Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Danmarks glemte opfinder

Jamo, Jbl og B&O er kendte navne på højttalere, men ikke mange tænker på opfinder Peter Laurids Jensen, når musikken brager ud af stereoanlæggets højttalere. Det til trods for, at det faktisk var den danske ingeniør, der i 1915 opfandt den første højttaler: Magnavoxhøjttaleren - eller den store stemme, som han også kaldte den. For nylig blev Peter L. Jensen optaget i den amerikanske Consumer Electronics Hall of Fame ved en elektronikmesse i Las Vegas. Med hæderen kommer Peter L. Jensen i samme klasse som hans egen læremester Valdemar Poulsen, der opfandt buegeneratoren i 1902 og Graham Bell, der opfandt telefonen i 1877.

Sådan var højttaleren bygget Peter L.Jensens første elektrodynamiske højttaler bestod af en tre tommers membran af en nikkelsølv-legering. Her var der monteret en spole, der var anbragt i det konstante magnetfelt fra en kraftig elektromagnet. Når den forstærkede vekselstrøm fra en mikrofon løb gennem spolen, bevægede den sig derfor frem og tilbage i takt med strømmens variation på grund af den magnetiske tiltrækning og frastødning. Denne højttalerenhed var anbragt i bunden af en lang tragt, som bidrog til at forstærke lyden. Peter L. Jensen blev også den første discjockey, da han fandt på at underholde Sacramentos indbyggere med grammofonplader, som kunne høres tolv kilometer borte.

Peter L. Jensens højttalere skabte aldrig de store avisoverskrifter i Danmark. At han ikke blev så kendt som for eksempel den danske fysiker Niels Bohr har en ganske naturlig forklaring, mener Hans Buhl, der er museumsinspektør for Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum i Århus. - Peter L. Jensen levede det meste af sit liv i USA og opfandt også sin elektrodynamiske højttaler derovre. Derfor kender flere amerikanere til Jensen-speakers, siger Hans Buhl, der blandt andet er stødt på navnet i forbindelse med sin ph.d.-afhandling om Peter L. Jensens danske læremester Valdemar Poulsen. - Vi behøver ikke at kende opfinderen af et apparat for at bruge det. Tag bare fjernsynet og computeren. Ingen ved, hvem der har opfundet dem, selv om vi bruger dem hver dag. Men derfor kan det alligevel være nyttigt at kende historien bag, for at kunne forstå udviklingen af apparaterne, siger Hans Buhl.

Opråber gav ideen

Sammen med Valdemar Poulsen eksperimenterede Peter L. Jensen sig frem til den trådløse telefon. Det lykkedes i 1907 i Lyngby, hvor han for første gang overførte lyd via radiobølger over 100 meter. Den trådløse samtale blev dog hurtigt sat i bero, da Valdemar Poulsen satte Peter L. Jensen af opgaven. Ifølge Valdemar Poul sen skulle sagen nu undersøges af erfarne inge niører. Jeg var jo kun 20 år, fortæller Peter L. Jensen i sin selvbiografi fra 1948 Jensen - Højttalerens opfinder Et par år senere i 1909 drog den 22-årige Peter L. Jensen til USA. Her gav en lokal berømthed - Tågehorn-Murphy - ham ideen til at konstruere en højttaler. Tågehorn-Murphy var en stor rødmosset irlænder, hvis rigtige navn var James Murphy. I baseballsæsonen red han rundt på en hvid hest i San Franciscos gader og fortalte gennem en megafon, hvornår der var kamp næste gang. Frem til 1915 arbejdede han sammen med sin amerikanske kollega Edvin Pridham videre på ideen om at konstruere verdens første højttaler. Og det år kom der for alvor lyd igennem, da de skulle teste højttaleren. De havde besluttet, at Peter L. Jensen skulle gå op på toppen af en høj et godt stykke fra huset og tænde et bål, hvis han kunne høre Pridham gennem højttaleren. Da han kom derop kunne han klart og tydeligt høre Pridham råbe: - Hallo Sacramento, hvis I kan høre mig så tænd bål!

Den store stemme

Peter L. Jensen tændte straks et bål. Folk i den nærmeste by Napsta havde også hørt Prid hams besked, og de to højttaler-pionerer havde svært ved at overbevise folk om, at de ikke havde talt med Sacremento 100 kilometer borte. De havde blot valgt at bruge den samme sætning, hver gang de testede højttaleren. Samme år juleaften i 1915 indviede en nervøs Peter L. Jensen og Edvin Pridham deres opfindelse af højtaleren på torvet i San Francisco. 75.000 mennesker - en ottendedel af byens befolkning - stod på pladsen foran rådhuset og ventede på at høre den store stemme. Et øjeblik, som Peter L. Jensen beskriver på følgende måde i selvbiografien. Da ceremonien skulle til at begynde, så jeg på Pridham for at blive bestyrket i min tro på underet og opdagede da, at han var stærkt bevæget. Da vi gik hen til vore pladser, kunne jeg ikke lade være at mumle: Hjælp os Gud.

Ridder af Dannebrog

Miraklet skete og musikken strømmede ud over pladsen den aften, imens et af datidens operadivaer - sangerinden Luisa Tetrazzini - optrådte. Det kunne høres i Napa Valley cirka halvanden kilometer fra højttaleren. Det store gennembrud for maganavoxhøjttaleren kom først i 1919, da præsident Wil son talte gennem den på San Diego Stadion. Peter L. Jensen forklarer senere, at han på et tidspunkt fortrød sin opfindelse. Det var, da han hørte, hvordan Hitler og andre diktatorer misbrugte højttalerne gennem deres propaganda. Men det var en trøst, at den også blev brugt til den daværende præsident Roosevelts berømte kaminpassiarer. Peter L. Jensen tjente aldrig de store penge på sin højttaler, da han hverken interesserede sig for forretningsverdenen eller masseproduktion. I stedet stiftede han nogle mindre fabrikker i Chicago, som hans søn senere overtog. Peter L. Jensen døde i Illinois i 1961, 75 år gammel. Inden da nåede han at blive Ridder af Dannebrog samt ekstraordinært medlem af den danske Ingeniørforening. n