Dansk iltrobot klar til at hjælpe KOL-patienter i Europa

Illustration: O2Matic

Ikke for lidt, men heller ikke for meget. Det er afgørende, at KOL-patienter med vejrtrækningsproblemer for den helt rigtige tilførsel af ilt. Det gør sygeplejersker i dag manuelt ved hjælp af en fingerklemme – et pulsoximeter – der gennemlyser fingeren med infrarødt lys.

Hvis iltindholdet er for lavt, skruer man manuelt op for ilten. Er det for højt, skruer man tilsvarende ned. Men fremover kan KOL-patienter rundt om i Europa se frem til en automatiseret behandling med den en danskudviklede iltrobot O2matic, som netop er blevet CE-godkendt som medicinsk udstyr. Robotten er udviklet af Hvidovre Hospital, DTU Elektro og it-virksomheden Pactor med støtte fra Innovationsfonden. Robotten benytter data fra pulsoximetret til at skrue op og ned for ventilen til ilten.

Læs også: Dansk iltrobot skal automatisere behandlingen af KOL-patienter

Indlæggelsen bliver en halv dag kortere

Normalt er KOL-patienter indlagt i fem dage, men de første erfaringer med iltorobotten viser, at automatisering reducerer indlæggelsestiden

»Vi håber at kunne reducere indlæggelsestiden med minimum et halvt døgn, « siger Farzad Saber, CPO, til Ingeniøren.

Men den automatiske iltregulering har også et element af patientsikkerhed:

»Vores kliniske erfaringer er, at vi ikke får nedtrappet patienternes iltbehandling hurtigt nok. Man kan strengt taget godt forestille sig, at KOL-patienter dør, fordi de ikke får den optimale behandling, når sygeplejersken kun kommer forbi med et vist interval,« sagde overlæge på Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital Ejvind Frausing til Ingeniøren i 2017.

Han er en af idémændene til robotten, som blev fostret på en workshop om automatisering på Hvidovre Hospital tilbage i 2010.

»Efter en lang rejse med mange op- og nedture er O2matic nu godkendt til hospitalsbrug. Vores kliniske resultater dokumenterer, at O2matic øger patientsikkerheden på hospitaler ved kontinuerlig monitorering af patienterne og løbende tilpasser et individuelt optimalt iltniveau. O2matic frigør desuden sygeplejerskeressourcer og sikrer færre utilsigtede hændelser. Vi var ikke kommet i mål uden støtte fra Innovationsfonden,« siger Okan Ilker Görgen, CEO i O2matic.

I første omgang skal O2Matic-robotten ud at arbejde på europæiske hospitaler, men ambitionen er, at KOL-patienter på sigt kan få robotten med hjem.

»Interessen for O2matic er meget stor, og produktet er på vej fra Næstved til hospitaler i Danmark, Tyskland, Frankrig, England, Italien, Spanien, Polen og Schweiz. Vi har allerede sendt flere hundrede robotter ud til hospitaler, og der er flere på vej,« siger Farzad Saber.

Læs på Version2: Hospitalernes medikoudstyr kobles på nettet: Øger sårbarhed over for cyberangreb

Ud i private hjem over skyen

Næste skridt for O2Matic bliver at udvikle næste generation af robotten som kan bruges af KOL-patienter i hjemmet. At robotten kan sendes med patienterne hjem kan nemlig både give KOL-patienterne mere tryghed, men også spare sundhedsvæsenet ressourcer.

»Når en KOL-patient bliver sendt hjem, så ligger de stort set med konstant iltforsyning. Disse patienter bliver kun tilset få gange om året og skal derfor selv søge hjælp, når de føler sig usikre og utilpasse. Med en iltrobot i eget hjem med telemedicinsk overvågning giver vi patienterne større tryghed og forventer at reducere deres akutte behov for at kontakte sundhedssektoren,« siger Ejvind Frausing.

For at robotten kan fungere ude i private hjem, skal den forbindes over internettet med hospitalet. I takt med at mere medicinsk udstyr kobles online, stiger risikoen for at blive udsat for cyberangreb.

Netop den bekymring har tidligere fået O2Matic til at nedjustere mængden af funktioner, når iltrobotten skal fungere i private hjem ved hjælp af netværksovervågning fra hospitalet.

»Vi arbejder med næste version af iltrobotten, som skal fungere i private hjem med en cloud-løsning. Vi undersøger en stribe forskellige løsninger til at gøre iltrobotten sikker. Vi forventer at have den løsning klar til test næste år, siger Farzad Saber.

Læs på Version2: Professor: Medikoindustrien forsømmer at sikre hospitalsudstyr mod hacking