Dansk forsker: Cocktaileffekt øger risikoen for kræft markant

5. marts 2015 kl. 08:043
Ny dansk forskning viser, at kræftfremkaldende stoffer bliver langt farligere, når de blandes sammen. Grænseværdierne kan derfor være sat for højt, lyder advarslen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Når kræftfremkaldende stoffer blandes sammen, øges giftigheden markant, viser ny dansk forskning. Dermed er det ikke kun for hormonforstyrrende stoffer, at den såkaldte ‘cocktaileffekt’ er gældende. Det kan betyde, at grænseværdierne for kræftfremkaldende stoffer er sat for højt. Det skriver Videnskab.dk

»Vores studie viser, at hvis man ikke tager højde for cocktaileffekten, når man fastsætter grænseværdier for potentielt kræftfremkaldende stoffer, kommer man til at sætte grænseværdien for højt. Cocktaileffekten af potentielt kræftfremkaldende stoffer er så stor, at grænseværdierne skal endnu længere ned, hvis vi vil have den ønskede sikkerhedsmargin for koncentrationen af stofferne,« siger Kristian Syberg, adjunkt ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet, til Videnskab.dk.

Han er forfatter til det nye studie, hvor han i sine forsøg har sammensat to kræftfremkaldende pesticider med akrylamid, som findes i blandt andet chips, og målt skadevirkningerne på dna.

Forsøgene viste, at cocktailen af potentielt kræftfremkaldende stoffer forvolder store skader på dna, selv ved koncentrationer af de enkelte stoffer, som er så lave, at stofferne hver for sig ikke har nogen effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Kristian Syberg er studiet udført som et ‘proof-of-concept’ for, at cocktaileffekterne i det hele taget findes for kræftfremkaldende stoffer, fordi området er underbelyst, mener han. Koncentrationerne af de kræftfremkaldende stoffer har således været ekstra høje, fordi eksponeringstiden i forsøgene kun varede 48 timer.

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, professor i toksikologi og centerleder ved Center for Arktisk Sundhed på Aarhus Universitet, er begejstret for det nye studie.

»Studiet er et godt eksempel på, hvorfor vi ikke bare kan tro, at den samlede giftige effekt af en række stoffer er lig med den giftige effekt af stofferne lagt sammen. De enkelte stoffer siger os reelt set ikke noget, da vi aldrig kun udsættes for et stof ad gangen,« siger hun til Videnskab.dk

3 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
5. marts 2015 kl. 20:05

Man taler om at kemikalier kan øge risikoen for kræft i celler der allerede er kræftceller.
I den videnskabelige artikel der refereres i artiklen er der ikke belæg for påstandene om at man har påvist en forøget risiko for kræft når de pågældende stoffer blandes. Det er ren fantasi - eller måske det der er meget værre : manipulation.

På trods af at man udtaler sig om forøget risiko for kræft handler artiklen slet ikke om undersøgelser hvor man påviser kræft. Man måler blot ændringer i DNA.

De fleste toksikologer er bekendte med at stoffer der beskadiger DNA både kan virke som stoffer der bekæmper kræft (inducerer apoptosis-processer der slår kræftceller ihjel) og de kan også virke kræftfremkaldende, men det mest almindelige er dog at sådanne stoffer der beskadiger DNA slet ingen effekt har i levende dyr og mennesker - f.eks. fordi de ikke kommer i kontakt med levende dyrs DNA.

Der er således overhovedet ikke belæg for at skrive at "Cocktaileffekt øger risikoen for kræft markant". Det er det rene vrøvl.

Det virker som om en ukritisk journalist og forskerne bag studiet har lagt sig fast på en bestemt konklusion og så har glemt al sund fornuft. Er det forskning?

Forsøget siger stort set intet om risiokoen ved de pågældende stoffer for mennesker og dyr. Der er i hvert fald ikke belæg for at påstå at der er cocktail-effekter, der forøger risikoen for kræft når cellerne allerede er kræftceller. Dertil kommer at stoffer som f.eks. 2,4-D metaboliseres og udskilles når levende dyr og mennesker udsættes for dem.

Selv hvis der havde været brugt celler der ikke allerede var kræftceller siger forsøg i cellekulturer stort set intet om stoffers reelle giftighed eller kræftfremkaldende virkning. Man overser fuldstændigt at levende dyr og mennesker har avancerede systemer der hindrer optagelse, inaktiverer den slags stoffer eller fører til udskillelse af dem.

Helt naturlige stoffer som f.eks. saponiner og endotoksiner er ekstremt giftige for cellekulturer af den type som her er anvendt, mens de er fuldstændigt ugiftige for mennesker og dyr. Lavede man undersøgelser som det her er sket med f.eks. økologisk jord ville man påvise at økologisk jord er en ekstrem farlig gift (fordi økologisk jord er fyldt med endotoksiner). Det samme ville gælde gulerødder og kartofler dyrket i den økologiske jord. Man ville kunne påstå at økologiske gulerødder er ekstremt giftige hvis man lavede lignende forsøg som forskerne her.

Derfor virker det som om man på forhånd har udtænkt forsøget så man ville kunne få populære mediers uvidende og ukritiske journalister til at skrive en skrækhistorie om forsøgene (forsøgene er allerede citeret flere steder) Og måske kan man få uvidende politikere til at bevilge endnu flere penge til mere meningsløs forskning af denne art ...

Det virker som om der er behov for en opstramning af niveauet i den måde man formidler de "epokegørende" resultater man opnår i forskningen på RUC.

Alle advardselslamper for underlødig formidling af forskningsresultater blinker.

Kan RUC virkelig leve med at forskningen fra RUC bliver til meningsløse skrækhistorier som vi ser her? Har RUC mon ikke en eller anden form for etiske regler for hvordan man promoverer sine forskningsresultater i de mere populære medier? Niveauet kan i hvert fald ikke blive lavere. Det kan ikke være i RUCs interesse.

Hvor er den kritiske journalistik ?

I stedet for disse vrøvlehistorier ville det være rart om vi i stedet kunne få præsenteret gedigen kvalitetsforskning af troværdige forskere.

Vi er trods alt på ing.dk

2
5. marts 2015 kl. 19:47

Forsøgene viste, at cocktailen af potentielt kræftfremkaldende stoffer forvolder store skader på dna, selv ved koncentrationer af de enkelte stoffer, som er så lave, at stofferne hver for sig ikke har nogen effekt.

Bortset fra at de har brugt større koncentrationer, for at få effekt efter 48 timer, så vil man jo få effekt ved at tre stoffers samlede effekt i det mindste stiger med summen. Har forsøget vist at effekten stiger mere end den totale koncentration? Min tanke er, at hvis stoffernes netop uskadelige koncentrationer kaldes a, b og c, så burde det undersøges for hver af dem hvad 3a, 3b og 3*c enkeltvis betyder. Hvis nogle stoffer kan forstærke hinanden, kan andre måske dæmpe hinanden? Det er dem man så kalder lægemidler.

1
5. marts 2015 kl. 08:52

Det er virkeligt positivt med denne mere avancerede forskning - også at den sker i DK.

Et kritisk blik: Når denne form for analyser laves, er det helt centralt, at "cocktailen" består af sprøjtemidler der rent faktisk blandes og ikke to der alene bekræfter forskerens antagelse.

Desuden anvendes i forskning ofte højere koncentrationer for at tydeliggøre effekten. Netop denne udbredte metode kan "forurene" resultatet idet den fremprovokere en reaktion som måske ikke finder sted i de svagere koncentrationer der i praksis anvendes.

Det skal dog medgives, at forskeren peger på behovet for flere undersøgelser herunder "in vivo".