farligt, men som de fleste af os har gjort hele livet uden at have nævneværdige gener af det.

Hvis det ikke var en bog, men en blog på internettet, så tror jeg den var blevet kaldt 'clickbait'.

'Dine børns hjerner er i fare'! Javist!

 • 2
 • 26
 • det kan jo være svært at bibringe personer, hvis hjerne allerede har taget skade, en forståelse for problemets omfang ...
 • 21
 • 2

Tak til Prof. Philippe Grandjean for endnu engang at gøre opmærksom på, at det haster med foranstaltninger mod den forurening, som betyder, at neurotoksiske stoffer ender i hjernen med sygdom og nedsættelse af intelligenskvotienten til følge.

Tidligere har man ment, at moderkagen (placenta) var en effektiv barriere for giftstoffer, men i dag ved man, at giftstoffer trænger over moderkagen og ind i fostret med hjerneskadelig effekt til følge.

Moderen kan udskille giftstoffer gennem afføringen, urinen, sveden, udåndings-luften, foster-produktion, mælkeproduktion, men fostret har ingen udskillelses-mekanismer overhovedet. Og efter fødslen går der en rum tid, inden barnets udskillelses-mekanismer er modnet og fungerer.

Vi har overordentlige mange sygdomme / symptomer, som vi ikke kender årsagen / årsagerne til. Dertil kommer, at der er kommet nye sygdomme til og mange tidligere kendte sygdomme er i stigning.

Ofte har der været mistanke om miljøgifte f.eks. kviksølv, som årsag til diverse lidelser herunder påvirkning af hjernen. Herunder kan nævnes, at der er taget blodprøver og urinprøver af mennesker, som erhvervsmæssigt har haft kontakt med kviksølv, dette gælder f.eks. tandlæger, tandklinikassistenter, medarbejdere på - Grindstedværket, på - Cheminova, på - BASF, på - Revas med flere.

De anvendte blodprøver og urinprøver har dog været forgæves, idet en blodprøve eller urinprøve ikke kan bruges, som biomarkør for ophobet kviksølv i de indre organer, herunder hjernen!

Man har altså på grund af uvidenhed eller …….fri-kendt virksomheder for forgiftning af deres medarbejdere i årtier!

Det er på tide, at man gennemgår gamle undersøgelser / ”videnskabelige” artikler for anvendelse af ikke-relevante biomarkører og får sorteret de undersøgelser fra, som der ikke er videnskabelig belæg for at fastholde sandhedsværdien af.

Ganske enkelt kunne man undersøge afdøde danskere inklusiv aborterede fostre og finde ud af, hvilke miljøgifte, der er ophobet i diverse indre organer samt forske i, hvilke biomarkører, som det er relevant at bruge for disse miljøgifte.

Det må være på tide, at politikerne prioritere befolkningens helbred, fremfor at gå en forurenende industri´s ærinde.

For hvem skal holde samfundets hjul i gang med en tiltagende forgiftning af befolkningen, med dertil tiltagende belastning af helbredet?

Link: Björkman L, Lundekvam F.B, Mercury in human brain, blood, muscle and toenails in relation to exposure: an autopsy study. Environmental Health (2007) 6:30 http://www.ehjournal.net/content/6/1/30

.

 • 3
 • 0

Det største problem er jo at der ikke er finansieret oprydning. Sålænge man ikke har styr på det økonomiske aspekt, kan man lave nok så mange love og regulativer. Der bør oprettes forurenings-forsikringer først og fremmest. Gerne administeret af Staten (evt. miljøministeriet), det ser jeg ikke noget problem i.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten