Dansk Industri: Kommuner vil bare beholde affaldet selv

Kommunerne misforstår forretningsmodellen, når de siger, at det ikke kan lade sig gøre at drive affaldssorteringsanlæg som et OPP-samarbejde (Offentlig-Privat-Partnerskab). Det siger chefkonsulent Svend-Erik Jepsen fra Dansk Industri i en kommentar til Ingeniørens artikel torsdag i sidste uge.

Her vurderede flere kilder fra den kommunale affaldssektor, at det er et stort problem for udbredelsen af sorteringsanlæg, at kommuner ikke må eje eller drive sorteringsanlæg, som også behandler erhvervsaffald.

Læs også: Konkurrence-regler forhindrer mere genanvendelse af affald

Ifølge Svend-Erik Jepsen fra Dansk Industri er kommunernes vurdering mere udtryk for traditionel kommunal tænkning end for reelle problemer:

»Man kan ikke undgå at mistænke kommunerne for, at de gerne selv vil beholde det kommunale affald og magten over det og derfor mener, at de skal være medejere af anlæggene,« siger han.

Mange private affaldsvirksomheder er ifølge Svend-Erik Jepsen klar til at etablere sorteringsanlæg, hvis kommunerne blot udbyder opgaverne med at få sorteret borgernes affald.

Massiv sortering er nyt

At der ikke allerede er oprettet sådanne sorteringsanlæg, skyldes ifølge Svend Erik Jepsen, at det er relativt nyt, at kommunerne nu skal til at sortere så meget af husholdningsaffaldet, og at de private virksomheder derfor ikke er begyndt at reagere.

»Generelt handler offentlig-private partnerskaber om, at private bygger og driver anlæggene, mens kommunerne så definerer de sorteringsopgaver, de gerne vil have løst, og derefter udbyder dem. Og at man sagtens i sådanne udbud kan indlægge vilkår, der angiver, hvordan ændrede lovkrav skal håndteres,« siger han.

Han forklarer, at sagen fra Vejle Kommune – der måtte sætte et udbud i bero – netop ikke var et udbud af opgaven som et OPP-samarbejde, men som en anden konstruktion, hvor det private selskab og kommunen sammen ejer sorteringsanlægget, der også skal behandle erhvervsaffald:

»Den slags A/S-samarbejde er – også ifølge Kammeradvokatens notat – kun lovlige, hvis der er tale om overførsel af en særlig kompetence, som er oparbejdet i kommunalt regi. Og det kan man vel ikke sige om affaldssortering,« siger han.

Kræver sikkerhed for affaldet

Den forretningskonstellation, som Kammeradvokatens notat netop har lukket, er dog kun én af flere mulige samarbejdsmodeller mellem kommuner og private affaldsvirksomheder om etablering af sorteringsanlæg til husholdningsaffald. Det påpeger direktør Peter Basland fra RGS 90, som er formand for brancheforeningen Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), der repræsenterer virksomheder, der arbejder med affald og ressourcer.

»Vi vil rigtig gerne være med til at udvikle nye og innovative sorteringsløsninger, men det kræver, at vi får nogle rammebetingelser for kommunale udbud, der virkelig giver os adgang til husholdningsaffaldet og dét over så lang en periode, at investeringer i sorteringsanlæg kan afskrives,« siger han.

Virksomheden Meldgaard MiIjø,der beskæftiger godt 600 medarbejdere og indsamler dagrenovation fra en snes kommuner i Danmark plus driver et par sorteringspladser, erklærer sig ifølge direktør Henrik Meldgaard ligeledes klar til at gå ind og finde sorteringsløsninger for husholdningsaffaldet i samarbejde med kommunerne.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Affaldsområdet er yderst kompleks, hvilket såvel medier og politikere ofte har svært ved at anskueliggøre.

Markedsudsættelse eller konkurrence hjælper ikke på denne anskueliggørelse - tværtimod.

Som Kammeradvokaten tilkendegiver (jf. artikel af 3/4), så er Erhvervsaffald konkurrence udsat fra 2009/10 (Omorganisering af Affaldssektoren). Denne "omorganisering" (som reelt drejer sig om såvel borger som virksomhed), er på trods af en lang række advarsler, sket med et bredt Folketings flertal om end de fleste FT politikere stadig ikke bør være/er helt stolte af denne omorganisering.

En omorganisering, der er sket på baggrund af godt lobby arbejde og efterfølgende EU lovgivning og her skal vi/DK som retsstat "rette" ind.

Konsekvenserne bliver i dag udelukkende "anskueliggjort" ved nedsættelse af kommissioner, 2020 måltal eller strategier fra de ansvarlige (læs: FT politikere).

Medierne, som langt hen ad vejen også er medlem af bl.a. DI godter sig - dermed kan "Vi" beskrive endnu flere "problemstillinger" - nogle vil måske også kalde det "Vækst".

At Kammeradvokaten skal rette ind/tolke efter gældende vedtaget lovgivning kan ikke overraske nogen. At kommunerne skal rette ind kan heller ikke overraske, da kommunerne for årtier siden har stået for affaldsbehandling og samtidig stadig i dag har en betydende myndigheds- og kontrolfunktion jf. overordnet lovgivning (igen vedtaget af FT). At såvel kommuner og DI er direkte modstandere kan heller ikke overraske.

Imidlertid har jeg siden 2010, som i titusindvis af andre mindre- og mellemstore virksomheder kun oplevet, at det IKKE er blevet billigere at bortskaffe affald (såvel kunde- som virksomhedsaffald) på trods af "naive" politiske tilkendegivelser.

Svaret hertil i dag er selvfølgelig: Endnu mere markedsudsættelse.

DI er en stor og betydende interessent. De repræsenterer bl.a. meget store "spillere" på affaldsområdet. Et område, hvor ALLE (inkl. kommuner), naturligt beskytter egne interesser.

Som borger og virksomhedsejer er jeg ikke i tvivl: Affaldssortering- og behandling SKAL alene være et statsligt/kommunalt anliggende. Om end det tilsyneladende er for sent - så er/var området alt for vigtig til at markedsudsætte (halløj: har vi ikke samme diskussion på andre området i dag!).

Jeg undskylder selvfølgelig, at jeg hverken er Mærsk, Novo, Lego eller andre som DI repræsenterer.

Omvendt kan jeg også konstatere, at store organisationer som bl.a. DI samt et stort Folketingsflertal i dag er fuldstændig ligeglad med mig som borger og lille virksomhed.

  • 0
  • 0

Et simpelt eksempel på privat genanvendelse:

EURO-paller: De produceres af privat erhverv. De anvendes af privat erhverv. De genindsamles af privat erhverv og sælges igen til af privat erhverv. De er lavet af ubehandlet træ og de bliver i sidste ende brændt af som træ i kraftværker (bortset fra nogle få) som betaler et ukendt beløb for brændværdien minus omk. til forarbejdnings til træmasse/-piller.

Morale: Brug klassisk udbud/efterspørgsel på dele af affaldet der har større værdi end sorterings- og indsamlingsomkostningen og brænd/forarbejd.

Metode: Udbyd åben affaldsindsamling, hvor byderne kan tilbyde indsamling af diverse sorteret affald med opstillede containere på de kommunale containerpladser. Kommunen får helt gratis containere og evt. bemanding, samt sortering hos husstandende på det niveau som markedet er villig til at købe til.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten