Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Dansk Energi om PtX-plan: Vedtages 4-6 GW elektrolyse, skylder politikerne tilsvarende VE-udbygning

PLUS.
Det giver ingen mening at få en stor power-to-x udbygning uden en tilsvarende VE-udbygning. Illustration: Siemens Gamesa

Folketingets partier bør lægge stemmer til det fulde potentiale i regeringens Ptx-udspil om at få elektrolyseanlæg i størrelsesordenen 4-6 GW i gang til 2030.

Sådan lyder det fra brancheorganisationen Dansk Energi, hvor direktør Lars Aagaard dog understreger, at en sådan satsning, som vil gøre Danmark til det næstmest PtX-ambitiøse land i Europa, kun overgået af Frankrig, også indebærer forpligtelser.

For skal vi op på de 6 GW elektrolysekapacitet, som Dansk Energi håber, skylder politikerne også at forholde sig til, hvor strømmen skal komme fra.

For nylig var netop Dansk Energi blandt leverandørerne af regnestykker til Ingeniøren, som viste at Danmark allerede står til at komme i signifikant underskud af grøn strøm i 2030, selv med en meget mindre ambitiøs PtX-strategi.

Læs også: Danmarks grønne omstilling er flere vindmølleparker bagud

»Det er en yderligere voldsom accelerering af udbygningen af vedvarende energi, der er brug for. Det følger jo af 70 procentsmålet. Skal vi levere den energi, som samfundet har brug for til mobilitet, industri og så videre, skal vi skifte fra sort til grøn hver gang vi smider noget olie eller gas på porten,« lyder det fra direktør Lars Aagaard.

»Beslutter politikerne sig for den her elektrolysekapacitet, skylder de også den tilsvarende VE-udbygning. Og de skylder jo mere. For de er også nødt til at sikre at det danske arbejdsmarked og de godkendelsesprocesser der er, kan servicere den udbygningstakt og at rammerne for udbygning af infrastruktur kan følge med. Så siger man A, skylder man ikke kun B, men C, D, E, F og G,« siger Lars Aagaard.

EA: Yderligere pres på VE-udbygning

Også partner i den centrale konsulentvirksomhed EA Energianalyse, Hans Henrik Lindboe, var ude med riven i Ingeniørens nylige dækning af den store VE-manko i 2030.

Dengang stod han bag den højeste beregning af mankoen på hele 15,2 TWh, hvori var medregnet 3 GW elektrolysekapacitet, ikke op til 6 GW som i regeringsoplægget.

Læs også: Underskud af grøn strøm: Danmarks VE-udbygning er på katastrofekurs

»Nu er der siden kommet ny havmølleaftale (på 2 GW, red.) og andre ting. Men hvis PtX-strategien skal blive til virkelighed, så lægges der yderligere pres på hurtig VE-udbygning,« skriver han til Ingeniøren.

Worst case er X-to-Power-to-X

Som Ingeniøren viste for nylig, vil det teknisk set ikke forhindre Danmark i at nå 2030-målet, hvis vi ikke får udbygget VE-kapaciteten tilsvarende, og er nødt til at importere strøm.

Ikke engang selv om noget af den importerede strøm er sort - den udledning påvirker nemlig ikke det danske CO2-budget, selv om det er den samme globale opvarmning, den bidrager til.

Læs også: Så må vi importere: Klimaministeren afviser at lægge sig fast på VE-andel i 2030

Men med PtX-produktion bliver det dobbelt sort, hvis det sker på importeret strøm. For der er et stort energitab i elektrolysen, som skal omdanne strøm og vand til den grønne brint, som kan bruges alene eller kombineres med CO2 til eksempelvis fremstilling af flybrændstof.

»Den vigtigste del er, at man sikrer en VE-udbygning, som faktisk kan trække det her. For gør man ikke det, risikerer man at få noget produktion, som bruger noget strøm, som kunne være brugt til at fortrænge fossil elproduktion,« siger senioranalytiker ved den grønne tænketank, Concito, Karsten Capion, som tidligere har arbejdet i Klimarådet.

»Worst case ender man i det, som i praksis er X-to-Power-to-X. Altså starter med at tage noget brændsel, smider halvdelen af energien væk for at lave strøm, og så smider halvdelen af det væk for at lave det om til brændsel igen,« siger Karsten Capion.

Markedsbaseret VE-bordtennis

Over for ing.dk har Energistyrelsen tidligere afvist at regne på en VE-manko i 2030, fordi den ikke har fået politiske instrukser om hvor stor en andel af Danmarks totale strømforbrug, der til den tid skal være hjemmeproduceret grøn strøm.

Læs også: Energistyrelsen: 2030-deadline er ikke ensbetydende med 100 procent grøn strøm

Tilsvarende kendte styrelsen ikke det danske strømforbrug til den tid, ikke mindst på grund af at PtX-udbygningens hastighed har stået hen i det uvisse.

Derfor mener styrelsen også at efterspørgsel og udbud kan mødes senere end i 2030, hvilket har medført en vis fortørnelse fra branchen, ligesom også Klimarådet peger på at det er på kant med dets fortolkning af klimaloven.

Læs også: Klimarådet modsiger regeringen: Klimalov forudsætter selvforsyning med grøn strøm

Hos Dansk Energi sammenligner direktør Lars Aagaard dog de kommende års VE-forsyning kontra PtX-efterspørgsel med en slags markedsbaseret udgave af et slag bordtennis.

»PtX er nogle meget store produktionsenheder. Vi taler jo om en håndfuld eller lidt flere anlæg, som driver et meget stort elforbrug. De kommer i klodser. Og tilsvarende bevæger vi os - ud over organisk vækst af sol og landvind - på udbudssiden af grøn strøm ind i nogle ret store anlægsinvesteringer. Man bygger havvindmølleparker, og en ø med et antal parker,« siger Lars Aagaard.

»I den fremtid, som jeg ser for mig, er vi derfor i en evig ubalance. I nogle år vil vi have et overudbud af grøn strøm, og så sker der noget på efterspørgselssiden som bringer os i et underskud. Det bliver bare et vilkår, at det er sådan en slags bordtenniskamp,« siger Dansk Energis direktør.

Opdateret 16/12 15:40 med yderligere oplysninger og mere fra DE's direktør Lars Aagaard

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så hvor meget VE effekt skal vi have for at drive 6GW elektrolyse (næsten) hele tiden ? Et elektrolyse anlæg på 6GW er vel ikke meget værd hvis der kun er 6GW installeret VE da den kombinerede kapacitetsfaktor ikke er 100%.

 • 14
 • 1

Jeg er meget enig med Lars Aagaard, som forklarer det på et ret pædagogisk vis:

»I den fremtid, som jeg ser for mig, er vi derfor i en evig ubalance. I nogle år vil vi have et overudbud af grøn strøm, og så sker der noget på efterspørgselssiden som bringer os i et underskud. Det bliver bare et vilkår, at det er sådan en slags bordtenniskamp,« siger Dansk Energis direktør.

Det kan ikke være perfekt hele tiden, netop fordi det ikke sker mølle-for-mølle eller en elektrolyse-celle ad gangen. Det må man se bort fra og holde blikket stifte rettet mod det langsigtede mål. Og huske, at "det perfekte er godt-noks værste fjende."

 • 3
 • 1

Så hvor meget VE effekt skal vi have for at drive 6GW elektrolyse (næsten) hele tiden ? Et elektrolyse anlæg på 6GW er vel ikke meget værd hvis der kun er 6GW installeret VE da den kombinerede kapacitetsfaktor ikke er 100%.

Jeg tror du vil se, at der er en stærk sammenhæng mellem kapacitetsfaktor for elektrolyse og for VE-produktion. Det sørger enten elkøbsaftaler, eller markedspriserne på el for, idet priserne generelt er lavest, når vindmøllerne snurrer.

Energinet og IEA har begge peget på et optimum på ca. 4000 timer om året (+/- 1000) for elektrolyse, og det ligger tæt på antal fuldlasttimer for havvindmøller.

 • 7
 • 1

Dengang stod han bag den højeste beregning af mankoen på hele 15,2 TWh, hvori var medregnet 3 GW elektrolysekapacitet, ikke op til 6 GW som i regeringsoplægget.

De fleste EU lande har forlængst vedtaget brint strategi planer.

Og desværre virker det som om det er kommet bag på alle, at der nu igangsættes mere end 6GW elekrolyseanlæg uden tilsvarende grøn energi fra især havvindmøller.

Dansk Standard har annoncer om VE standardisering.

Der mangler måske brint sikkerhedsregulativer, som kan forsinke og stoppe fornuftig og økonomisk udbygning af tilstrækkelig grøn energi?

 • 2
 • 1

Det er SÅ indkompetent og SÅ meget spild af penge på den her side af 2040 at bruge penge på P2X efter min meing ! 1. P2X og co2 lagring er dyrt ! 2. Det er max energikrævnde i forhold til outpout 3. Det fastholder en forsil tankegang . 4 Elregingen for alle almindelige borere i DK bliver højere end den ellers ville være. 5. Det udskyder en nødvendig udbyging af de inernationale elforbindelser. 6. P2X er green wash .

 • 10
 • 15

Har du et link til denne optimeringsberegning. Hvis den optimale driftstid svarer til fuldlasttid for vindmøller, fungerer elektrolysen ikke som aftager af 'overskudsstrøm'

Hvis man har tre møller der kører 4382timer om året og de to erpå et ptx anlæg der kører eta 100% og en gasturbine generator vil det svare til et KK med samme power som en af møllerne og man behøver kun at kabelere den ene af møllerne.Vi håber ikke at KK bliver billigere i masseproduktion som vi har set det med møller for så er IC4,Herlev sygehus etc småproblemer.

 • 2
 • 18

Faktaboksen siger at der er store PtX projekter på vej, men miljøstyrelsens annoncedatabase er gabende tom for info for pt. er alle sammen papirprojekter uden spor af ansøgning. Det eneste "store" PtX-projekt der faktisk er annonceret er Ørsteds 30MW på Asnæsværket til produktion af methanol, men det tror måske ikke engang Ingenøren har nævnt.

 • 4
 • 0

Du skal have en del mere. Energistyrelsen har lagt sine forudsætninger ud i noget de kalder analyseforudsætninger til energinet 2021 (https://ens.dk/service/fremskrivninger-ana...). Hvis du downloader regnearket kan du se at de regner nye vindmølleparker mellem 4000-4675 fuldlasttimer om året på fremskrevne parker. Der er 8760 timer på et år. De fremskriver at der skal være 11-12MW vindmøller i 2030, så kan du selv sjusse dig til hvor meget af vindmøllerne der skal gå ned i PtX.

 • 0
 • 0

Så hvor meget VE effekt skal vi have for at drive 6GW elektrolyse (næsten) hele tiden ? Et elektrolyse anlæg på 6GW er vel ikke meget værd hvis der kun er 6GW installeret VE da den kombinerede kapacitetsfaktor ikke er 100%.

Du dividerer bare effekten med møllernes kapacitetsfaktor, så har du resultatet.

Men man vil næppe bruge dedikerede møller til elektrolyse. Man vil snarere bruge peakeffekterne, hvor strømmen er billig, og så kombinere med lagring af brint. På den måde kan vi tage den del af vindmøllestrømmen vil selv vil have, og bruge spidserne til blandt andet PtX.

I praksis vil elektrolyseanlæggene få lavere kapacitetsfaktor end vindmøllerne, så i praksis vil 6 GW elektrolyse nok bruge omtrent lige så meget strøm som 4 GW nye havmøller leverer, set over et år.

 • 4
 • 0

Du skal ca bruge den dobbelte mængde vindkapacitet i GW for at opnå optimal udnyttelse af dine P2X enheder.

Og stort er godt - skal vind/P2X langsigtet slå SMR, skal der bygges min. 100 GW havvind i Nordsøen, så de økonomiske stordriftfordele kan minimere behovet for SMR reaktorer og her er prisen pr KWH selvfølgelig afgørende, med estimeret 30-40 øre/kwh for strøm fra SMR teknologien mod prisen for havvind.

Og nej, DK behøver ikke selv at bygge disse SMR anlæg. Vi kan købe den nødvendige strøm såfremt det er påkrævet med mindre SMR udkonkurrerer havvind, hvad jeg pt. ikke ser som en mulighed.

 • 1
 • 1

Vi kan da prøve med de forhåndenværende tal

1 kW KK mellem 15000 (GE-Hitachi) og 45000 kr

versus

3 kW Møller til havs

1kW ilandføring

2KW Ptx fabrik

1kW GT generator

Passende transport mellem PtX ,lager og Gasturbine

 • 1
 • 3

Du skal ca bruge den dobbelte mængde vindkapacitet i GW for at opnå optimal udnyttelse af dine P2X enheder.

Nej, sådan ville man ikke gøre. Dels er vindmøller dyrere end elektrolyseanlæg (pr MW), så det er mængden af vindmøller man vil søge at minimere i et virkeligt anlæg, og dels vil man gå efter at udnytte den billige strøm fra vindmøllerne i elektrolyseanlægget. Vindmøllerne sælger typisk strømmen billigst, når de producerer mest, så det er peakproduktionen fra vindmøllerne man går efter at udnytte til elektrolysen.

 • 5
 • 0

Jeg tror at Dansk Energi glemmer at der i øjeblikket opsættes mindst 0,5 GW solceller om året i Danmark... Solceller går fortsat under betegnelsen VE...

 • 4
 • 0

Du skal ca bruge den dobbelte mængde vindkapacitet i GW for at opnå optimal udnyttelse af dine P2X enheder.

Uanset hvilken faktor du ganger din vindkapacitet med, så får du ikke en optimal udnyttelse af dit PtX anlæg... Men det er der jo heller ikke nogen der forestiller sig... De planer der arbejdes på forudsætter at PtX kun produceres når der er overskud af effekt og at prisen derved er tilpas lav...

 • 3
 • 0

Det fremgår vist ingen steder, om de påtænkte processer, 1) elektrolyse, 2) syntese af duel, kan tåle varierende effekt ?

Hvis den tilgængelige effekt svinger som følge af (produktion - almindeligt forbrug), så er det altså et variablet "overskud" som bruges. Kan processerne tåle det ?

Fuld kapacitetsudnyttelse af procesanlæggene synes bedst - lige indtil den varierende pris på effekt medregnes. Så hvordan det teknisk-økonomiske billede ser ud ?

Jeg tror, i modsætning til #15 og #17, at regnestykket ee svært - og det har jeg ikke set opstillet endnu ?

Det kan meget vel være, at der kan konkluderes med simple gennemsnitstal, men de er ikke troværdige uden indsigt i mellemregningerne - for at få forståelse.

isoleret set vil en 1.000 MW vindmøllepart producerer mellem 0 og 1.000 MW. Med et gennemsnit på måske 450 MW, svarende til omkring 4.000 GWh. Men kan det hænge fornuftigt sammen med et (komplet) prduktionsanlæg af enter ren H2 eller et brændstof X ?

 • 3
 • 0

Se her

https://natriumpower.com/

med omtale af et demonstrationsanlæg, som skal bygges nu:

https://www.terrapower.com/natrium-demo-wy...

Man bruger et saltlager baseret på Terra Powers teknolgi - kombineret med GE Hitachis erfaringer med komplette atomkraftanlæg - i dette tilfælde en natriumkølet breeder!

Her kan man bruge saltlageret til at lave elektricitet hele tiden - uden omvejene via de dyre PtX anlæg man drømmer om - men ikke har formået at lave - der er store omkostninger ved drift, levetid af komponenter, lave effektiviteter og problemer med variabel drift.

Andre spændende projekter i USA, som jo godt kan give anledning til at man i fremtiden kan skrotte planerne om energiøer, som jo er helt overflødige med denne teknologi....

https://nuclear.gepower.com/build-a-plant/...

hvor man nu bygger et anlæg i Canada - baseret på indgående kendskab til off the shelf komponenter som indgår i dette design. Her er tale om "genbrug" af etableret teknologi i alle områder af Akraftværket, som jo er modulært og kan etableres uden problemer såvidt man kan se.

"The BWRX-300 is based on the U.S. NRC-licensed, 1,520 MWe ESBWR and is designed to provide clean, flexible baseload electricity generation that is competitively priced and estimated to have the lifecycle costs of typical natural gas combined-cycle plants targeting $2,250/kW for NOAK (nth of a kind) implementations."

Meget billigt ikke sandt?

 • 1
 • 3

Her kan man bruge saltlageret til at lave elektricitet hele tiden - uden omvejene via de dyre PtX anlæg man drømmer om

At bruge PtX til strømproduktion (i soc) er en yderste nødløsning, men kan bruges som den mindst benyttede backup kapacitet. Backup kapacitet kan man derimod eksempelvis få ved at hæve temperaturen af højtemperatur spildvarme fra PtX processerne vha en Bell-Coleman varmepumpe, som lagres i et højtemperatur stenlager. Man tager så varmen ud som damp, der driver backup kapaciteten vha dampturbiner.

Så jo, man får backup kapacitet fra PtX produktionen, men det vil hovedsageligt ske via udnyttelsen af spildvarmen.

 • 2
 • 1

"The BWRX-300 is based on the U.S. NRC-licensed, 1,520 MWe ESBWR and is designed to provide clean, flexible baseload electricity generation that is competitively priced and estimated to have the lifecycle costs of typical natural gas combined-cycle plants targeting $2,250/kW for NOAK (nth of a kind) implementations."

Det er sort. Combined-cycle naturgasværker falder på stribe, fordi de ikke kan klare sig i konkurrencen. Hvorfor det pludseligt skulle være konkurrencedygtigt, fordi det er et KK-værk, må stå hen i det uvisse.

Når DONG's økonomi hang i laser i forbindelse med finanskrisen, så Goldman Sachs gik på rov i selskabet, skyldtes det især, at de havde bygget et stort CCTG værk i Holland (enecogen), som trak DONG ned. Jeg kan ikke afvise, om KK nu er blevet lige så billigt som CCTG, men jeg kan afvise, at det er nok til at gøre KK konkurrencedygtigt...

 • 2
 • 0

Hvad med tilgængelig CO2...? Regeringen har jo valgt en to-strenget strategi - både CCS og CCU. Mig bekendt er der ikke fremlagt nogen form for vurdering af, om der er CO2 "nok" til begge spor...? Altså om den mængde CO2 der kan udvindes på denne side 2030 og vel også 2040 både kan bruges til PtX-produkter og til lagring. Umiddelbart tror jeg efterspørgslen efter CO2 til PtX bliver så stor både i 2030 og senere, at der ikke er noget tilbage at lagre...! Underligt at der kastes x mia. kr. i CCS uden at dette er vurderet nærmere... kan ing.dk ikke bore lidt ned i dette?

 • 0
 • 0

Hvad med tilgængelig CO2

Der er jo masser af CO2 at tage af (eksempelvis i atmosfæren), så det er ikke mængden der er problemet, det er prisen for at få fat i det.

Den billigste ikke-fossile kilde til kulstof vil nok i lang tid fremover være biomasse, mens den billigste kilde til brint nok vil være elektrolyse via vind og sol. Så udover energioptimeringer vil strategien i lang tid fremover handle om, at vi skal bruge så meget brint som muligt, så vi kan spare på det biologiske kulstof, fordi biomasse bliver en mere knap ressource end sol og vind.

Politikernes strategi er (formentligt med vilje) så løs, at det er op til markedsudviklingen at finde de bedste kompromisser, for at opfylde målsætningerne.

 • 1
 • 0

"The increase is “a worrying sign of how far off track the world is in its efforts to put emissions into decline towards net zero,” said IEA Executive Director Fatih Birol.

China, which consumes more than half of the world’s coal, is expected to see a 9% year-on-year increase in global coal-fired power generation in 2021. India’s generation is forecast to rise by 12% this year."

Det må siges at gåe den helt forkerte vej. Stigningen er mere end hele EU´s totale kulforbrug for et helt år. Skræmmende !!!

 • 3
 • 0

Men med PtX-produktion bliver det dobbelt sort, hvis det sker på importeret strøm. For der er et stort energitab i elektrolysen, som skal omdanne strøm og vand til den grønne brint,

Den vigtigste del er, at man sikrer en VE-udbygning, som faktisk kan trække det her. For gør man ikke det, risikerer man at få noget produktion, som bruger noget strøm, som kunne være brugt til at fortrænge fossil elproduktion,« siger senioranalytiker ved den grønne tænketank, Concito, Karsten Capion, som tidligere har arbejdet i Klimarådet.

»Worst case ender man i det, som i praksis er X-to-Power-to-X. Altså starter med at tage noget brændsel, smider halvdelen af energien væk for at lave strøm, og så smider halvdelen af det væk for at lave det om til brændsel igen,« siger Karsten Capion

El-produktion backup når ingen sol/vind en stille overskyet vinterdag/uge kan lade sig gøre med acceptable virkningsgrader:

Sommer sol og efterår blæsevejr med strøm elektrolyse peak produktion fra sol/vind og elektrisk virkningsgrad >80% (alkalisk elektrolyseanlæg med nikkel elektroder og temperatur <100grader).

Sæson brintlagring i saltkaverne (måske ved Hobro, som Energistyrelsen arbejder med) virkningsgrad 99% (lageromkostninger < 2kr/kg brint).

El produktion med kraftværk naturgasturbiner opgraderet i 2030 til 100% brint (som krævet af EU) med elektrisk virkningsgrad >40%, som svarer til nuværende gas/dampturbiner elektriske virkningsgrader.

Samlet elektrisk virkningsgrad (elektrolyse 80%, brint gasturbine 40%), som ialt svarer til >30% elektrisk virkningsgrad.

Hidtil har fluktuerende el kunnet aftages og kompenseres med vandkraft og udveksling mellem landene. Men nu tales om ‘elproduktion version 2.0’, da fluktuerende sol/ vind overstiger 50 pct. Derfor har især Tyskland planer om ‘ellagerreserve’ på 25 pct. af elforbrug. PtX mangler brint, og kraftværksgasturbiner bliver inden 2030 opdateret til 100 pct. brint med elektrisk virkningsgrad på 40 pct. Så derfor har især Tyskland planer om brintrørnet og lagring i saltkaverner i hele Europa med brint infrastruktur til Jylland inden 2030.

 • 0
 • 0

Er det fri innovation eller et seriøst projekt med med masseflow ,energier, enthalpier etc?Så vil jeg gerne se det

Nu har jeg jo allerede forklaret dig modellen adskillige gange, så hvorfor bliver du ved at spille uvidende? Lad mig prøve på denne måde:

 • Fakta: Der er mindst 10-20% varmespild ved PtX
 • Varmespildet kan vha en Bell-Coleman varmepumpe pumpes op til 600 grader temperatur. Derved omdannes også elektrisk energi til varme, så varmemængden øges
 • 600 graders varme kan lagres på ugebasis i stenlagre
 • Den lagrede varme kan derefter udyttes til backup el via dampturbiner
 • På den måde kan 95% af backupbehovet dækkes
 • De sidste 5% kan dækkes ved ganske enkelt at udnytte brint/Pt til elproduktion brændsler til elproduktion

Behovet for varmelagring vil skulle kunne levere omkring 500 GWh el til nettet (125 timer á 4 GW). Det vil kræve omkring 5 mio m³ stenlager. Det kunne eksempelvis være 500 lagre, som hver har en diameter på 30 meter (samlet overfladeareal: 40 hektar: https://ing.dk/artikel/energiselskab-teste...)

Middelproduktionen fra varmelagrene vil være på omkring 800 MW. Med en varme -> el virkningsgrad inklusive varmetab på 40%, vil det kræve en varmetilførsel på 2000 MW i middel. Da varmetabet fra PtX er omkring 20%, betyder det, at der mindst skal produceres 8000 MW HHV PtX i middel. Med en kapacitetsfaktor på omkring 90% kræver det ca 9000 MW PtX anlæg, som vil få tilført en middeleffekt på 10.000 MW, hvilket "tilfældigvis" passer ret godt med behovet for PtX i Danmark.

 • 3
 • 0

Hvor har du referencer til sådanne varmelagre og deres langtidslevetid mm.

Det gav jeg sådan set i indlægget. Vedrørende levetid: Vi taler luft, som blæses ned i sten, som kan tåle temperaturerne, indpakket i beton, som også kan tåle temperaturerne. Det er ikke raketvidenskab det her.

I dine elskede molten salt reaktorer, vil man have meget aggressive og radioaktive flydende saltblandinger ved lignende temperaturer. Der bliver jeg nok lidt skeptisk vedrørende levetiden. Men varm luft i sten: Come on...

Samtidig er geologer på Aarhus Universitet i gang med at teste en lang række forskellige typer sten. Laboratorieforsøg viser, at diabas-stenene kan holde 20 år eller mere med diverse opvarmninger og nedkølinger.

https://www.danskenergi.dk/nyheder/smaa-st...

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten