Danmarks første brintanlæg åbner på mandag

På mandag, den 21. maj, klippes den røde snor, og Danmarks første fuldskala brintanlæg begynder at producere brint.

Anlægget, der står i Nakskov, skal omdanne strøm fra vindmøller til brint og dermed være med til at løse problemet med at lagre energi fra vindmøller. I første omgang fungerer det som demonstrationsanlæg, men om et par år er det meningen, at det skal indgå i et større anlæg og forsyne Vestenskov på Vestlolland med brint.

Når det blæser kraftigt, producerer vindmøllerne på Lolland mere strøm, end markedet kan aftage, og prisen dykker til næsten ingenting. Derfor er der store fordele i at anvende overskudsstrømmen til at fremstille brint, argumenterer initiativtagerne, selv om meget af energien fra vindmøllestrømmen går tabt under processen.

Brinten kan nemlig lagres i tanke og senere bruges i elværker, som brændstof i brintbiler eller sendes direkte ud til forbrugerne via rørledninger.

Brinten produceres ved hjælp af elektrolyse, hvor almindeligt vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af strøm. Ved at bruge overskudsstrøm fra vindmøller bliver brinten således CO2-neutral energi, og samtidig er det en brugbar måde at lagre strøm fra vindmøller på.

Åbningen af brintanlægget i Nakskov klokken cirka 17.15 på Nakskov Genbrugsstation, Miljøvej 14, Nakskov. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi er ikke i tvivl om, at overskudsstrøm fra vindmøllerne kan benyttes til spaltning af vand til ilt og brint, og at brinten kan lagres og anvendes til flere formål........MEN ... det interessante er virkningsgraden! - Eller med andre ord: Hvor mange procent af el-energien går tabt ved elektrolysen, komprimering af brinten og ved distribution af brinten?Desuden må der været regnet på økonomien, altså investeringen, forrentningen og driftsomkostningerne. - For disse skal jo lægges oven i omkostningerne til selve vindmøllerne.Men uanset disse spørgsmål - så er det et spændende initiativ. 

 • 0
 • 0

HejJeg ser ikke ovenstående som andet end et forsøg. Virkningsgraden bliver alt for lav, og hvis det er til biler blive de alt for dyre. Så hellere den med varmepatroner på diverse (kraft)varmestationer og oliefyr. Der er besparelsen nær de 100%. Hvad co2 angår kan det jo være ligemeget om det er sparet på bilbrændstof eller kul/gas. Her bør højeste virkningsgrad tælle hårdt.Henning

 • 0
 • 0

Det interessante i denne type anlæg er netop at det er overskudsstrøm som anvendes - som ellers bare går tabt. Dvs. strømmen er faktisk "gratis" - og via det nye brintanlæg kan man så også anvende denne strøm til noget nyttigt. Prisen vil jeg mene har mindre betydning - for kan man gøre global opvarmning op i kroner og øre ?? Bare det at vi minimere CO2-udslippet via denne type anlæg er mål nok i sig selv. Den globale opvarmning må stoppes her og nu for enhver pris.  Måske Holger Skjerning lige skal nævne at han arbejder for fremme af atomkraft...  MvhHans Chr. Fogwww.movegreen.dk

 • 0
 • 0

Brintanlægget er jo bare en "Godkendt af Auken"-varmepatron, intet andet! Anlægget kan aflevere overskudsvarmen til fjernvarmenettet og der kommer lidt ""grøn"" H2 ud som forskere kan lege med og politikere promovere sig på.  Alle er glade (udtagen måske brugerne af varmen som kommer til at betale kassen for el-varme som man ligesågodt kunne have lavet med det samme). PS:"CO2 reduktion for enhver pris" er rent ud sagt noget tåbeligt bavl! Gør CO2 reduktion det rimeligt at bruge hval-olie til diesel fordi det er "CO2 neutralt", f.ex, eller at brænde hvede af i bimmeren for næsen af et par hundrede millioner på sultegrænsen??   Der er ganske mange objektive grunde til at reducere brugen af fossilt brændsel og de har ikke ændret sig siden 1979, tværtimod!!CO2 management er en taberstrategi, som ikke vil stoppe nogensomhelst global opvarmning. Tværtimod; CO2 reduktion vil forårsage en eksplosion i projekter der alene handler om skatte- og tilskuds-optimering i stedet for den omlægning/nedsætning af vores forbrug som kan reducere energiforbruget (og hermed statens indtægter; derfor er det naturligvis ikke "ansvarlig politik" ;-). 

 • 0
 • 0

CO2-reduktion handler jo netop om omlægning af forbruget. Hvis man istedet for at bruge CO2-producerende brændstof til bilen, anvender brint produceret af vindmøller - så opnår man netop en CO2-reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning. Jeg nævner ikke et ord om brug af korn eller hval-olie for den sags skyld. Desuden skrev jeg også - "Den globale opvarmning må stoppes her og nu for enhver pris" - så vær venlig at læs hvad der står. Og nedsættelse af forbruget arbejdes der kraftigt på - man kan bare ikke have en moderne verden hvor forbruget er lig "0" mht. energi. 

 • 0
 • 0

Hans Christian Fog skrev:CO2-reduktion handler jo netop om omlægning af forbruget. Hvis man istedet for at bruge CO2-producerende brændstof til bilen, anvender brint produceret af vindmøller - så opnår man netop en CO2-reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning. Jeg nævner ikke et ord om brug af korn eller hval-olie for den sags skyld. Desuden skrev jeg også - "Den globale opvarmning må stoppes her og nu for enhver pris" - så vær venlig at læs hvad der står.Konsekvensen af ovennænte citat sammen med CO2 reduktion som eneste middel medfører allerede tåbeligheder som fiskeolie i tanken og hvede i fyret! Danmarks samlede udledning af CO2 bliver da også større ved at spilde energi på brintproduktion til biler end hvis man fyrede overskudstrømmen fra møllerne af i varmepumper i stedet for den Nordsøolie eller Naturgas varmeværkerne brænder lige nu.- Det er et bevidst politisk valg at det er sådan!

 • 0
 • 0

Jeg vender ganske kort tilbage til mit første indlæg.På energi-området er der rigtig meget, der KAN lade sig gøre.Man KAN lave brint af overskudsstrømmen, man KAN oplagre brint, man KAN lave brændselsceller, - altså kan man "gemme" el-energien.Og for at være helt aktuel (og helt politisk!), så KAN man dække 50% af Danmarks elforbrug med vindmøllestrøm i 2025.Men alt det nævnte er uhyggeligt dyrt (pga. dårlige virkningsgrader, eloverløb, m.v.) og vil derfor kun være relevant, hvis økonomien er underordnet. Altså: CO2-nedbringelse - koste hvad det vil.Og så er vi ovre i de rent politike beslutninger, som jo ikke behøver at tage udgangspunkt i tekniske og økonomiste overvejelser.Men - som jeg også bemærkede: forsøget med brintproduktion - og anvendelse til opvarmning er interessant og sikkert lærerig, men strømmen ville - med 100% virkningsgrad kunne anvendes til direkte opvarmning i boliger, - og med 300% virkningsgrad vha. varmepumper. Og så kan jeg oplyse (til Hans Chr. Fog), at man godt kan være tilhænger af både kernekraft og vindmøller. - Kernekraften leverer stabil basisenergi - og vindmøllerne KAN levere masser af strøm, når det blæser.

 • 0
 • 0

Så skal vi til det igen!Vindmøller er blevet en religion og Brint er blevet dens nye profet. Hverken el eller brint er primære energier. De er formidlere af anden energi. El er god til at flytte energi og god til at blive lavet om til det vi skal bruge. Forbrugerne skal ikke bruge el, de skal bruge varme, lys, motorkraft o.s.v., som el kan omformes til. Men el kan ikke lagres som el. Vil man lagre den energi, man en gang har lavet om til el, er man nødt til igen at lave den om til noget andet.Det kunne være brint, men tabet ved den proces er enormt. Fra el til brint og tilbage tabes 70% af energien. Altså en udnyttelsesfaktor 0,3. Kasser det, det er en spændende døgnflue, der ikke er værd at beskæftige sig med, før forskningen har bragt tabet drastisk ned. Og hvorfor nu ikke benytte det på overløbs-el? Fordi der lige for næsen af os ligger en let mulighed, der forbedrer energien med en faktor 4, giver lagringsmulighed og oven i giver regulerkraft til at hjælpe med til at indpasse store mængder vindmølle-el.I 2006 havde Danmark en netto-eksport af el, der var større en de danske vindmøllers el-produktion. Vi fik ingen CO2-kvoter i bytte og må derfor konkludere at det fortrinsvis var CO2-fri el vi eksporterede. Altså al vind-el gik til udlandet. Var udlandet så glade for det? Jeg tror det ikke alle steder. Meget el-eksport gik til (øst)tyskland og der har man ikke ret meget standby balancekraft. Det medfører, at de er nødt til at afbalancere den el, der er til rådighed med forbruget ved at lade el-prisen svinge meget. Ned når DK vil sælge (når det blæser) og op når DK ikke vil sælge (når det er vindstille). Man kan se el-prisen i (øst)tyskland svinge fra 10 euro/ mWh.  til 100 euro over kort tid. Vi misbruger (øst)tyskland (som man tidligere misbrugte en koloni) til at betale prisen for vores luksustilværelse med svingende el-produktion, men stabile el-forbrug og el-priser. Vi bliver nødt til at have større el-forbrug når det blæser. Så lad os slagte el-sparefonden, de ved ikke bedre end at el-forbrug altid er af det onde. Tilbage til lagringen af el. Den metode, der gav faktor 4 istedet for faktor 0,3 (brintens), er en metode, der samtidig kan bruges som balancekraft. Vi bruger i dag ½ milliard om året for at betale for standby balancekraft (det er ca. 1½ øre/ dansk forbrugt kWh.). I planer for at bringe vind-el-mængden op til 3 gange mængden i dag (de udbasunerede 50%) regner man med at udgiften til balancekraft vil stige til ca. 10 øre/ dansk forbrugt kWh.Columbusægget hedder: Luft/vand- varmepumper i private huse, der i dag opvarmes med gas eller olie. De skal have intelligente el-målere og et system der opvarmer med el (til faktor 4) når der er meget el på markedet og prisen går ned og med det gamle system, når der er lidt el-på markedet og prisen går op.Det man kan spare af de 10 øre i skønnet balance-kraftpris kan så passende bruges til at belønne de husstande, der installerer det.De bør hjælpes til at få systemet sat op og til forstå at de ca. ½-delen af tiden har el-varme og ½-delen af tiden har olie/gas-varme, og så naturligvis belønnes for deres samfundsmæssige gavnlige effekt.vh Mogens Bülow  fra SDE mb.sde@energiforbrugeren.dk    

 • 0
 • 0

Når Hans Christian Fog kan tale om el, der går tilspilde synes jeg han skal huske på termodunamikkens 1. læresætning:"Energi er en konstant, energi kan hverken laves eller forbruges". Det betyder, at man kun kan "slippe af" med overskuds-el ved at lave den til varme og slippe den løs.Senere når man helt klar på d. 1. så kan termodynamikkens 2. læresætning komme på tale:"Entropien i verdensrummet øget konstant".Det endebærer, at energi findes i forskellige "kvaliteter" (som på en rangstige) hvor den normalt bevæger sig ned af rangstigen. Nederste "rang" er varme, der ligger lidt over det absolutte nulpunkt.  Den 2. læresætning er en svær "naturlov" og meget få kan helt overskue dens konsekvenser. vh Mogens Bülow 

 • 0
 • 0

Til Mogens Bülow vil jeg lige nævne at når jeg taler om el der går "til spilde" mener jeg naturligvis vindmølle-el, der sælges til langt under markedsprisen (som der er nævnt i ovenstående artikel fra Ingeniøren).Og naturligvis kan overskuds-el bruges til andet end at producere varme - man kan selvfølgelig også spalte den i ilt og brint. Energien i et system er naturligvis konstant - det ved enhver som har lidt indsigt i fysk og ikke det der bliver diskuteret her, men ovenstående artikel.Utroligt som den ældre generation har svært ved at slippe ideen om en basis-produktion baseret på andet end vindmøller og vedvarende energi. Se dog fremad venner.......atomkraft er på sigt en dinosaur som en dag uddør.Vedvarende energi er fremtidens løsning - det ved alle fornuftige mennesker - alt andet hører fortiden til.  MvhHans Chr. Fog

 • 0
 • 0

Til Hans Chr. Fog og andre, der ofte argumenterer imod mere udnyttelse af kernekraft:I mit energikursus på DTU viste jeg en planche, der illustrerede energi-epokerne gennem nogle hundrede år.Først brugte man brænde. De næste hundrede år: kul. Så kom olie-gas-eventyret, der vel vil vare ca. 200 år. Midtvejs lidt mere kul igen (pga. stigende oliepriser). Så kom kernekraften, der nu har 50-års jubilæum, og som "kunne" blive den næste epoke.Og (til Fog): udnyttes den i moderne form (LWR + breeder + evt. 4. generations kraftværker), kan den levere energi til mange hundrede år (tusinder, hvis også havvand udnyttes).Og det kan ikke udelukkes, at vedvarende energi KAN udvikles til at skabe en epoke.Ellers KAN næste epoke blive fusionsreaktorer, men det ligger mindst 50 år ude i fremtiden - og måske kræver det så avanceret teknologi, at økonomien siger: NEJ TAK!Men mere end 400 fissions-kraftværker virker og er nu gennemprøvede. Og de kan - effektivt - være rygraden også i et vind-brint-brændselscelle- varmepumpe..... - samfund.  

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten