Dansk Fjernvarme: Afgifter bremser mulighederne for at at udnytte spildvarme

Dansk Fjernvarme glæder sig over ny kortlægning, der viser potentialet for udnyttelse af overskudsvarme i Danmark. Dog ser de stadig det nuværende afgiftssystem, som en udfordring. Illustration: Fabian Bühler, DTU Mechanical Engineering

Mindst 5,1 procent af hele landets fjernvarmebehov kan dækkes af spildvarme fra 2.500 virksomheder landet over. Det viser en kortlægning foretaget af DTU-forskere, som illustrerer, hvor i landet potentialet er størst. Dansk Fjernvarme ser gode muligheder for at bruge analysen til at starte flere overskudsvarmeprojekter:

»Vi kan bruge kortlægningen til at underbygge vores egne estimater af potentialet, og samtidig kan vi få parret virksomheder med fjernvarmeværker i de områder, hvor det teoretiske potentiale er stort,« siger John Tang, konsulent ved Dansk Fjernvarme.

Læs også: Mindst 85.000 huse kan opvarmes af overskydende varme fra industrien

Dansk Fjernvarmes løse estimater lyder på, at mere end 10 procent af danskernes fjernvarmebehov kan dækkes af spildvarme, hvis man i modsætning til DTU-forskerne inkluderer alle landets industrier. Men det nuværende afgiftssystem er en udfordring, så snart der skal varmepumper til at hente varmen hjem:

»Overskudsvarmeprojekter kan ikke bæres hjem i de tilfælde, hvor der både er en elafgift på 40,5 øre/kWh og en overskudsvarmeafgift på 50,7 kr./GJ alternativt 33 pct. af vederlaget,« forklarer John Tang med henvisning til de nuværende afgiftsregler, som han beskriver som dobbeltbeskatning.

Læs også: OVERBLIK: Op og ned i afgifter på spildvarme

Ser frem til afgiftsanalyse

Lige nu venter Dansk Fjernvarme i spænding på en længe ventet afgiftsanalyse fra Skat, der behandler netop spørgsmålet om beskatning af afgifter på overskudsvarme, og som forventes offentliggjort her i januar.

Læs også: Fjernvarmeværk slipper for at betale afgift af restvarme fra mejeri

Til trods for at det fremgår af regeringsgrundlaget, at trekløver-regeringen ønsker at fremme udnyttelsen af overskudsvarme, afventer energi-, forsynings- og klimaministeren ifølge er skriftligt svar til Ingeniøren også afgiftanalysens resultater, inden han kan udtale sig om, hvornår konkrete fremmende projekter vil blive igangsat.

Ministeren peger dog på, at afskaffelsen af PSO er første skridt på vejen for at få glæde af spildvarmen:

»Overskudsvarme er energi, der først har været brugt til ét formål og efterfølgende bliver genbrugt til et andet formål. Nyttiggørelsen heraf er en rigtig god idé, da det betyder, at vi samlet set bruger mindre energi. Derfor har regeringen medtaget i sit regeringsgrundlag, at udnyttelse af overskudsvarme skal fremmes. Store dele af den overskudsvarme, vi har i Danmark, har brug for et temperaturløft ved hjælp af en varmepumpe, som bruger el, før den kan bruges til opvarmning. Afskaffelsen af PSO-afgiften vil hjælpe overskudsvarmen på vej, fordi det vil gøre det mere attraktivt at bruge eldrevne varmepumper,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), i et skriftligt svar til Ingeniøren.

Stort potentiale i høje temperaturer

John Tang fra Dansk Fjernvarme medgiver, at PSO-afskaffelsen vil hjælpe brug af overskudsvarme på vej i de tilfælde, hvor der skal en varmepumpe til at hæve temperaturen. Men han mener stadig ikke, at man kan komme uden om problemet med dobbeltbeskatningen, så længe varmen ikke er til at udnytte direkte.

Læs også: Dong skal fyre med træflis, mens Statoil udleder restvarme til fuglene

Det er der heldigvis en del af spildvarmen, der er. Ifølge DTU-forskernes kortlægning vil 2,5 procent af spildvarmen fra de industrier, der er medregnet i analysen, kunne udnyttes uden brug af varmepumper. Det glæder John Tang:

»Der er ingen tvivl om, at hvis den her varme er oppe i en størrelse, der kan bruges direkte, er det meget interessant.«

Oven på DTU-forskernes analyse er han optimistik med hensyn til, hvor stor en andel af fjernvarmebehovet, der kan dækkes af overskudsvarme. Særligt, hvis man inkluderer andre industrier end de varmeproducerende industrier, som DTU-kortlægningen er baseret på:

»Der står masser af køleanlæg rundt omkring i supermarkeder eksempelvis. Hvis man samkører køling og varme, er der et rigtig stort potentiale,« siger John Tang.

Nye muligheder med datacentre

Et sted, hvor spildvarme fra netop ventilation og køling bliver relevant, er det netop annoncerede datacenter, som Facebook vil bygge i Odense.
Ligesom Apples kommende datacenter i Viborg vil Facebooks center producere en masse varme:

Læs også: Nyt Facebook datacenter i Odense giver mere sort strøm

»De nye datacentre i både Odense og Viborg kaster ikke blot en masse vækst og beskæftigelse af sig, de frigiver også en hel masse overskudsvarme fra de snurrende servere. Den overskudsvarme vil vi med fordel kunne omsætte til fjernvarme så den kan bruges til at opvarme de danske stuer,« udtaler Kim Mortensen, formand for Dansk Fjernvarme, til pressen i forbindelse med annonceringen af Facebook-centret.

Læs også: Omsider tror Viborg på, at spildvarmen fra Apples datacenter kan varme byens bygninger

Han ser dog ligesom John Tang, at det nuværende afgiftssystem kan komme til at stå i vejen:

»Skal vi gøre dette til virkelighed og udnytte energien fra serverne, så får fjernvarmeselskaberne brug for at kunne investere i store eldrevne varmepumper. Det er der ikke økonomi i at gøre lige i øjeblikket, da den el, der skal drive varmepumperne, er belagt med en række skatter og afgifter. Her vil det naturligvis give mening, at man fra politisk side lavede en målrettet lempelse af afgifterne, så vi kunne sende overskudsvarmen ned i fjernvarmerørene og ikke op til fuglene.«

Læs også: Viborg-formand om Apples spildvarme: Derfor tror vi på smuthul

Således er vi tilbage til at vente på, at Skats afgiftsanalyse bliver offentliggjort, hvilket højst sandsynligt vil få betydning for udnyttelsen af overskudsvarmen i både i Viborg og i Odense.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

I 1995 udvidede en nordjysk virksomhed produktionen og anlagde et system til opsamling af regnvand. Hvorfor jo fordi der blev pålagt spildevandsafgift på vand der beviseligt blev brugt til fordampning. men nej fabrikken fik forbud mod at anvende sit eget opsamlede vand . kommune ville jo tabe indtægt. Sådan er det ebberød bank hele vejen.

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten