Dansk lov er bremseklods for elproduktion fra geotermisk varme

Danmarks geotermiske fjernvarmeværker kunne producere elektricitet om sommeren, hvis ikke staten bremsede forsøget. Et nyt kraftværk i USA viser, at produktion fra 75 grader varmt vand sagtens kan lade sig gøre.

Geotermisk varmeudnyttelse behøver ikke automatisk at betyde fjernvarme. Der kan også komme el-produktion ud af det, selv med kun 75 grader varmt vand. Og teknologien er i hurtig udvikling.

Oregon Institute of Technology i USA har i februar sat et lille, geotermisk kraftværk i drift, som omdanner undergrundens varme til elektricitet. Værket, som er på størrelse med et parcelhus, producerer nu 200 kW, skriver magasinet Government Technology.

Det 75 grader varme grundvand løber gennem en varmeveksler, og veksleren opvarmer en væske, som fordamper ved den temperatur. Damptrykket driver en turbine, som trækker en generator.

Her ses en del af el-produktionsanlægget hos Chena Geothermal Power Plant i Alaska. Det producerer 400 kW. Anlægget i Oregon er kun halvt så stort. (Foto: Chena)

»Det er et teknisk gennembrud. For seks år siden var det utænkeligt at producere strøm ved mindre end 120 grader Celsius,« siger Toni Boyd fra Geo-Heat Center ved Oregon Institute of Technology, til bladet.

Et lignende anlæg, Chena Hot Springs Geothermal Power Plant i Alaska, har været i drift i to år. Her er udbyttet 400 kW. Teknikken kommer fra United Technologies Corporation i Connecticut.

Myndighederne blokerede

Hos Viborg Fjernvarme, som er ved at opføre et geotermisk anlæg med henblik på opvarmning, var den oprindelige tanke også at producere elektricitet. Vandet fra Viborgs undergrund er også på 75 grader Celsius.

»Vi søgte først om tilladelse til at producere elektricitet. Men det var en betingelse for licensen, at vi så skulle forpligte os til at levere elektricitet hele tiden, og så kan det ikke betale sig. Derfor søgte vi en ny licens til fjernvarme alene,« siger Sigurd Solem fra konsulentfirmaet Dansk Geotermi.

Problemet er, at det koster en hel del strøm at pumpe det varme vand op fra undergrunden. El-produktion er derfor kun rentabel i de timer i døgnet, hvor elprisen er højere end omkostningerne.

»Effektiviteten i Chena Hot Springs anlægget er cirka 15 procent. Men der er forskere i gang, blandt andet i Potsdam i Tyskland, som mener, de kan komme op på 40-50 procent, blot ved 60 graders varme. Og hvis det bliver muligt, så kan geotermisk elektricitet laves mange steder, og samtidig være konkurrencedygtigt med vindmøller,« siger han.

El-produktion er særligt interessant for mindre geo-fjernvarmeværker, der om sommeren har overskydende kapacitet, der kan udnyttes.

Og geotermisk elektricitet passer godt som supplement til vindmøller. Det vil kunne erstatte nogle af de gasturbiner, som ellers skal startes, hver gang vinden løjer af, og vindmøllerne går i stå.

»Jeg er ikke i tvivl om, at geotermisk elektricitet kommer om nogle år - også her i Danmark,« siger han.

Både i geotermi-projekterne i Viborg og Tønder, hvor Dansk Geotermi er involveret, er der gjort forberedelser til el-produktion, når det bliver rentabelt.

Dokumentation

Artikel i Government Technology
Chena Geothermal Power Plant's hjemmeside
United Technologies Research's hjemmeside

Kommentarer (28)

Stillestående, bureaukratisk lovgivning skal da ikke stå i vejen for miljømæssige og forsyningssikkerhdsmæssige fremskridt.

Hensynet til dette må stå over hensynet til el-selskabernes magelighed.

 • 0
 • 0

Kan man eventuelt vælge at bruge varmen, og elektriciteten, til en virksomhed, der behøver strøm?

Derved undgås, at skulle sende strømmen ud på elnettet. Som eksempel, kan den ensrettes, og bruges til at oplade batterierne på virksomhedens UPS. Mange virksomheder, har UPS'er i 200kW størrelser. Den effekt, der leveres til batterierne, undgås at skulle trækkes fra elnettet.

