Dansk iværksætter bag løsning på fjernovervågning af solcelleanlæg

Effektiviteten af solceller adskiller sig hurtigt fra laboratoriernes idealopstillinger, når først de er sat i drift. Det betyder også, at der hurtigt kan blive skabt usikkerhed om, hvorvidt systemet kører optimalt. Men dansk iværksætter er nu klar med en løsning, der hjælper med at overvåge solcellernes effektivitet.

»Når et solcelleanlæg er i drift vil produktionen således i høj grad afhænge af sollysets spektralfordeling og intensitet, og generelt vil høje temperaturer føre til strømtab. Man må derfor forestille sig, at karakterisering af enkelte celler og moduler i et større anlæg er vanskeligt, da de enkelte elementer er elektrisk koblet i et netværk, og fordi målinger foregår ved ikke-standardbetingelser,« siger Anders Rand, der er manden bag den nye løsning.

Han blev under sit Ph.d projekt på Syddansk Universitet og Teknologisk Institut opmærksom på, hvor stort behov der er for at kunne fjernovervåge et solcelleanlæg

Teknologien har han placeret i selskabet EmaZys, der i første omgang fik arbejdskapital fra innovationsmiljøet Syddansk Teknologisk Innovation, som investerer hovedparten af deres penge på vegne af Videnskabsministeriet. Nu er også investeringsfonden Insero Horsens trådt ind i ejerkredsen.

»Systemet adskiller sig fra de kendte datalog-systemer på markedet. Med vores system kan vi præcist identificere, hvor der er uregelmæssigheder i solcelleanlægget. Vi kan desuden give en forklaring på, hvad problemet skyldes, og hvordan det kan udbedres,« siger Anders Rand.

Da han i øjeblikket er ved at udtage patenter på opfindelsen, vil han dog ikke gå i detaljer med, hvordan systemet præcist er bygget op. Anders Rand oplyser dog, at teknologien er udviklet på baggrund af metoder og viden, som hidtil har været forbeholdt forskningslaboratorier.

»Systemet har potentiale til meget store besparelser på drift af navnlig store solcelleanlæg. De store solcelleanlæg findes i dag typisk i Sydeuropa, men da solcelleteknologien konstant udvikles kan investorer med tiden forvente rimelige afkast fra investeringer i større anlæg som placeres i Skandinavien,« fortæller Anders Rand.

Mange penge at spare

Den løbende overvågning af systemet kan blandt andet give svar på, om de fejl, der opdages af systemet skyldes tilsmudsning og støv, elektrisk overbelastning , og samtidig angive faremomenter såsom risiko for brand.

»Virkningsgraden for et solcellemodul er i dag en størrelse, som der ydes garanti på fra producentens side, men slutbrugeren kan reelt ikke håndhæve denne garanti, da der jo er tale om standardiserede værdier som kun kan måles i et laboratorium. Det er væsentligt at EmaZys teknologien kan bruges til at håndhæve denne garanti, da systemet detekterer og dokumenterer nedbrydning i materialer og komponenter. Jo hurtigere og mere præcist, man kan sige noget om problemerne, jo hurtigere kan man sætte ind og yde service dér, hvor problemet er - og dermed sikre, at anlægget producerer optimalt,« uddyber Anders Rand.

EmaZys har i forbindelse med kapitalrejsningen også fået etableret en stor og autentisk forsøgsopstilling.

»Vi har allerede kørt en del test på vores solcelleanlæg. Det ser lovende ud. Teknologien virker og er enkel at bruge. Grundlæggende kan vi sige, at vores kerneteknologi er på plads og stabil. Det, vi skal fokusere på nu, er at få softwaren helt på plads. Med den nye kapital er vi derfor nu ude at finde de fremmeste hoveder inden for bl.a. softwareingeniører,« fortæller Anders Rand.

De næste par måneder færdigudvikler EmaZys deres kommende prototype. Herefter skal den testes over hele landet til sommer.

Emner : Solceller