Danmarks værste strømafbrydelse

Man bruger sommerhalvåret til nødvendig vedligeholdelse af elnet og kraftværker. Sådan var situationen også i Østdanmark og Sydsverige den 23. september sidste år.

Jævnstrømsforbindelserne til Tyskland og Polen var taget ud af drift grundet planlagt vedligehold. To 400 kilovolt-linier i det svenske transmissionsnet, der forbinder Mellem- og Sydsverige var ligeledes under revision.

De svenske kernekraftværker Barsebäck 2 og Oskarshamn 1 + 2 var ude af drift på grund af forlænget vedligehold, ligesom Karlshamnværket ikke var i drift. På Sjælland var Avedøre 1 til revision, Asnæsværkets blok 4 var i »mølpose« og Amagerværkets blok 1 var havareret og ude af drift. Såvel Elkraft i Østdanmark som Svenska Kraftnät vurderede at det samlede elsystem var i driftssikker tilstand.

Og alligevel gik det helt galt.

Umiddelbart før strømafbrydelsen var elforbruget i Østdanmark 1.850 MW samtidig med en markedsbestemt eksport til Sverige på 400 MW. Kraftværkerne producerede 1.800 MW og vindmøllerne supplerede med 450 MW. I alt var den driftsklare produktionskapacitet i Østdanmark på 3.300 MW og således rigelig til at klare ét vilkårligt udfald. Forbruget i Sydsverige var omkring 3.000 MW.

Dobbeltfejl

Kl. 12.30 opstod problemer med en ventil i fødevandskredsløbet på Oskarshamn 3, og kernekraftblokken måtte nedreguleres. Det endte med et hurtigt stop og en produktion på 1.200 MW forsvandt. Frekvensen i det synkrone nordiske net falder til 49,9 Hz, og produktionen øges på andre kraftværker, ligesom der automatisk sker en række omkoblinger i nettet.

Systemet er dimensioneret for en sådan hændelse og kan inden for 15 minutter bringes i driftssikker tilstand.

Men allerede fem minutter senere, kl. 12.35 sker et mekanisk svigt på en adskiller i Horred koblingsstation øst for Ringhals. Det udløser en dobbelt samleskinnefejl og fire transmissionslinier til Sydsverige falder ud. Hermed mistes yderligere en produktion på 1.800 MW fra Ringhals 3 + 4. I de næste sekunder svinger frekvensen op og ned, fordi de østdanske kraftværker svinger mod kraftværker i Norge, Sverige og Finland – såkaldte pendlinger. Svingningerne i frekvensen blev modsvaret af svingninger i den effekt der leveredes over Øresundsforbindelsen. Efter 110 sekunder kollapser spændingen – falder til nul – og kl. 12.37 er et altomfattende blackout i Østdanmark og Sydsverige en kendsgerning.

Nu går forberedelserne i gang, så nettet igen kan spændingssættes. Transmissionsnettet – 400 og 132 kV – skal kobles fra forbrugerne og bringes i en systemteknisk balance, så det er muligt at sætte spænding på fra enten ét kraftværk eller en udlandsforbindelse. Desuden skal de enkelte netselskaber koble distributionsnettet – 50 og 10 kV, så det hverken er tilsluttet forbrugere eller eventuelle decentrale producenter.

Ingen dødstart

Knapt en time senere kl. 13.20 er dette i flere tilfælde manuelle arbejde færdigt og spændingssætningen kan begynde. Men Kyndbyværket, der er det eneste kraftværk på Sjælland, som er designet til såkaldt dødstart, viste sig at have defekt reguleringsudstyr.

Og da ingen af de sjællandske kraftværksblokke viste sig i stand til at køre i såkaldt blok-ødrift – tomgang – var den sidste mulighed for at for spændingen tilbage, at spændingssætte fra Sverige. Her havde en blok på Ringhals kørt i ødrift og kl. 13.46 kom tilladelsen til at spændingssætte fra det svenske net og importere op til 200 MW. Netselskaberne fik nu lov til at indkoble i alt 150 MW forbrug, og kl. 14.15 begyndte de sjællandske kraftværker så småt at synkronisere ind på nettet igen. Først Kyndbyværket, der øgede produktionen med 3 MW pr. minut i takt med at importen fra Sverige blev tilsvarende nedtrappet.

Sjællands to største kraftværksenheder, Asnæsværkets blok 5 og Avedøreværkets blok 2, var begge beskadiget efter kraftig overbelastning, og på Asnæs var maskintransformeren brændt sammen. Denne er nu udskiftet til en helt ny. Fra kl. 14. 57 til kl. 22.07 blev den resterende sjællandske produktionskapacitet gradvist indkoblet. På Bornholm var man i stand til at starte et dieselanlæg på kun 12 minutter, hvorefter 40 procent af øen havde strøm. Omkring kl. 16 blev forbindelsen mellem Sverige og Bornholm genindkoblet og hele øen havde nu strømforsyning. På Sjælland fik de sidste forbrugere strømmen tilbage kl. 19.05, godt en halv time senere end de sidste svenske elkunder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det skulle det være, men husker det fordi det ikke blev så almindelig. En tid før nødstrømsanlæg. Alt der skulle være automatisk stoppede og da det endelig kom strøm skulle det forsømte indhentes. Dagen blev ekstra lang for mange.

 • 1
 • 0

Konen og jeg var, i forbindelse med en lille romantisk udflugt, endt i en Netto på Roskildevej i Glostrup for at shoppe lidt på vejen hjem.

Inden vi fik puttet varer i kurven, blev der totalt blackout. Alt lys forsvandt, og meget begrænset nødbelysning (exit skilte) blev tændt.

Kasseapparater, dankort terminaler etc. var selvfølgelig alt nede. Vi kendte på det tidspunkt ikke til omfanget af det hele, men gik ud af Netto, og så at alt var slukket. Trafik lys etc.

Vi var lidt sultne, og de eneste som kunne producere noget, var dem som lavede pita, da de varmede kebab rullen med gas, og tilsvarende brødet. De tog mod kontanter.

Det var surrealistisk, og føltes ganske som at deltage i en katastrofe film.

For det ikke skal være løgn, så oplevede vi sammen de værste oversvømmelser (kaldt 100 års hændelser) i Danmark mens vi boede på en stor sejlbåd, både i Nakskov, og næste år i Aarhus havn. Det var vist i 2006-2008.

Og nu har vi så "fornøjelsen" af at opleve den største globale nedlukning i mands minde.

Man kan sgu ikke påstå at min generation ikke har oplevet noget :)

 • 6
 • 0

Jeg boede i Jylland og var derfor ikke afhængig af svenskere, de upålidelige bæster. Nordmænd er langt mere sympatiske.

 • 0
 • 7

Læs artikkel!

Det har jeg gjort flere gange og tror stadig den jyske jævnstrøms forbindelse til Sverrig og Norge er mere driftsikker. Generelt er tanken om hovedsagelig vind-vand strøm i en trængt situation som nu, ulækker.

 • 1
 • 8

Jeg arbejdede i IT afdelingen på det lokale sygehus og jeg husker nødgeneratoren startede i en røgsky, men jeg tænkte bare at de øvede sig igen. Jeg tænkte ikke mere over det og husker intet om begivenheden.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten