Dansk forbud mod omstridt gasudvinding vil vare til mindst 2014

Nødbremsen er trukket af klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), der har indført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning efter skifergas på land. Det vil vare til i hvert fald udgangen af 2013, når boringen i Nordjylland evalueres.

'Miljøspørgsmålene og en udbredt skepsis i bl.a. USA og Europa har imidlertid givet anledning til skepsis i Danmark også. Set i lyset af dette indfører jeg en midlertidig pause for nye tilladelser til efterforskning efter skifergas på land,' meddeler Martin Lidegaard i en orientering til Folketingets energiudvalg.

'Den midlertidige pause indføres for at undersøge muligheden for at fremme en produktion af skifergas, der kan ske sikkerheds- og miljømæssig fuldt forsvarligt,' fortsætter Martin Lidegaard.

Læs også: Se hvordan hydraulisk frakturering udvinder skifergas

Martin Lidegaard trækker altså nødbremsen af opinionsmæssige og ikke tekniske grunde. Han forklarer selv, at den omstridte, kemikalietunge teknik med knusning af skiferlaget (frakturering) har været anvendt ved 130 boringer i Nordsøen, og forholdene i Nordsøen adskiller sig i denne sammenhæng ikke fra boringer på land.

Desuden ligger skifer 1-4 km under grundvandet herhjemme i modsætning til situationen i USA, anfører klima- og energiministeren.

Kun det franske firma Total får lov at fortsætte jagten på skifergas, da de allerede har kontrakt med den danske stat. Den første boring finder sted i Nordjylland allerede til oktober.

****## Stop i Frankrig, Tyskland og Bulgarien
Det danske moratorium for frakturering kommer i kølvandet på lignende initiativer i bl.a. Frankrig og Tyskland, som Martin Lidegaard gennemgik i en længere redegørelse i midten af maj.

Frankrig indførte medio 2011 en lov, der ligesom i Bulgarien forbyder anvendelsen af fraktureringsteknikken, indtil det kan påvises, at teknikken ikke har miljømæssige konsekvenser, oplyste Martin Lidegaard i en længere oversigt i midten af maj. På det tidspunkt var forventningen, at der foretages en afprøvning af hydraulisk frakturering i begyndelsen af 2013 i Paris-bassinet.

I Tyskland er skifergasrelaterede aktiviteter midlertidigt stoppet, indtil vurderinger af de miljømæssige påvirkninger foreligger. Den tyske regering er ved at overveje dens position og ønsker blandt andet at afvente erfaringer fra andre lande,

Bulgarien indførte i begyndelsen af 2012 en lov, som forbyder frakturering. Det anvendte tryk ved olie- og gasindvinding må ikke overstige 20 atmosfærer. Dette kan påvirke al indvinding af olie og gas, hvor dybden overstiger 200 meter.

Polen kører los

I Storbritannien har fraktureringsteknikken i Blackpool-området højst sandsynligt medført jordrystelser i størrelsesordenen 1,5-2,0 på Richterskalaen, som ikke kunne mærkes på jordoverfladen. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om aktiviteterne kan genoptages. De britiske myndigheder lægger i en rapport op til, at der igen kan udføres skifergasboringer.

Den polske regering er nok den mest skiftergasvenlige i Europa og har meddelt 109 efterforskningstilladelser til skifergas. Regeringen i Warszawa er imod yderligere EU-regulering. Ressourcerne vurderes at være svare til 35-65 års gasforbrug, mens skiferolie kunne dække 10-12 års forbrug.

EU-studie kigger på gas og grundvand

EU-Kommissionen nedsatte for omkring et halvt år siden en arbejdsgruppe, der skal belyse miljømæssige risici ved skifergasaktiviteter samt vurdere den gældende EU-lovgivning.

Kommissionen har igangsat flere studier om miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, som forventes afsluttet i løbet af 2012.

Et EU-studie angående grundvandspåvirkninger og arealudnyttelse ventes i vinteren 2013 og kan dermed indgå i den danske analyse forud for ophævelsen af moratoriet - eller indførelse af et decideret forbud.

Emner : Naturgas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mig bekendt er der givet en tilladelse til Total i Vendsyssel og en i Nordsjælland. Derudover har selskabet søgt tilladelse i Midt- og Vestsjælland, som nu er udsat, og et andet selskab har søgt i Midtjylland.

De to tilladelser kan ikke trækkes tilbage uden at det udløser krav om erstatning.

Under alle omstændigheder skal Total leve op til en række miljøkrav, som ikke har været gældende for de boringer i bl.a. USA, hvor det er gået galt. Her er de geologiske forhold også ganske anderledes, idet skiferlagene i nogle af disse områder har ligget noget tættere på grundvandsspejlet. Det er ikke tilfældet i Danmark.

I USA har skifergassen til gengæld betydet, at gasprisen nu er under det halve af prisen i Europa og at en lang række kulfyrede kraftværker nu omstilles til gas. Det er godt for miljøet.

 • 0
 • 0

Hvor mange fysiske bore steder dækker tilladelsen i Vendsyssel over ?

Det er meget muligt at selve fraktureringen foregår i flere km dybde, langt under grundvandet, men hvad med den beton foring på de første 300 meter som er vist i Ing.dk grafik. Kan man være 100% sikker på at denne beton foring holder tæt, hvis et borerør med 200+ atmosfæres tryk sprænger læk på de første 300 meter ?