 • 0
 • 0

Jeg vil tillade mig at stille følgende spørgsmål:

Når el kan produceres ved 75 c', hvorfor udtager danske kraftvarmeværker så fjernvarme ved 85 c'?

Før besvarelsen af ovenstående spørgsmål skal lige oplyses, at ca. 80 % af fjernvarmen bruges til rumopvarmning og ca. 20 % til varmt brugsvand.

 • 0
 • 0

Der er vel desværre ikke noget nyt i, at den danske lovgivning endnu engang står i vejen for alternativ energiproduktion. Vi ser det jo overalt; Biogas, biomasseafbrænding, solceller, vindmøller og nu geotermisk.... Alle lider under håbløs restriktiv lovgivning, der enten underminerer alt forretningsmæssig succes, eller flytter forskning og udviklingen til udlandet, alt imens der snakkes i store vendinger om, hvordan vi gerne vil af med de fossile brændsler... Pinligt!

 • 0
 • 0

forskere i gang, blandt andet i Potsdam i Tyskland, som mener, de kan komme op på 40-50 procent, blot ved 60 graders varme

Det minder som historier som vi normalt støder på først i april måned :)

Gad vide hvor troværdig kilden er eller om ing.dk er gået i fælden.

I hvert fald synes overnstående forsker statement at være svær at få til at være i overensstemmelse med termodynamikkens lov om entropi.

 • 0
 • 0

Rart endelig at se lidt fokus på el produktion fra geotermi i dk her på ing.dk (omend det er negativ lov omtale det handler om). Du kan læse meget mere om el og varme fra geotermi her (bl.a. under Videnbasen) http://www.jordkraft.dk

 • 0
 • 0

Selv hvis det i artiklen beskrevne anlæg skulle harmonere med fysikkens love, skal du regne med at kapacitetsomkostningen nok et temmelig høj.
Mit gæt vil være noget omkring 50 kr/W.

Og så synes jeg trods alt at solceller er mere interessant at satse mere på.
Det er altså ikke den danske lovgivning som er den væsentligste hindring for el via geotermi.

 • 0
 • 0

Det projekt der skrives om er udviklet hos GFZ i Potsdam. Planen er at udvikle el fra 65 grader C. Tanken er at benytte kølevæsker der koger ved lav temperatur til at drive en turbine (som R134a). Effektiviteten ligger begravet i temperatur differentialet (der rokkes altså ikke ved lover om termodynamik). Hvis der ikke opnås nok afkøling svinder effektiviteten.

Jeg har været i kontakt med dem flere gange og jeg mener de er seriøse nok.

Se linket nedenfor.

GFZ German Research Centre for Geosciences:

http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struk...

mvh

Sigurd

 • 0
 • 0

Er self lavet for at sikre elnettes stabilitet, hvilke mange fanatiske VE fortalere self glemmer at medregne i deres iver for at fremme VE.

Men når det er sagt så må jeg indrømme at jeg ikke kan se problemet med dette her(andet end at tjene bureaukratiet), man kan jo tænde og slukke anlægget når man har brug for strømmen(iværtfald om sommeren), modsat feks. vindmøller. Ja ok der er måske et problem med at få afsat varmen, specielt om sommeren hvis effektiviteten kun er på omkring de 15%.

 • 0
 • 0

Der skal også nævnes at teknologien er ret ny og ikke fuldt udviklet. Man kan derfor ikke skælde ud på politikerne for ikke at vedtage love for teknologi der ikke findes (endnu). Det de kan gøre er at lave en gruppe som kigger på fremtidige/kommende teknologier og forbereder lovgivningen derefter slik at man ikke skal vente i årevis fra teknologien er udviklet til lovgivningen tillader at den anvendes.

mvh

Sigurd

 • 0
 • 0

Alt nyt og lovende burde være velkommen og ikke tackles i stykker at div. klovnelove.

Husk det når vi snakker KK og ikke mindst GMO og vi kan vist blive ved i den dur:)

 • 0
 • 0

@Sigurd
Tak for lidt mere fakta - uden det dog afklarer ret meget.
Termisk energi ved 100°C har i forhold til 20°C køleflade en exergi kvalitetsfaktor på 0,21.
Selv den mest perfekte maskine vil i sådanne omgivelser ikke kunne opnå en effektivitet ved elproduktion over 21% - mere realistisk vil man måske kunne opnå 10-12%.
Visionerne i artiklen er med andre ord rent nonsens.

Og kapacitetsprisen for en maskine med 10% virkningsgrad er tilsvarende håbløs.
Fordampning mm. ændrer ikke på disse forhold - vel nærmest tvært imod.

Hvilken lovgivning specifikt var det der forhindrede Viborg i geotermielproduktion?
Var det kravet om positiv samfundøkonomi?

 • 0
 • 0

Hvis vi har 60 grader varmt vand fra undergrunden og 15 grader varmt havvand at køle med, kan den maksimale teoretiske effektivitet beregnes som:

1 - 288/333 = 13,5%

Antager vi i stedet at artiklen mener at artiklen mener de 40-50 procents effektivitet kan opnås om vinteren og sætter havvandet til 0 grader:

1 - 273/333 = 18%

Altså det må være et sted i Sibirien hvor det fryser 30 grader at de kan opnå en effektivitet på 40-50 procent:

1 - 243/333 = 27%

Nå heller ikke.

Måske de bare har opfundet noget meget mere revolutionerende end geotermisk varme. Det må være en nobelpris værdig at overgå Carnot effektiviteten så overbevisende...

 • 0
 • 0

"»Det er et teknisk gennembrud. For seks år siden var det utænkeligt at producere strøm ved mindre end 120 grader Celsius"
......Jeg tænker bare hvad med stirling motoren, den fungerer da ved mindre end 120 grader C, og er mig bekendt i brug på kraft-varmeværker...

 • 0
 • 0

Stirlingmotorer designes typisk til en varm flade på 700-900°C men har alligevel kun en effektivitet på højst 25%

 • 0
 • 0

Jeg tænker bare hvad med stirling motoren, den fungerer da ved mindre end 120 grader C, og er mig bekendt i brug på kraft-varmeværker...

Som der står i artiklen, koster det en del energi at pumpe vandet op, og hvis hele elproduktionen går til at pumpe med, er der netto ikke produceret nogen strøm, men det kan da hjælpe til med at pumpe vandet op, hvis det ikke sænker temperaturen så meget, at det ikke længere kan bruges som fjernvarme.

Når el kan produceres ved 75 c', hvorfor udtager danske kraftvarmeværker så fjernvarme ved 85 c'?

Kraftvarmeværkerne kan producere 7 - 8% mere el, hvis de kan køle ned til ca. 20c. Fjernvarme er langt fra bare et spildprodukt!!!! Alternativt kan man levere fjernvarme ved 40c, og have en varmepumpe til at hæve brugsvandet til min. 55c. Ikke noget man bare lige gør, da det koster enorme investeringer hos forbrugerne.

 • 0
 • 0

»Vi søgte først om tilladelse til at producere elektricitet. Men det var en betingelse for licensen, at vi så skulle forpligte os til at levere elektricitet hele tiden, og så kan det ikke betale sig.

Tænk sig hvis en vindmølle skulle producere el under samme betingelser ???

Forøvrigt er fordelingen mellem rumopvarmning og brugsvand traditionelt regnet 70% rumvarme og 30% brugsvand.
Men med et moderne lavenergiklasse 1 hus er fordelingen i teorien nærmere 50% rumvarme og 50% brugsvand.

 • 0
 • 0

»Vi søgte først om tilladelse til at producere elektricitet. Men det var en betingelse for licensen, at vi så skulle forpligte os til at levere elektricitet hele tiden, og så kan det ikke betale sig. Derfor søgte vi en ny licens til fjernvarme alene,« siger Sigurd Solem fra konsulentfirmaet Dansk Geotermi.

Nu blev jeg nysgerrig og søgt på den lov der specifikt forbyder geotermisk varme men kan ikke finde den. Som jeg opfatter sagen, er der en embedsmand der har misforstået sin opgave:

En embedsmand er sat i verden for at hjælpe borgerne til at fremme deres planer til gavn for samfundet, da samfundet som bekendt består af individer hvis samlede indsats tegner samfundet.

Embedsmænd er ikke sat i verden for at beskytte love og paragraffer. Det er heller ikke embedsmænds opgave at vurdere en teknologi som nyttig eller ej ud fra egne præferencer.

Endelig og vigtigst, er det slet ikke en embedsmand opgave at betragte alt, hvad der ikke udtrykkeligt er beskrevet som tilladt, som forbudt.

 • 0
 • 0

Det kom ikke helt tydelig frem i artiklen, men det er ikke lovværket der hindrer en i at lave el. Forløbet var at Dansk Geotermi Aps ansøgte om at producere el og varme fra samme kilde i juni 2007. På det tidspunkt var projektet i Chena, Alaska allerede i gang. Vi forventet på det tidspunkt at effektiviteten skulle forbedres til et punkt hvor det også kunne betale sig i Danmark. Anlægget i Chena var/er kun på ca. 12%. Da effektiviteten ikke blev nævneværdig forbedret og vi blev spurt af Energistyrelsen om vi fremdeles ville opretholde ansøgningen der inkluderede produktion af el, måtte vi sige nej. Vi lavet derfor ansøgningerne om slik at de kun indeholdt produktion af varme.

Vi har også kikket på Stirling motorer og andre teknologier, men da vi skal pumpe vandet op af jorden og skal bruge rundt 350 KW på pumpen alene, så vil den manglende effektivitet sætte en stopper for projektet

mvh

Sigurd

 • 0
 • 0

Det kom ikke helt tydelig frem i artiklen, men det er ikke lovværket der hindrer en i at lave el.
......
mvh

Sigurd

Ja så!
Efter 23 spildte indlæg og en "and" af en tidsskriftartikkel, så kommer det endeligt frem, at det ikke var "Dansk Lov" - men derimod en naturlov, beskrevet ved Carnots ligning - der var årsagen til, at elproduktionen blev opgivet.

Det var jo ikke interessant for journalisten, da det ikke kunne bruges til politikermobning og til at aktivere alle de "forurettede" til at skrive indlæg og deved hæve "klik-frekvensen".

Sigurd har længere oppe skrevet om det firma, der påstod at kunne modbevise Carnots Ligning, at de virkede seriøse.

Jeg havde en blomstrende virksomhed indenfor genvinding/forsvarlig restprodukt/biprodukt behandling (bl.a i samarbejde med danske Marius Pedersen og tyske Gbr Otto), der blev ødelagt af sådanne fantaster og charlatanter, som velmenende politikere desværre har en tendens til at følge i den første euforiske tid af et spændende nyt teknologifelts pionertid.

"Almindelige" mennesker har vanskeligt for at følge med i realiteterne bag alle disse nye ting og bliver usikre. Det får en del - som altid før i historien - til at blive villige kunder i "apokalypse-og-frelse-industrien".
"Verden går ad helvede til (på grund af dumme politikere), men jeg kan levere frelsen".

Både journalisten og Sigurd burde jo give en så dyb undskyldning, som det var muligt til både "politikere", "embedsmænd" og andre vigtige grupper i et moderne samfund, som her igen er blevet hængt ud uden mulighed for at forsvare sig, men som i eftertiden af frygt vil være kommet et skridt nærmere den parodi, som man her beskriver dem som.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hej Peder, el produktion er en realitet ved 75 grader C, det effektiviteten der mangler for at et dansk projekt skal lykkes. Det er ingen der prøver at modbevise Carnot.

Se http://www.yourownpower.com/Power/

GFZ er ikke et firma, det er et statsejet forskningsinstitut som sammen med 8 andre institutioner og universiteter i Europa, samarbejder på at fremdrive lønsom el produktion ved lavere temperaturer.

Se http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/home

Jeg har hverken beskyldt politikere eller embedsmænd for noget, snarere tværtimod, så har Energistyrelsen, politikerne, energiministeren og GEUS vært svært behjælpelige med vores projekter.

Jeg prøver at forklare igen:

Vi ansøgte om at producere både el og varme fra samme anlæg (i 2007). Da licensen skulle tildeles, var teknologien til ”lønsom” produktion (i Danmark) ikke tilstede og vi ønsket derfor ikke at forpligte os til en el produktion på det tidspunkt. Resultatet blev at vi ændret ansøgningen til kun at omfatte varmeproduktion. Vi kan altid ansøge om tilladelse til el-produktion på et senere tidspunkt.
Det skal anmærkes at i Chena Hot Springs har de produceret el til en pris af 6 Cent/KW, det er circa 33 øre/KW, siden 2006. Det var det der var vores forbillede den gang. At det ikke kan betale sig i Danmark for øjeblikket har med pumpe udgifter og køling at gøre.

Som med al udvikling og teknologi, så er det ikke altid det lykkes ved første forsøg. Jeg mener det vil være forkert hvis man ikke forsøger igen til man lykkes. Alternativet er jo stilstand…

mvh

Sigurd

 • 0
 • 0

....vi ændret ansøgningen til kun at omfatte varmeproduktion. Vi kan altid ansøge om tilladelse til el-produktion på et senere tidspunkt.
...
mvh

Sigurd

Overskriften - og derfor det centrale i denne artikel - var:

Dansk lov er bremseklods for elproduktion fra geotermisk varme
Danmarks geotermiske fjernvarmeværker kunne producere elektricitet om sommeren, hvis ikke staten bremsede forsøget.

Det havde altså overhovedet - jeg gentager: Overhovedet - ikke noget med virkeligheden at gøre. - Alligevel går der flere dage og 23 indlæg, før du kommer frem med sandheden!!!

Se på dele af navnet på pladsen i USA, "Hot Springs", måske siger det lidt om forskellen i pumpeudgifterne.

Ja! det var også statlige - eller statsligt finansierede - "forsknings"institutter, der ødelagde vores fornuftige genvindingsprojekter med påstande om, at vi burde sigte så utroligt meget højere. - Sådanne institutter lønnes jo af politikerenes beslutninger.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Se på dele af navnet på pladsen i USA, "Hot Springs", måske siger det lidt om forskellen i pumpeudgifterne.

Netop!
Steder med varme kilder kan man pumpe det varme vand direkte fra jordoverfladen. I Danmark skal man 2,5-3,5 km ned for at finde temperaturer i størrelsesorden 60-100°C. Det koster bare lige 30 mio kr pr boring...vel og mærke uden garanti for resultatet! Plus pumpeomkostninger.
Geotermisk elproduktion er teoretisk mulig i Danmark, men ikke økonomisk!
Og så siger det sig selv, at med en varmeopsivning i Danmark på 43-101 mW/m2, så skal opsamlingsarealet være meget stort og varmemængden der opsamles være meget lille for ikke at depletere ens varmereserve. Så meget for geotermi som "vedvarende" energikilde.

 • 0
 • 0

Og selvom historien må anses for død her efter mødet med Carnot, så galoperer den videre andre steder:
http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/a...
Her genfortælles hele historien med Ingeniøren som kilde.

Synes bare der er lidt for mange historier i Ingeniøren der kun burde trykkes en bestemt dag om året og denne kom desværre 2 dage for sent!

 • 0
 • 0

Og så siger det sig selv, at med en varmeopsivning i Danmark på 43-101 mW/m2, så skal opsamlingsarealet være meget stort og varmemængden der opsamles være meget lille for ikke at depletere ens varmereserve.

Ja, så heller lade værket køre på lavt blus om sommeren, så jorden kan genvinde den varme der er fjernet, så kan man sikkert også spare lidt på pumpeudgifterne om vinteren, da vandet jo er varmere.

 • 0
 • 0

Ja, så heller lade værket køre på lavt blus om sommeren, så jorden kan genvinde den varme der er fjernet, så kan man sikkert også spare lidt på pumpeudgifterne om vinteren, da vandet jo er varmere.

Gav vide hvilken tryk der skal til i de pumper ?

Hvad med nogle høje vand siloer / som bliver fyldt op af vindmøller når strømmen er billig ?

 • 0
 • 0

man har den største afkøling på sin bolig når vinden blæser så det er faktisk meget simpelt fjernvarme værket bygger en vindmølle eller tre med en varme pumpe eller jævn strøm alt andet end 50 hz net strøm og putter varmen/energien direkte i deres forsyning jeg vil meget gerne se den politiker eller embeds mand der tør beskatte dette hvis møllen ingen kontakt har med el nettet

 • 0
 • 0

Det var da godt at få det på det rene, at det var effektiviteten der manglede. Men det kunne man vel hurtigt have regnet ud, når vandet kun er 75grader.

Det kan i øvrigt stadig undre mig, at folk bliver vildt ophidsede hvis man kan lave el af noget varme, og nærmest slår al realitetssans fra.
Man kan lave el (mekanisk effekt) ud fra enhver temperaturforskel, men før du begynder at svæve, skulle du måske lige se på hvad det koster, at omdanne noget af varmen til el.
I særdeleshed når det egentlig er varmen man har brug for. Barmarksværkerne er et skoleeksempel på "kosmisk flyvning" helt uden jordforbindelse, og med katastrofale følger for de stakler der blev lokket med i eventyret.

 • 0
 • 0