Dansk Folkeparti bøjer sig: Nu kommer der jernbane til Billund

Dansk Folkeparti er parat til at godkende en jernbanestrækning til Billund. Sådan lyder det fra partiets trafikordfører, Kim Christiansen, som ellers var forhindret i at deltage i forligskredsens møde onsdag. Det skriver Altinget.

Læs også: Aftaleudkast: Billund får ny jernbane til 734 millioner kr.

Allerede forud for mødet erklærede DF, at partiet er parat til at godkende en jernbane til Billund.

»Vi vil bakke op om den løsning, som man lokalt er enig med Trafikstyrelsen om. Og det får vi jo at vide senere i dag. Men meget tyder på, at det bliver en jernbane, for det er, hvad jeg hører på vandrørene,« sagde Kim Christiansen (DF) til Altinget inden mødet.

I januar brød forhandlingerne sammen om togfonden, fordi Dansk Folkeparti først ville høre, om lokalområdet foretrækker en letbane. Den daværende transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), blev vred over den udmelding og kaldte det et ultimativt krav i ellevte time.

Læs også: DF-krav om letbane til Billund får tog-forhandlinger til at bryde sammen

Ingen organisationer i Billund var dog interesseret i en letbane, der er væsentlig dyrere end en jernbane.

Partierne blev dog enige om at undersøge lokalområdets ønsker nærmere, men satte kun penge af til en jernbane.

Læs også: Derfor bliver letbanen til Billund så dyr

»Jeg ved ikke, hvad det skulle til for dengang. Det var jo et stunt, man lavede. Helt principielt er det jo fint, at man forhører sig lokalt, men her har der aldrig været tvivl om, at man ønsker en jernbane. Det har aldrig været meningen, at det skulle være en letbane,« siger Enhedslistens trafikordfører, Henning Hyllested, til Altinget.

Læs også: Togfond-aftale på plads

Hos Dansk Folkeparti er Kim Christiansen dog uenig i, at tiden er spildt med et stunt. Han mener nemlig ikke, det er spildte kræfter, når man bruger tid på at undersøge lokalområdets ønsker.

»Det er aldrig spildt, at man lader der gå tre måneder for at høre, hvad de lokale mener om det. Det kan aldrig nogensinde være spildt,« siger han.

Kilde Altinget
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jernbanen skal have et årligt driftstilskud på 50.000.000 kroner, for driften blot kan rende rundt.

Jernbanen er ikke i nærheden af at have en positiv samfundsøkonomi.

Det er positivt at letbanen er sparet væk, det gør projektet små 500.000.000 kroner billigere, med det er stadig spild af 734.000.000 kroner.

Selvfølgelig er det fantastisk at familien Petersen fra Horsens kan komme med toget til Billund, via Vejle hvor de skal skifte tog. Men forskellen fra en direkte bus fra Horsens kan ikke være overvældende stor.

 • 9
 • 2

Banen bør kobles på den gamle godsbane, Grinsted - Bramming - Esbjerg, som så skal opgraderes, så har man en direkte forbindelse mellem danmarks 5 største by Esbjerg over Billund til Vejle, dette vil give et større kundeunderlag, og dermed potientiale for, et større dagligt stabilt kundegrundlag, som vil pendle frem og tilbage af denne vej, fremfor, at tage omvejen over Vejen-Kolding- Fredericia, og så dermed give en bedre driftøkonomi generelt for ruten.

 • 5
 • 6

Det tjener blot til endnu engang at understrege at infrastrukturinvesteringer i DK ofte styres af alt andet end rationelle overvejelser - det er taburetpleje og sognerådspolitik i skøn forening.

 • 7
 • 1

Banen bør kobles på den gamle godsbane, Grinsted - Bramming - Esbjerg, som så skal opgraderes, så har man en direkte forbindelse mellem danmarks 5 største by Esbjerg over Billund til Vejle, dette vil give et større kundeunderlag, og dermed potientiale for, et større dagligt stabilt kundegrundlag, som vil pendle frem og tilbage af denne vej, fremfor, at tage omvejen over Vejen-Kolding- Fredericia, og så dermed give en bedre driftøkonomi generelt for ruten.

Det var med i Trafikstyrelsens "Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn" publiceret i 2012. Der er dog tale om et beskedent ekstra passagerpotentiale ved at videreføre banen til Esbjerg og det lader ikke til det giver bedre driftsøkonom.

http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Doku...

Citat: "Andre linjeføringer

Der er et meget lille passagergrundlag for en bane, der alene betjener Billund lufthavn i vestlig eller sydvestlig retning mod Esbjerg via Varde eller Bramming.

En vestlig eller sydvestlig linjeføring kan bedre ses i sammenhæng med en østlig linjeføring, hvormed der skabes en gennemgående bane fra Jelling via Billund lufthavn og helt til Esbjerg. Der er dog tale om et beskedent ekstra passagerpotentiale."

 • 1
 • 0

så dermed give en bedre driftøkonomi generelt for ruten.

@ Peter D. Hansen, vedrørende forlængelse til Grindsted.

Transportstyrelsen kommer frem til det modsatte resultet.

Omkring driftsøkonomien skriver de: "En bane til Billund med den forudsatte togbetjening udløser behov for årlige driftstilskud i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. Forlængelse til Grindsted udløser behov for yderligere omkring 15 mio. kr. årligt"

Omkring samfundsøkonomien skriver de: "Jelling-løsningen giver bedste resultat på -1,5 mia. kr. Vejle-løsningen giver et lidt dårligere resultat på -1,7 mia. kr. Løsningerne med forlængelse af banen til Grindsted, giver de dårligste resultater på henholdsvis -1,9 og -2,4 mia. kr. for Jelling- og Vejle-løsningen"

Et andet interessant citat fra samme rapport er: "Banebetjening af Billund Lufthavn vurderes ikke at være samfundsøkonomisk rentabel. Afhængig af løsning skal der mindst tre gange så mange passagerer til for at opnå et positivt resultat"

Det fremgår i øvrigt, at trafikken i Vejle – Billund/Billund lufthavn/Lalandia korridoren er 1.370.000 rejser pr. år. Trafikken i Esbjerg/Grindsted - Billund/Billund lufthavn/Lalandia korridoren er under en fjerdedel: 310.000 rejser pr. år.

Kilde: http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Doku...

 • 6
 • 2

Det er vanvittigt at det parti kan få så mange stemmer til en så uansvarlig og snæversynet "politik", der egentlig bare består af ideer de får hen af vejen afhængig af hvor folkestemningen lige vejrer hen.

Den her jernbane hjælper alt for få mennesker ift. hvad den koster i og sidste ende bliver vi alle sammen bare fattigere. Tak DF!

 • 3
 • 2

@ Jacob Lindberg

Citat: "Det er vanvittigt at det parti kan få så mange stemmer til en så uansvarlig og snæversynet "politik""

Jeg er enig med dig, men synes nu ikke man kan give DF hele skylden, når der er lavet et bredt forlig, som også støttes af De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. De har vel også et ansvar for denne jernbane, som hverken samfundsmæssigt eller driftsmæssigt er bare i nærheden af at være en god idé.

Der er mange andre projekter i TogFondenDK, som ikke er samfundsmæssigt rentable, og som derfor gør landet fattigere: * EL Aarhus-Ålborg * EL Ålborg-Frederikshavn * EL Vejle-Herning-Struer

De er dog miljømæssigt hensigtsmæssige, hvilket jernbanen til Billund vel også er på meget langt sigt. Men samfundsøkonomisk er de ikke hensigtsmæssige.

Personligt støtter jeg alle elektrificeringsplanerne i TogFondenDK, men jernbanen til Billund er svær at forsvare meningen med. Men det må være alle partier bag aftalen som har et forklaringsproblem (DF+R+S+SF+Ehl.).

 • 0
 • 3

Hvis ikke de andre forligspartier imødekom DF's mærkelige påfund, ville der jo ikke komme et bredt forlig, som var sikret over flere valgperioder. Rigtignok står alle partierne bag aftalen, men virkeligheden er at uden DF, ville den her jernbane aldrig have været i periferien af at indgå i TogfondenDK. Derfor synes jeg det er helt rimeligt at kritisere DF som hovedansvarlig for det her.

Tror du virkelig denne jernbane kan blive miljømæssigt hensigtsmæssig? Bare den negative miljøpåvirkning ved at anlægge jernbanen vil formentlig overgå effekten ved at have busser kørende i timedrift døgnet rundt i mange, mange år. Og hvis man skal have noget der ligner timedrift på strækningen, så er det helt sikkert også bedre for miljøet hvis driften sker ved bus frem for tog. Så dette projekt er hverken økonomisk, samfundsmæssig eller miljømæssig forsvarlig. Meget ærgerligt i en tid hvor der er så mange gode infrastrukturprojekter der mangler penge.

 • 2
 • 2

Det er godt nok, at Billund får en baneforbindelse, men desværre vælger man den dårligste model, som på længere sigt vil være lige så som letbanen uden at have dennes fordele.

For det første får man en særdeles ineffektiv køreplan, hvor togene holder stille næsten lige så lang tid som de kører - det plejer ellers at være forbeholdt biler. For det andet er det tåbeligt at fravælge muligheden for gods (som nu også ville kunne lade sig på en letbane - teknikken findes, viljen desværre ikke) både i forhold til flybrændstof til Billund og klodser fra Lego. For det tredje får man en meget sårbar køreplan. Man skulle ikke tro, at de havde ulejliget sig med at læse Trafikstyrelsens faktaark 8 http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Doku... , hvor der redegøres for problemerne med flaskehalsen Vejle-Jelling. Jeg sætter en god flaske rødvin på, at der snart skal findes ekstramidler til fx en ekstra krydsningsstation her. For det fjerde er man låst på at køre halvtimesdrift (eller timedrift). Letbanen ville kunne veksle mellem timedrift, halvtime eller 20 minuttersdrift aldeles uproblematisk. For det femte finder man sikkert ud af, at banen skal elektrificeres (undskyld, men jeg deler desværre ikke batteri-tilhængernes tro på fremtidens kapacitet) og så ender man med at have brugt lige så mange penge som på letbaneløsningen.

Ærgerligt at betænkningstiden ikke blev brugt til at vælge den fremtidssikre løsning: letbanen.

 • 1
 • 4

Google Earth siger omkring 24 km mellem Vejle station og Lufthavnen.Med Vmax 70 km/t taler vi omkring 22 minutter.

 • 0
 • 2

Nogle gange skal man investere for, at skabe, personligt kan jeg sagtens forestille mig en hel del positive uforudsete synergieffekter af en bane til Billund og gerne videre til Esbjerg .

B.la. Kan jeg forestille mig, at de mange hundretusinde turister der hvert år besøger Legoland og sommerhusene på vestkysten meget nemmere vil kunne sprede sig ud i området på f.eks dagsture til Jelling, Vejle , Kolding , og hvis det bliver muligt Esbjerg, og det i sig selv vil være et kæmpe plus for området, og hvis man promovere mulighederne og attraktionerne, så tror jeg sagtens der her i fremtiden med banen kunne skabes en hel del regional vækst, både direkte og indirekte.

Generelt, synes jeg regnedrengene er meget stive og firkantede, der kan være mange afledte perspektiver og ubekendte, de kan ikke spå om fremtiden men kun gætte, så uanset, så er det ikke deres tørre tal og livssyn der skal være afgørende for sådanne beslutninger, for så er der sørme mange broer, veje, metro osv. Som aldrig ville være bygget.

Derfor handler det også om, at være proaktiv, og så prøve på, at se perspektiver og muligheder fremfor sortseende øv bøv begrænsninger.

Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke kun København og øresundsregionen der skal udvikle sig, eller have en chance derfor, der bør satses på hele landet, og her er infrastruktur altså et vigtigt redskab, og det kan godt være, det ikke lønner sig i dag, men det giver mulighed for udvikling og håb for en fremtidig udvikling, nogle gange skal man både turde satse lidt og især tænke langsigtet, ellers vil der også her kun blive udført de "nødvendige" investeringer, og aldrig de visionære, som positivt kan ændre tingenes tilstand i fremtiden.

 • 2
 • 2

Det er ikke visionært, når man på forhånd ved, at projektet ikke er lænsomt. Der skal en tre-dobling af trafikken i dag til, før banen bliver lønsom. Enig, der er masser af synergieffekter, dem er Transportstyrelsen også klar over og regner med.

Men tror du virkeligt Legoland får tre gange så mange turister, fordi man nu kan køre med futtog? Tror du virkeligt Billund Lufthavn bliver tre gange mere attraktiv fordi bussen/bilen kan erstattes med et tog? Tror du virkeligt Lego kommer til at sælge tre gange flere legoklodser og skal tredoble produktionen fordi deres ansatte kan arrivere med tog? Tror du Billund vil vokse fra 6.200 beboere til 18.600 beboere fordi man bliver en stationsby (igen)?

Hvis du tror det, er du mere vissionær end mig. Det må jeg erkendt, og har det faktisk godt med det.

Byg en jernbanetunnel fra Gedser til Rostock eller en Kattegatforbindelse, det er visionært. Men en jernbane til Billund?

 • 2
 • 2

Rent egoistisk vil det absolut være attraktivt for sådan en som mig, at der kommer bane til Billund. Om der kommer tre gange så mange mennesker i Legoland er måske tvivlsomt, men som boende i København uden bil, så vil det være langt nemmere at komme til Legoland fremover end nu. Dels med timeplanen, dels med jernbane. Jeg kan jo fremover komme derover på lidt over 2 timer. Så kan en endagstur betale sig, både for mig, men også for andre børnefamilier i Kbh uden bil.

Det vil det aldrig nogensinde gøre, sålænge der kører bus.

 • 1
 • 2

@ Bent Johansen, ja jeg tror på en tredobling af trafikken på sigt, hvis man griber tingene rigtigt an, og gør banen og dens strækning funktionel og attraktiv fra starten, og ikke laver en usammenhængende halvbane der ender blindt.

Og ja, jeg tror på, at de turister der bruger det offentlige vil komme fra nye steder, b.la. Helt fra København på dagsture som en anden nævner. Men nu var det også det omvendte jeg refererede til, nemlig turisternes spredning ud fra Billund til det omkring liggende nærområde/landsdel, for de er allerede i tusindvis i Billund, så jeg kan sagtens forestille mig mere rejseaktivitet ud fra Billund i den ene eller den anden retning, hvis man f.eks bor i feriehus i Billund.

Det er også for mig klart, at Billund lufthavn, som er Jyllands og det vestlige Fyns hovedlufthavn både vil få mod på, og muligheden for, at blive endnu mere attraktiv ved at udvide og åbne nye ruter og netop også bruge banen i deres markedsføring. F.eks bor der rigtig mange mennesket i Århus området og de andre større byer langs østkysten uden bil, og her ser jeg da et kæmpe potientiale det er kun et spørgsmål om markedsføring osv. For alt andet lige, så vil det blive meget nemmere for den menige borger, at komme til og fra lufthavnen, og hvis man har bil, så kan man med fordel lade den blive hjemme, og oveni spare penge på ikke, som i dag, at betale for parkeringen i lufthavnen i mens man er ude at rejse.

Billund tror jeg også vil vokse ja, hvor hurtigst det kan gå er svær at spå om, men hvis man har en by med både bane og international lufthavn, plus et par pengestærke investorer som b.la. Legokoncernen, som før har været med til, at skabe nye virksomheder og Jobs, så er alle muligheder der og det kunne man jo så give bedre chancer ved f.eks. At gøre Billund til et knudepunkt mellem øst og vest, for mig er det logik, at det alt andet lige vil være en kæmpe fordel, at få de ca. 200.000 borgere der bor i Esbjerg - Varde området koblet med på Billund banen i vest eller syd, f.eks via den godsbane der allerede findes i dag fra Bramming til Grindsted.

Jeg er hverken i mod kattegatforbindelse, en tunnel fra Gedser til Rostock, eller en metro tunnel fra Kbh til Malmø, eller en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg osv, men disse investeringer må ikke stå alene, for så er det i princippet kun en meget snæver del af landet (København igen igen) du investere i, og så vil det også være her udviklingen klumper sig sammen i fremtiden, og endda her den også måske vil blive kvalt i sin egen succes, hvor trafik og fremkommelighed efterhånden vil være en umulighed, og så er det man igen tyer til de nu " nødvendige" nødinvesteringer og udvidelser af infrastrukturen i de samme områder igen igen, og det er meget dyrere end hvis man intelligent prøver, at sprede og muliggøre udviklingen over flere områder i landet, ved at modne disse infrastrukturelt og gøre dem attraktive på anden vis.

Så min pointe er bare, at jeg også gerne ser udvikling, og større satsninger og investeringer andre steder i landet, f.eks ser jeg også gerne en Als - Fyn bro, og en Langeland - Lolland tunnel før f.els en kattegatforbindelse, ikke fordi den skal udelukkes, men simpelthen også for at give andre dele af landet en chance for væks, jobs, udvikling og bosætning, fordi jeg tror på, at det på sigt er det bedste for Danmark og landets udvikling.

 • 0
 • 1

Der er jo ikke tale om, at der skal tre gange så mange passagerer til Lufthavnen eller besøgende i Legoland, hvilket der næppe lige vil være kapacitet til. Der er tale om, at der skal tre gange flere passager med banen i.f.t. Trafikstyrelsens ret forsigtige estimat under forudsætninger af de gældende enhedspriser, så det er jo primært et spørgsmål om at erobre en større del af det samlede transportarbejde. Hvis derudover man prissatte eksterne omkostninger højere og havde en mere realistisk budgettering af, hvor langt passagererne rejser med tilslutningstog ser det også mere fornuftigt ud. Endelig regner lufthavnen med over 50% flere rejsende i 2030.

 • 1
 • 1

F.eks bor der rigtig mange mennesket i Århus området og de andre større byer langs østkysten uden bil, og her ser jeg da et kæmpe potientiale det er kun et spørgsmål om markedsføring osv. For alt andet lige, så vil det blive meget nemmere for den menige borger, at komme til og fra lufthavnen

Jeg synes nu ikke det bliver meget lettere. Man kommer stadig til at skifte tog i Vejle. Som det er nu skal man bare skifte over i en bus fra Vejle direkte mod Billund i stedet for et tog. Jeg har selv taget turen før og det tager kun 33 minutter, så der er ikke så meget hentet med tog. Og bussens stopper endda både ved Legoland / Lalandia og lufthavnen. Det bliver vist ikke planen at lade toget køre til Legoland / Lalandia også selv om den mulighed også er undersøgt, og der er faktisk temmelig langt at gå fra lufthavnsterminalen til indgangen ved Legoland [2,1 km / 27 minutter ifølge Google maps]. Så skal man i Legoland bliver det nok ikke hurtigere eller lettere med tog, hvis det kun stopper ved lufthavnsterminalen, snarere tvært imod .

Og jeg synes nu heller ikke det bliver meget lettere at komme til lufthavnen bare fordi man skal skifte over i et andet tog end en bus. Så meget tid sparer toget til Billund heller ikke og busserne holder lige ved siden af banegården i Vejle, og vejen til Billund er ret lige og uden køer.

Kommer man fra for eksempel Århus går der desuden direkte X-Busser til Billund, to forskellige ruter endda, en over Silkeborg og end anden over Horsens/Vejle [nogle afgange går over Vejle mens andre drejer af før og kører direkte fra Horsens til Billund. Med X-Bus behøver man slet ikke skifte undervejs, det kommer man derimod til med tog til Vejle, da det er et andet lokaltog der kommer til at køre ruten Vejle - Billund.

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten