Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Danmark vil være afhængig af importerede træpiller i årtier endnu

PLUS.
Illustration: Deutsches Pelletinstitut

Danmark vil være nødt til at fyre med træpiller fra udenlandske skove i mange år endnu, hvis afbrænding af træ fortsat skal være en hjørnesten i den grønne omstilling.

For selvom vi mønstrer en massiv national indsats for at øge de danske biomasseressourcer, så er der ikke udsigt til, at de danske skove bidrager med mere biomasse før efter 2030 - og kun med fokus på hurtigtvoksende nåletræer får vi mere biomasse fra skov i 2050, fremgår det af nye rapporter fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

»Vi kommer til at være afhængige af importeret biomasse mange år fremover - og så stort forbrug af andre landes biomasse er ikke en praksis, som er globalt bæredygtig. Så er det ikke moralsk i orden. Vi skal og kan bruge smartere løsninger som varmepumper og geotermi til at komme væk fra den praksis,« lyder kritikken fra Torsten Hasforth, der er seniorøkonom i tænketanken Concito med fokus på grøn omstilling.

Det er mere end ti år siden, at Danmark for alvor begyndte at skifte kul ud med træpiller, og dengang blev det af branche og politikere betegnet som en overgangsløsning. Den formulering blev også brugt af daværende klimaminister Dan Jørgensen (S) i 2019.

Men ‘overgangsløsningen’ er blevet det helt afgørende brændsel i den grønne omstilling, og forbruget satte rekord i 2021 med et forbrug – alene af træpiller – på 66,7 PJ.

Det var en stigning på 28,6 pct. sammenlignet med året før og mere end en firedobling siden årtusindskiftet.

Langt det meste biomasse bliver importeret fra Baltikum og USA, og selvom Energistyrelsens seneste fremskrivning fra 2022 viser et forventet fald i brugen af biomasse fra skove i danske ovne, så vil vi stadig være dybt afhængige af træpiller og flis til energi i 2035.

Skove kræver tålmodighed

I bioøkonomipanelets rapport skitserer forskerne en fremtid i 2030, hvor vi udvinder 50 procent flere bioressourcer fra Danmark, men skovene bidrager med et rent nul.

Udfordringen er, at vi i dag stort set udnytter skovens biomasse fuldt ud.

Det kan vi ikke i en fremtid, hvor vi har lovet at bidrage til EU’s biodiversitetsstrategi om 30 procent naturbeskyttet areal i 2030, herunder 10 procent strengt beskyttet.

»Skovene kan jo opfylde så utrolig mange behov lige fra at sikre rent drikkevand til naturoplevelser, rense luften og værne om biodiversitet. Og vi kan desværre ikke få det hele samtidig,« siger Thomas Nord-Larsen, seniorforsker fra Københavns Universitet, der har skrevet afsnittet om skovene.

I rapporten har Thomas Nord-­Larsen ovenikøbet regnet på scenarier for, at vi hvert år planter 5.600 hektar skov. Men træer vokser med den hastighed, som træer nu engang gør.

»Skove er intet quickfix. De er en tålmodighedsøvelse og en meget langsom motor, så det gælder om i god tid at tage stilling til, hvad de skal bidrage med i fremtiden,« siger han.

»Vi står over for et vigtigt, men svært og kedeligt valg om, hvor meget urørt skov vi vil have, kontra hvor meget biomasse vi vil blive ved at importere. Og man kan diskutere det moralske i at sikre dansk biodiversitet, mens man importerer ressourcerne til vores grønne omstilling fra andre lande uden skelen til konsekvenserne for biodiversiteten der.«

Prisen på biomasse vil stige

Hvis vi vil have maksimal biomasse ud af skovene, bør vi plante nåletræer på de 5.600 hektar, vi årligt udvider skovarealet med. Det vil øge biomasseressourcerne fra 27 til 42 PJ årligt i 2050. Men vil vi have mest mulig biodiversitet, så skal halvdelen være de mere langsomt voksende løvtræer, der kan så sig selv og dermed skabe naturlig foryngelse.

Det vil kun give 6-7 PJ årligt, hvilket er langt mindre end i dag.

»Vi skal til at indse, at vi har en ubalance i det danske energisystem. Vi bruger alt for meget biomasse. Og vores praksis kan ikke kopieres af andre lande, for så bliver der drevet rovdrift på ressourcerne. Vi lukrerer på, at vi var de første, og det er en billig løsning, men med den hastigt voksende efterspørgsel på kulstofkilder, så er jeg sikker på, at priserne vil stige,« siger Torsten Hasforth fra Concito.

Træ skal blive til produkter

Ifølge rapporter fra EU-Kommissio­nen forventes Europas brug af bioenergi at fordobles frem mod 2050, og både kommissionen selv og kritikere peger på, at vi kommer til at øge importen af bioressourcer.

I det lys påpeger Thomas Nord-Larsen, at det er centralt, hvordan vi ­udnytter skovenes bioressourcer.

»I dag brænder vi 57 procent af den fældede vedmasse. Det har vi ikke råd til, hvis samfundet skal gennemgå en omstilling mod nul-­udledning i 2050. Vi skal derfor blive meget bedre til at udnytte hele biomassen til produkter, før de brændes som affald.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det undrer mig at short rotation forestry ikke er nævnt i den sammenhæng. Pil, el og poppel kan jo meget hurtigere bidrage med store mængder biobrændsel. Ikke fordi man kan frelse verden med det, men i en kombination vil det være værdifuldt. Og det giver anden biodiversitet end granskove. Fordampningen fra disse træer køler iøvrigt luften, men jeg har ikke set nogen undersøgelser af, hvor meget det er.

 • 12
 • 3

I stedet for at focusere på at skabe en indenlandsk produktion af træ til forbrændning, bør vi focusere på at bringe forbruget ned ved at udbygge med vind og sol. Der produceres mere energi på et areal med solceller end ved at dyrke energipil.

 • 16
 • 5

Fint at udnytte indenlands træ og fli, der er ca. 95% CO2-neutralt. Så vi skal blot sikre os, at den importerede del også er dyrket, som den danske. Dette er forklaret grundigt på: reo.dk/?p=304.

 • 5
 • 6

"I dag brænder vi 57 procent af den fældede vedmasse"

Hvor meget mere kunne vi fælde uden at rykke væsentligt ved begrebet naturskov. En skov hvor det flyder med væltede træer hulter til bulter er ikke engang rar at færdes i.

 • 9
 • 18

En skov hvor det flyder med væltede træer hulter til bulter er ikke engang rar at færdes i.

Det synes jeg og et flertal af dem i min omgangskreds. Faktisk er det de eneste skove vi synes er rare at færdes i.

 • 11
 • 2

Jes: Yes! - enig i det med kernekraften, men man kan vel ikke direkte beskylde den manglende kernekraft for, at mange nu ønsker flere urørte skove?? (;-) Altså bortset fra, at det er de samme (ca.), der ikke vil have kernekraft, der nu ønsker flere urørte skove, f.eks. Naturfredningsforeningen.

 • 2
 • 5

Artiklen er temmelig politisk af følgende grund: Allerede overskriften "DK vil være afhængig af importerede træpiller i årtier" og udtrykket: "Et moralsk dilemma" er en negativ (og politisk) måde at udtykke det på!

Danmark er "afhængig" af rigtig mange ting, som ikke angribes på denne måde! Vi er næsten 100 % afhængig af importeret elektricitet, når det ikke blæser. Vi har i årtier været afhængig af importen af olie, kul, biler, elektronik, kraftværkskomponenter, beklædning - og masser af andre ting, så der er masser af "moralske dilemmaer"!

Hvis de importerede træpiller kommer fra lande, der - ligesom Danmark - har reguleret skovdrift, og hvis de har overskud af træ og træpiller, er det vel både fornuftigt og økonomisk at importere det? - Ligesom vi eksporterede masser af naturgas til lande (Sverige og Tyskland), der ville købe det. Var det et moralsk dilemma? Hvis ja, så hørte vi meget sjældent om det.

Så på dette punkt er artiklen meget politisk og følelsesbetonet. Om træ, flis og CO2-neutralitet, se reo.dk?p=304

 • 9
 • 3

Artiklen er temmelig politisk af følgende grund: Allerede overskriften "DK vil være afhængig af importerede træpiller i årtier" og udtrykket: "Et moralsk dilemma" er en negativ (og politisk) måde at udtykke det på!

Meget enig, Holger. Jeg noterer mig desuden (fra artiklen):

 • "selvom Energistyrelsens seneste fremskrivning fra 2022 viser et forventet fald i brugen af biomasse fra skove i danske ovne, så vil vi stadig være dybt afhængige af træpiller og flis til energi i 2035."

I Concido's høringssvar til Energistyrelsen ifm med den nævnte fremskrivning (KF22), skriver Concido selv:

 • "CONCITO noterer sig, at fremskrivningen tilsiger, at der forbruges 84 PJ biomasse i 2030 til elproduktion og fjernvarme i 2030."

Iflg. Energistatistik 2021, side 5, så har vores egenproduktion af biomasse ligget stabilt omkring lige præcis 84 PJ siden 2015, altså samme niveau som forbruget ventes at falde til, hvordan i alverden kommer Concito frem til at vi vil være "dybt afhængige af importeret biomasse i årtier endnu", når den rapport, de går ud fra, viser at forbruget vil falde til vores nuværende egenproduktion, allerede i 2030?

Tror du overhovedet, de læser energistatistikken hos Concito?

 • 9
 • 0

@Holger

Det er ikke korrekt. Vi er fuldt ud i stand til at producere den el vi skal bruge selv. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Hoeringe... .. Men det er jo ingen grund til det, når vi kan købe billigere ved vore naboer.

@Jakob

Jeg tror egentlig, uden at vide det, at det er det Holger mener, når han sætter "afhængig" i gåseøjne - men det må han må han jo hellere selv uddybe.

Som jeg opfatter det, kan vi sådan set godt dække vores nuværende forbrug af biomasse, både bæredygtigt og uden import, det ville bare være dyrere og mere kompliceret, og helt unødvendigt, når eksempelvis Estland pga deres store skovdække og træindustri, generer 4-5 gange så meget bæredygtig biomasse pr indbygger som Danmark.

Danmark er således ikke mere afhængig af at importere biomasse end Estland er afhængig af at eksportere det, men vi opnår begge en bedre økonomi ved det.

 • 5
 • 1

Jacob: Det korte svar er: Hvorfor importerer vi så masser af strøm, næsten hver gang, det ikke blæser? Faktisk har Søren Lund uddybet mit skriv. Og "afhængighed" kan tolkes lidt forskelligt. Vi KAN muligvis forsyne os selv i stille vejr, bl.a. fordi vi stadig kan supplere med kul, når det kniber, men det strider imod vores ønske om at reducere CO2-udsendelsen.

Og enig med Søren i, at der er fornuft i at importere træpiller, hvis de er billige og kommer fra lande, der har sikret balance i deres skovpolitik. De importerede er blot ikke helt så CO2-neutrale, som dansk træ og flis, pga. den længere transport.

Også enig i, at Concitos: "dybt afhængig af importeret biomasse i årtier endnu" er en overfortolkning - og forkert.

 • 4
 • 1

Og enig med Søren i, at der er fornuft i at importere træpiller, hvis de er billige og kommer fra lande, der har sikret balance i deres skovpolitik. De importerede er blot ikke helt så CO2-neutrale, som dansk træ og flis, pga. den længere transport.

Her skal vi holde tungen lige i munden, for én af grundene til at særligt Danmark har fordel af at udnytte importeret biomasse, i særdeleshed fra Estland og Litauen, er at stort set alle vores kraftværker har egen dybvandshavn, og det er uhyre effektivt at skibe flis og piller direkte ind til kedlerne fra de store udskibningshavne i Estland og Letland, som primært er der fordi deres hoved-eksportvare er tømmer.

12% af den danske og 9% af den tyske elproduktion kommer, fra biomasse, men mens vi i Danmark importerer ca halvdelen af vores biomasse, så importerer Tyskland stort set ikke, på trods af at Tyskland har større energiforbrug pr landareal end Danmark.

Tyskland kunne også vælge at importere fra Estland og Letland, men det ville blot øge markedsprisen og ændre meget lidt for Tyskland, da det kun er nogle få nordtyske kraftværker, der kan importere det.

Det faktum at Tyskland er stort set selvforsynende med biomasse, og dermed forsyner en væsentlig større del af energiforbruget fra et forholdsvis mindre landareal, indikerer at også vi kan forsyne en langt større del selv - men allerede om 8 år, behøver vi ikke mere biomasse end vi selv genererer i dag - og vi behøver heller ikke hverken kul eller naturgas.

Vi genererer allerede idag 34% af al den ledningsgas vi bruger i form af biogas (som ikke tæller som biomasse), og det forventes at vi genererer mindst 14TWh biogas i 2030, svarende til al den ledningsgas, vi bruger i dag.

Et år senere, i 2031, vil der alene med den pt besluttede vindmøllekapacitet være vind- og solenergi nok til over 200% penetration ift vores nuværende elforbrug, og betyder at kun ca 10% af det konventionelle forbrug (som kræver backup, fordi det ikke kan flyttes) at blive dækket af andet end vind og sol.

Det er f.eks. langt mindre end vi typisk bruttoimporterer fra Norge og Sverige, så vi kan meget nemt fylde hullerne ud ad den vej, ved at returnere lidt af det store overskud, når det blæser - men hvis vi ikke bryder os om at være "afhængige" af import, så behøver vi kun ca halvdelen af de 14 TWh biogas, vi genererer fra og med 2030, til at udfylde hullerne.

https://i.ibb.co/CVCx4Q2/Denmark-12-month-...

"Hullerne" er her vist me grøn og blå (ses seperat på den nederste del af grafen), og repræsenterer en kombination af biogas og norsk/svensk hydro - men de kan altså hver især dække hullerne uden besvær.

Zoom ind for at se detaljerne!

 • 5
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten