Dansk ekspertise til verdens længste bro

Med en længde på 47 km bliver broen ni km længere end den nuværende rekordholder, Pontchartrain Causeway ved New Orleans i USA. Til sammenligning vil en bro over Femern Bælt kun blive ca. 18 km lang.

Broen skal stå færdig i 2007, når Kong Bhumibol fylder 84 år. Fødselsdage, som er multipla af 12, anses for noget særligt på de kanter.

Den nye bro i Thailand skal føre en ny sekssporet motorvej, Southern Short Cut Motorway, over en bred bugt ved Samut Sakhon, ca. 50 km sydvest for Bangkok. Broen bygges ikke kun for at spare kilometer, men også for at undgå støjgener og ekspropriering i tætbefolkede områder langs kysten.

Prisen for broen kendes ikke, men Gimsing gætter på omkring ti mia. kr., hvoraf den thailandske regering foreløbig har bevilget ca. 1,5 mia. kr. til kontraktskrivning og indretning af arbejdspladser inden udgangen af 2005.

Licitation i marts 2005

Da Thailand ikke har erfaring med at bygge bro på åbent vand, stod det klart, at der skulle hentes ekspertise udefra. Vejdirektoratets rådgiver, broprofessor Worsak Kanok-Nukulchai, pegede i december 2003 på Niels J. Gimsing, som han har kendt siden 1987.

Den tekniske rådgivergruppe, som Niels J. Gimsing leder, skal bl.a. omsætte bygherrens krav og ønsker til noget operationelt for dem, der skal skrive udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet skal være færdigt i marts 2005 og udarbejdes af en Design Consultant Group, hvor hovedrådgiveren er Chulalongkorn University, der som underrådgivere har hyret det danske rådgiverfirma Cowi som den brokyndige part.

Lavbro som Vestbroen

De danske broeksperter er efterspurgte, fordi der står international respekt om Storebæltsbroen og Øresundsbron. Broen i Thailand skal bygge på erfaringer fra disse broer, fortæller Niels J. Gimsing.

Hans første indsats bestod i at ændre den kantede linjeføring, der var fastlagt ud fra vanddybde og bundforhold til en blød, krummet kurve i stil med Vestbroen. Dermed bliver broen mere oplevelsesrig fra både vejen og vandsiden, samtidig med at der kan opnås besparelser ved brug af flere ens brodragere.

Det er på forhånd givet, at broen skal udføres i beton, som Thailand har erfaring med og råmaterialer til. Desuden skal den have en 150 m bred gennemsejlingsåbning med en frihøjde på 40 m, så mellemstore skibe kan sejle til en havn inde i bugten. Alle de øvrige fag var først fastsat til en længde på 100 m – Vestbroens fag er 110 m – så de mange lokale fiskere nemt kan passere broen i hele dens længde. Nu har Niels J. Gimsing foreslået, at der accepteres kortere spænd på f.eks. 50 m nær land, hvor en kran ikke kan sejle ind.

En tilsvarende forskel i spændvidde kendes fra Svendborgsundbroen, men sammenlignet med den bliver broen i Bangkok mindre spektakulær, da den på det meste af strækningen kun vil være ti m over vandoverfladen. Til gengæld vil den stikke dybt, da bunden er blød og vil kræve måske 50 m lange pæle under pillerne.

Frihed i kort snor

Ligesom ved Øresundsbron overlades det til det vindende entreprenørfirma at udføre detailtegninger og vælge udførelsesmetode. Men for at sikre, at den færdige bro ikke blot bliver funktionel, men også æstetisk tilfredsstillende, bliver der – som ved Øresundsbron – indført flere specifikke krav i udbudsmaterialet, end tilfældet var på Vestbroen.

Det forudsætter, at Design Consultant Group gennemregner projektet og derefter giver entreprenøren passende frihed til f.eks. at vælge de spændvidder og udførelsesmetoder, han finder optimale. Her kan tidsfaktoren blive væsentlig, da bl.a. antallet af lange og korte spænd kan afgøres af, hvor mange produktionslinjer der sættes op af hver slags. Da der skal produceres og monteres mindst 470 piller og brodragere i løbet af kun to år, skal broen udbygges med mere end ét fag hver anden dag, og da beton har en vis hærdetid, vil det kræve mindst 15-20 produktionslinjer, hvis man sammenligner med byggehastigheden på Vestbroen.

Ved montagen vil entreprenøren måske gøre brug af kæmpekranen Svanen, der sejlede elementerne på plads på både Storebælt og Øresund. Den ligger nu stille i Malmø. I givet fald kan kranen få betydning for broens udformning, for selv om den kan klare mere end alle andre kraner, kan den kun tage elementer op til 25 meters bredde. Og da thaibroen kan blive 30 m bred for at rumme seks vejbaner plus nødspor, kan det muligvis betyde, at det vil være billigere at bygge to smalle, parallelle broer i stedet for én bred, forklarer Niels J. Gimsing.

DTU-professoren er til møde i Bangkok en uges tid hver måned, mens hans bror, civilingeniør Jørgen Gimsing, siden marts har boet i Bangkok og været projektleder i selskabet GMC. Det er stiftet direkte til arbejdet i Technical Advisor Group af det danske rådgiverfirma Gimsing & Madsen og det lokale firma Case.

Cowi har sat nogle af de ingeniører, der har erfaring fra Storebælt og Øresund, på arbejdet i Design Consultant Group, nemlig Erik Yding Andersen, Dan Olsen og Lars Sørensen. De har alle været en tur i Bangkok, hvor mest muligt af rådgiveropgaven løses, bl.a. fordi lønningerne i Thailand er langt lavere end i Danmark.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten