Dansk Dekommissionering afviser kritik

Kritikken af Dansk Dekommissionerings (DD) arbejde med afviklingen af tre atomreaktorer på Risø er ikke berettiget, mener adm. dir. Max Østergaard.

»Vi følger en plan, som er både økonomisk og sikkerhedsmæssig optimal, og de nukleare myndigheder har ikke haft anledning til kritik,« understreger han.

Ifølge Max Østergaard er der ikke noget mærkeligt i at vente med at nedrive DR3 til 2012, da strålingen ifølge ham på det tidspunkt vil være faldet væsentligt. Dermed er risikoen for stråling mindre for de folk, der skal demontere anlægget. Dette bliver dog modsagt af flere eksperter, der vurderer, at strålingsniveauet stadig vil være for højt i 2012 og at det derfor bliver nødvendigt at benytte sig af fjernbetjening under alle omstændigheder.

»Det er rigtigt, at vi bliver nødt til at anvende fjernbetjent udstyr til demontering af dele af reaktoren, selvom vi venter med dekommissionering af DR3. Hvad angår brugen af robotter så er det ikke endeligt afklaret endnu, om vi skal bruge dem,« siger Max Østergaard.

Et andet argument for at vente med DR3 er ifølge DD-direktøren, at Dansk Dekommissionering slet ikke har personale nok til at begynde nedrivningen nu.

»Vi er i gang med dekommissionering af DR1, planlægning af dekommissionering af DR2 og demontering af sekundære systemer på DR3. Hvis vi også skulle gå i gang med den egentlige dekommissionering af DR3, skulle vi ansætte mange flere folk. Vi er i dag 75-80 medarbejdere, og det er ikke nok.« siger Max Østergaard.

Da Folketinget for to år siden besluttede at give grønt lys for afviklingen af de tre reaktorer på Risø, skete det ud fra ønsket om, at nedrivningen blev sat i gang hurtigst muligt. En række nøglemedarbejdere nærmede sig pensionsalderen, og derfor var det vigtigt at handle hurtigt, så kostbar viden ikke gik tabt.
Ifølge Max Østergaard har Dansk Dekommissionering de nødvendige kompetencer, selvom flere medarbejdere har forladt firmaet.

»Men det er rigtigt, at vi ikke når hele vejen igennem uden at oplære nye folk, og det skal vi også,« siger Max Østergaard.

»Det væsentligste for os er, at der ikke er nogen, der kan påvise, at det er dyrere at gøre det på 20 år end på 11 år,« siger direktøren, der også fremhæver, at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om oprettelse af et såkaldt slutdepot endnu, hvilket taler for at vente med nedrivningen af den største reaktor.

»Det har vi måske i 2013, og så kan vi køre elementerne fra DR3 direkte i slutdepot, så vi slipper for at opbygge et større mellemlager,« siger han.

Ifølge Max Østergaard er demonteringen af sekundære systemer på DR3 allerede nu så småt gået i gang og vil fortsætte frem til 2012, hvor selve nedrivningen af reaktoren vil begynde.