Dansk affaldsselskab lurer på minedrift i lossepladser

Råvarerne til at producere højspændingsledninger eller bygge skibe ligger i enorme skrotbunker fire steder i Danmark, og når den økonomiske krise har lagt sig, overvejer affaldsselskabet Renosam at grave det frem.

Landfill mining er et internationalt begreb, der er ukendt i Danmark, men i korthed handler om at lave minedrift i lossepladserne.

Hvert år deponeres 150.000 tons såkaldt shredder-affald i Danmark, og her ligger blandt andet makuleret kobber, jern, aluminium og plastic.

»Vi skal op på en råvarepris på jernmetal på over 2.600 kroner, før vi går i gang. Priserne var helt deroppe før krisen, men nu er de på cirka 600 kroner, og det ødelægger regnskabet. Men med tiden skal der nok komme økonomi i at grave jern og især kobber frem,« siger direktør i Renosam, Jacob H. Simonsen.

Stor gevinst i at skabe rydde op i landskabet

Renosam har netop udsendt en rapport, der giver et overblik over mulighederne i minedrift i lossepladserne, og flere faktorer tyder på, at det kan løbe rundt.

Foruden genanvendelsen af materialerne er der en stor økonomisk gevinst i de områder, som kan bruges til andre formål, når skrottet er fjernet. Det gælder både deponeringsområder for jern og metal, samt de over 15 år gamle depoter for husholdningsaffald i Danmark, hvor en del kan forbrændes.

Miljørisikoen er enorm i gamle depoter

Hovedgevinsten skal dog findes i jern- og metal-depoterne, mener Jacob H. Simonsen, da miljørisikoen for medarbejdere og omgivelser hurtigt kan vise sig at blive for stor, hvis man graver husholdningsaffald op.

For medarbejderne, der skal rense lossepladserne, er rapporten ikke rar læsning. På listen over risici anfører Renosam, at de kan støde på eksplosiver, syrerester, asbest og forurenede madvarer. Og hele udgravningen kræver en grundig sikring for ikke at styrte sammen om ørerne på dem, fremgår det af rapporten.

I udlandet har flere erfaringer dog vist, at afbrænding af deponeret affald kan betale sig, men i flere lande er deponeringen af husholdningsaffald også sket for nylig, mens Danmark har haft forbud mod deponi af husholdningsaffald i 15 år.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Et kig på RenoSams hjemmeside www.renosam.dk kunne afsløre følgende:

RenoSam er sammenslutningen af 38 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med optimering, udvikling og drift af opgaver om genanvendelse af affald, affaldsforbrænding, affaldsdeponering og farligt affald.

Generelt er det RenoSam ønske at virke for udvikling og drift af effektive, administrerbare kommunale affaldsløsninger med en høj miljømæssig standard.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten