Dansk affald sviner store mængder CO2 ud i atmosfæren
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du både vores brugerbetingelser og at Mediehuset Ingeniøren og IDA group ind i mellem kontakter dig angående events, analyser, nyheder, tilbud etc. via telefon, SMS og e-mail. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Dansk affald sviner store mængder CO2 ud i atmosfæren

Der er mere plast i vores affald end hidtil antaget, og derfor udleder forbrændingen mere CO2 fra fossile kilder. Det kan betyde, at Danmark skal bruge milliarder på at købe CO2-kvoter og investere i vedvarende energi.

Nye tal for sammensætningen af dit og mit affald kan vise sig at være en bombe under de danske klima- og energimål.

De viser, at det fossile kulstofindhold i affaldet - primært fra plast - er næsten dobbelt så højt som hidtil antaget. De nye tal viser 34 kg pr. GJ, mens de gamle tal ligger på et kulstofindhold på 17,6 kg pr. GJ.

Affald betragtes som vedvarende energi og som CO2-neutralt i alle klima- og energiplaner, bortset fra en vis fossil andel, som i dag anslås til godt 22 procent.

Ifølge civilingeniør og partner i Ea Energianalyse, Hans Henrik Lindboe, er konsekvensen af et højere kulstofindhold alvorlig i forhold til de klimamål og mål for vedvarende energi, som Danmark i øjeblikket forhandler med EU.

»De danske forpligtelser i EU-Kommissionens klimapakke er jo baseret på de "gamle" tal for affald. Hvis de nye tal holder, skal vi pludselig spare lidt mere end en halv million tons CO2 ekstra om året, og vi skal yderligere øge den vedvarende energi med hvad der svarer til 500.000 tons halm årligt eller to store havmølleparker for at nå målet inden 2020«, siger Hans Henrik Lindboe.

Koster milliarder

Den halve million tons CO2 vil med dagens kvotepriser koste godt 100 millioner kroner årligt. Derudover vil det ifølge Ingeniørens beregninger koste 7,1 milliarder kroner at nå målene for vedvarende energi med to ekstra havmølleparker a 200 MW.

De nye tal kommer fra en DTU-rapport om miljøvurdering af affaldsforbrænding. Lektor Jacob Møller forklarer, at man har estimeret det fossile kulstofindhold i forbrændingsegnet affald ved at sammenholde DTU's viden om plastindhold og andet af fossil oprindelse i dagrenovation med oplysninger om materiale-sammensætningen i erhvervsaffald fra Affald Danmark, baseret på konkrete sorteringsforsøg.

Når affald til medforbrænding var frasorteret, har forskerne anslået restfraktionen til at have samme kulstofindhold som dagrenovation uden madaffald.

Ifølge Energistyrelsen er det Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der står for de eksisterende tal for kulstofindholdet, som bruges, når DMU årligt opgør de danske drivhusgasemissioner. Her har man endnu ikke læst DTU-rapporten, men er opmærksom på, at affaldets sammensætning ændrer sig over tid:

»I forbindelse med emissionsopgørelserne er der løbende diskussion om disse ting, og vi går snart i gang med nærmere at vurdere plastandelen i affaldet og dens betydning for CO2-emissionsfaktoren i de nationale opgørelser; blandt andet via nogle planlagte undersøgelser,« siger seniorrådgiver Erik Lyck fra DMU.

Politikere: Tallene skal frem

For formanden for Energipolitisk udvalg, Jens Kirk fra Venstre, er den større kulstofandel også helt ny, men han siger, at det klart er en viden, vi skal have frem:

»Vi kan ikke have, at vi tror, vi er fremme ved et mål, og så er vi det ikke alligevel,« siger han og vil nu gå til klima- og energiministeren for at få klarhed om, hvorvidt man skal sætte nye analyser i gang.

Fra oppositionen siger de radikales ordfører Johannes Poulsen, at regeringen nu må afklare, om de nye tal holder:

»Hvis de nye tal er rigtige, så må regeringen jo lancere nogle nye initiativer,« siger Johannes Poulsen.

Kommentarer (8)

Hvis vi producerer mindre affald og dermed brænder mindre affald af, så er vi nødt til at fyre mere med vores kulkraftværker og så er vi lige vidt.
Det passer selvfølgelig ikke helt da der går noget energi til at omforme olien til plastik, men principielt kan vi ligeså godt bruge alle de fossile brændstoffer som plastik inden vi brænder dem af.

  • 0
  • 0