Dansk app hjælper psykiatriske patienter ved at overvåge dem

Smartphonen har de fleste altid inden for rækkevidde, opladt og med internetforbindelse. Det gør den til et oplagt redskab for psykiatriske patienter, der ikke nødvendigvis har det største overskud til at registrere alt, hvad de gør, eller husker at benytte en relevant teknologi. Men patienterne er samtidig også dem, der er mest påvirkede af, hvordan de lever deres liv, og informationerne er vigtige for en behandler.

Derfor har virksomheden Monsenso lavet en løsning bestående af en app til patienter og en webportal til klinikere. Appen opsamler informationer om de tilknyttede patienter og sender til behandleren. Alt efter hvilken lidelse patienten har, vil det være forskellige informationer, som er relevante at opsamle. Det kan for eksempel være aktivitetsniveauer hos patienter med bipolar lidelse.

Alle disse informationer synkroniseres med en tilknyttet sygeplejerske eller læge via en webportal, så de kan følge patienten og spore tidlige tegn på forværrelse af patientens tilstand.

Appen bliver i øjeblikket brugt i alle danske regioner ved forskellige indsatser og kontekster. For eksempel bliver den brugt til patienter med bipolare lidelser i Region Hovedstaden og borderline i Region Sjælland. Der er flere hundrede patienter med i forsøgene i Danmark. Appen bruges desuden i to sundhedsregioner i England og er ved at blive sat op i Australien, Norge og Sverige.

Se videoen nedenfor for at få et indtryk af, hvad brugerne mener om systemet:

Appen måler på mange faktorer

Ud over selvevalueringer, lavet af patienten, kan appen også samle sensordata op fra telefonen på en lang række områder. Appen kan blandt andet registrere, hvor meget og hvorhen patienten bevæger sig med telefonen. Den kan også måle social aktivitet, gennem hvor meget der bliver talt i telefon og sms’et. Det kan måles, hvilke apps der benyttes, og hvor længe de kører, samt hvornår skærmen er tændt.

»Hvis skærmen er tændt om natten, har vi en rimelig god indikation på, at patienten er vågen,« siger Mads Frost, der er medstifter af Monsenso, og postdoc på IT-Universitetet.

Appen kan desuden også måle på omgivelserne, fordi lysmængder og støjniveau kan have indflydelse på nogle patientens velvære.

Stemmen afslører meget

Ud over ovenstående bliver der også lavet stemmeanalyse af de første to minutter, hver gang patienten taler i telefon. Her analyseres stemmen på 6.500 parametre, som kan afgøre, hvilken tilstand patienten er i.

»Det er ikke, hvad patienterne siger, men hvordan de siger det. Der måles på alt, hvad stemmen kan. Fordi det er så mange faktorer, der måles på, kan man også udelukke de forskelle, der er i stemmen, alt efter hvem man taler med og til. Det er jo forskelligt, hvordan du taler med moster Oda, og hvordan du taler med din chef,« siger Mads Frost.

Det er for eksempel frekvens og amplitude, som analyseres og holdes op mod patientens 'normalstemme'. Er der indikationer på ændringer, kan den tilknyttede kliniker bruge dette i behandlingen.

Smartphonen er overkommelig

Monsenso har med vilje ikke fokuseret på wearables, fordi det er en udfordring for psykiatriske patienter at sørge for ekstra teknologi, som skal oplades samt sættes til at overføre data til den tilknyttede læge eller sygeplejerske.

»Psykiatriske patienter har ikke altid det store overskud og kan mangle den ekstra energi til at kunne håndtere de her ting. Derfor har vi valgt at bruge telefonen. Langt de fleste sørger i forvejen for, at der er strøm på telefonen, internet og så videre. Derfor giver denne teknologi rigtig god mening i deres hverdag,« siger Mads Frost.

Det kan desuden spare både klinkere og patienter for at skulle lave aftaler om at mødes, hvis klinikeren og patienten ved, at patienten har det godt. På den anden side kan der også hurtigt laves en aftale, hvis patienten viser tidlige tegn på ustabilitet. Dermed bliver tiden udnyttet på bedst mulige måde.

Sikkerheden skal være i orden

Fordi der bliver opsamlet så mange informationer om enkeltindivider er sikkerhed selvsagt noget, som Monsenso er opmærksomme på.

»Vi er i processen med at blive ISO 27001-certificeret og følger al gældende lovgivning på området. Det er selvfølgelig et yderst vigtigt område, og har stort fokus for os,« siger Mads Frost.

Han giver også klart udtryk for, at Monsenso ikke er interesserede i at samle informationer for informationernes skyld.

»Vi er interesserede i at lave noget, som giver mening for patienterne og klinikerne. Som kan være en hjælp i deres hverdag og behandling for bedre at kunne håndtere sygdom samt bedre og hurtigere få det godt og komme ud at leve livet i stedet for at bruge tid på at være syg.«