Dansk gennembrud i tuberkulose-bekæmpelse

TB forårsages af bakterien Mycobacterium tuberculosis. Standardvaccinen er stadig den, der blev udviklet i 1920erne. Den består af levende organismer af en svækket bakteriestamme af arten Mycobacterium bovis, altså kvægtuberkulosebakterien. Vaccinen kaldes Calmette eller BCG, efter Bacillus Calmette-Guérin. BCG har reddet millioner fra TB, men faktisk er den uvirksom hos 4 ud af 5.

Peter Andersen på SSI mener at have forklaringen på dette fænomen. Især i lande med fugtigt, varmt klima, som f.eks. i tropisk Afrika, trives mindre farlige slægtninge til Mycobacterium tuberculosis i jord, vand og fødevarer. Disse organismer gør ikke kroppen modstandsdygtig overfor den farlige version, men de "saboterer" BCG-vaccinen. Personer, der udsættes for dem, udvikler nemlig immunitet overfor BCG-bakterien. Den kan derfor ikke formere sig i kroppen på de vaccinerede og derved udløse immunitet overfor TB.

Forsøg med mus støtter denne teori. Peter Andersen og hans kolleger inficerede musene med tre forskellige stammer af mycobakterier, fundet i jordprøver og i patienter i Karonga-distriktet i det nordlige Malawi, hvor BCG-vaccinen ikke fungerer. Ligesom mennesker, blev musene blev syge, selv om man vaccinerede dem med BCG. Teorien støttes også af, at børn, der vaccineres med BCG lige efter fødslen, udvikler immunitet overfor TB. De har ikke nået at få ødelagt reaktionen overfor BCG-bakterierne ved at være blevet inficeret med de beslægtede organismer.

Man synes altså at have opklaret, hvad der er galt med den hidtidige vaccination. Men der er heldigvis også godt nyt om udvikling af nye, effektive vacciner. De indeholder ikke levende, svækkede kvægtuberkulosebakterier, men derimod fragmenter af dræbte menneske-tuberkulose-bakterier. Disse fragmenter beskyttede mus imod TB i forsøg på SSI, og de fungerer uden, at bakterierne formerer sig i den vaccineredes krop. Foreløbig er kun en af disse nyudviklede vacciner nået til klinisk afprøvning på mennesker, men Peter Andersen håber, at de kan give immunitet til voksne, hvis beskyttelse fra BCG enten er ophørt med at virke, eller aldrig kom i stand på grund af indflydelsen fra mildere virkende slægtninge til Mycobacterium tuberculosis. I øjeblikket hærger TB så kraftigt i de tropiske egne af verden, at man har kaldt sygdommen "den hvide død", som analogi til pesten, den sorte død.

I Danmark er man generelt med i frontforskningen indenfor TB. Anders Krogh, DTU er således en af forfatterne til den overhovedet mest citerede artikel fra Danmark i 1998. Det er artiklen "Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence" i Nature, 11.6.98, om gensekvensen af TB-bakterien. Man kender nu koden for alle bakteriens proteiner, og det letter udviklingen af fragmenter, som kan give os immunitet overfor denne livsfarlige mikroorganisme.

Peter Andersen og hans kollegers undersøgelser omtales i artiklen "Failure of the Mycobacterium bovis BCG Vaccine: Some species of Environmental Mycobacteria Block Multiplication of BCG and Induction of Protective Immunity to Tuberculosis" i tidsskriftet Infection and Immunity, Vol.70, p.672-8, 2002).