For at sætte størrelses forholdet mellem USA og Danmark lidt i perspektiv: Areal USA = 9,826,675 km2 Areal DK = 43,098 km2 Vendsyssel = 3000 km2

Efter min mening er der simpelhen ikke plads, hverken i Vendsyssel eller resten af Danmark til at gamble med vores fremtidige grundvand og miljø på denne måde! Forbyd disse prøveboringer nu, ligesom Tyskland og Frankrig!

 • 0
 • 0

Der er kæmpe problemer i USA, hvor der er koncensus om at mellem 1 til 4% af gassen, der frigøres ender i atmosfæren, hvor metan er en potent klimagas.

Selvom moderne gaskraftværker er markant mere effektive end kulkraftværker, så skulle man måske binde nogle betingelser til udnyttelsen.

F.eks. kunne stop for fyring med kul på danske kraftværker og indførelse af CCS som man længe har talt om være et krav (meget billigere og mere realistisk på gasfyrede værker), da CO2 også kan anvendes i hydrofracking processen. Man kunne også tage en beslutning om at der skal køres på gasbiler her i Danmark som adskillige her på Ing.dk ofte har været fortalere for.

Prisen for naturgas produceret med de nye tilladelser skal så selvfølgelig være markant lavere end prisen er for naturgas pt.

Det sidste er næppe sandsynligt uden kraftig offentlig regulering, da vi i Danmark har naturgasnettet.

Grunden til at naturgas sælges så billigt i USA er nemlig, at man netop ikke har naturgasnet og derfor skal bruge gassen der hvor den er.

Time Magazine har gennemgået problemstillingerne, men i USA gik industrien amok uden miljøregulering og med talrige uønskede problemer tilfølge.

Vi skulle gerne undgå bruge dyrt indvundne erfaringer til at foregribe problemerne når/hvis teknologien skal indføres her i Danmark og udnytte ressourcen til at nedsætte både klimagas emissioner og til at forbedre samfundets økonomi.

 • 0
 • 0

Grunden til at naturgas sælges så billigt i USA er nemlig, at man netop ikke har naturgasnet og derfor skal bruge gassen der hvor den er.

Der tager du vist fejl. Store områder i USA er forsynet med naturgas og det er meget brugt til opvarmning i privatboliger.

 • 0
 • 0

Jah, det er måske ikke længere tilfældet, hvis man ellers kan tro på indholdet i en artikel på FT.com fra den 18. juni: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e883fdc-b9...

Det er ikke sikkert, at andre kan bruge dette link, så her kommer den korte version: ExxonMobil har stoppet/suspenderet sin efterforskning efter 'unconventional fuels', da man ikke kunne påvise kommercielle mængder af skifergas i sine 2 første boringer (på 6 licenser). ExxonMobil's beslutning er den seneste af en række skuffelser, hvad angår de polske forhåbninger om at skifergas kan blive en 'game changer').

Jeg ville også have gengivet et par linier om, at den polske regering og de involverede olieselskaber byggede deres optimisme på, at den amerikanske regerings Energy Information Administration (EIA, ikke at forveksle med IEA i Paris) så sent som sidste år offentliggjorde et (særdeles) højt skøn for Polens skifergas potentiale. Men ved nærlæsning af FT-artiklen opdagede jeg, at FT-skribenten vist hverken kunne skelne mellem teknisk udvindelige ressourcer og påviste reserver og at han heller ikke havde gjort sig klart, at der er forskel på 1 trillion i USA (10 12) og trillion i Europa (1018). Så det må jeg lige have kigget nærmere på.

Istedet vil jeg nøjes med at referere, at artiklen skriver at Polen p.t. importerer ca. 2/3 af sit gasforbrug på 14 bcm/år (milliarder kbm) fra Rusland.

 • 0
 • 0

Det er faktuelt forkert, når Djørup skriver: "Det danske moratorium for frakturering kommer i kølvandet på lignende initiativer i bl.a. Frankrig og Tyskland". Der er ikke noget moratorium for frakturering, men der er indført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding efter skifergas på land i Danmark. Ved udgangen af 2013 skal der gennemføres en evaluering af de erfaringer, der eventuelt indhentes fra den planlagte boring i Nordjylland, og der vil foreligge nye internationale analyser. Herefter vil det blive genovervejet, om der igen skal udstedes nye tilladelser.

 • 0
 • 0

"Kun det franske firma Total får lov at fortsætte jagten på skifergas, da de allerede har kontrakt med den danske stat. Den første boring finder sted i Nordjylland allerede til oktober."

Hvis ovenstående udsagn er sandt og det er en af grundene til at Miljøministeren fortsat giver tilladelse til Total, så er det jo ikke staten men Total der bestemmer om der skal bores. Sådan kan det da i hvertilfælde godt tolkes.

Mvh Sofus Comer

 • 0
 • 0

Er der nyt om Polen. ?

Der er borgermøde om skifergas i Nordjylland d. 10 jan 2013, og her kunne det være interessant at høre om Polen har fundet Skifergas eller om de også er stoppet. TOTAL har vist også Skifergas aktiviteter i Polen.

Er de Polske forhold (dybde og grundvand) på nogen måde sammenlignelige med de Danske ? Er det kemikalie mix. de anvender i Polen offentligt tilgængeligt ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten