Dansk Affaldsforening om liberalisering: 'Risiko for flere skraldebiler i samme område'

23. marts 2022 kl. 16:236
Dansk Affaldsforening om liberalisering: 'Risiko for flere skraldebiler i samme område'
I dag er det kommunale skraldebiler, der henter vores affald. I fremtiden kan det blive private firmaer, der varetager opgaven. Illustration: ValleraTo.
Et forslag om liberalisering af affaldsindsamling kan betyde, at forskellige private aktører kan hente affald i samme boligkvarter men på forskellige tidspunkter af dagen.
Artiklen er ældre end 30 dage

I denne tid er partiernes klimaordførere samlet til forhandlinger om en ny organisering af affaldssektoren i Klimaministeriet. Men en analyse, udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte til Energistyrelsen, spøger.

Et nyt element, som indgår i Deloittes analyse, er, at fjerne benyttelsespligten for de kommunale affaldsordninger, hvilket vil åbne døren for, at private vognmænd kan udbyde indsamling til boligejendomme i åben konkurrence med de kommunale ordninger. Forslaget er sammen med en række andre liberaliseringstiltag på forhandlingsbordet og udspringer af klimaaftalen for affaldssektoren fra 2020, der bl.a. pålagde kommunerne at indføre en ensrettet indsamling af 10 fraktioner.

Årsagen til at klimaaftalen for affaldssektoren resulterer i liberaliseringsforslag skal findes i én bestemt formulering i aftaleteksten fra 2020. Der står nemlig, at borgerne generelt ikke skal opleve, at det bliver dyrere at få håndteret deres affald og at der derfor skal findes omkostningsreduktioner, der »som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret«, som den øgede affaldssortering medfører.

Da aftalen blev indgået hed udmeldingen fra aftaleparterne, at den øgede affaldssortering ville koste den gennemsnitlige husstand 55 kroner mere om året. I stort set alle kommuner har stigningen i affaldsgebyret imidlertid været langt større end bebudet og i én kommune er affaldsgebyret steget med hele 1.555 kroner årligt. Det betyder, at der skal findes nogle markante besparelser og effektiviseringer, hvis stigningen skal modsvares.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vores største frygt i alt det her, det er, at politikerne insisterer på at holde fast i ordlyden fra klimaaftalen for affaldssektoren fra 2020 om, at stigningen i affaldsgebyret skal barberes væk igen,« siger Jens Bomann Christensen, politisk chef i Dansk Affaldsforening.

Flere skraldebiler på alle tidspunkter af dagen

Dansk Affaldssortering frygter, at et forslag om at øge konkurrencen i affaldssektoren kan åbne døren for parallel affaldsindsamling med flere skraldebiler i samme område. Det vil både betyde flere tunge køretøjer på de samme veje og samtidig vil de private aktører ikke være underlagt de samme regler for tømmetidspunkter.

Umiddelbart kan det være svært at få øje på klimagevinsten ved at åbne op for øget konkurrence på affaldsindsamlingen fra private husstande. Det vil ikke blot betyde mere trængsel og øgede støjgener, hvis flere konkurrerende firmaer skal afhente affald fra forskellige husstande i det samme kvarter. Det kan også betyde et comeback for de gamle dieseldrevne skraldebiler i de kommuner, hvor indsamlingen i dag foregår med el-skraldebiler.

I det materiale, Ingeniørens søstermedie WasteTech har set fra den tekniske analyse, fremgår det heller ikke, at der er blevet lavet beregninger for eventuelle miljøeffekter eller øgede CO2-udledninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Bomann Christensen, politisk chef ved Dansk Affaldsforening, kalder det for »vildt«, at der ikke er blevet regnet på konsekvenserne ved at gøre forslaget om parallel affaldsindsamling til virkelighed:

»Der mangler i virkeligheden to konsekvensberegninger ved alle de forskellige forslag. På den ene side mangler vi et overblik over de klima- og miljømæssige konsekvenser, men jeg synes heller ikke, at de økonomiske konsekvenser er gennembelyste.«

Politikerne leder efter omkostningsreduktioner

Jens Bomann Christensen lægger vægt på, at mange borgere netop nu står midt i en stor omvæltning af deres affaldsvaner, fordi de er blevet bedt om at skulle forholde sig til at sortere i 10 fraktioner derhjemme. Hvis de så samtidig oplever, at serviceniveauet falder markant, så kan det give bagslag i opbakningen til affaldssystemet.

»Hvis du tager Bornholm som eksempel, så forventer de en stigning på 1381 kroner pr. husstand om året. Holder man helt rigidt fast på, at den stigning skal barberes væk, så kommer det til at koste rigtig hårdt på serviceniveauet.»

Illustration: Ingeniøren.

6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
24. marts 2022 kl. 11:30

Om lastbilerne: Når man sætter et område (gerne stort, så der er en stordriftsfordel) i udbud, kan man jo bare kræve, at lastbilerne SKAL køre på el eller andet CO2-neutralt.

El-lastbiler larmer heller ikke så meget som diesel-lastbiler - det må betyde noget for tidpunkterne, man kan hente affald på.

4
24. marts 2022 kl. 11:27

Om affaldssortering: Når jeg kigger ned i de containere, vi har fået opstillet, her hvor jeg bor, bliver rigtig meget affald sorteret forkert af beboerne. Vi opererer med pap, 'papir', 'metal', plast

Det ville formentlig være meget nemmere og billigere at nøjes med at sortere i 'tørt' og 'vådt' affald. Og så lave en central sortering af det 'tørre' affald.

3
24. marts 2022 kl. 09:49

Så lad os gøre noget ved Harley'en ...

Det andet er jo tåbeligt, og jo klimamæssigt betyder det noget, når flere skal køre længere strækninger for at fylde en skraldebil.

2
23. marts 2022 kl. 19:51

Affalds sortering og liberalisering er begge ideologiske løsninger der IKKE fungerer.

Affaldssortering er spild af tid og resourcer og vi vil opnå langt større miljø og klima fordele ved at afhente AL affald, blandet og usorteret og køre det på forbrænding. Der kan vi så sorterer affaldet, enten før eller efter forbrænding.

Liberalisering har aldrig givet os andet end dyre eller dårligere service.

1
23. marts 2022 kl. 18:14

“ Det vil både betyde flere tunge køretøjer på de samme veje og samtidig vil de private aktører ikke være underlagt de samme regler for tømmetidspunkter.Umiddelbart kan det være svært at få øje på klimagevinsten ved at åbne op for øget konkurrence på affaldsindsamlingen fra private husstande. Det vil ikke blot betyde mere trængsel……”

Selvmodsigende. Hvis man tømmer skrald klokken 21 om aftenen, bidrager det ikke til trængslen som kun er et problem kl. 7-9 og 15-18.

I København sker det i øvrigt allerede. Affaldstømning klokken 21 fredag aften er helt almindeligt. Det larmer, men drukner i alt den anden larm og er overstået efter 5 minutter. Det går nok :-)

Man kan ikke tillade sig at klage over affaldshentning klokken 21 så længe det er tilladt at køre en Harley-Davidson igennem København klokken 3 om natten.