Dansk bro vinder i Sundsvall

Af Annette Hartung I konkurrencen om en ny svensk højbro udpegede dommerne et dansk projekt som vinder blandt 48 forslag.

Det danske team 'Kram' har vundet konkurrencen om en ny bro over Sundsvallfjorden, ca. 400 kilometer nord for Stockholm. Broen bliver en af Sveriges længste højbroer og skønnes at ville koste ca. 3,3 milliarder kroner.

Broen skal føre motorvej EA uden om Sundsvall, som vejen hidtil er gået lige midt igennem - til stor gene for både bymiljøet og biltrafikken.

Da broen skal bygges i et smukt landskab tæt på byen, spiller udformningen en stor rolle. Derfor valgte det svenske vejvæsen og Sundsvall kommune - imod svensk sædvane - at udskrive en åben, international konkurrence om broen og dens tilslutninger
på begge sider af fjorden.

Ved fristens udløb den 14. november 1995 havde 47 rådgiverteam indleveret deres forslag, og endnu et blev modtaget næste dag. Hovedparten kom fra Sverige, en håndfuld fra Danmark, nogle stykker fra Norge, Finland, England og Frankrig. I en del
projekter var flere nationaliteter repræsenteret.

Projekterne blev vurderet for såvel arkitektur og tilpasning til omgivelserne som for konstruktion, trafikteknik, økonomi og realiserbarhed.

Den otte mand store dommerkommité med overvægt af arkitekter valgte enstemmigt at give førstepræmien til projektet ''Dobbeltkrum'' (broen krummer både vertikalt og horisontalt). Det er indleveret af Kram, der står for KHR AS (arkitekter), Rambøll AS
(rådgivende ingeniører), Anders Nyvig A/S (trafik- og byplanlæggere) samt Møller & Grønborg (vej- og landskabsplanlæggere).

SKUFFEDE BORGERE

Juryen finder, at Dobbeltkrum lever op til alle de stillede krav, og at broen adskiller sig fra samtlige andre forslag ved at være enkel og lav.

Fra land vil den ses som et streg i luften - uden nogen konstruktion over brobanen. Fra vandsiden vil den give bilisterne et flot udsyn over byen og landskabet.

Broen fremstår som en elegant bue (diameter 2000 meter), der fra vandet fortsætter ubrudt ind over land på begge sider, altså uden tilslutningsramper med afvigende profiler.I princippet er broen opbygget af tre forskellige elementer, der tilsammen udgør
en konstruktiv helhed, men visuelt kontrasterer mod hinanden: Fra vandet rejser de kraftige betonsøjler sig og grener sig ud i et transparent gitterværk, der bærer en tynd, næsten svævende brobane - en vinge i stål, som juryen kalder den.

Broen er i alt 1740 meter lang og består af 11 spænd på mellem 90 og 240 meter. Overbygningen er en stålkonstruktion, der fikseres i tværled på pillerne. De langsgående kræfter optages af de to midterpiller ved gennemsejlingsfaget, mens de langsgående
bevægelser optages af ekspansionsfuger ved landfæsterne. Pillerne har et kileformet plansnit, som mindsker ispåvirkningerne.

Forslaget bygger på mådehold, symmetri og repetition med et konstruktivt samspil mellem tyngde og lethed, opsummerer juryen, der priser projektet for at være diskret. Juryen stiller sig nemlig tvivlsom over for de forslag, hvor broen er mere eller
mindre skulpturel og virker som en fritstående struktur i det åbne, kuperede kystlandskab.

Mange af byens borgere vil til gengæld gerne have en mere spektakulær bro end den valgte. Det ved man, fordi samtlige forslag i hele bedømmelsesperioden blev udstillet i Sundsvalls Sveabiograf, hvor alle kunne se og kommentere forslagene, før dommerne
besluttede sig. Proceduren var altså stik modsat den, der blev brugt ved valget af den kommende Øresundsbro, hvor den danske befolkning først fik lov at se projekterne længe efter, at vinderprojektet var udpeget.

Selv om borgerne i Sundsvall fik lejlighed til at give deres mening til kende, fik de dog ikke afgørende betydning for det endelige valg. Af de ca.

2000, der besøgte udstillingen, gav halvdelen deres besyv med. Senere viste det sig, at de fleste kvinder foretrak den blødt formede buebro Østerbron (fra de svenske White arkitekter AB), mens mændenes favorit var den højtragende skråstagsbro Aurora
(fra de svenske VBB arkitekter).

KNAS MED PENGENE Det er ikke blot broens udformning, der giver dønninger i byen. Mange ønsker nemlig slet ikke nogen bro, fordi de frygter, at en milliardinvestering i dette ene projekt kan føre til, at vejvæsenet i lang tid fremover ikke vil ofre penge
Det er ikke blot broens udformning, der giver dønninger i byen. Mange ønsker nemlig slet ikke nogen bro, fordi de frygter, at en milliardinvestering i dette ene projekt kan føre til, at vejvæsenet i lang tid fremover ikke vil ofre penge
på at løse andre trafikproblemer i og omkring byen.

Måske får bromodstanderne deres vilje. Økonomien er nemlig endnu ikke på plads, og i Riksdagen ligger der et forslag om at halvere statens vejinvesteringer. Kommunalbestyrelsen i Sundsvall håber dog stadig, at brobyggeriet kan gå i gang i efteråret
1997 eller foråret 1998.

Det er altså uvist, om de danske vindere får lov at realisere det projekt, der foreløbig har givet dem 800.000 sv. kroner i førstepræmie.

Der blev ikke uddelt nogen 2.-præmie i konkurrencen, men til gengæld var der hele fire 3.-præmier á 250.000 kr.: To til grupperne bag borgernes favoritter, én til Calatravas-Valls fra Frankrig, og én til en gruppe med dansk deltagelse ved Erik Bystrups
Tegnestue og Cowi. Til danskere var der desuden et 100.000 kroners indkøb til arkitektfirmaet Dissing & Weitling sammen med Scandiaconsult. Den samlede præmiesum var på to millioner kroner.

FORFØRENDE TEKNIk I sine generelle bemærkninger til konkurrenceforslagene konstaterer juryen, at computerteknik har gjort sit indtog blandt arkitekter og ingeniører:

En stor del af forslagene er resultat af avanceret datateknik og virker meget overbevisende. Teknikken anvendes imidlertid mere eller mindre kritikløst, så der forekommer forslag med misvisende perspektiv og ukorrekte proportioner - præsenteret som
overbevisende billeder og fotomontager, der let kan opfattes som ''sande'' billeder. Yderligere kan de talrige ''dejligt-vejr-billeder'' få betragteren til at føle ekstra sympati for disse forslag, bemærker juryen.

Den har bestræbt sig på at gennemskue direkte fejl i præsentationerne og forsøgt at bedømme forslagene efter deres virkelige konsekvenser. Men midt i al begejstring over præsentationen ved hjælp af gigabyte og farveprintere føler juryen dog et vist savn
af den akavarelmalende illustrator, fremgår det af dommerbetænkningen.

ING:9610