Dansk gennembrud i optisk mikromanipulation

Et forskerteam fra Forskningscenter Risø har sat verdensrekord i lasermanipulation af celler og andre mikropartikler og skabt helt nye muligheder inden for biotek og behandling. Forskerne præsenterede nyheden på en konference i Colorado mandag og fik bekræftet at gennembruddet er stort.

I tyve år har forskere verden over arbejdet på optiske teknikker til at håndtere celler og mikropartikler. Indtil for nylig har ingen kunnet manipulere med mere end ganske få partikler ad gangen.

Men i sommer er gennembruddet kommet: Seniorforsker Jesper Glückstad og hans team fra Forskningscenter Risø har udviklet et system, der netop gør dem i stand til at manipulere større kolonier af mikropartikler. Vel at mærke hver partikel individuelt, tredimensionelt og i sand tid.

Store muligheder

Et forskerteam fra Forskningscenter Risø har sat verdensrekord i lasermanipulation af celler og andre mikropartikler og skabt helt nye muligheder inden for biotek og behandling. Forskerne præsenterede nyheden på en konference i Colorado mandag og fik bekræftet at gennembruddet er stort.

Professor, dr. med. Jens Zimmer Rasmussen fra Anatomi og Neurobiologi, Syddansk Universitet, leder af Dansk Center for Stamcelleforskning, er begejstret:

»Risø-teamets laserpincet-system er overordentlig interessant. Laserpincetten har klare anvendelsesperspektiver inden for f.eks. stamcelleforskningen og cancerforskningen. Muligheden for – efter isolering af definerede celletyper – at kunne bringe enkeltceller eller flere af forskellig type i nærkontakt i et kontrolleret mikromiljø vil kunne give væsentlig ny viden om betydningen af cellers indbyrdes kontakt og interaktion,« siger han.

Succesen bunder i, at Risø-forskerne anvender en ny og anderledes optisk teknik.

»Vi taler om en helt ny generation af optiske mikromanipulationssystemer,« forklarer Jesper Glückstad.

Kort fortalt danner systemet mikrotynde laserstråler – laserpincetter – som hver kan fange og fastholde et mikroobjekt. Det snedige er, at man konstant kan ændre antallet af pincetter og bevæge hver af dem vilkårligt rundt, uafhængigt af de øvrige laserpincetter.

Samtidig kan man give pincetterne individuelle størrelser, former og lysintensiteter, hvilket betyder at man kan håndtere mange forskellige partikler blandet mellem hinanden.

Risø-systemet åbner for utallige anvendelser inden for bio-, materiale-, mikro- og nanoteknologi – heriblandt mange, som ikke tidligere har været teknisk mulige. Glückstad-teamet har allerede udviklet et lab-on-a-scope, som i samarbejde med forskere på Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole bliver brugt til at eftervise hypoteser om cellevækst.

På grund af de omfattende anvendelsesperspektiver er optisk mikromanipulation et hot emne i forskerkredse verden over, og i videnskabelig sammenhæng afslørede Risø-forskerne deres verdensrekord den 2. august. De demonstrerede cellemanipulationen med en stor video-showcase på en konference i Colorado, afholdt af SPIE, the International Society for Optical Engineering.

Fra konferencen lyder meldingen, at temaets system er verdens bedste. u