Dansk ekspert: Skudsekundets dage er talte

Skudsekunder har mere eller mindre regelmæssigt været indført i tidsregningen siden 1972 for at holde forskellen mellem den astronomiske tid og atomtiden under 0,9 sekunder.

Nu tyder meget på, at de vil blive afskaffet. Det vurderer Kim Carneiro, der har beskæftiget sig med måleteknik i en årrække og som gennem mange år var direktør for Dansk Fundamental Metrologi på DTU.

»Skudsekundets dage er ved at være talte,« siger han til Ingeniøren.

Jordens rotationshastighed er aftagende

Da Jordens rotationshastighed generelt er aftagende på grund af forholdene i Jord-Måne systemet, har det været nødvendigt jævnligt at regulere tidsskalaen, så Solen i gennemsnit kunne stå højest på himlen kl. 12.00 ved Greenwich-medianen i London.

Det er dog vel at mærke kun i gennemsnit, for det nøjagtige tidspunkt varierer med op til 16 minutter pga. jordaksens hældning og den elliptiske bane om Solen.

Storbritannien og Kina ønsker dog, at tiden stadig skal have en relation til astronomiske fænomener og ikke udelukkende være baseret på svingninger i cæsium eller andre atomer i forfinede atomure.

»Men skudsekunder er en plage,« siger Elisa Felicitas Arias fra Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Frankrig til Nature.

Skudsekunder kan nemlig ikke forprogrammeres i software, da de typisk først meddeles omkring seks måneder, før de træder i kraft. Det sker på basis af målinger af Jordens rotation, der styres af International Earth Rotation and Reference System.

Programmørernes problem

Problemet med skudsekunderne set fra en programmørs synspunkt er detaljeret beskrevet af Ingeniørens blogger Poul-Henning Kamp i en artikel i Communications of the ACM.

Andre eksperter hævder dog, at problemerne ved håndteringen af skudsekunder er overdrevne.

Peter Whibberley fra National Physical Laboratory in Teddington, UK, siger til Nature, at til trods for ti års debat er der »ingen overbevisende beviser på, at det der vil ske noget som helst alvorligt, hvis der sker en fejl I forbindelse med indføring af skudsekunder i et system«.

Ifølge Nature har Google i september anbefalet en gradvis strategi, hvor operativsystemer så at sige trækker tiden elastisk, så et skudsekund indføres over en længere periode, så man undgår et abrupt skift i tiden.

Det er en strategi, som computer-forskeren Markus Kuhn fra University of Cambridge også anbefaler.

Den internationale teleunion har afgørelsen

Skudsekunder er international fastlagt i henhold til en rekommandation, der udgives af International Telecommunications Union.

Derfor er det også ITU's World Radio Conference 2012, der afholdes i slutningen af januar, der skal tage endelig stilling til skudsekundernes fremtid.

Størst modstand mod en afskaffelse kommer fra Storbritannien, Kina og Canada.

Danmark, som stadig har en gældende og forældet tidslov fra 1893, har ikke taget stilling til spørgsmålet.

For at forslaget skal vedtages på World Radio Conference skal mindst 70 procent stemme for.

I et forsøg på at skaffe en form for enighed på forhånd havde Elisa Felicitas Arias og den tidligere BIPM-direktør Terry Quinn arrangeret et møde i sidste uge i England for en lang række eksperter.

Det lykkedes ikke at komme frem til en generel enighed, men da modstanden mod afskaffelse synes begrænset, tror Kim Carneiro altså, at det snart er slut med de ekstra sekunder, som normalt indsættes nytårsnat (alternativt 30. juni), når klokken i givet fald skifter fra 23:59:59 til 23:59:60 og derefter til 00:00:00 - UTC-tid vel at mærke.

24 af slagsen har der været siden 1972.

Dokumentation

P-H. Kamp: The One-Second war
Artikel i Nature
Lov om tidens bestemmelse fra 1893

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg sidder lige nu med mit Seiko TwinQuartz armbåndsur i hånden. Det blev købt i 1980. Jeg citerer brugsanvisningen efter hukommelsen: "Hvis De en dag opdager, at Deres ur er ét sekund foran, skal De ikke bekymre Dem. Det skyldes, at tiden er blevet sat tilbage, da jordens rotation ikke er præcis". Så nu slipper jeg måske for den bekymring!! Uret går upåklageligt endnu. Min hustru har et Rolex - Det er mere upræcis end jordkloden.

 • 0
 • 0

»ingen overbevisende beviser på, at det der vil ske noget som helst alvorligt, hvis der sker en fejl I forbindelse med indføring af skudsekunder i et system«.

Manden har ikke en stand forskid på software og da slet ikke på den slags systemer hvor bekymringen er størst.

Ikke desto mindre kræver han "overbevisende beviser" for at det vil gå galt, inden han mener der skal gøres noget.

Kræver han også "overbevisende beviser" for at nogen vil køre ind i hans bil, før han vil forsikrer den ?

"A little knowledge is a dangerous thing" som man siger...

 • 0
 • 0

Man kan dårligt andet end rose "Verdens telemyndigheder", for her har vi da nogle magtfulde beslutningstagere der proaktivt tager fat om nældens rod. Nogen der har regnet på hvor meget skudsekunder koster for bare den danske del af branchen på årsplan?

 • 0
 • 0

Hvem foretrækker du skal have besværet med at holde astronomiske tid og atomtiden i takt?

(du må gerne svare både udfra en teoretisk synsvinkel og en praktisk/økonomisk synsvinkel)

 • 0
 • 0

Måske fordie jeg ikke er softwareingeniør kan jeg ikke rigtig se problemet?

Hvorfor er det et problem at stille klokken i sin software et sekund frem eller tilbage?

Ville det ikke være bedre praksis at fokusere på at skrive kode der er robust overfor skudsekunder end at opponere imod dem?

No flamebait intended \T

 • 0
 • 0

F.eks. point-in-time recovery. Enhver database genererer en løbende log, så man kan gendanne databasen som den var på et bestemt tidspunkt (f.eks. lige før "katastrofebøffen"). Af samme grund kører databaser internt med GMT tid, så der ikke behøves nedetid ifbm. skift til vintertid (sommertid er ikke nødv. et problem). Enten skal man holde database helt nedlukket, hvis tidsregningen looper et sekund (så timestamps ikke overlapper/genbruges) eller også skal man f.eks.lade tiden gå halvt så hurtigt over 2 sek (eller over 2 timer for skift til vintertid for ikke-GMT tider). I "gamle" dage holdt vi vores mainframe lukket en time hvert efterår.

 • 0
 • 0

Er det bare mig der mangler henvisninger til denne artikel?? Altså et link til den gamle tidslov :)

Den var omhyggeligt anført i venstre spalte under DOKUMENTATION.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal skal tidsrettelsen foretages naar fejlen er ca. 1 sekund? Hvis man brugte 10 sekunder eller 1 minut som grænsekriterium ville hyppigheden af rettelser være mindre. Problemet ville være udskudt til næste generation. Man kunne ogsaa have to systemer. Et "videnskabeligt" uden skudsekunder og et "borgerligt" med skudsekunder. Internettet og alle computere skal naturligvis benytte det "videnskabelige" system.

Et langt større praktisk problem er skiftet mellem vintertid og sommertid. Vi bør benytte den lejlighed, der er nu, til afskaffe sommertiden. Den er kun til ulejlighed.

 • 0
 • 0

Der er indskudt 24 skudsekunder siden 1972 og det er gjort for at solen i gennemsnit står midt på himlen kl 12 ved Greenwich-medianen i London... I forvejen er der op til 16 minutters variation på om det lige passer...

Jeg stemmer for at de afskaffer de der skudsekunder og måske indføre et skudminut om 100 år, ingen almindelige mennesker vil opdage forskellen og der er kun en romantisk ide om at det skal passe med solens stilling på himlen til forskel...

 • 0
 • 0

Hvem foretrækker du skal have besværet med at holde astronomiske tid og atomtiden i takt?

Jeg ser ikke noget behov for at forsøge at holde dem i takt, at den stund at jorden er et et elendigt ur der går kvadratisk langsommere på grund af energitabet til tidevandseffekten fra månen.

Hvis danskerne gerne vil have at solen står nogenlunde i syd til middag, kan de vælge nogle politikere der lovgiver en passende tidszone for Danmark.

 • 0
 • 0

Man kunne ogsaa have to systemer. Et "videnskabeligt" uden skudsekunder og et "borgerligt" med skudsekunder. Internettet og alle computere skal naturligvis benytte det "videnskabelige" system.

Det er sådan set præcist det forslag der skal tages stilling til:

 1. UTC bliver atomtid og 100% forudsigelig.

 2. Hvor solen står over Elbonien kan Elboniens parlament styre ved at vedtage en passende tidszone for landet.

 • 0
 • 0

"Det sker på basis af målinger af Jordens rotation, der styres af International Earth Rotation and Reference System" - hvis de lige tog og styrede den der rotation lidt bedre, så var vi ude over det problem :-)

 • 0
 • 0

Hvorfor skal skal tidsrettelsen foretages naar fejlen er ca. 1 sekund? Hvis man brugte 10 sekunder eller 1 minut som grænsekriterium ville hyppigheden af rettelser være mindre.

spurgte Aage Andersen ovenfor.

Naturligvis kan man sagtens have andre skud-enheder, hvis man gerne vil opretholde en sammenhæng mellem atomernes tid og en astronomisk tid.

Den forhenværende BIPM-direktør Terry Quinn (omtalt i artiklen) har faktisk i et notat fra sidste måned fremsat tanken om, at erstatte skudsekunder med skudminutter. Forslaget er dog ikke fremsat gennem de officielle ITU-kanaler og har næppe en chance for at blive til virkelighed så langt henne i processen.

 • 0
 • 0

Man kan da bare benytte GSM tid som reference i databaser og lignende. Den tid er let at skaffe, muliggør præcis synkronisering af hændelser over store afstande og separate systemer og ødelægges ikke af skudsekunder (er idag omkring 11-12 sekunder forud for UTC). Hvor svært kan det være? Må vi ikke godt beholde det hensigtsmæssige i, at jordens længdegrader passer med solen, så det bl.a. er muligt at navigere med en sekstant.

Ak ja, Det var det samme problem med år 2000. Nogle programmører kunne ikke finde ud af, at hvis tidspunktet pludselig blev år 1900 - lang tid før programmet var skrevet eller computeren i det hele taget var opfundet, var det reelle år nok 2000. I stedet fik de kun 2 cifre skylden for dårlig programmering. Nu skal det hele så laves om, fordi nogle programmører hos bl.a. Oracle ikke kan finde ud af at benytte en hensigtsmæssig tidsreference.

Iøvrigt går atomure ikke korrekt, for de afhænger af gravitationen! Når jorden roterer langsommere, vil urets hastighed også reduceres, da uret pga. den reducerede centrifugalkraft får større tyngdeacceleration. Det er af samme årsag at et atomur i en satellit går for hurtigt i forhold til et ur på jorden. Nej, det er ikke tiden, der ændres, og ja, jeg kender godt relativitetsteorien, alt det vrøvl om tvillingeparadokset og de populære, fejlagtige fortolkninger af Pound-Rebka eksperimentet! Fortolkes eksperimentet korrekt og iøvrigt i fuld overensstemmelse med den generelle relativitetsteori, beviser det, at et atomur går for langsomt i et gravitationsfelt. Jeg vil ærlig talt hellere bruge jordens rotation (solen) som reference i stedet for ure, som går forskelligt alt efter hvor på jorden, de anbringes.

 • 0
 • 0

Man kan da bare benytte GSM tid som reference

Der er ikke noget nogen tidsskala der hedder "GSM tid". Hvis du taler om GSM telefonsystemet, synkroniseres det stort set alene via GPS modtagere og bruger både UTC tid og lokal tid.

Iøvrigt går atomure ikke korrekt, for de afhænger af gravitationen! Når jorden roterer langsommere, vil urets hastighed også reduceres, da uret pga. den reducerede centrifugalkraft får større tyngdeacceleration.

Cæsium atomure går per definition rigtigt, for det er dem der definerer hvor langt et sekund er.

At de skal korrigeres for temperatur og relativistiske forhold forandrer ikke på at de er definitionen.

Effekten fra den faldende omdrejningshastighed er vist nok nede omkring 10^-25 sekund per sekund og ikke umiddelbart nogen bekymring for nogen form for tidsmåling i hverken nutid eller fjern fremtid.

Det er af samme årsag at et atomur i en satellit går for hurtigt i forhold til et ur på jorden.

Nej, de går oftest (det afhænger af banen, der er flere modstridende relativistiske effekter involveret) langsommere end her på jorden, det er derfor f.eks GPS satellitters atomure bevidst er sat på en højere frekvens end den vi ønsker at modtage her på jorden.

alt det vrøvl

En glimrende beskrivelse af dit input.

 • 0
 • 0

Beklager, der skulle selvfølgelig have stået [b]GPS[/b] tid; men det er også det eneste vrøvl.

Det er rigtigt, at ét sekund er defineret ud fra 9.192.631.770 svingninger mellem to niveauer af Cæsium-133; men i forhold til jordens rotation varierer den tid alt efter den acceleration, Cæsium atomet er udsat for.

Jeg giver dig ret i, at variationen er uhyre lille; men den er der.

 • 0
 • 0

Nej, de går oftest (det afhænger af banen, der er flere modstridende relativistiske effekter involveret) langsommere end her på jorden, det er derfor f.eks GPS satellitters atomure bevidst er sat på en højere frekvens end den vi ønsker at modtage her på jorden.

Nu er det vist dig, der vrøvler?

Så vidt jeg ved, går GPS satellittens ur ca. 45 us/døgn for hurtigt pga. den mindre tyngdeacceleration og ca. 7 us/døgn for langsomt pga. hastigheden på ca. 4 km/s. Totalt set giver det en afvigelse på ca. 11 km/døgn, hvis der ikke kompenseres.

 • 0
 • 0

@ Carsten Kanstrup

Der hvor jeg virkeligt har et problem er Retninger af Paraboler til modtagelse af signaler fra For Længst opsendte Rumsonder.

Til almindeligt jordisk brug er noget uden betydning. Så ja, om ikke for andet så for glæde de som har behov for de der skudsekunder, lad dog børnene.

Var GPS netop ikke alene beregnet til styre imod Bombemål? Men senere anvendt til civilt og nå ja, anvendelse i Biler.

 • 0
 • 0

Hvorledes er forbindelsen mellem Computere og så det med urene korrigeres med 1 sekund? Overlevede vi ikke skiftet mellem den 31 dec 1999 og 1 januar 2000 uden de store problemer!

 • 0
 • 0

Der er en ting i allesammen undlader, jeg skal ikke kunne sige lige hvor det er. Der er eet sted man kunne gøre noget, man kunne ændre cifrene på Cæsium's svingningerne. Samme blev i tidernes morgen sat med konkret henblik på, netop at undgå NEGATIVE skudsekunder.

For øvrigt hvem generer de der skudsekunder egentlig?

Der er en anden ting som Computerfolket bør have sig for øje, enheden for tiden er Sekundet. Og intet andet. Og hvilken Computernørd vil indvi os andre i hvorfor der er et problem, og hvorfor det ikke har været et problem tidligere. Er dette ikke ligeså tåbeligt som andre tåbelige ting ((At GPS skulle få problemer om 25 år)).

 • 0
 • 0

Kim Carneiro

Og det var på DTU at man mente det var logisk have Varmemålere på Radiatorerne, vel at mærke når samme radiatorer "Havde forskellige vandtemperatur fra top til bund" :-) så meget meget morsomt med det her, ud fra i hvilken højde målerne skulle anbringes.

Konkluderende Hvis et system har problemer eller tager skade som følge af disse skudsekunder ____ Så værst for samme system! Dette er omskrevet efter hvis man har behov for en nøjagtig tid, bør man selv yde en indsats; hvilket åbenbart ikke forventes fra Programmørernes side.

 • 0
 • 0

@ Claus petersen Wow

Er det igen bare mig, men hvad er problemet overhovedet med det der Skudsekund? Oplys mig venligst! I modsat falde lade ideerne om ændringer dø i glemsel.

 • 0
 • 0

@ PHK

Der er ting man ikke kan tage alvorligt. Skudsekunder har eksisteret siden mange programmører blev fødte ______ Så hvad er l i g e problemet idag, og specielt N U? OK OK OK De som mener der ingen grund er til ændringer, virker samme da ikke som en rød klud for en tyr, overfor de personer som kæmper for afskaffe samme Skudsekund system? tryk har det med avle modtryk.

 • 0
 • 0

@ PHK

Når Du kunne skrive at afstanden imellem Europæiske Langbølgestationer engang var 10kHz, og blev ændret til 9kHz afstand i februar 1988. Hvor i alverden fik Du de oplysninger ?? Igen igen, hvorfor har Du ikke givet udtryk for denne Skudsekund problematik for mange år siden?

De programmører ude på Nettet som kender "løsningen", men holder deres KÆFT, fint nok men så ytrer jeg mig så meget desto mere

Jeg hverken vil eller kan fatte det! Der kan jeg ikke være med, første gang jeg hørte om Skudsekunder var vistnok tilbage i 1965.

 • 0
 • 0

Finn,

Jeg tror en af mine første artikler i Ing var om skudsekunder og jeg har jævnligt skrevet om det.

Problemet er at vi kobler flere og flere computere sammen som skal arbejde i real-tid og de skal være enige om tiden, hele tiden.

DSB's IC4 tog har 60 forskellige computere og deres samarbejde hen over et skudsekund er med garanti ikke blevet testet.

Skudsekunder annonceres kun 6-10 måneder i forvejen og det er et meget kort varsel i forhold til at få gjort alle computere klart hvad der skal ske.

 • 0
 • 0

DSB's IC4 tog har 60 forskellige computere og deres samarbejde hen over et skudsekund er med garanti ikke blevet testet.

Nej, for der er ingen - selv ikke italienerne - der er så tåbelige at blande tiden ind i en logikstyring. Af den årsag var der heller ingen atomkraftværker, der smeltede ned år 2000, selv om det var forudsagt, at stort set alt, hvad der indeholdt chips, ville fejle.

Med GPS tid kan alle computere over hele verden arbejde sammen inden for en nøjagtighed på få ns. Pga. sommertid kan man alligevel ikke bruge lokaltid til tidsregistrering i tidsfølgemeldere etc. Hvad er så fordelen ved UTC i forhold til GPS? Begge dele skal alligevel korrigeres på udlæsningstidspunktet.

 • 0
 • 0

Manden har ikke en stand forskid på software og da slet ikke på den slags systemer hvor bekymringen er størst.

Ikke desto mindre kræver han "overbevisende beviser" for at det vil gå galt, inden han mener der skal gøres noget.

Kræver han også "overbevisende beviser" for at nogen vil køre ind i hans bil, før han vil forsikrer den ?

 • hvem har ikke en stand forskid på forsikringer? Hvis nogen kører ind i ens bil er det vel vedkommendes ansvarsforsikring, der betaler. Det ville være bedre om man kunne forsikre sig mod programmørfejl - men desværre er præmien vist så tårnhøj, at den overstiger produktets værdi?.

Korrektioner for skudsekunder er ganske unødvendige - kun programmører har fornøjelse af den. Men en variation på op til 16 minutter er det tåbeligt at korrigere for et skudsekund. Vent til skudminutterne.

 • 0
 • 0

Hvad er så fordelen ved UTC i forhold til GPS? Begge dele skal alligevel korrigeres på udlæsningstidspunktet.

Her rammer du sagen ret præcist:

GPS satellitternes tidskala har ikke skudsekunder, i stedet er en af de datafelter som GPS udsender hvor mange sekunders forskel der er på GPS tid og UTC tid.

Den primære grund til at man ikke bare kan bruge GPS tid, er diplomatisk: USA bestemmer egenrådigt over GPS, mens UTC stammer fra en FN-traktats følgearbejder.

Når skudsekundet er fjernet fra UTC vil der være et konstant antal sekunders forskel på UTC og GPS tid.

 • 0
 • 0

Og hvilken Computernørd vil indvi os andre i hvorfor der er et problem, og hvorfor det ikke har været et problem tidligere. Er dette ikke ligeså tåbeligt som andre tåbelige ting ((At GPS skulle få problemer om 25 år)).

Min ven er computernørd ;-)

Det med de '25' år beror på gamle systemer, hvor diske var så dyre, så man skulle spare på 'bits'.

Derfor brugte man såkaldt 'julian date', som bestod af 7+9 bits (aka 16 bits).

De 7 bits var antal år siden 1900, og de 9 var dagen i året.

Regn selv ud hvornår disse systemer evt. vil få et problem ;-)

(Det er ikke om 25 år).

 • 0
 • 0

Den primære grund til at man ikke bare kan bruge GPS tid, er diplomatisk: USA bestemmer egenrådigt over GPS, mens UTC stammer fra en FN-traktats følgearbejder.

Af samme årsag får vi jo netop Galileo, og skulle verden virkelig komme i en sådan krise, at USA slukker for GPS eller begynder at kryptere de mindst betydende bit, har vi nok alvorligere problemer end Oracles databaser og kan iøvrigt bare udskyde indsættelse af skudsekunder indtil krisen er ovre.

Det store problem med UTC er, at ingen udsender den bortset fra nogle ganske få sendere som f.eks. den i Frankfurt, som bl.a. mange vækkeure benytter. Hvordan vil du synkronisere en computer i Langtbortistan eller midt på Stillehavet til UTC? Derfor er GPS og i fremtiden Galileo det eneste realistiske til global synkronisering, og så kan vi samtidig beholde det meget hensigtsmæssige i, at jordens længdegrader passer med solen.

 • 0
 • 0

Af samme årsag får vi jo netop Galileo, og skulle verden virkelig komme i en sådan krise, at USA slukker for GPS eller begynder at kryptere de mindst betydende bit, har vi nok alvorligere problemer end Oracles databaser og kan iøvrigt bare udskyde indsættelse af skudsekunder indtil krisen er ovre.

Det her er så fuldstændig forkert som det næsten kan blive. Eller rettere: Du tager ikke engang fejl.

Hvis Oracle-databaser holder op med at virke, en masse, så kan du vinke farvel til hele det højteknologiske samfund indtil du får dem startet igen.

Hvem skulle beslutte at udsætte skudsekundet (eller for den sags skyld: hvem skulle beslutte at indsætte det) hvis der er verdenskrig, som du postulerer ?

Det store problem med UTC er, at ingen udsender den bortset fra nogle ganske få sendere som f.eks. den i Frankfurt, [...]

Igen, du tager ikke engang fejl...

Ud over DCF77 udsendes UTC af Rugby og WWV og GPS og GLONASS og stort set alle verdens mobiltelefonnetværk.

Der er ingen mangel på UTC distribution, det er faktisk den eneste tidsskala der har så stor distribution, netop fordi ITU's TF-460 anbefaling standardiserer det.

Og jordens længdegrader passer netop ikke med solen, der vandrer et kvarter frem og tilbage hen over året, springer en time under sommertid og står helt sindsygt skævt på grund af politisk valgte tidszoner (stort set hele EU er samme tidszone, Kina burde være 5 tidszoner, de har kun en).

 • 0
 • 0

Det med de '25' år beror på gamle systemer, hvor diske var så dyre, så man skulle spare på 'bits'.

Derfor brugte man såkaldt 'julian date', som bestod af 7+9 bits (aka 16 bits).

De 7 bits var antal år siden 1900, og de 9 var dagen i året.

Det bliver aldrig et problem, hvis programmøren tænker sig om - nøjagtig som år 2000 problemet. De fleste burde kunne indse, at hvis man kommer frem til en dato, der ligger [b]før[/b] det tidspunkt, hvor programmet blev skrevet, skal tiden nok korrigeres. Én eneste If statement er alt hvad der kræves, uanset om man benytter Julian date eller kun 2 cifre til årstallet.

Dårlige programmører skaber mange unødige problemer.

 • 0
 • 0

Hvis Oracle-databaser holder op med at virke, en masse, så kan du vinke farvel til hele det højteknologiske samfund indtil du får dem startet igen.

[quote] Det store problem med UTC er, at ingen udsender den bortset fra nogle ganske få sendere som f.eks. den i Frankfurt, [...]

Igen, du tager ikke engang fejl...

Ud over DCF77 udsendes UTC af Rugby og WWV og GPS og GLONASS og stort set alle verdens mobiltelefonnetværk.

Der er ingen mangel på UTC distribution, det er faktisk den eneste tidsskala der har så stor distribution, netop fordi ITU's TF-460 anbefaling standardiserer det.

Og jordens længdegrader passer netop ikke med solen, der vandrer et kvarter frem og tilbage hen over året, springer en time under sommertid og står helt sindsygt skævt på grund af politisk valgte tidszoner (stort set hele EU er samme tidszone, Kina burde være 5 tidszoner, de har kun en). [/quote]

Du overvurderer hvis Oracle's betydning.

Det virker temmelig komisk, at du fremhæver, at UTC udsendes af GPS og GLONASS. Hvis man regner sig frem til UTC ved at benytte dem, kan man jo lige så godt benytte GPS eller GLONASS direkte, og mange mobilnet er faktisk synkroniseret af GPS. Jeg ved ikke, hvordan WWW er synkroniseret; men det er ialtfald langt fra nøjagtig nok til at kunne bruges i tidsfølgemeldere etc., hvor kravet er mindre end 1 ms. Fjerner du GPS og GLONASS, står du tilbage med en lille håndfuld referencesendere, som kun dækker et meget lille areal.

Jordens længdegrader passer så præcist med solen, at de med faste korrektionstabeller kan benyttes til sekstantnavigation; men det gør tidszonerne selvfølgelig ikke. Fjerner vi skudsekundet, vil man på meget langt sigt lave om på nat og dag, ligesom man næsten fik lavet sommer om til vinter, før man fik indført skuddagen. Desuden vil man gøre sekstantnavigation umulig med mindre man ved hvor meget, der skal korrigeres. Det synes jeg er meget uhensigtsmæssigt at gøre på grund af noget, som ikke er et problem, hvis man bare anvender en hensigtsmæssig tidsreference, og som bliver et endnu mindre problem om få år, når Galileo går i drift.

 • 0
 • 0

Det virker temmelig komisk, at du fremhæver, at UTC udsendes af GPS og GLONASS. Hvis man regner sig frem til UTC ved at benytte dem, kan man jo lige så godt benytte GPS eller GLONASS direkte, og mange mobilnet er faktisk synkroniseret af GPS.

Jeg ved ikke hvad der er mest komisk her, men du kæmper bravt for titlen :-)

Jeg grinte lidt af overskriften til Jens' artikel, for selv om Kim bestemt er expert indenfor metrologi, er jeg ret sikker på at han ville kalde mig experten når det handler om tid & skudsekunder.

Jeg vil foreslå at du starter med at læse den artikel jeg skrev om skudsekunder i ACM's Queue og Communications, så kan vi tage den derfra:

http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=19...

 • 0
 • 0

Jeg grinte lidt af overskriften til Jens' artikel, for selv om Kim bestemt er expert indenfor metrologi, er jeg ret sikker på at han ville kalde mig experten når det handler om tid & skudsekunder.

Ekspert? Din artikel indeholder ikke andet end almindelig kendt viden, og jeg kan supplere med: http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second . Bemærk de sidste kommentarer, som også beskriver, at GPS tid er en mulighed.

Det her handler ikke om teknik, men om politik.

Kan vi ikke blive enige om, at GPS og GLONASS p.t. er de absolut eneste globale tidsreferencer, der kan synkronisere tidsfølgemeldere i f.eks. store højspændingsnet ned til en nøjagtighed på mindre end 1 ms? Det kan ikke engang DCF77 pga. radiobølgernes udbredelseshastighed. At Unix programmører og andre kustoder :-) ikke kan finde ud af at bruge disse to referencer kan da ikke være et globalt problem.

Og skal vi så undlade kommentarer som:

Jeg ved ikke hvad der er mest komisk her, men du kæmper bravt for titlen :-)

og

[quote]

alt det vrøvl

En glimrende beskrivelse af dit input.[/quote]

Den slags fører ikke nogen steder hen, og du gør dig ærlig talt også fortjent til titlen med bl.a. din manglende viden om relativitetsteoriens indvirkning på atomure - se mit tidligere svar - og med dine gætterier omkring IC4.

 • 0
 • 0

Det her handler ikke om teknik, men om politik.

Fint, så tar vi sagen fra den politiske side, jeg håber dit budget kan bære det.

Den politik vi i givet fald skal diskutere er hvem der er ansvarlig for nedbrud i heterogene systemer hvis nogen ikke har implementeret tekniske detaljer som skudsekunder korrekt.

Dernæst bør vi politisk diskutere den økonomiske cost/benefit af skudsekunder, om det virkelig er pengene værd i software udvikling og QA at opretholde nogle få astronomers behov for at føle sig som "masters of navigation".

I modsætning til dig, har jeg faktisk været igennem helle møllen med at teste et heterogent system for om det virkede under skudsekunder og jeg tror ikke du gør dig nogen ide om hvor dyrt det er og hvor få systemer der faktisk gør noget intelligent.

Kan vi ikke blive enige om, at GPS og GLONASS p.t. er de absolut eneste globale tidsreferencer, der kan synkronisere tidsfølgemeldere i f.eks. store højspændingsnet ned til en nøjagtighed på mindre end 1 ms?

For det allerførste er det ikke nok at sige "GPS og GLONASS" for det er er ikke tidsskalaer, det er tids-sendere og svaret på dit spørgsmål handler i stort omfang om hvorledes du bruger deres signaler.

Ingen af dem udsender "UTC" tid, den kan du alene få fra BIPM med nogle dages/ugers forsinkelse.

GPS udsender et signal der er "UTC(USNO) - x" for et 'x' der stiger med et sekund hvergang UTC skalaen rammes af et skudsekund.

Derudover indeholder GPS signalet et datafelt med værdien af 'x', som det kan tage op til 15 minutter at modtage, så efter et kvarters tid, kan du lokalt i GPS modtageren udregne UTC(USNO) baseret på det modtagne signal.

Situationen mht GLONASS og UTC er endnu mere kompliceret, det kan du selv slå op.

Dernæst er der ikke nogen globale elnet. Din tidsreference behøver kun at dække den aktuelle geografiske udstrækning af dit elnet.

For det tredje er har du ikke brug for at synkronisere alle dine tidsfølgemeldere til nogen specifik tidsskala, de skal bare allesammen bruge den samme tidsskala. Du kan så eventuelt sammenligne den med UTC et enkelt sted i dit netværk.

Så kommer vi til "ned til en nøjagtighed på mindre end 1 ms?"

Mit første spørgsmål er '1ms i forhold til hvad ?' Er det i forhold til andre tidsfølgemeldere, i forhold til UTC eller i forhold til UTC(XXX) ?

Dernæst kommer spørgsmålet om hvor længe og under hvilke omstændigheder du kan holde dig "indenfor 1 millisekund", det kaldes "hold-over" og er formodentligt temmelig vigtigt i din applikation, hvis du interesserer dig for strømafbrydelser og den slags.

Umiddelbart vil jeg påstå at hverken GPS eller GLONASS alene lever op til dit krav til 1 millisekund uden en eller anden form for lokal "flywheel" generator og dermed tager vi hul på hele den sædvanlige AVAR/TVAR/holdover dimensionering og som alt andet indenfor tid, kan du få det så præcist som du har råd til.

VLF i form af LORAN-C kan faktisk glimrende dække dit behov, det skal bare kalibreres. Om det er bedre er jeg dog i tvivl om, da netop højspændingsledninger og store stålkonstruktioner ofte medfører feltforskydninger.

Men nu fortaber jeg mig i teknik, det var jo politik vi skulle diskutere:

Hele den strategiske situation omkring GPS, den direkte årsag til at EU poster milliarder i Galileo, må hvis man skal være politisk konsekvent udelukke elnettet fra at anvende GPS som single means.

Den samme overvejelse udelukker naturligvis GLONASS.

Så det politiske svar på dit spørgsmål er klart og tydeligt "nej."

Hvis du skulle gøre det på en måde der er i pagt med den politiske situation skal du udstyre hver af dine tidsfølge meldere med en god rubidium frekvensstandard og periodisk kalibrere dem imod enten en rejsende tidsnormal, eller et radiotidssignal der alene bruges under kalibreringen. Hertil kan du passende bruge en europæisk fjernsynssattelit eller en af ESA's vejrsatellitter.

Hvis du derimod bare er ude efter en teknisk løsning der ikke koster for meget, er GPS lige til højrebenet, bare du lige husker at gøre dig nogle overvejelser omkring holdover/flywheel, og hvilken tidsskala du vælger at bruge og hvordan du håndterer skudsekunderne, hvis din valgte tidsskala har dem...

 • 0
 • 0

@ Carsten Kanstrup

Så kan jeg ikke holde mig længere. Siden 1967 burde man fra BIPM (Paris) have talt for ændre på Cs standarden således at de sidste 3 cifre skulle være .. 669 i stedet for 770 (eller var det 699 i stedet for 700). hvorfor man ikke anvender et helt minut? Godt spørgsmål. Men igen, for hvem indenfor Computerverdenen er dette skudsekund overhovedet et problem? Hvorfor skulle en Computer reagere på at et ur tæller op til 60, for herefter fortsætte 01, 02 03, sekunder videre. Og hvorfor er det først nu "Idag" dette bringes frem i Ingeniøren?

 • 0
 • 0

Der er ting man ikke skal røre ved. Bl.a. Den Gregorianske Kalender og så Sekundet/Meteren. "Hvormange meter går der på et Ur?"

Hvis ITU mener noget hermed, hvilket de garanteret ikke gør! Hvad mit problem er? Burde det ikke have været et problem fra Programmøtrernes "Dag Ét det her". Måske det er forbudt formulere det således.

 • 0
 • 0

Men igen, for hvem indenfor Computerverdenen er dette skudsekund overhovedet et problem?

For alle der arbejder med tidskritiske heterogene systemer.

Desværre er der mange der ikke er klar over at det er det de laver og skudsekunder sker så sjældent så de ikke er en del af tankegodset.

Mange vælger at lukke produktionen hen over skudsekunder, det er billigere end at implementere og teste dem.

Og hvorfor er det først nu "Idag" dette bringes frem i Ingeniøren?

http://ing.dk/artikel/63383-it-branchens-u...

 • 0
 • 0

Tak for linket som nu har 6 plus 1/2 år på ´bagen. http://ing.dk/artikel/63383-it-branchens-u...

Computere leverer og udfører meget, men ligesom El værkerne leverer strøm (Og så og så mange Hz) da leverer samme værker netop ikke T I D. Et sted stop at et engelsk selskab beskyttede sig imod år 2K problematiken, med et ligeså stort beløb som HELE Italien ofrede på samme.

ITU kan da ikke have med dette at gøre, fordi det BIPM der er hovedsæde herfor.

I Kalendarisk sammenhæng spurgte jeg ud i den blå luft: Hvornår begynder man ændre på Cs Standarden (om 100 år, 1000 år)?

 • 0
 • 0

ITU kan da ikke have med dette at gøre, fordi det BIPM der er hovedsæde herfor.

BIPM sov i timen og ITU (Dengang CCITT) standardiserede UTC for at få telefon og telgraf til at virke på tværs af landegrænser.

Om det officielle ansvar for fælles tidsregning skal flyttes fra et FN organ til et frivilligt internationalt samarbejde (Meter konventionen) har jeg ikke nogen indstilling til, bare det virker.

I Kalendarisk sammenhæng spurgte jeg ud i den blå luft: Hvornår begynder man ændre på Cs Standarden (om 100 år, 1000 år)?

Hele pointen er at Cs er et bedre ur end planeter, herunder særligt den planet der definerer tidsenheden 'år' så hvorfor i alvideste verden skulle man justere det gode ur efter det dårlige ?

 • 0
 • 0

Jeg skal ikke gentage alle de gode argumenter for at afskaffe skudsekundet her. Men måske lige citere et af guldkornene fra PHK's indlæg: "Linus Torvalds: 95% af programmørerne tror at de tilhører de øverste 5 procent og resten er sikker på at de er over gennemsnittet". Måske vi for deres skyld alene, burde fjerne skudsekundet... Og så lige en reklame for en god bog, der helt nede på jorden, fortæller om tidsmålinger, Greenwich, Harrisons søgående ure og meget andet.... "Tidens gang og årtusindskiftet". Måske noget for børn eller børnebørn. Man kan jo altid læse den selv, i smug, når de er gået i seng.

 • 0
 • 0

@ Gert Mandrup

Når nu Jorden taber i rotationshastighed og Vi engang skriver at alle sekelårene kun får 365 dage, hvad der så skal ske? Til den tid begynder man korrigere i årene delelige med 80. Almindelige 80. år får 365 dage og de år som er delelige med 400 må godt få 366 dage, i begyndelsen.

Så at nogen har problemer med skudsekunder kommer vildt bag på mig. Første gang jeg mødte dette sekund var i 1969. Så igen det undrer mig at der skulle være et problem hermed.

Er det bare et kunstigt eller abstrakt (lig med et bjerglandskab som ikke er der) problem. Ting som Tid og Kalendere er noget som svært ændres. Især i Kongressen i USA.

 • 0
 • 0

Når Kina kun har Én tidszone. I modsætning til andre ligesom også brede lande. De som er imod man fortsætter med skudsekunder, de som er for status quo har vel også en slags ret til også kæmpe herfor!

 • 0
 • 0

Udmeldingen er bare for sejg. Kunne man ikke bare sige at "De som har brug for samme skudsekund", at deres udstyr alene indsætter dette og lader mange andre forblive uden dette.

Citeret efter udtrykket, har man brug for en mere nøjagtig tid end noget andet, bør man selv yde en indsats herfor. Dette vil man nok heller ikke, så jeg ser ingen løsning.

 • 0
 • 0

Her er løsningen, spørg NIST i USA, det tidligere National Bureau of Standards. Her ved man DET HELE, og løsningen er bare hive samme op af skuffen. Såre simpelt.

 • 0
 • 0

Hele den strategiske situation omkring GPS, den direkte årsag til at EU poster milliarder i Galileo, må hvis man skal være politisk konsekvent udelukke elnettet fra at anvende GPS som single means.

Den samme overvejelse udelukker naturligvis GLONASS.

Så det politiske svar på dit spørgsmål er klart og tydeligt "nej."

Mon ikke GPS holder sig på benene, indtil Galileo er klar?

Rent politisk handler det om, hvad man foretrækker:

1) At beholde en synkronisering af solen og klodens længdegradsystem, så der ikke på meget langt sigt bytes om på dag og nat, og så sekstantnavigation stadig er mulig som back-up.

2) At gøre livet lidt lettere for dårlige Unix/Linux programmører, som heller ikke kunne finde ud af at indføre én eneste If statement, der kunne have forhindret år 2000 problemet fuldstændig.

 • 0
 • 0

Når vi to gange om året klarer et abrupt skift på +/- 3.600 sekunder, overlever vi nok også en glidende overgang i løbet af rigtig mange år. Så er det "kun" et spørgsmål om at hele verden, samtidigt, når måneskinsarbejdet er blevet lidt for lyst, skifter tidszone.

 • 0
 • 0

Så er det "kun" et spørgsmål om at hele verden, samtidigt, når måneskinsarbejdet er blevet lidt for lyst, skifter tidszone.

Faktisk er det en skæv detalje som jeg synes er ret sjov: Skudsekunder er overhovedet ikke demokratiske.

Skudsekunder vedtages af en stak videnskabsmænd der ikke står til ansvar overfor andre end dem selv og resten af verden har bare at makke ret: Vi har slet ikke valget om vi vil have vores civile/legale tid til at passe med solen.

Når man fjerner skudsekundet, bliver det en lokalpolitisk opgave at bestemme hvor solen skal stå på himlen klokken 12 og befolkningerne kan få det som de vil, ved at vælge de rigtige politikere, en langt mere demokratisk situation.

 • 0
 • 0

Skudsekunder vedtages af en stak videnskabsmænd der ikke står til ansvar overfor andre end dem selv og resten af verden har bare at makke ret: Vi har slet ikke valget om vi vil have vores civile/legale tid til at passe med solen.

Så længe vi har vedtaget - demokratisk - at have skudsekunder, er der vel ikke så meget at diskutere, da de skal indsættes for at holde UTC inden for 0,9 s af jordens rotation.

 • 0
 • 0

Sommertiden blev efter sigende opfundet af en indianerkvinde. Hendes mand frøs om natten, fordi hans tæppe var for lille. Konens løsning ? Hun klippede en strimmel af tæppets ene side, og syede den på den anden side !

Med andre ord: Det kan squ da være fløjtende ligegyldigt ! Hvem interesserer sig for, hvor solen står på himlen i Greenwich - man kan jo aligevel aldrig se den der, for der er altid overskyet !

 • 0
 • 0

Jeg grinte lidt af overskriften til Jens' artikel, for selv om Kim bestemt er expert indenfor metrologi, er jeg ret sikker på at han ville kalde mig experten når det handler om tid & skudsekunder.

skrev PHK ovenfor.

Det var Kim Carneiro, der kunne komme med en vurdering om det sandsynlige udfald af afstemningen til januar på basis af hans viden om forløbet af mødet i England. Derfor er han citeret.

Skal den danske ekspert i stedet henvise til PHK, ville jeg have skrevet. Dansk ekspert MENER skudsekundernes dage BØR VÆRE talte.

Det rokker dog ikke ved, at PHK nok er den her i landet, der har størst viden om skudsekundernes betydning i praktiske systemer. Læs hans glimrende artikel i Communications of the ACM, som jeg har henvist til.

Hvor PHK's modstand mod skudsekunder er baseret på seriøse overvejelser og logik er mit forsvar for skudsekunderne, som jeg har givet udtryk andet sted, baseret på en opfattelse af, at tiden bør være bestemt af forhold i Universet og ikke i atomerne.

Et stort problem er dog, at danske myndigheder ikke bekymrer sig om tage stilling.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig i at Kim ved mere on ITU og de andre politiske forhold i metrologibranchen.

Hvor PHK's modstand mod skudsekunder er baseret på seriøse overvejelser og logik er mit forsvar for skudsekunderne, som jeg har givet udtryk andet sted, baseret på en opfattelse af, at tiden bør være bestemt af forhold i Universet og ikke i atomerne.

Men Jens, skudsekunder har netop ikke noget med universet at gøre, de handler alene om lejefriktion i en helt bestemt planet i et solsystem i den ufashionable vest-arm af galaksen.

Poul-Henning

PS: Se også: http://www.version2.dk/blog/tog-har-ikke-s...

 • 0
 • 0

PS: Se også: http://www.version2.dk/blog/tog-har-ikke-s...

Ja, ekspert i automation er du ialtfald ikke.

Hvis UIC Code 556 genåbnes er det nemlig alle mulige dimser, helt ned til controlleren der styrer knappen på toiletdøren i IC4 der skal rettes, gentestes, gencertificeres osv.

Når tingene virker, selv om man ikke tager hensyn til skudsekunder, skyldes det, som jeg tidligere har sagt, at ingen er så tåbelig at blande tiden ind i en logikstyring eller i et sikkerhedssystem - bortset måske fra nogle Unix/Linux nørder, som man åbenbart kan forvente hvad som helst af. Derfor behøver man heller ikke teste for skudsekunder og da slet ikke ofre milliarder af euro på det. Der kan højest gå en lille smule kuk i en tidsregistrering, hvis programmøren ikke har tænkt sig om, og det har kun betydning, hvis det helt usandsynlige skulle ske, at der sker et nedbrud netop som sekundet indsættes, og selv i den situation er det værste, der kan ske, at man skal tænke sig lidt mere om for at se den korrekte tidsfølge.

Jeg har beskæftiget mig med industriautomatik i næsten en menneskealder og har aldrig oplevet ét eneste system, hvor selv et totalt koks i tidsregistreringen ville have nogen som helst alvorlige konsekvenser. Faktisk er der slet ikke nogen tidsregistrering i langt størstedelen!

 • 0
 • 0

Jeg har beskæftiget mig med industriautomatik i næsten en menneskealder [...]

Og det er nok problemet: Hvor meget har du arbejdet med helt moderne netværks-koordinerede systemer ?

Det er jo ikke de elektromekaniske relæer der får problemerne.

MHT dine nedladende kommentarer om "Unix/Linux nørder", kunne du lyde meget klogere hvis du satte dig ind i fakta, inden du peger fingre af de helt forkerte mennesker.

 • 0
 • 0

Og det er nok problemet: Hvor meget har du arbejdet med helt moderne netværks-koordinerede systemer ?

Hvor meget netværkskoordinering tror du, at der skal til for at styre et IC4 eller et kraftværk?

Du pisker en stemning op lige som ved år 2000, hvor alle dommedagsprofetierne heller ikke holdt stik, fordi tiden stort set aldrig bruges andet end til udlæsning.

 • 0
 • 0

Hvor meget netværkskoordinering tror du, at der skal til for at styre et IC4 eller et kraftværk?

Jeg har ikke nogen "tro" på det punkt, jeg har viden.

Svaret er tydeligvis: "Mere end du tror".

 • 0
 • 0

Jeg har ikke nogen "tro" på det punkt, jeg har viden.

Det kan vist ikke være meget efter dine [b]gætterier[/b] på antallet af computere i IC4, og dine udtalelser om effekten på styringer og sikkerhedssystemer ved en ændring af UIC Code 556.

Når lokomotivføreren aktiverer bremsen, skal toget vel bremse uanset hvad klokken er. Hvorfor i alverden skulle man teste et system for skudsekunder, hvis tiden ikke indgår?

Nu har du så lige startet en følgeton omkring DSB's designproblemer. Når det kommer til stykket aner hverken du eller jeg en pind om, hvordan systemerne rent faktisk er opbygget, og hvad de reelle problemer er; men det bliver spændende at se, hvor mange afsnit du kan få ud af den manglende viden. Indtil du redigerede bloggen kunne man læse, at det har kostet 20% af hele projektets pris at forstærke en vognkasse, så den kan holde til en bred midterdør; men selv den bemærkning troede du åbenbart ikke engang selv på.

 • 0
 • 0

Har du noget input der har med emnet at gøre ?

Det har vel i høj grad noget med emnet at gøre, om man ønsker at forlade en synkronisering mellem solen og klodens længdegradsystem, bare fordi nogle Unix nørder maler fanden på vægen og uden nogen saglig baggrund påstår, at det vil koste milliarder og bl.a. tog vil bryde sammen, hvis vi fjerner skudsekundet.

Morsom hjemmeside forresten.

Hvis det er Innovatic's hjemmeside, du henviser til, må jeg indrømme, at hovedsiden er temmelig forældet; men det er denne del ikke: www.max-i.org . Den omhandler vores helt nye bud på en feltbus (Max-i) til praktisk procesautomation - et system, som også vil være særdeles velegnet til togstyring, da den lige netop har de egenskaber, der skal til - multimaster, producer/consumer model, nem sammenkobling (ingen termineringsmodstande) og en meget høj pålidelighed og sikkerhed.

Selvfølgelig har Max-i tidsregistrering på baggrund af GPS - se specifikationen.

 • 0
 • 0

Nu vi snakker hjemmesider - er det her noget, du kan genkende?

Current status is that I can track my GPS receiver into a band less than 150 nsec wide around true UTC. This is an order of magnitude better than any other UNIX system I know of. My performance is probably even better than that, but I have not had much chance to validate it yet.

Ja, hjemmesider kan være morsomme - især når de som her bekræfter, at man sagtens kan bruge GPS som tidsreference og få et langt bedre resultat end de sølle 1 ms, som normalt er godt nok til en tidsfølgemelder.

 • 0
 • 0

Ja, hjemmesider kan være morsomme - især når de som her bekræfter, at man sagtens kan bruge GPS som tidsreference og få et langt bedre resultat end de sølle 1 ms, som normalt er godt nok til en tidsfølgemelder.

Det tror jeg egentlig aldrig der er nogen der har været i tvivl om ?

Så vidt jeg husker stod det nævnt som en af de "benficial sideeffects" i den originale perspektivrapport der blev lavet en gang in 1960'erne.

Men det gør stadig ikke "GPS" til en tidsskala...

 • 0
 • 0

Hvis noget er et problem for mig! Og noget er et problem for andre! Det lave sjov med en person, hvor megen sjov må man lave med de som ønsker skudsekundet afskaffet? Må de der vil bibeholde samme ekstra sekund bruge hårdere metoder. Eller er det i virkeligheden slet ikke noget problem.

Jeg foretrækker bibeholde det, er meget tid-nørdet :-) Ingen af mine 10 ure passer og Radio ur har jeg ikke (føler der er for megen støj på 77kHz fra DCF).

 • 0
 • 0

Netop som jeg er gang med at gøre opmærksom på endnu en pind til skudsekundets ligkiste, opdager jeg den heftige debat som Jens Ramskovs indlæg om emnet har givet anlednig til; oven i købet med reference til et udsagn jeg kom med efter at have deltaget i generalkonferencen for mål og vægt i oktober måned. Uden at dette gør mig til ekspert på skudsekundet, som nogle af bloggerne synes at have fået opfattelsen af.

På generalkonferencen vedtog meterkonventionens medlemslande enstemmigt, at opfordre til udbredelsen af én enkelt tidsskala, og ikke som det delvist er tilfældet nu, flere forskellige.

Som et konkret eksempel på forvirringen kan nævnes den tidsskala som bruges i de tre satellitnavigationssystemer som er i operation eller under planlægning.

Det amerikanske GPS benytter UTC, det vil sige TAI tillagt de famøse skudsekunder siden 1990. Det betyder imidlertid, at i ca 12 timer omkring den tid, hvor skudsekundet tillægget er "GPS"-tiden ubestemt, for det er den tid, det tager at opdatere alle GPS satellitterne. Det kan jo godt krible lidt i maven, når men betænker, hvad GPS efterhånden bliver brugt til.

Det russiske navigationssystem Glonass har besluttet ikke at korrigere for skudsekundet, det vil sige at følge TAI; det vil give en konstant stigende forskel mellem GLONASS og GPS, for tiden CA 14 sekunder.

Galileo, det kommende europæiske navigationssystem, har valgt at lægge sig op ad GPS; men det er samtidigt inden for Galileo-konsortiet, at man finder de stærkeste forkæmpere for at stoppe med skudsekundet.

Det er den slags praktiske rod, der gør, at skudsekundet bør standses, så man ikke, som det tidligere var kotyme i Kina, kunne svare på spørgsmålet om hvad klokken var: "hvilken tid vil du have?." Kineserne har nemlig skullet skelne mellem officiel tid, lokal tid, og soltid. Det behøver hverken kineserne eller vi andre at gøre udfra rationelle overvejelser.

Derfor bør vi støtte meterkonventionens opfordring til at bruge en tidsangivelse, og det bør blive TAI.

 • 0
 • 0

@ Kim da Costa Karneiro

Når Vi forskellige herinde kan have hygget os med dette her, hvor megen hygge mon de har haft i ITU? Kunne jeg med en større ret forvente den amerikanske Kongres melde ud og afgøre dette her engang for alle.

Evt. med direkte TRUE tilbageholde penge til de parter der måske eller måske ikke kommer med tilstrækkeligt vægtige argumenter for/imod.

ITU kan jo være ligeglade, de skal kun anbefale men har vel ikke noget tidsmæssigt i klemme.

Oplysninger udbedes venligst

 • 0
 • 0

Jeg misunder ikke medlemmerne af samme Komite.

Et helt andet indspark, hvorfor er det lige et problem Nu! Datoen den 30. juni 2012 og skudsekund kommer vel ikke bag på nogen. Helt ærligt vidste man ikke at dette måtte ske siden for eks. januar 2011 blot eet tidspunkt.

Definitionen af Meteren og Sekundet har da intet og jeg gentager intet med det her Skudsekund at gøre, overhovedet, GPS eller Galileo. At Kineserne opererer med 1 tidszone over hele Kina fortæller vel mere om Kina, end det gør om vores sekund-problem.

Ligesom det skulle være et problem hvilket år, i fremtiden, der ikke bliver skudår, selvom dette år er deleligt med 400! For nuværende er et år lige med 365,24 døgn (derfor KORRIGERER vi i årene delelige med 100).

 • 0
 • 0

Et helt andet indspark, hvorfor er det lige et problem Nu

En arbejdsgruppe har arbejdet med emnet i mange år, omkring 10 år, hvis jeg husker rigtigt.

Beslutningen kan kun træffes i forbindelse med Radiocommunication Assembly og World Radiocommunication Conference. Disse afholdes lige netop nu i Geneve. De forrige blev afholdt i 2007.

 • 0
 • 0

Det engelske metrologiinstitut NPL har netop meddelt at det lykkedes at sparke diskutionen om skudsekundet til hjørne:

"NPL, representing the UK, played a key role at the ITU Assembly in Geneva, successful opposing the proposal to abolish the 'leap second'; the decision has been deferred until at least 2015, so further research into the implications of losing the 'leap second' can be carried out.

Se siden: http://www.npl.co.uk/news/leap-second-deci...

Så nu bliver det næste skudsekund den 30. juni altså ikke det sidste.

 • 0
 • 0

@ Kim Da Costa Carneiro

Denne affære har kun skabt ONDT BLOD imellem tilhængere og modstandere af "Ordningen med skudsekunderne".

Hvilken "Part skal vinde næste omgang?".

Lad mig skrive om hvad man beslutter på Radiofronten, WARC, og så Internettet, som for det meste er kabler, trådløst internet er vel over relative korte afstand.

 • 0
 • 0

Så nu bliver det næste skudsekund den 30. juni altså ikke det sidste.

Det var det nu nok næppe under nogen omstændigheder, alt den stund at forslaget havde 2018 som skæringsdato.

 • 0
 • 0

Efter der i et af de der Links refererede til Engelsk LOV. Da vil jeg indskyde at "Hvis og såfremt og fremdeles ens udstyr viser sig have problemer med de her skudsekunder, da bør man selv gå ind og rette i ens udstyr"

Groft om-citeret fra at "Hvis man af denne eller hine årsag har behov for en mere eller meget nøjagtig tid, da bør man ligeledes gøre tiltag personlig eller institutionsmæssigt for opnå denne højere grad af Tidens nøjagtighed.

 • 0
 • 0

Nå jeg må åbenbart ikke komme ind på Linket hvor der bl.a. står det ifølge engelsk lov ikke er tilladt ændre på ordningen mht. Skudsekunderne.

Hvad har diskussionen så egentlig drejet sig om? Blot for spørge herom.

More information on the leap second ville ikke åbne 2. gang.

 • 0
 • 0

Er det ikke "bare" et spørgsmål om, at nogen forbinder en flok NTP-servere med et atom-ur, og så kan alle vi, som gerne vil have kontinuér tid, bruge dén?

Fin lille business-idé: 1. "Giv en 50'er om året for at bruge disse meget præcise NTP-servere, som ikke bruger skudsekunder." 2. Én million kunder siger Ok. 3. Profit.

Hverken noleapsecond .com, .net, .org, .it eller .nu eksisterer pt.. Find selv på flere.

 • 0
 • 0

Jo dybere jeg graver og læser herom. Det er som om man i denne her diskussion springer fra undlade skudsekundet den 30. juni her i 2012. Fordi hvis man så slet ikke gør noget´, ja så lander vi om 9 måneder i året 2033´, her tænker jeg alene på skudsekunder. Og ved Gud i Himlen man ikke taler om hvad der sker om 50 år eller mere hvis man ikke ændrer på noget. Så det er ikke alene undertegnede der har en problem, det her er sygt!

 • 0
 • 0

Mit bud ville blive ændre på samme standard, således der ville gå lidt længere tid imellem nogle skud-sekunder. Fordi hvis Computerne går død som følge af disse skud - da udelade samme over kredsløb hvor samme VIRUS gift er på vej, så overlever vi andre nok at vores ure viser de der sekunder extra.

Årsagen til dette forslag skylles, at det virkeligt for alvor vil få nogle op af stolene, til min fornøjelse.

 • 0
 • 0

Må jeg da formode at argumenterne for afskaffe disse Skud-sekunder er blevet sendt til tælling, som følge af en almindelig mistillid til hvilke argumenter der bl.a. er kommet fra Computerfolk.

Kan denne konklusion blive den mest logiske?

 • 0
 • 0

@ Kim Da Costa Carneiro

Jo men det er vel sådan at GPS systemet slet ikke bruger eller retter sig efter Skud sekunderne.

Som skrevet af @ PHK, så nogens argumenter kolliderer vel især når det kommer til afskaffe samme ordning. Det ser ud som om de kommer med større mellemrum end tidligere :-) siden 1997.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten