Danmarks største anlæg til at rense biogas på vej til Fyn

Naturgas Fyn gør klar til en storstilet satsning på at sende renset - også kaldet opgraderet - biogas ud på naturgasnettet.

Datterselskabet Bionaturgas Danmark har indgået en aftale med svenske Malmberg Water om at levere den teknologi, som skal fjerne CO2 fra biogassen, så den kan sendes ud på naturgasnettet.

Teknologien skal i brug på foreløbig tre nye biogasanlæg, som Bionaturgas Danmark planlægger på Fyn. De skal tilsammen producere 18 millioner kubikmeter biomethan årligt. Det svarer til forbruget til at opvarme 11.000 husstande eller cirka en tredjedel af det samlede naturgasforbrug på Fyn.

Læs også: Køberne vender ryggen til miljøvenlig biogas

Opgradering af biogas er helt almindelig i Sverige, hvor blandt andet mange bybusser kører på biogas.

Herhjemme er opgradering af gassen ikke slået igennem indtil videre. I stedet leverer biogasanlæggene til lokale kraftvarmeværker, som kan brænde gassen af i deres motorer, selv om den indeholder en tredjedel CO2.

Kun Dong Energy har i meget lille skala et opgraderingsanlæg i Fredericia. Dong har netop solgt de første certifikater på biogassen til Hansen Flødeis.

Læs også: Hansen Flødeis køber Danmarks første certificerede grønne gas

De ny grønne certifikater, som blev indført 1. maj, er årsag til, at Naturgas Fyn satser på opgradere biogas. Gas-certifikaterne fungerer efter samme princip som de beviser, der dokumenterer ægtheden af vindmøllestrøm.

Certifikaterne, som udstedes af Energinet.dk, dokumenterer produktionen af en vis mængde opgraderet biogas. Hver enhed bionaturgas, som bliver tilført naturgasnettet, erstatter en tilsvarende enhed konventionel naturgas.

»Vi kan eksportere gas til hele Europa. Det er meget værd i forhold til at være bundet til et lokalt kraftvarmeværk,« siger administrerende direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark.

»Det er ikke lukrativt, og måske heller ikke muligt, at sælge gassen til kraftvarmeværker på Fyn,« tilføjer han.

Normalt har prisen været regnet som den største forhindring for at opgradere biogas. En tommelfingerregel siger, at det koster knap en krone per kubikmeter.

Læs også: Biogas kan gøre naturgasnettet stuerent

Bionaturgas Danmark har ikke regnet ud, hvor stor udgiften bliver på de tre kommende biogasanlæg på Fyn, og Hans Duus Jørgensen vil ikke fortælle, hvor meget selve renseanlæggene koster.

Malmberg Waters eget eksempel på et af de biogasanlæg, som selskabet tidligere har arbejdet med. (Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e/Malmberg) Illustration: Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e/Malmberg

»Vi ser det som en samlet maskine, der leverer gas til gasnettet. Opgraderingen er kun ét element. Den samlede pris er det interessante, og den kender vi fortsat ikke, da anlæggene er i udbud,« siger han.

Til gengæld ligger det fast, hvad gassen kan sælges for, i hvert fald frem til 2020. Det afhænger nemlig af den offentlige støtte. Den løber i runde tal op i seks kroner per kubikmeter.

Emner : Biogas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

quote ... kraftvarmeværker, som kan brænde gassen af i deres motorer, selv om den indeholder en tredjedel CO2 ... unquote

Sådan en fremgangsmåde burde da være ulovlig!

.. Og hvad sker der så iøvrigt med CO2-en bagefter? Jeg kender kun tilbage-pumpning ned i (olie-) boringer som metode til at skaffe sig af med den. Er der andre?

 • 0
 • 3

Igen fremkommer opgraderingen af biogas uden nogen form for økonomi. Alligevel fremhæves som et enestående tiltag. Men da branchen intet vil sige udover at de ser frem til massiv støtte, ja så vil jeg gerne byde lidt ind.

Allerførst bruges 10-20% af energiindholdet til opgraderingen, afhængig af teknikken. Så skal opgraderingsanlægges afskrives og vedligeholdes, yderligere 5-10%.

Så vil man anvende gassen til opvarmning af huse, vel og mærke i den periode, hvor man ved nuværende kraftvarme bortkøler varmen ved biogasproduktion. Indholdet i det er således falskt, idet de samme huse ikke anvender varme i sommerhalvåret. Dvs at den opgraderede gas skal bruges til andre formål, ex. transport. Puttes gassen i en forbrændingsmoter, så er effektiviteten ca. 30%, hvilket er ekstrem lav udnyttelse af en meget dyr biogas. Man kunne også bruge den i kraftvarmeværker, men her har man nu jo netop argumenteret for, at gassen var i overskud.

Og sådan kunne man blive ved med at gennemanalysere argumenterne for opgradering. Bundlinjen er at opgradering koster rigtig mange penge til stort intet formål. Dette henset til at den nuværende kraftvarmemodel er langt mere effektiv og økonomisk.

Men hvorfor så opgradering vil mange tænke, tja elproduktionstilskuddet er overført til rå opgraderingspris, herved gives mulighed for store fortjenester til landbruget. Længere er den ikke, problemet er bare, at biogasproduktion er blevet til landsbrugsstøtte og derfor ikke burde være under PSO-systemet.

Vedrørende C02 er biogas C02 neutralt, hvorfor afbrænding af biogas ikke tæller med.

Personligt tror jeg dog ikke, at opgraderingen bliver ret udbredt, idet investorer godt kan gennemskue risiko og tidshorisont. Derudover er ejerforholdene også specielle.

Men jeg ser frem til de økonomiske tal fra branchen.

 • 2
 • 0

Sådan en fremgangsmåde burde da være ulovlig!

.. Og hvad sker der så iøvrigt med CO2-en bagefter?

Hvorfor burde den være ulovlig? Gyllen ville i sig selv, udlede den samme mængde CO2 i gylletanken eller ude på marken.

Og CO2 siver blot op i atmosfæren, hvor den giver anledning til at klodens varmeudstrålingen ikke bare kan forsvinde ud i verdensrummet.

Det kalder man også Global warming ....

Men har vi accepteret at vi skal være så og så mange mennesker på jorden, har vi også accepteret at de skal brødfødes, og de betyder at der bliver en gylleproduktion med CO2 udledning til følge

 • 0
 • 0

Hvis CO2 i atmosfæren er et problem .. og det er efterhånden svært at komme uden om .. så er det da stærkt angribeligt at se til, at en så stor koncentration i biogas bare ventileres ud i atmosfæren. Den filosofiske betragtning, at biogas er CO2 neutral visner lidt ved siden af den samlede praksis. Parentetisk kan jeg nævne at USA's energiproduktion i de første tre måneder af året har set en stigning i kul andelen fra 35 til 40% .. lidt imod forventningerne om, at deres gas-eventyr ville virke anderledes, og at der globalt er en kampagne imod afbrænding af kul.

 • 0
 • 1

Når vi lytter til debatten om og argumenterne for biogas, kan det lyde som om biogas er et særligt ædelt eller "helligt" produkt, som ikke må bruges til hvad som helst.

At det er dyrere at opgradere biogas end at bruge den i et kraftvarmeværk, der ikke er så kritisk med kvaliteten, er jo en given ting.

Men hvad er det så der gør det attraktivt at bruge i kraftvarme. ? Det er alene det store tilskud til elproduktion. Tilskuddet er endda så stort at det kan betale sig at producere el og bortkøle varmen. Herved falder udnyttelses til ca. 40%, idet varme udgør de resterende 60% af biogassens brændværdi.

Biogas påvikrer vores forsyningsystem på to måder: - Ved kraftvarme gennemtvinges elproduktion, uanset behovet i lange perioder i forvejen er dækket af vind, sol, affaldskraftvarme og udveksling med vandkraft. - Erstatter naturgas. Man kan lidt populistisk hævde at det er fløjtende ligegyldigt om opgraderet biogas havner i et komfur til madlavning, i en bil til transport eller et stort gasfyr. Det direkte resultat er at 1 m3 opgaderet biogas erstatter 1 m3 naturgas.

Det der kan være positivt ved den her debat, er spørgsmålet; Hvad skal vi bruge gas til i vores forsyningssystem. Uanset om det er bio- eller naturgas. ?

 • 1
 • 0

Det er da absolut ingen god forretning at lave strøm på biogas, alle de biogas anlæg jeg kender ligger med gumpen i vandskorpen, rent økonomisk. Grunden til at dette misfoster der hedder opgradering er opstået, er at der i forbindelse med energiforliget i foråret blev vedtaget at man fra politisk side gerne ville have mere biogas. Da der mangler aftagere af gassen fik man lov til at indføre en PSO. afgift på gas, der skal finansiere opgraderingen, så man kan lagere den sammen med anden naturgas. At naturgas selskabet kan score PR. og lidt mønt på grønne beviser virker latterligt. Da det faktisk er deres andre kunder der betaler.

 • 2
 • 0

Da jeg var barn .. og det er længe siden .. var den gasdrevne bil allerede opfundet, og infrastrukturen på plads.

Jeg tror vi er til større fare for os selv end vi selv aner.

 • 0
 • 0

Når det angives at effektiviteten falder til 40% ved kraftvarme skal det forstås op mod opgradering. Her er første fejl, da opgraderingen koster 10-20% alt efter teknologi. Dertil skal lægges investering, afskrivning, forrentning og vedligeholdelse af anlægget, det bliver til en betydelig procent.

Kraftvarmeproduktion gennemtvinges ja, men biogaskraftvarme kan trods alt levere i peakperioderne, hvor elefterspørgelsen er størst, altså modsat vindkraft. Og her spares også naturgas, idet andre kraftvarmeværker vil skrue ned for produktionen.Derfor er biogaskraftvarme langt den mest effektive anvendelsesform. Erstatningen af naturgas holder således ikke grundet energitabet ved opgraderingen. Der er derfor brug for meget mere analyse og beregning istedet for disse hurraskrivelser om her biogas og for den sags skylde alle andre teknologier.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten