Danmarks jernbaner er europamestre i køreplansluft

Mens Banedanmark og DSB jubler over et stigende antal rettidige togafgange, må togpassagererne leve med rejsetider på jernbanen, som er meget længere end nødvendigt.

Den forbedrede rettidighed er nemlig betalt med noget nær europarekord i disciplinen ‘luft i køreplanen’.

»Det burde uden de store sværdslag være muligt at skære 10-15 minutter af køretiden mellem Aarhus og København H ved kortere holdetider og en strammere køreplan,« siger en kilde i en af de store offentlige, jernbaneorganisationer, som ikke ønsker at stå frem med navn:

»Men med IC4-problemerne, ønsket om brændstofbesparelser og den politiske forventning om fremgang i forsinkelsesstatistikken er det de høje køretidstillæg, der holder hånden under DSB.«

Nogle af de mest kendte eksempler på den stigende brug af de såkaldte ekstra køretidstillæg omfatter følgende:

Da DSB i december 2012 overtog driften af lokalbanen mellem Aarhus og Odder, blev køretiden mellem de to byer forlænget med 4 minutter. Det samme skete på strækningen mellem Aarhus og Grenå. Den forøgede rejsetid blev indført, på trods af at DSB samtidig indsatte langt mere moderne tog på strækningen. DSB forklarede den øgede rejsetid med ønsket om ‘at gøre køreplanen mere robust og undgå forsinkelser’.

I 2010 blev der lagt 4 minutter og 10 sekunder ind i rejsetiden på Øresundsbanen mellem Kastrup og Københavns Hovedbanegård samt på Kystbanen nord for København. Der blev blandt andet indført et noget længere stationsophold på Hovedbanegården. Årsagen var stigende problemer med rettidigheden som følge af tæt trafik af godstog, regionaltog og internationale tog på netop denne strækning.

Illustration: Nanna Skytte

Mellem 2005 og 2007 indførte DSB tillæg i intercity-køreplanen mellem København og Aarhus, fordi Banedanmark iværksatte store sporarbejder for at udskifte de nedslidte skinner. Disse ekstra minutter i rejsetiden på hovedstrækningerne er imidlertid aldrig helt forsvundet fra køreplanen igen, selv om skinnerne for længst er blevet udskiftet til moderne standard. I dag tager det længere tid at rejse med tog mellem Sjælland og Jylland, end det gjorde ved åbningen af Storebæltsforbindelsen.

Køretid over anbefalingerne

Tendensen afspejles også i statistikken:

Ifølge en opgørelse fra Trafikstyrelsen ligger køretidstillægget på en lang række intercity- og intercitylyn-strækninger et godt stykke over anbefalingerne fra den internationale jernbaneunion, UIC.

Desuden konkluderer et studie fra DTU Transport fra 2011, at køretidstillæggene i de danske køreplaner generelt er 50 pct. højere end anbefalingerne fra UIC. Konklusionen er klar: Køretidstillæggene kan halveres og rejsetiderne forkortes – uden at det går ud over rettidigheden. Det kræver dog, at Banedanmark og DSB indfører nyere og mere moderne principper for udarbejdelsen af køreplaner.

Ifølge en af landets førende jernbaneforskere, Alex Landex fra DTU Transport, er der behov for et opgør med den stigende brug af køretidstillæg.

»Jeg vurderer, at den forbedrede regularitet er blevet ‘betalt’ med forlængede rejsetider, selv om der naturligvis er brug for køretidstillæg al den stund, at Danmarks jernbane er en af Europas tættest trafikerede.«

Alex Landex peger dog samtidig på, at det sagtens kan lade sig gøre at lave drastiske reduktioner i køretidstillæggene, uden at det går ud over rettidigheden på jernbanen. På den københavnske S-bane blev der i 1989 således foretaget en markant, men succesfuld nedbarbering af køretidstillæggene.

»Det er klart, at de reducerede køretidstillæg stresser aktørerne, f.eks. lokoføreren, som pludselig må indse, at han ikke længere har de samme muligheder for at indhente de tabte minutter, hvis han kommer for sent af sted fra Hovedbanegården. På den anden side er der nok brug for et pres, der kan sikre, at tingene bliver afviklet mest optimalt,« siger Alex Landex.

Færre forsinkelser

De forlængede rejsetider og det forøgede antal tillægsminutter har gjort indhug i forsinkelserne.

Ifølge den seneste opgørelse fra Banedanmark ankommer over 93 ud af 100 tog på det danske jernbanenet til tiden (begrebet ‘til tiden’ inkluderer en forsinkelse på op til 5 minutter).

Illustration: Nanna Skytte

Fra 2011 til 2012 steg rettidigheden på den danske jernbane med 4,5 procentpoint fra 88 pct. til 92,5 pct. Og for årets første fem måneder i 2013 er den samlede rettidighed i hele landet yderligere vokset til 93,1 pct.

Alle de jernbaneeksperter, som Ingeniøren har talt med, understreger, at trafikken på den danske jernbane er så tæt, at det er både nødvendigt og fair at lægge ekstra minutter til den faktiske køretid for at tage højde for forsinkende hændelser. Men eksperterne er også enige om, at der i dag er for mange ekstra minutter i køreplanerne, og at de forlængede rejsetider skader togtrafikken i konkurrencen med andre transportformer.

Hos Trafikstyrelsen – som er den statslige myndighed på jernbaneområdet – understreger kontorchef Jan Albrecht, at såvel operatører som infrastrukturejere kommer til at tænke ‘ud af boksen’, når det overflødige fedt skal skæres ud af køreplanen i de kommende år:

»På den ene side kan det komme til at kræve mindre investeringer i f.eks. overhalingsspor. Det kan også komme til at kræve mere kontroversielle beslutninger som f.eks. at droppe faste minuttal på nogle IC-stationer eller optimere henholdsvis intercity-køreplanen og lyntogskøreplanen til en specifik togtype. Sidstnævnte betyder, at der for lyntogskøreplanen ikke skal lægges ekstra minutter ind i køreplanen til at tage højde for, at en lyntogsafgang den ene dag bliver kørt med IC3-materiel, og den anden dag bliver kørt med et IC4-tog. Nogle togtyper kan gennemkøre en køreplan hurtigere end andre, og det kunne derfor være en stor optimering, hvis f.eks. lyntogskøreplanen alene er tilrettelagt efter én specifik togtype,« siger Jan Albrecht.

Virkeligheden er et puslespil

Vicedirektør Ove Dahl Kristensen fra DSB understreger de mange komplekse faktorer, som DSB er konfronteret med, og som i hans øjne retfærdiggør de fleste køretidstillæg.

»De ekstra minutter er resultatet af et puslespil mellem på den ene side et stort antal tog med forskellige køremønstre og på den anden side en stor passagervækst, som påvirker ind- og udstigningstider. Hvis vi skar ned på tillægsminutterne, ville der simpelthen komme for mange forsinkelser,« siger Ove Dahl Kristensen.

»Generelt tager vi udgangspunkt i UIC’s normer, men så kommer praktikken oven i. Hvis vi kun havde ét tog på strækningen ad gangen, ville tillæggene naturligvis automatisk blive mindre. Men virkeligheden er nu engang et puslespil, hvor vi i mangel af kapacitet er nødt til at lade de mange tog med forskellige hastigheder indpasse sig efter hinanden.«

Ove Dahl Kristensen afviser, at DSB har en interesse i at fastholde høje køretidstillæg:

»Vi har en stor interesse i at reducere tillæggene, så vi kan tilbyde hurtigere rejser og udnytte materiellet bedre,« siger Ove Dahl Kristensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I 1994 kunne IC køre København - Korsør på 1 time 5 minutter. København afg. 13.55 - Korsør ank. 15.00

I 2013 er køretiden med IC 1 time og 3 minutter. København afg. 13.00 - Korsør ank. 14.03

Og sådan kan man blive ved på rigtig mange strækninger. Diverse opgraderinger på skinner, tog, fjernstyring m.m. har i store træk ikke forbedret rejsetiderne ret meget. Dog gav Storebæltsbroen en tidsbesparelse på 59 minutter på strækningen Købehavn - Aalborg.

 • 5
 • 0

Der bør allerede nu laves forsøg med 3-timersdrift på lyntogene imellem Aalborg og København. Timedriften bør indføres med korte stop i Aalborg-Aarhus-Fredericia-København. Så kan vi ved samme lejlighed sikre en god ICE-forbindelse til Hamborg. Intercity-togene kan fint betjene Odense-København - de er ikke væsentligt langsommere end lyntogene på denne korte strækning, og kører en gang i timen. I Aarhus kunne man med fordel lave en perron ca. 2 km vest for hovedbanegården, hvor lyntogene kan stoppe uden at skulle skifte køreretning. Det vil spare mange minutter. Et shuttletog fra Aarhus H kunne betjene denne perron.

 • 2
 • 0

Hvilke opgraderinger er der sket mellem København og Korsør de sidste 19 år?

Dengang kørte man med IC3 tog, og det gør vi også i dag. Banen er den samme, og det er tophastigheden også

De sidste mange års sporarbejder er kun for at indhente det vedligehold man havde forsømt årtier tilbage. Der har ikke været nogen opgraderinger.

Hvis du kigger ud i fremtiden ser det straks bedre ud: - Ny bane København og Ringsted medfører både højere kapacitet og højere fart (200 km/t) - Niveau fri udfletning i Ringsted højere regularitet - Opgradering Ringsted-Odense til 200 km/t - Nye elektriske IC tog giver både højere acceleration og højere tophastighed - Nyt og optimeret signalsystem

Så hvor det år tilbage så meget sort ud, så vil jeg mene at fremtiden tegner meget lysere end den nogle sinde har gjort.

 • 2
 • 1

Luft i køreplanen betyder nogle gange en rar pause for togførerne. Det kan også være rart for passagererne at ankomme 2 min før til banegården og i ro og mag sætte sig ind i toget. Luft er ikke kun luft er hvad jeg mener. Så lad være med at fjerne noget godt pga at det vel egentlig for nogle få er vigtigt at rejsen mellem Århus og København bliver 5 min. kortere.

 • 2
 • 3

Henrik Hansen beskriver problemet præcist. Det er mindst et halvt århundredes efterslæb på det danske jernbanesystem. Lige nu er der afsat ganske mange mia. kroner til modernisering af banerne. Men det tager en hel del år at indhentet det efterslæb der er. Vi går fra et nedslidt, forældet system til noget vi kan håbe på kommer op på et normalt europæisk system. Det ville klæde politikkerne at tage deres store del af dette ansvar. Hvis der er kø på en motorvej bliver der sat penge af til flere spor. Hvis der er kø på jernbanen har man nægtet at elektrificere og ikke indkøbt tidssvarende materiel. Også er der lige det manglende samarbejde om zoner, priser og rejsekort. Så politikkerne har som nation fået lige præcist det de har projekteret og betalt for.

 • 1
 • 0

De sidste mange års sporarbejder er kun for at indhente det vedligehold man havde forsømt årtier tilbage. Der har ikke været nogen opgraderinger.

Max. hastigheden København - Korsør var indtil Storebæltsforbindelses åbning 140 km/t. Først da Storebælt åbnede blev max. hastigheden København - Esbjerg/Aalborg sat op til 180 km/t. Her er et par kilder:

http://da.wikipedia.org/wiki/IC3

http://www.trm.dk/~/media/Files/Publicatio...

 • 2
 • 0

@ FKM: Det er altså ikke politikkerne, der skal klandres, det er DSB og siden opdelingen også Banestyrelsen. Politikkerne er kun bevilligende på baggrund af de indstillinger/forslag, der kommer fra Banen. Folketinget kan kun bruge de penge, der kommer ind i kassen og beslutninger taget i 1995 kan synes tåbelig i nutidens lys, men var fornuftige dengang. Anlægsudgifterne for tog er langt højere pr. kilometer sammenlignet med en motorvej, men det er bilisterne, der bidrager med milliarder til statsbudgettet, så jernbanen kan finanseres. Hvis der havde været flere aktører på hovedstrækningerne, ville der måske havde været hurtigere rejsetid.

 • 1
 • 1

Først og fremmest, så kan der bestemt skæres i de samlede køretider og DSB er helt klart røget i den sløve grøft (pga. DJØF'ernes kontrakter, der belønner rettidighed men ikke hastighed), MEN den ædle kunst er at finde ud af, hvor meget. De angivne (teoretiske) køretider forudsætter 100% optimale forhold: alle anlæg indkoblet, ingen signal- eller ATC-fejl, fuld friktion og bremseprocent samt de hurtigste togveje på stationerne. Så naturligvis skal der lægges lidt luft ind. For mig at se, er der primært to forhold, man skal sætte ind overfor. Det ene er overflødigt lange holdetider ved stationerne. F.eks holder lyntogene 11 min i Aalborg og IC-togene fem min. i Fredericia*, hvor to ville være rigeligt. Århus er typisk 7-8 min, hvor 3 min burde være nok pga. skift af kørselsretning. Det andet er for korte sporskifter, der tvinger hastigheden ned under ind- og udkørsel, hvorfor man triller afsted med 40-60 km/t i stedet for at accelerere/bremse optimalt. Det koster fx sammenlagt knap to min., hvis et lyn- eller IC-tog, kommer i "skævt spor" i Odense. Hvis man lagde 100 km/t skifter i, ville det medføre en ikke-mærkbar forsinkelse i den situation.

Problemet kan løses meget enkelt. Ved at lave takstsystemet så man betaler for afstand (som bl.a. PHK foreslår det i sin 2. pind http://ing.dk/blog/rejsekortet-igen-igen-i...) i.f.t. tid, motiverer det operatørerne til at køre så hurtigt som muligt. Så det kommer nok ikke til at ske...

*Problemet her er, at 11 gange om ugen ud af 90 afgange, skal det nordgående IC-tog overhales af et "bonus-Lyn" (hvis det ellers ikke er aflyst og er til tiden - det er ofte ikke tilfældet), hvorfor det mindst 79/90 venter på ... ingenting

 • 3
 • 0

Jeg har set det lokoførerskift på KBH H - de har ikke ligefrem travlt

Tiden er vist mere til at de kan småsludre i 5 min - for øresundstogene

S-togene holder fint 4 min, gerne over tid, og venter.

Et er køreplanen, noget andet er mere effektive medarbejdere....

 • 2
 • 0

Vi lader alle sammen til at koncentrere os om forsinkede afgange. Who cares? Det der betyder noget er jo i virkeligheden hvornår man ankommer til sit bestemmelsessted, så hvorfor skulle vi ikke vise ankomsttider i stedet for afgangstider i køreplanerne? Det ville naturligvis blive op til hver enkelt rejsende at komme til tiden, i stedet for at komme rendende i sidste øjeblik. Det ville også give lokoførerne tid til at komme lidt tidligere af sted, f.x i stedet for at vente de extra overhalingsminutter, som Ole Kofod nævnte, og så tage turen mere med ro, når det er muligt.

Mht. Sonnichs kommentar, så vil jeg hellere have at lokoførerne har rigelig tid til overlevering end, hvis der skulle være et mindre problem, som de ikke har tid til at nævne for afløseren. De har jo ikke mere maskinpasseren til at tage sig af den slags småting.

 • 1
 • 0

Lad private køre sidestrækningerne og så lad DSB styre hovestrækning København/Ålborg og intet andet.

og husk lige at skifte hele bestyrelsen og samtlige topledere ud også - reducer medarbejderstaben med 70 % så kommer der bedre økonomi, bedre toge, tog til tiden og ikke mindst hurtigere transportider - hurra

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten