Dansk civilingeniør i ny debatbog: Verden kan blomstre inden for grænser for vækst
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Dansk civilingeniør i ny debatbog: Verden kan blomstre inden for grænser for vækst

Sven Erik Jørgensen har en plan, der skal redde verden fra de krisescenarier, der blev præsenteret i bogen ‘Grænser for Vækst’ fra 1972.

Planen består af 12 anbefalinger til, hvordan vi indretter os, så vi kan leve på en klode, hvor der ikke er uendelige ressourcer – og leve godt.

Sven Erik Jørgensen er civilingeniør og professor emeritus i miljø­kemi ved Københavns Universitet og internationalt anerkendt for sin forskning. Bogen med titlen ‘Flourishing within Limits to Growth’ er skrevet sammen med Søren Nors Nielsen, tilknyttet Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet, samt en australsk, en amerikansk og to italienske forskere.

De håber, at bogen kan lede til en bevægelse, der kan gøre det konkret, hvad det betyder at leve inden for grænser for vækst.

Klassiker på dagsordenen

‘Grænser for Vækst’ blev skrevet af amerikaneren Dennis Meadows sammen med hans nu afdøde hustru Donella og den norske miljø- og klimaforsker Jørgen Randers.

Med computersimuleringer af konsekvenserne af eksponentiel vækst vakte bogen enorm opsigt, da den blev udgivet, og den er stadig på dagsordenen.

Ingeniøren havde lejlighed til at tale med Dennis Meadows, da han var i København for to år siden i forbindelse med en international konference.

Dennis Meadows var ikke synderlig optimistisk med hensyn til, at verden ville komme gennem en omstilling til et mere bæredygtigt samfund uden kriser og katastrofer. Alligevel var hans pointe, at vi ikke skal give op:

»Min kone havde et opslag på sin dør: ‘Hvis jeg vidste, at verden ville gå under i morgen, ville jeg plante et træ i dag’. Vi har ikke anden udvej end stadig at forsøge,« sagde Dennis Meadows.

Sven Erik Jørgensen og co. er med til at forsøge – og deres erklærede mål er netop at gøre verden til et bedre sted for flere mennesker i fremtiden. Deres plan medfører dog også, at det samlede antal mennesker ikke fortsat vil stige, men falde efter at have toppe engang i midten af dette århundrede.

I samtalen for to år siden var Dennis Meadows pessimistisk med hensyn til muligheden for, at demokratier med politikere præget af snæversyn og fokus på næste valg kunne løse opgaven.

»Demokratiet fungerer ikke, så vi er på vej mod andre styreformer. EU er eksempelvis mindre demokratisk end de fleste medlemslande. Det kan være både godt og skidt, men pointen er, at vi vil bevæge os væk fra demokratiet,« sagde han.

Men Sven Erik Jørgensen ønsker at sikre og udvide demokratiet.

Forskerne beskriver i bogen, at det ikke er muligt at omstille samfundet udelukkende med en top-down-metode, der er også nødt til at være en bottom-up-proces, hvor et flertal eller en stor kritisk masse af borgere kræver eller bakker op om de nødvendige reformer.

»På den måde har vi de bedste chancer for at skabe bæredygtige samfund,« skriver forfatterne.

Naturen som rollemodel

Udgangspunktet er, at naturen er en god rollemodel. Her findes vækst, men det er ikke sådan, at træer vokser ind i himlen. Der findes netværk, så forskellige dyr og planter lever af og med hinanden.

Intet går til spilde, naturen genererer ikke uanvendeligt affald, som hober sig op. Et bæredygtigt samfund skal som naturen baseres på tre r’er: ‘reduce, reuse, recycle’.

Bogen opstiller en model, der i sin opbygning minder meget om den model, som blev anvendt i ‘Grænser for Vækst ‘– denne model havde fem variable: befolkningsstørrelse, industriel produktion, fødevareproduktion, ikke-fornyelige ressourcer og forurening.

Den nye model har otte variable, da fødevareproduktion og industriel produktion opgøres for industrialiserede lande og udviklingslande i stedet for under ét. Bogen beskriver, hvordan disse variable er koblet til hinanden gennem differentialligninger, hvordan begyndelsesværdierne for år 2000 er fastsat ud fra statiske data, og hvordan koblingskonstanter og parametre er fundet.

Sven Erik Jørgensen erkender, at modellen kan diskuteres. Det håber han vil ske inden for rammerne af en ny gruppe kaldet Club of Siena – et navn, der er valgt, fordi bogen blev født under en konference i Siena i Italien for fem år siden og er inspireret af Club of Rome, som udgav ‘Grænser for Vækst’.

Beregninger, der også omfatter sensitivitetsanalyser, viser ifølge forfatterne, at en handlingsplan med 12 punkter er den nødvendige opskrift. Disse omfatter bl.a. at:

 • Alle industrialiserede lande med et bruttonationalprodukt på over 20.000 dollars pr. indbygger giver 0,8 pct. af BNP i ulandsbistand.

 • 10 pct. heraf anvendes til familieplanlægning med henblik på at mindske væksten i og sidenhen reducere befolkningstallet.

 • 40 pct. anvendes til at forbedre uddannelse generelt og landbrugsuddannelse – med særligt fokus på piger og kvinder.

 • 2,5 pct. af produktionsværdien anvendes til at mindske forureningen.

 • Der indføres en skat på 8 pct. på aktiviteter, der er samfundsskade­lige (forurening).

 • 10 pct. af BNP i de industrialiserede lande anvendes til uddannelse, innovation og forskning.

Disse anbefalinger vil skabe større retfærdighed og gøre samfundet mere demokratisk. Spørgsmålet er så, om der blandt politikere og befolkninger er bred accept af et sådant ønske. Svend Erik Jørgensen er mere optimistisk end Dennis Meadows, og nu har han gjort et forsøg på at anvise, hvad der skal til.

Sven Erik Jørgensen et al.: ‘Flouri­shing Within Limits to Growth – Following nature’s way’. Routledge, 220 sider.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Denne artikel på ing.dk er oprindeligt skrevet til papiravisen, hvor det er redaktionsekretæren, der finder balancen mellem tekst, foto og grafik på den plads, der er til rådighed.

Det betød, at der ikke var plads til hele mit oprindelige uddrag af den samtale på en halv time, jeg havde med Dennis Meadows for to år siden i København. Sådan er vilkårerne med trykte medier.

Da Sven Erik Jørgensen har til intention at gøre samfundet bedre for flere mennesker, synes jeg at følgende uddrag af interviewet med Meadows, som vi ikke tidligere bragt, da der ikke har været en god anledning før nu, hører hjemme i artiklen på ing.dk. Her er pladsen ikke begrænset som i et trykt medie.

Jeg spurgte Dennis Meadows:

Vil flere mennesker være bedre stillet i fremtiden, end de er i dag?

“Nej. Det tror jeg ikke”

Hvorfor ikke?
“Lad mig tage eksemplet, at der findes mange mennesker, som afviser tanken om global opvarmning. Forskeres reaktion herpå, at fremlægge mere information. Men problemet er ikke, at folk ikke ved. Problemet er, de er ligeglade.”

“Når vi har at gøre med komplekse systemer, kræver det ofre på kort sigt for at opnå en gavnlig effekt på længere sigt. Det er svært at gennemføre - ikke mindst i et demokrati.”

.. og så fortsatte han med kommentaren, at man alligevel ikke skal give op - og plante et træ.

 • 21
 • 2

der findes mange mennesker, som afviser tanken om global opvarmning


Problemet er, de er ligeglade.”


Sikke noget forsimplet og arrogant vrøvl og en undervurdering af almindelige menneskers dømmekraft og integritet.
Alle mennesker, inkl. forskere, ved at der findes og altid i perioder har fundet en global opvarmning sted og i andre perioder en global nedkøling (istid), og at der er naturlige klimavariationer.
Det, man kan skændes om, er hvor stor en del del af opvarmningsperioder der skyldes drivhuseffekten af CO2 udledning fra fossile energikilder, og hvordan man kan imødegå den menneskeskabte del af opvarmningsperioder.

Det er ligeledes groft at påstår at folk er ligeglade med klimaændringer, i så fald ville politikere og presse heller ikke beskæftige sig så meget med det emne! Selv de mægtigste statsledere kommer til Paris i næste måned. Det ville de ikke gøre, hvis deres vælgere havde været ligeglade med menneskeskabte klimaændringer.

 • 1
 • 19

10 pct. heraf anvendes til familieplanlægning med henblik på at mindske væksten i og sidenhen reducere befolkningstallet.

40 pct. anvendes til at forbedre uddannelse generelt og landbrugsuddannelse – med særligt fokus på piger og kvinder.

Begge disse punkter er naive, når man tænker på at der er mange religiøse problemer ind over, hvordan lige med Islam? Tror Sven Erik Jørgensen og Jens Ramskov virkeligt at man kan indføre disse regler bare sådan uden at nævne de problemer man står over for!

Jeg er fuldstændig enig i at befolkningstilvæksten skal ned, det er det eneste der kan redde verden, men hvordan man gør det med de religioner som er direkte modstander af det, det ved jeg ikke.
Læs Koranen og TSE og JR vil blive klogere på problemet omfang!

 • 4
 • 8

Sikke noget forsimplet og arrogant vrøvl og en undervurdering af almindelige menneskers dømmekraft og integritet.


Kære hr. Jensen
Du har sikkert ret i, at mange af verdens veluddannede, ressourcestærke mennesker har en basal viden om global opvarmning og de problemstillinger, der knytter sig til dette fænomen.
Hvor mange procent tror du denne befolkningsgruppe udgør af verdens samlede befolkning ?
Hvor mange procent af verdens befolkning tror du har overskud til abstrakte globale klimapolitiske overvejelser, når borgerkrig, sult, tørke, fattigdom, sygdom og voldsomt vejr truer deres eksistens ?
Hvor langt væk tror du ens egen næsetip skal være for at man ikke kan se ud over den ?

 • 10
 • 0

@Jens Peter Koch. Hvor er det lige i artiklen, at jeg skriver, hvad jeg mener løsningen er. Den holder jeg i denne sammenhæng for mig selv.

 • 8
 • 0

Hvor er det lige i artiklen, at jeg skriver, hvad jeg mener løsningen er. Den holder jeg i denne sammenhæng for mig selv.

Det gør du vel ved at vælge at skrive om en bog med så specielle holdninger ud af det enorme antal bøger der hele tiden udkommer?
De fleste er vel klar over de udfordringer menneskeheden står overfor, og jeg tvivler heller ikke på forfatterens gode intentioner, men man må også erkende at verden er større og mere kompliceret end mange af os danskere kan overskue og derfor ser vi tit den slags politiske kandestøberier med rod i 70er tankegang.
Så at præsentere 10 tilfældige forslag som ikke har deres gang på jorden, og som måske ikke engang ville virke selvom de havde, er i mine øjne ikke så originalt at at det fortjener nævneværdig omtale!

 • 3
 • 12

Jens Ramskov citerer Dennis Meadows: “Når vi har at gøre med komplekse systemer, kræver det ofre på kort sigt for at opnå en gavnlig effekt på længere sigt. Det er svært at gennemføre - ikke mindst i et demokrati.”

Lige præcis dette er centralt i problemstillingen.

Når vi taler om at forsøge at begrænse det stigende befolkningstal, konfronteres vi altid med at "så bliver der færre unge" (underforstået: Til at forsørge en stigende andel af ældre medborgere, som ikke har personlige ressourcer til selv at kunne bidrage tilstrækkeligt).
Vi ser det allerede i flere af de udviklede lande, måske mest grelt i Japan, men også i de skandinaviske lande, Italien og flere andre steder. Ældrebyrden hedder det.
Og med beslutningstagere - politikere - der ikke tænker længere end til næste valg ... ja, så har Meadows en god pointe, når han taler om mindre demokrati.

Det er en meget ubehagelig sandhed.

 • 7
 • 0

Du glemmer lige den katolske kirke og det amerikanske religiøse højre - f.eks. eks-kokanisten m.m.m. George Bush.
Begge udbreder det vanvittigt naive budskab om sexuel afholdenhed inden ægteskabet. De er i forskellige forklædninger aktive i Afrika og latinamerika ...

 • 3
 • 1

Sikke noget forsimplet og arrogant vrøvl og en undervurdering af almindelige menneskers dømmekraft og integritet.


Det er da fuldstændigt korrekt at de fleste er ligeglade, ellers ville de vel ikke stemme på de politikere vi har. Og de er ligeglade fordi problemet er så abstrakt og ude i fremtiden så den menneskelige hjerne har mere end svært ved at håndtere det. Eller sagt med andre ord, de er ikke ligeglade, men de opfører sig som om de er. Ligesom rygere, godt ved at det er dødsens farligt, men alligevel ryger de videre indtil de dør af det.
Bogen Don’t even think about it illustrerer dette perfekt. Læs den! Her er hvad forfatteren selv skriver
Most of us recognize that climate change is real, and yet we do nothing to stop it. What is this psychological mechanism that allows us to know something is true but act as if it is not? George Marshall's search for the answers brings him face to face with Nobel Prize-winning psychologists and the activists of the Texas Tea Party; the world's leading climate scientists and the people who denounce them; liberal environmentalists and conservative evangelicals. What he discovered is that our values, assumptions, and prejudices can take on lives of their own, gaining authority as they are shared, dividing people in their wake.
With engaging stories and drawing on years of his own research, Marshall argues that the answers do not lie in the things that make us different and drive us apart, but rather in what we all share: how our human brains are wired - our evolutionary origins, our perceptions of threats, our cognitive blind spots, our love of storytelling, our fear of death, and our deepest instincts to defend our family and tribe. Once we understand what excites, threatens, and motivates us, we can rethink and reimagine climate change, for it is not an impossible problem. Rather, it is one we can halt if we can make it our common purpose and common ground. Silence and inaction are the most persuasive of narratives, so we need to change the story. In the end, Don't Even Think About It is both about climate change and about the qualities that make us human and how we can grow as we deal with the greatest challenge we have ever faced.

Og her er en anden video, der også illustrerer problemet godt

 • 6
 • 0

Når Hr. Søndergaard ikke har læst eller forstået den tekst min kommentar bygger på, så derfor kommer hele afsnittet igen her:

“Lad mig tage eksemplet, at der findes mange mennesker, som afviser tanken om global opvarmning. Forskeres reaktion herpå, at fremlægge mere information. Men problemet er ikke, at folk ikke ved. Problemet er, de er ligeglade.”

Specielt de sidste to sætninger er i modstrid med hr. Søndergaards opfattelse: at de fleste ikke ved. Derfor burde han i stedet for have kommenteret Ramskovs indlæg med den tekst, som han fejlagtigt bruger til at nedgøre mig med.

Men hr. Søndergaard går efter manden, han generelt er uenig med, og ikke efter bolden! Dette er desværre blevet normalen i klimadebatten hvor politik, økonomi, religion og computermodeller er blevet vigtigere end objektiv viden og videnskabelig usikkerhed.

 • 1
 • 10

“Når vi har at gøre med komplekse systemer, kræver det ofre på kort sigt for at opnå en gavnlig effekt på længere sigt


Det er vel ikke en naturlov, at komplekse systemer kræver ofre på kort sigt?
Det hele passer kun sammen, hvis man på forhånd vilkårligt definerer klimaet og dets ændringer som et problem. Det er blevet påstået så mange gange, at de fleste tror på det, men beviserne for at det er et større problem end det altid har været er få, og den menneskeskabte del af det er endnu mindre.
Faktisk er påvirkningen fra klimaændringer blevet mindre som vores teknologi har udviklet sig.

 • 2
 • 11

Ja, Søren Ploug, du har ret, jeg skrev også: "hvordan man gør det med de religioner som er direkte modstander af det, det ved jeg ikke" - og tog herefter Muslimerne som det værste eksempel, men Katolikkerne er ikke meget bedre, men de er dog til at tale med, og kan ad åre måske bringes til fornuft,. hvilket Muslimerne ikke kan, ide det skal følge Koranens bud.

 • 2
 • 4

Lars Christoffersen

Det er da fuldstændigt korrekt at de fleste er ligeglade, ellers ville de vel ikke stemme på de politikere vi har.

For det første er der også andre politiske mere kortsigtede emner, som folk tager i betragtning, når de stemmer.

For det andet er folk ikke ligeglade, men nærmere magtesløse, ligesom de fleste politikere i virkeligheden er.

For det tredie som sagt ville Obama, Putin, Merkel, Xi Jinping mfl. ikke dukke op i Paris, hvis deres vælgere var ligeglade.

Jeg gætter iøvrigt på, at ihvertfald dem der bl.a. stemte på Alternativet, SF og de Radikale, ikke var ligeglade med klimaet!

 • 2
 • 4

Jeg gætter iøvrigt på, at ihvertfald dem der bl.a. stemte på Alternativet, SF og de Radikale, ikke var ligeglade med klimaet!


Den pointe jeg prøvede at få frem er at selv de vælgere og også de politikere, der rent faktisk gerne vil gøre noget mod klima-truslen, ikke lever som om det er et problem. Måske har de ingen bil, til gengæld flyver det verden rundt for at tale med ligesindede. Jeg ser mennesker som lever økologisk, ingen bil, men til gengæld skal de rejse verden rundt hele tiden. Derfor er budskabet også så svært at sælge. Hverken de radikale, SF, Enhedslisten eller Alternativet fornægter sig selv fly-rejser. Hvordan skulle hr og fru hverdag så tro på at det her virkeligt er et problem?

 • 3
 • 0

Jeg er 90% enig i, at "folk er ligeglade", forstået på den måde, at op imod 10% nok ikke er ligeglade.
I januar 2015 påstod Concito, at 44% af befolkningen ville stemme på et parti, der prioriterede klimaproblemerne højt. Så blev der valgkamp og folketingsvalgvalg.
I den periode tjekkede jeg 200 læserbreve i Politiken og Frederiksborg Amtsavis. Der var kun et læserbrev, der beskæftige sig med klimaproblemet, og det var skrevet af mig!!
Altså var resultatet af Consito's opinionsundersøgelse falsk.
Og når jeg i festligt lag har nævnt problemet for måske 100 rare mennesker, så betragter de mig som "halvidiot", - tænk at jeg gider bruge så megen tid på det, - i stedet for at nyde livet.
Og hvis jeg nævner, at jeg siden 1976 har brugt min fritid på at oplyse om drivhuseffekten og om fordele/ulemper ved forskellige energikilder, så kan jeg f.eks. høre: har du ikke andet at lave?:
Så desværre er jeg næsten enig med sortseeren i denne tråd!

 • 10
 • 0

Jeg er snart træt af de dommedagsprofetier vi har levet med siden 70'erne. Min erfaring er at de heldigvis aldrig bliver til noget. ;)

Vi har ikke fulgt hippiedommedagsprofeternes råd, men heldigvis ser det alligevel ud til at den almindelige økonomiske udvikling kommer med en løsning: befolkningstallet er ved at stabilisere sig, der er færre fattige og vores forbrug af land ser ud til at ikke stige mere. Se http://www.marklynas.org/2015/09/peak-envi... - og vær glad!

Nu skal vi bare lige stoppe med at bruge fossiler og udlede CO2 - se det er et rigtigt problem.

Mvh
Steen

 • 0
 • 1

Nu skal vi bare lige stoppe med at bruge fossiler og udlede CO2 - se det er et rigtigt problem


Det pudsige er at det største bidrag til klimaforandringerne ikke leveres af vores fossile brændstoffer, men af dyrehold.
I følge UN 51%.

Jeg var uopmærksom på det indtil nu.
For mere info anbefaler jeg filmen "Cowspiracy" på Netflix.

Selv hvis vi fra i dag af ophører med al CO2-udledning vil vi stadig nå op over 2 graders temperaturstigning.

 • 2
 • 1

Det pudsige er at det største bidrag til klimaforandringerne ikke leveres af vores fossile brændstoffer, men af dyrehold.
I følge UN 51%.

Apropos "Don't even think about it", så har jeg set dokumentaren (Cowspiracy), som gjorde stort indtryk på mig. Men jeg må nok erkende, at det er meget begrænset, hvor stor reduktion i kødforbrug den reelt har medført hos mig. Min kone er mere opsat på at reducere indholdet af kød i vores diæt, hvilket jeg fuldt ud går ind for.

Mit eget indtryk er, at brugen af fossile brændsler - primært kul, er noget de fleste lande er ved at gå bort fra. Når USA og Kina også går bort fra det, så begynder det at batte noget. Inden for en overskuelig fremtid bliver solenergi det billigste i det meste af verden, og så kommer det helt af sig selv. Jeg er ikke bekymret for det naturgas det evt. vil være nødvendigt at bruge for at holde lamperne tændt når hverken sol eller vind kan levere. Så jeg ser spørgsmålet om, hvor vi skal få bæredygtig strøm fra som besvaret.

Transport er en anden sektor med stor CO2 udledning. Men også her går det med syvmileskridt mod lav eller nul lokal CO2 udledning, selvom mange gerne så det gå endnu hurtigere, inklusive mig selv.

Men det lader stadig vores fødevareproduktion tilbage uden svar på, hvordan vi skal få fødevarer på bæredygtig vis; hvad vi skal spise, og hvor meget. Og overalt i verden ser landmænd på miljøregler som grove overgreb mod deres udfoldelser. I Danmark anses det nærmest som en naturlov, at samtlige hektarer skal lægges under plov, og have kørt lort ud på markerne et par gange om året af traktorer med et akseltryk, der smadrer alle mindre veje. Så her ligger nok den største kamp i fremtiden. Det bliver ikke lettere af, at hvor energiproduktion for det meste varetages af professionelle organisationer, som ingen græder med, hvis de går på røven, så fører fallerede landbrug til personlige tragedier. Det er med til at trække grænserne yderligere op, og gør det sværere at nå hinanden med et rimeligt kompromis. Jeg forstår fuldt ud landmændenes problemer og dilemmaer, men jeg er ikke tilfreds med tingenes tilstand, for at sige det mildt.

 • 3
 • 2

Muslimerne som det værste eksempel, men Katolikkerne er ikke meget bedre, men de er dog til at tale med, og kan ad åre måske bringes til fornuft,. hvilket Muslimerne ikke kan, ide det skal følge Koranens bud.


Nu skal man ikke reducere det hele til muslim-bashing. Katolikker og protestanter forventes vel også at følge religionens bud, formere sig (er det ikke "blive mangfoldige", der står) og underlægge sig Jorden. Der er forresten et land, lad os ikke pege fingre, hvor man kører en Knald for XXX-kampagne. Men det er jo noget helt andet. En gennemsnitlig XXX'er belaster planetens økosystem meget mere end en gennemsnitlig muslim.
Jeg har også plantet et træ. Det blev så en ginkgo, men et sted skal man jo begynde. Næste gang måske et pæretræ. Muslimer planter også træer.

 • 5
 • 0

Det er imponerende hvorledes et glad budskab kan vække vrede.
Fluks hidser Steen Larsen sig op over "hippiedommedagsprofeterne" og Jens Peter Koch brokker sig over muslimer.
Hør her; manden har fået sig regnet frem til at "Verden kan blomstre inden for grænser for vækst" og det er ikke noget med at vi skal gå i barfodet i lændeklæde, søbe i rådden vælling eller på anden vis forsage alt hvad der er lyst og godt.

Der er mange ting der passer fint sammen. F.eks undertegnede var blevet noget for stor (halv fed) så fandt jeg cyklen frem og reducerede kødindtaget. Det kan ikke være noget offer at få det bedre og samtidig spare lidt penge.
Teknologisk går det den rigtige vej. F.eks har jeg købt e-bogs læser, genial opfindelse. Det er slut med nye bogindkøb og avisen på papir er også historie.
Og så det med muslimerne; jeg har mødt ganske mange muslimer på gymnanisiet og jeg kan godt forstå folk er bange. Ikke på grund af terror og sådan, men er skræmmende hvor arbejdsomme og målbevidste især de muslimske piger er. De etniske danske mænd kan sikkert få lov til at blive siddende på bodegaen, drikke bajere og se FCK, men det er de piger der kommer til at tjene pengene.

 • 3
 • 0

Niels P. Jensen.
Fint nok at du har plantet et træ, og at du mener at muslimske piger er mere arbejdsomme end danske unge mænd. Men, det løser ikke problemet.

Du kan sidde og kikke på dit selvplantede træ, medens verdens befolkning øges med mindst 1 milliard de næste årtier, - og det vil stige eksponentiel til den tredie verdenskrig måske vil gøre noget ved problemet på den hårde måde (dette ragnarok senarie er desværre ikke blot et gæt, det er så småt ved at eskaler til det).
Og medens du sidder og ser på dit træ, så planlægger du måske næste sommerferie, som med familien går med fly til et sted langt nede sydpå, - altså en stærk forurening af stratosfæren, som rigtigt mange af os danskere gør hvert år, - men i hvor er vi altså miljøbevidste i det daglige.

Og hvor mange i den tredie verden har lige råd til en E-bogs læser? og hvad koster en sådan at producere af CO2 og kemikalieudslip?

Og har du læst Koranen? - prøv at gøre det, muslimer i den tredie verden SKAL rette sig efter den, det er en lovbog! (og jo, jeg har læst den, det er derfor at jeg kan udtale mig om problemet). Det vil være en øjenåbner for dem der ikke kender problemstillingen

 • 3
 • 1

Hej Jens Peter Koch

Undskyld, jeg skulle også have skrevet Ditlev Petersen på, det var ham med træet.
- Sorry

Det er helt i orden. jeg har også plantet et træ og det behøver man vel ikke være flov over.

Og har du læst Koranen? - prøv at gøre det, muslimer i den tredie verden SKAL rette sig efter den, det er en lovbog! (og jo, jeg har læst den, det er derfor at jeg kan udtale mig om problemet). Det vil være en øjenåbner for dem der ikke kender problemstillingen

Det er off topic, men jeg har lidt svært med påstanden om Koranen, som lovbog. I Ægypten har den muslimske militærjunta afsat de muslimske bodrødre, som jo også er muslimer. I Tyrkiet slås tyrkerne mod kurderne, begge grupper er muslimer. I Pakistan er der konflikt mellem Taliban og regeringen, igen begge er muslimer. Iran og Saudi er heller ikke enig om ret meget. Hvis Koranen var den altomfattende bog som det siges den er, hvorfor kan de så ikke bare slå op og finde løsningen. Muslimer skal jo rette sig efter den. Min pointe er at der er nok lidt end bare Koranen.

Fint nok at du har plantet et træ, og at du mener at muslimske piger er mere arbejdsomme end danske unge mænd. Men, det løser ikke problemet.

Min observation er at de muslimske piger griber muligheden når de får chancen. Og når de har valgt mellem uddannelse og ægteskab med deres bøvede fætter, så er det studiet der vinder, med lavt fødselstal til følge.

Et er min personlige oplevelse noget andet er statestik. Jeg vil anbefale at du Google lidt på birthrate etc, der er meget der tyder på at muslimske lande oplever samme fald i fødselsrate, som vi oplever her i vesten.

Og hvor mange i den tredie verden har lige råd til en E-bogs læser? og hvad koster en sådan at producere af CO2 og kemikalieudslip?

Jeg har ikke lavet nogen analyse på E-bogs læser kontra papir. Men nu har jeg haft den i godt 3 år, og i den periode har jeg vel sparet naturen for indkøb af ca 50 bøger og et halv ton aviser. Min naive betragtning er at den teknologiske fremskridt har gjort mit bedre og sparet naturen for et ressorceforbrug.

men i hvor er vi altså miljøbevidste i det daglige.

Min forståelse er at Sven Erik Jørgensen IKKE siger, at vi behøver lide store afsavn.
Verden kan blomstre inden for grænser for vækst, hvis det er korrekt forstået så er det da vanskeligt ikke at glæde sig over.

 • 2
 • 0

Fint Niels med en sober og systematisk tilbagemelding, det er der mange der kunne lære af!

Ang. befolkningstilvæksten, så er estimatet følgende:
http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-in...
Altså nu er vi ca.: 7 milliarder i år 2050 er vi 9 milliarder. D.v.s. at vi i løbet af 35 år bliver 2 milliarder flere mennesker her på jorden, og det er især i den tredie verden hvor udviklingen sker, altså i den del af verden hvor man ikke lige tænker så meget over forureningen eller klimaet, eksemplerne er mange, luftforurening således at menneskene bliver syge, forurening af jorden og havene o.s.v.

Vi vil se en folkevandring uden sidestykke, den er startet! Og Muslimer og de konservative katolikker vil ikke gøre noget for at begrænse væksten, idet det er imod "det skrevne ord". Og at kvinder er mændene underlegne, og skal holde huset og tilfredsstille manden når han ønsker det. Prøv lige at spørge en hvilken som helst imam om man skal følge hvad der står i Koranen - og så igen - læs den!

Muslimske piger der får en uddannelse og så gifter sig, dropper ud af erhvervslivet grundet det ovenstående, se lige på f.eks. Saudi-Arabien, her må kvinder f.eks. ikke køre bil eller færdes udenfor hjemmet uden en "værge".

Der er for øvrigt den regel i Koranen, at muslimer gerne må lyve overfor anderledes troende, hvis det fremmer den muslimske tro og udbredelse, - det står der også! - plus en helt masse andre lover og regler som gør anderledes troende til andenrangsborgere, og som gerne må forfølges o.s.v.

E-bog, helt fint,. man jeg låner nu hellere bøger på biblioteket, og det er jo ikke belastende for miljøet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten