Dansk GMO-lov er ulovlig

Den danske bekendtgørelse for, hvordan genmodificerede afgrøder til dyrkning skal godkendes, er langt mere restriktiv end det EU-direktiv den er baseret på. Og det er i strid med EU?s traktater, påpeger EU-jurist Peter Pagh, Københavns Universitet.

»Bekendtgørelsen skal svare til direktivets regel. Danmark kan ikke have skærpede regler på området,« understreger Peter Pagh.

Helt konkret er det umuligt i Danmark at få godkendt en afgrøde, der indeholder en markør for antibiotikaresistens, selv om om den er blevet blåstemplet af EU.

Konsekvensen kan være, at både virksomheder og kommissionen kan anlægge retssager mod Danmark.

»Kommissionen kan anlægge traktatkrænkelsessøgsmål mod Danmark ved EF-Domstolen,« siger Peter Vesterdorf, EU-jurist og kontorchef i Håndværksrådet.

Den danske bekendtgørelse blev udarbejdet i 2002.

»Dengang var der et politisk ønske om, at vi i Danmark havde et højt sikkerhedsniveau, fordi markørgenerne ikke var vurderet,« fortæller Bettina Jensen, som er agronom i Miljøministeriet og ansvarlig for GMO-området.

Miljøminister erkender problemet

Miljøminister Connie Hedegaard (K) erkender problemstillingen, og sagde på et åbent samråd i september:

"Den danske bekendtgørelse går langt i forhold til EU?s regler. Den argumentation har kunnet forsvares præcist så længe, der ikke har foreligget en afklaring af, hvilke markørgener der har - eller ikke har - uønskede virkninger på miljø og sundhed."

En afklaring på spørgsmålet kom der i april 2004, hvor Efsa (den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet) fremlagde sin vurdering. Af denne fremgår det, at visse markørgener godt kan anvendes i de genmodificerede planter.

"Det kan ikke længere fagligt forsvares, at det danske stop for godkendelser er i strid med EU?s regler. Jeg vil derfor tage initiativ til en ændring af den danske bekendtgørelse således at det danske stop justeres," sagde Connie Hedegaard på samrådet.

Men ifølge Bettina Jensen er dette arbejde nu sat på standby som følge af det kommende valg.

Selvom Efsas retningslinier blev meddelt allerede i 2004, blev de ikke inddraget, da den danske bekendtgørelse blev opdateret i december 2006.

Det hænger ifølge ministeren sammen med, at Efsas vurdering ikke er blevet drøftet i EU-systemet.