Årtusinders forædling kan have gjort kornsorter mere sårbare. Nu vil Københavns Universitet forsøge at genskabe vildskaben ved at reintroducere gammelt genmateriale.

Det strider mod årtusinders avlsarbejde i retning af mere afkast i landbruget, men alligevel foreslår forskere nu at reintroducere bortforædlede gener i korn.

Formålet er at gøre kornarterne robuste over for påvirkninger udefra, især set i lyset af klimaforandringer, der ændrer kravene til, hvad kornsorten skal modstå, skriver Reuters.

Læs også: Norsk ørkenlandbrug skal producere både el, ferskvand og grøntsager

Nyheden står også i den videnskabelige udgivelse 'Trends in Plant Science', hvor medforfatter Michael Broberg Palmgren fra Københavns Universitet kommenterer opdagelserne.

»Vi vurderer at alle planter ville have godt af at blive 'gen-forvildet',« siger han i en mail til Reuters.

Gen-forvildede kornsorter kunne blive mere tørketolerante, mere modstandsdygtige over for kulde og sygdomme samt mere effektive, når det kommer til at udnytte næringsstofferne i jorden, skriver Michael Broberg Palmgren sin mail til Reuters.

Læs også: Græs i stedet for korn på marken kan fordoble planteproduktionen

Ifølge forskerne kan man indsætte genmateriale fra oprindelige sorter i kommercielt dyrket korn. Michael Broberg Palmgren afviser, at det vil være lige så kontroversielt som dagens genmodificerede afgrøder, der stort set ikke dyrkes i Europa på grund af befolkningens modstand. Han argumenterer med, at genmaterialet og kornsorten stammer fra samme ophav, mens GMO blander helt urelaterede sorter og organismer.

Det er uvist, hvor stort udbytte vintage-sorterne vil give, men forskerne mener alligevel, at der kan blive god brug for dem, når klimaforandringerne ændrer vækstforholdene.

GMO
Relaterede job