Dansk Folkeparti: Femern-aftale holder ikke

Dansk Folkeparti siger så godt som nej til Femernbro-aftalen, fordi partiet er utilfreds med, at Danmark står alene med den økonomiske risiko.

Trafikordfører Walter Christophersen (DF) oplyser, at han efter Folketingets åbning i oktober fremsætter forslag om en genforhandling af den dansk-tyske aftale fra 29. juni om en fast forbindelse over Femern Bælt.

»Vi synes, at der er tale om en ualmindelig elendig aftale, der pålægger Danmark et 100 procents ansvar for et kæmpe projekt, der naturligvis burde have været ligeligt fordelt mellem Danmark og Tyskland. Der er ikke bare tale om et økonomisk spørgsmål, men i høj grad også om det principielt forkastelige i, at Tyskland får lov at køre på frihjul med hensyn til Femernforbindelsen,« skriver Walter Christophersen i en pressemeddelelse.

Tyskerne har brug for en tænkepause

En bro over Femern Bælt vil være til lige så stor gavn for Tyskland, der opnår hurtigere forbindelse til Skandinavien, som for Danmark, der skal lægge natur til projektet, mener Walter Christophersen. Det synspunkt er i direkte modstrid med Transport- og energiminister Flemming Hansens (K) argument om, at tyskerne ikke er lige så interesseret i broen som danskerne.

»Aftalen er truffet over hals og hoved og blev yderligere helt urimeligt fremskyndet, fordi der var mulighed for at opnå EU-medfinansiering af projektet. Med Dansk Folkepartis forslag får Folketinget nu en ny chance for at rette op på en åbenlys urimelighed. Det er vores formodning, at der vil kunne skaffes flertal for en tænkepause, som munder ud i, at tyskerne naturligvis påtager sig deres del af ansvaret. Ellers skal der slet ikke bygges nogen bro,« slutter Walter Christophersen.

Femern-flertal med S

Dansk Folkepartis initiativ kaster en tyk lyskegle på det forhold, at Flemming Hansen skal finde sit positive flertal for Femernbroen uden for trafikforligskredsen (de fire trafikforligspartier er V, K, DF og R) og her kommer Socialdemokratiet ind i billedet.

Magnus Heunicke (S) accepterede en total dansk Femernbro ved aftalens indgåelse, fordi det giver mulighed for at få danske landanlæg - ikke mindst en opgradering af Sydbanen - med ind under brugerbetalingen, hvilket igen frigør milliarder til andre infrastrukturprojekter.

Martin Lidegaard (R) fremhævede ved samme lejlighed, at Femerbroaftalen ikke får indflydelse på trafikforliget, fordi man sagde eksplicit i 2003, at Femerforbindelsen ikke er en del af trafikforliget. I øvrigt har Det radikale Venstre ikke taget stilling til den dansk-tyske aftale.

Femerbro til énsporet jernbane

Tyskerne skal betale deres landanlæg over statskassen, og derfor ønsker de at udskyde investeringen, så den dobbeltsporede jernbane fra Puttgarden til Lübeck først står klar syv år efter broens indvielse i 2018, oplyste trafikministeren ved præsentationen af aftalen.

»Det var de politiske realiteter. Tyskland føler ikke at have råd til at bygge det med det samme, og de følte ikke, der var behov. Vi skal op over 120 tog om dagen, før der er brug for to spor, har de fortalt mig. Vi talte om, at allerede ved 80 tog skal de til at bygge,« fortæller Flemming Hansen (K).