Dansk firma flytter indendørs-GPS fra modeltog til industrien

Illustration: Svenn Hjartarson

Modeljernbaneentusiaster har de senere år kunnet overvåge og styre deres modeltog rundt gennem miniatureudgaver af bjerglandskaber, grønne enge og små stationsbyer med sendere, modtagere og software fra danske GamesOnTrack.

Nu er det Holstebro-baserede it-firma klar til at tage den ultralydsbaserede teknologi – en slags indendørs-GPS med nøjagtighed ned til 10 mm – videre til industrien, hvor firmaet f.eks. ser muligheder inden for præcis styring af robotter og droner i fabrikshaller og produk­tions­miljøer.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen

»Det kan f.eks. være droner, der kan gribe og flytte værktøjer hurtigt fra et sted til et andet over store afstande indendørs. Det kræver positionsteknologi, som er præcis, for at det ikke skal være til fare for mennesker,« fortæller Niels Bo Theilgaard, stifter og administrerende direktør i GamesOnTrack.

Et andet anvendelsesområde kunne være automatisk indendørs kamerainspektion med droner, efter at en alarm er blevet udløst i en virksomhed. Her kan dronen styres autonomt baseret på indendørs positionsbestemmelse, tage billeder af stedet, hvor alarmen blev udløst, og sende dem videre til centralen.

Baseret på ultralyd

GamesOnTracks teknologi er baseret på ultralyd, der udsendes fra en transducer placeret på genstanden, f.eks. en robot. Senderen trækker omkring 12 mA og kan drives af to AA-batterier. I loftet eller væggene i lokalet placeres flere modtagerenheder eller satellitter – mindst tre for at opnå den påkrævede nøjagtighed på én centimeter i tre dimensioner.

Modtagerne kan måle over afstande op til otte meter. Et master­modul, som er koblet til en pc via USB, har radioforbindelse til alle sendere og modtagere og sender data videre til softwaren på pc’en.

Humlen i GamesOnTracks løsning gemmer sig dog i softwaren.

»Den mest udbredte måde at måle afstand inden døre på er med lyd, og det grundlæggende princip om at måle afstanden mellem en transmitter og en modtager kan du læse dig til i en bog. Det begynder at blive indviklet, så snart du skal til at håndtere refleksioner og resonanser i rummet og sikre, at der er en pålidelighed omkring det, du måler,« siger Niels Bo Theilgaard.

Ifølge direktøren kan det ikke undgås, at der ryger en måling i ny og næ pga. forhindringer i miljøet eller elektromagnetiske forstyrrelser, og det skal softwaren være robust over for. Kvaliteten af målingerne skal derfor ligge inden for en godhedsfaktor, Q, der kan afsløre evt. urealistiske bevægelser – f.eks. at dronen flytter sig i et spring.

Modeljernbaner var spydspids

GamesOnTrack har allerede demonstreret drone-eksemplet i projektet UAWorld, hvor bl.a. også Aalborg Universitet medvirker.

Teknologien begyndte i to dimensioner med forbrugermarkedet for øje. Casen var systemer til styring og automatisering af modeltog. De små togvogne fik monteret ultralydstranducere på 7 x 10 mm, og dermed kunne de enkelte togstammers position hele tiden bestemmes, så ejeren via software kunne planlægge ruter og sporskifte. Ifølge Niels Bo Theilgaard blev modeljernbanerne udvalgt som en enkel måde at udvikle og modne positionsteknologien på uden at komme galt af sted i industrisammenhæng. Men så let gik det ikke:

»I industrien er det ikke så vigtigt, om det ser godt ud. Men de her mennesker, der køber modeltog, synes ikke, at det så pænt ud med sådan en sensor sat på vognene. De ville hellere have det ned at ligge i skinnerne. Det havde vi slet ikke tænkt på ville blive et problem, så vi måtte arbejde på at lave det sådan, at sensoren kan blive installeret i vognene, uden at det er et visuelt issue,« siger direktøren.

Trods startvanskelighederne har modeltog-projektet dog givet pote på en anden kant:

»For at ramme forbruger­markedet bliver du nødt til at have styr på pris, kvalitet, installation og dokumentation. Det har du ofte ikke på samme måde, hvis du laver projektløsninger for industrien,« siger Niels Bo Theilgaard.

Flere konkurrenter på banen

Ifølge lektor Henrik Schiøler, Aalborg Universitet Automation and Control, er GamesOnTracks løsning udfordret fra flere sider, ikke mindst fra dem, der mener, at en robot skal kunne agere helt uden hjælp i et fremmed miljø.

»Mange mener, at robotter skal kunne klare sig selv fuldstændig autonomt i et ukendt miljø, men jeg spørger: Hvorfor? Mange af de her miljøer (i industrien, red.) er jo kendte på forhånd,« påpeger Henrik Schiøler, der også har været involveret i UAWorld-projektet.

Læs også: Nordjysk indendørs-drone er flyveklar

Andre indendørs positionsteknologier baseret på ultra wide band-radio, vision-systemer, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) eller infrarødt lys er også blandt de potentielle konkurrenter. Her kan navne som Decawave, Vicom og Optitrack nævnes. Men ifølge Henrik Schiøler har GamesOnTracks løsning flere fordele, hvis ellers man kan acceptere behovet for installation af satellitterne.

»I forhold til modenhed er Games­OnTrack nok de bedste lige nu, og så er de meget billigere end de andre på markedet,« siger han.

Ifølge Niels Bo Theilgaard begynder firmaets installationer ved omkring 5.000 kr. Der er dog både forskningsprojekter og kommer­ielle projekter på plakaten med droner og selvkørende robotter, og teknologien skal med tiden skaleres op.

»I dag kan vi køre med op til 25 enheder med en rimelig båndbredde. Men vi lægger op til, at vi skal kunne køre med tusindvis af enheder,« siger Niels Bo Theilgaard.