Danmarks største solcelleanlæg på 98,6 MW på vej ved Randers

Første skridt i processen mod opsætning af solcelleanlæg på næsten 100 MW i Randers Kommune blev taget i dag, hvor forslaget er sendt i fire ugers offentlig høring.

Der er tale om en ansøgning om tilladelse til seks jordbaserede solcelleanlæg. De får tilsammen en kapacitet på 98,6 MW, hvilket svarer til næsten 20 procent ekstra oven i Danmarks samlede solcelleeffekt på 576,6 MW.

Læs også: Solceller dækker op til 14 procent af Danmarks elforbrug i sommervejret

De seks parker vil samlet optage et areal på 247 hektar og skal efter planen kunne dække strømforbruget i 20.000 husstande. Det er virksomheden Solenergi Danmark, som vil opføre anlægget i den nordlige del af Randers Kommune.

Når de 247 hektar landbrugsjord i Randers er blevet belagt med solceller, vil de forventet kunne spare 42.000 ton CO2-udledning om året. Illustration: Randers Kommune

Da områderne, som er udset til at huse solcellerne, ikke i dag er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen, skal Randers Kommune efter høringen udarbejde et tillæg til både denne og til lokalplanerne for hvert af de seks områder. Afslutningsvis en VVM-screening, som skal afklare, om det vil være nødvendigt at gennemføre en fuld VVM-redegørelse for projektet.

Områderne er alle landbrugsjord, og lejeaftaler med lodsejerne er allerede på plads. Der kan alligevel komme klager ind fra naboer i forbindelse med høringen, der vil vare fire uger frem fra i dag. Derfor har kommunen sendt høringen ud til alle, som bor mindre end 250 meter fra områderne.

Læs også: Regeringen bøjer sig: Dansk støtte til grøn strøm skal ændres

Anders Ztorm, der er direktør for Solenergi Danmark, er dog ikke bekymret for indsigelser fra naboer:

»Med mindre der er en eller anden, der pisker en storm op, plejer naboerne ikke at råbe højt. Så bliver det noget med at lappe huller i eksisterende læhegn for at skjule anlæggene, og den slags overkommelige ønsker,« siger Anders Ztorm til Randers Amtsavis.

Læs også: Nyhedsanalyse: Derfor bliver kampen om støtten til den grønne strøm en gyser

Med hensyn til genskin fra parkerne påpeger han, at der kun reflekteres tre procent af solens lys sammenlignet med almindeligt vinduesglas, som reflekterer 50-100 procent af strålerne.

Direktøren for Solenergi Danmark håber ifølge Randers Amtsavis på en hurtig sagsbehandling. Kan parkerne blive opsat inden årets udgang, er tariffen for den solcelleproducerede strøm nemlig 1,16 kroner pr. kwh de næste ti år, mens den falder til 1,02 kroner, hvis de først bliver opsat i 2015.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Korrekt at genskinnet fra solceller er mindre end fra vinder, men at vinduesglas reflekterer 50-100 pct. af den indkomne stråling kan vel næppe passe. En "normal" 2-lagsrude har en lystransmittans (forhold mellem indkommen og transmitteret stråling) på ca. 0,72-0,75. Der mangler vist noget i argumentationen fra Dansk Solenergi?

 • 0
 • 0

Få nu de solceller og solfangere op på alle offentlige bygninger og private huse/ gårde/fabrikker. At bruge jordarealer til at sætte solceller og solfangere på er ren idioti.

 • 0
 • 0

Få nu de solceller og solfangere op på alle offentlige bygninger og private huse/ gårde/fabrikker. At bruge jordarealer til at sætte solceller og solfangere på er ren idioti.

Jamen hvis du har penge nok, så ingen alarm. Men ellers kunne det vel tænkes at der var et økonomisk incitament til at placere solcellerne på jorden.

 • 0
 • 0

Hvem mon er ejer af anlæggene.

Hvis projekterne får karakter af en solcelle-baron, som ejer, kan de være ret sikre på protester fra naboerne.

Men kan naboerne blive medejere, så går det nok lidt lettere.

Men hvem er ejeren / ejerne ?

 • 0
 • 0

Hvor er det dejlligt befriende at læse om et sådan tiltag, der tilsyneladende finansieres helt privat! Når det handler om at være grøn og "spare kommunen for CO2udledning", så plejer dette at ske for skatteydernes penge. Jeg ønsker projektet godt vejr frem over!

 • 0
 • 0

Claus. Helt for egen regning er det næppe. Det vil kræve en del PSO, som jo belaster øvrige elforbrugere.

 • 0
 • 0

Intet i elsystemet er vist på egen regning. Men som i alt andet er der kun forbrugerne til at betale.

 • 0
 • 0

Nu kan jeg ikke dy mig for en lidt drillende kommentar. 247 ha landbrugsjord udtaget til energiproduktion. Det er 247 ha mindre til fødevareproduktion. Ifølge gældende teori betyder det, at der så andet steds udtages ny landbrugsjord andetsteds hvilket giver ekstra CO2 udledning, også kendt som "indirect land use emissions" eller ILUC effekter i daglig tale. Udledningerne kan i værste tilfælde være meget store og i bedste tilfælde uden betydning.

Effekten er fuldstændig analog til den som diskuteres meget for biofuels (mit eget område) og kan reduceres og/eller elimineres ifald man tænkter sig godt om. Direkte at sætte solceller op på landbrugsjord virker umiddelbart ikke som en god løsning i forhold til ILUC effekter. Økonomi er ikke den eneste faktor som skal optimeres.

 • 0
 • 0

Med mindre dette projekt er igangsat midt under ændringerne i solcellereglerne - hvor der i første omgang var nogle huller, som midlertidigt åbnede for sådanne megaanlæg - så er det her lukket land at få den forhøjede PSO-støtte. Det er under alle omstændigheder et rent spekulationsanlæg, som malker PSO-midler og som alene betyder, at der etableres det mindre solceller andre steder - der er nemlig loft på den samlede mængde PSO til solceller frem til 2020 (med forhøjet støtte). Endvidere har EU jo ikke engang godkendt det PSO-støttesystem, som blev politisk aftalt for snart to år siden - og anlæg som disse vil næppe få den støtte, som der her forudsættes. Sad jeg i Randers kommune ville jeg lægge sagen til side og ikke ofre mere tid herpå før de økonomiske regler er på plads. Det er spildte kræfter.....

 • 0
 • 0

Bør vi ikke fokusere mere på " super " + huse (se link) frem for disse store anlæg ?

http://www.tu.no/bygg/2014/09/16/dette-hus...

Huset har ikke - en mikro vindmølle http://www.sn.dk/faxe/vindmoeller-paa-hust... på taget - eller udnytter/giver sin del af/til "asfalt vejen" uden for. http://da.98905.com/landscaping-outdoor-bu... mm. mm

Hvis vores nye huse holder ca 80-100 år bør en større del af dem så ikke være " super " + huse, med støtte af særlige "30årige - rente lån" for det "super" koster over "dagens gennemsnits husbyggeri"

 • 0
 • 0

Oså når det delvis for din deres egen regning. ? (PSO)

Det beløb, jeg betaler i PSO, påvirkes ikke af, hvad PSO bruges til. For vi, der bor i Randers, må det være bedre, at de beløb, vi betaler i PSO, bruges til projekter i nærheden end projekter i en anden ende af landet.

For Randers Kommune er det sandsynligvis bare et projekt som så mange andre, kommunen har været inddraget i med lokalplaner, tilladelser, evt. grunde etc. Det er næppe værre end fx planen om en "julemandens kongsgård".

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten