Dansk jordskælvszone aktiv

Det viser sig, at der stadig er liv i den danske jordskævszone Tornquist Zonen, der ligger i havet nord for Sjælland og desuden skiller halvøen Jylland fra Thy. Aalborg ligger på zonen - mellem to forskellige plader, én på sydsiden og én på nordsiden af byen, skriver Politiken.

Det er den danske lektor i geologi Holger Lykke-Andersen fra Aarhus Universitet og professor i landmåling Kai Borre fra Aalborg Universitet, der har offentliggjort de nye resultater om Tornquist Zonen.

De to forskere har sammenlignet to gamle målinger af landets højde langs hovedvej 10 med nye opmålinger. Hidtil har forskerne troet, at Danmark lå på en stiv plade, hvor sydsiden af landet synker og nordsiden stiger. Men sådan er det altså ikke. Faktisk ser det ud til, at Thy både hæver sig og vipper hurtigere end resten af landet.

De to forskere planlægger at anvende målinger med GPS-satellitter for at gå mere i dybden med resultaterne. Blandt andet vil mere nøjagtige målinger kunne bruges til at kortlægge gode boreområder for adgang til grundvand.