Dansk atomaffald skal blive på Risø til 2073

15. marts 2018 kl. 09:5810
Dansk atomaffald skal blive på Risø til 2073
Containere og tønder med radioaktivt affald fra industrien og de danske forsøgreaktorer fra 1960'erne skal blive på Risø, indtil der er fundet en permanent løsning for et slutdepot senest i 2073. Illustration: Nina Errboe.
Regeringen har indgået en aftale med Folketingets partier om at lade det danske atomaffald blive på Risø i 50 år mere. Forslaget lægger op til, at affaldet efterfølgende skal placeres i et slutdepot dybt i Danmarks undergrund.
Artiklen er ældre end 30 dage

Regeringen har sammen med samtlige Folketingets partier indgået en aftale om at lade Danmarks radioaktive affald blive på Risø i et midlertidigt lager frem til 2073.

Dernæst skal der igangsættes undersøgelser af undergrunden, så der kan blive etableret et slutdepot, hvor affaldet kan blive opbevaret permanent, lyder det i beslutningsforslaget:

»Forslaget vil på mellemlangt sigt muliggøre, at der foretages undersøgelser af Danmarks geologi i ned til 500 meters dybde med henblik på at identificere mulige lokaliteter til et dybt geologisk slutdepot.«

Læs også: Leder: Atomskrot – gør nu affaldet til en folkelig vindersag

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen kort

I 2003 besluttede Folketinget at afvikle de nukleare anlæg ved Risø, samt at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et slutdepot i Danmark.

I maj 2011 var forstudierne til et slutdepot klar. Det udpegede 22 egnede og 6 særligt egnede placeringer. De 6 særligt egnede placeringer var på Bornholm, på Lolland, ved Kerteminde, ved Struer og to steder i Skive. Alle stederne protesterede imidlertid mod udpegningen.

I marts 2015 ændrede Folketinget kurs og besluttede i stedet at arbejde på et mellemlager. Slutlager eller eksport til udlandet var dermed parkeret.

I august 2016 kom der så en delrapport om drift, sikkerhed og økonomi på et slutlager.

I september 2017 annoncerede Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind (V), at man vil igangsætte nye undersøgelser af undergrunden med henblik på et slutdepot i 500 meters dybde.

Kilde: Dansk Dekommisionering og Ing.dk

I forslaget står der yderligere, at Dansk Dekommisionering arbejdsopgaver med at håndtere Danmarks radioaktive affald, der udløber i 2023, skal forlænges.

S: Vi udviser rettidig omhu

Atomskrot i Danmark

Tidligere beregninger viser, at et mellemlager til atomskrot skal kunne rumme knap 6.000 m3 atomaffald, fordelt på:

125 stålcontainere på maks. 13 ton/stk.
518 ISO-containere på maks. 23 ton/stk.
4 jumbocontainere på maks. 100 ton/stk.
5.500 210L tromler på maks. 650 kg/stk.

Desuden er der en række større tromler og enheder til særligt affald.

Med tiden vil der løbende blive skabt mere affald svarende til ca. 2.900 tromler på maks. 650 kg/stk.
Desuden findes der 3.670 ton lavaktivt uranmalm fra det grønlandske Kvanefjeld, og på Risø opbevares ca. 600 m3 tailings fra uranekspeditionerne i 1970'erne og 1980'erne i to bassiner, der er konstrueret af omkring 500 m3 beton.

Kilde: Dansk Dekommissionering


Hos Socialdemokratiet bakker man op om forslaget og muligheden for, at få lavet flere undersøgelser:

»Vi har et ønske om, at der skal findes en permanent løsning. Det har ikke været muligt endnu, fordi vi stadig mangler at få undersøgt undergrunden. Indtil det sker, må vi gå med en midlertidig løsning. Vi må ikke gøre noget forhastet på det her område,« siger Mette Reissmann, der er uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet.

Hun tilføjer, at politikerne stadig undersøger muligheden for, om affaldet kan blive opbevaret i udlandet, hvor man allerede permanente løsninger, men det er endnu ikke lykkedes. Hun er derfor positiv overfor, at vi nu skal have undersøgt mulighederne for et slutdepot på dansk grund.

Læs også: Seniorforsker: Mest ansvarligt at vente med deponering af dansk atomaffald

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det nytter ikke noget, at vi arbejder med permanente løsninger, uden at have gjort vores arbejde godt nok. Vi har haft mange eksperter inde over processen, og jeg er helt tryg ved de ting, der er blevet fremlagt. Vi udviser rettidigt omhu og en omhyggelighed,« siger Mette Reissmann (S).

Tidligere undersøgelser har udpeget seks lokaliteter for et slutdepot, men forslaget mødte dengang modstand fra borgere i nærheden. I efteråret meldte Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind ud, at man nu i stedet vil igangsætte nye undersøgelser for et dybtliggende slutdepot.

Dansk Dekommissionering skal forlænges efter 2023

Hos Dansk Dekommisionering ser de frem til, at de nu kan komme videre med at planlægge den sidste afvikling af de tidligere nukleare anlæg på Risø.

»Det nye forslag betyder, at vi i større grad kan planlægge resten af vores dekommissioneringsopgaver. Det giver os nogle rammer, så vi kan detailplanlægge vores opgaver herude, hvor vi får den tilstrækkelige lagerkapacitet i en ny bygning, som bliver sikret mod højvande,« siger Ole Kastbjerg Nielsen, direktør i Dansk Dekommissionering.

Direktøren ved endnu ikke, hvor lang tid opgaverne bliver forlænget. De nærmere detaljer skal planlægges i samarbejde med ministeriet, når forslaget er vedtaget.

Læs også: Efter 14 års atomskrot-undersøgelser: Pind sender Geus tilbage til tegnebrættet

Udover nedrivningen af de gamle forsøgreaktorer håndterer Dansk Dekommissionering også lavradioaktivt affald fra industri og hospitaler på en behandlingsstation, der som det sidste i processen også skal rives ned sammen med lagerbygningerne. Inden da skal etableres en ny bygning højere oppe i terræn, så affaldet er sikret mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord.

»Lige nu har vi et beredskab, hvor vi kan lægge watertubes ud, hvis der er varsel om storm eller højvande. Men bygningernes konstruktion gør, at vi ikke kan lave fuld klimastyring,« siger Ole Kastbjerg Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I sin tid var planen, at Dansk Dekommissionering skulle aflevere en såkaldt 'green field' i 2023. Men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at nå, fordi den langsigtede planlægning for opbevaring af atomaffaldet har været forsinket i forhold til de oprindelige forventninger.

Rettelse: Tidligere stod der i artiklen, at de eksisterende lagerfaciliteter skal renoveres, så de er sikret mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord. Det er ikke korrekt og rettet til, at man istedet vil lave en ny bygning højere oppe i terræn.

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
10
15. marts 2018 kl. 16:34

Det er da dejligt at vi Sjælland trods alt har noget jyderne ikke ville have ;-)

8
15. marts 2018 kl. 14:49

Endelig er det besluttet at lade "affaldet" blive på Risø. Og allerbedst: med samtlige partier bag. Diskussionen om et slutdepot er totalt illusorisk: En beslutning, der peger 50 år frem, kan nå at blive ændret 17 gange, hvis nogen tager initiativ til det. Hvis nogen vil vide mere om affaldet, kan jeg minde om, at REO i 2007 udarbejdede en grundig rapport, der beskriver depotets indhold og foreslår deponering på Risø. Rapporten hedder: "Forslag til Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald." Desuden udarbejdede REO i 2014 et kortere høringssvar, der hedder: "Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald". Begge kan ses på REO.dk under Viden om energi/UDGIVELSER. Så: TILLYKKE Danmark!

7
15. marts 2018 kl. 13:53

Steen:

I en borgerkrig kan man ikke passe på sine atomdepoter, og hvis de er placeret på let tilgængelige steder, kan børn eller terrorister få adgang til materialet med katastrofale følger.

Det handler om perspektiv: Hvis du anser affaldet på Risø som potentielt terrormateriale, er der godt nok mange andre ting i vores samfund, vi skal til at passe meget bedre på. Hvis jeg skulle vælge at lave et massivt terrorangreb med ting, jeg kunne skaffe i Danmark, er Risø et af de absolut sidste steder, jeg ville lede. Det er ikke ligefrem weapon grade materiale, de har ;o)

mvh Flemming

Der er helt enig i, at den rigtige løsning er at tage 50+ år mere.

6
15. marts 2018 kl. 13:37

Med det hysteri der er omkring transport og (slut)deponering, så er den eneste realistiske løsning at lade det ligge.

5
15. marts 2018 kl. 13:36

Jeg synes at al snak om opbevaring af atomaffald bygger på en antagelse om at samfund er langtidsstabile. Med en minimal historisk indsigt kan vi konstatere, at dette er en forkert antagelse.

I nyere tid har vi i Europa set anden verdens og borgerkrig på Balkan, ligesom store områder af Afrika og Mellemøsten er kastet ud i borgerkrig.

Ustabilitet kan også ramme lande, der i dag er velfungerende, herunder lande med atomdepoter. Der er således overhængende fare for at et eller flere atomdepoter lander midt i en borgerkrig indenfor de næste 100 år.

I en borgerkrig kan man ikke passe på sine atomdepoter, og hvis de er placeret på let tilgængelige steder, kan børn eller terrorister få adgang til materialet med katastrofale følger.

Derfor er 50 år på Risø er efter min mening dybt uansvarligt.

4
15. marts 2018 kl. 13:04

Så behøver jeg ikke bekymre mig mere om dét!

3
15. marts 2018 kl. 12:30

Det er ikke muligt at eksportere radioaktivt affald, som reglerne er i EU i dag.

Ligeledes er Sverige ikke interesseret i at modtage Dansk affald, de har problemer nok med deres eget affald.

2
15. marts 2018 kl. 11:29

Skal det forstås, at man politisk ikke har villet købe plads i det slutdepot svenskerne er ved at udvide pt.?

1
15. marts 2018 kl. 11:09

Jeg forstår ikke helt det maniske ønske om et "slutdepot". Jeg kan godt forstå ønsket om en "endelig løsning". Slut, færdig, ikke mere diskussion. Jeg kan ikke forstå, at "ude af øje, ude af sind" er en "endelig løsning". Jeg har det dårligt, her og andre steder, med at "begrave" affaldet, og IKKE kunne ændre beslutningen uden uhyre omkostninger.

Hvorfor er et hus, en bygning, med dobbelte konstruktioner hele vejen rundt, især til overvågning af læk, ikke det bedste ? Når affaldet kan stå på Risø nu, så kan det også stå i en ny bygning med højere kote. Og det der med stabil undergrund i notatet fra 2012 - støb dog en tørdok-lignende skal omkring bynglingen; den kan da overvåges.

Mal det hele grønt eller rødt eller blåt. Men lav ikke et hul i jorden.