Danmark vil suge russisk naturgas ud gennem Tyskland

Naturgas skal flyde fra Tyskland til Danmark, når produktionen i Nordsøen begynder at falde til næste år, mener Energinet.dk, der nu satser benhårdt på at gøre det såkaldte Ellund-projekt til virkelighed.

I bestyrelsen bag Energinet.dk er der stor opbakning til at skabe forbindelse mellem Ellund ved den dansk/tyske grænse og Egtved i det sydlige Jylland. Projektet har fået stor betydning for Danmark, efter at planerne om at etablere en naturgasledning til Norge er droppet.

Naturgasledningen til Norge var ellers specifikt nævnt på en liste over støtteberettigede projekter i EU´s såkaldte økonomiske genopretningsplan. Projektet, der gik under navnet Skanled, var så godt som sikker på en bevilling på 1,1 milliard kroner.

Men ifølge Hans Erik Kristoffersen, chef for divisionssekretariatet i Energinet.dk, er de penge ikke gået tabt.

»Skanled skal blot ses som en overskrift for projekter, der kan øge forsyningssikkerheden i det baltiske område, der omfatter Danmark, Sverige og Polen. Derfor søger vi nu om støtte til Ellund-projektet, og der er først ansøgningsfrist i midten af juli,« sigerhan.

Energinet.dk: Vi frygter ikke gas fra Rusland

I dag er det kun muligt at sende naturgas til Tyskland, men ved at udbygge infrastrukturen kan gassen sendes begge veje.

Til efteråret afslutter Energinet.dk den såkaldte Open Season-proces. Dermed bliver Danmark klar over markedsaktørernes efterspørgsel efter gaskapacitet. Herefter kan danskerne begynde at tegne projektet med rørstørrelser og kompressorer.

Tysklands gas kan blive leveret fra Norge, Mellemøsten og Rusland, fortæller Hans Erik Kristoffersen. Han mener, at det er vigtigt at have fokus på forsyningssikkerheden, så danskere med naturgasfyr er trygge ved, at de kan blive ved med at holde varmen.

Han afviser, at det er et problem at være delvist afhængig af russisk naturgas, selv om russerne ofte benytter sine naturgasressourcer som pression i internationale politiske og økonomiske spørgsmål.

»Vi får jo alt andet lige udvidet vores forsyningslevering med et ekstra rør til Tyskland, så vi ligger altså ikke vågne om natten over, at tyskerne også får gas fra Rusland.«

Men ville det ikke have været bedre med en gasleverance fra Norge, så man slap for at være afhængig af russisk gas?

»Vi arbejder stadig på at være klar, hvis der kommer et projekt, hvor vi kan få naturgas fra Norge. Det vil jo klart øge vores forsyningsdiversitet,« siger Hans Erik Kristoffersen.

Trods skrinlægningen af Skanled-projektet har Energinet.dk sendt »adskillige signaler« ud til nordmændene og aktører for at gøre det klart, at Danmark stadig er interesseret i norsk gas.

»Vi er åbne i forhold til et nyt alternativt projekt om gas direkte fra Norge. Derfor arbejder vi stadig på at være klar, hvis et projekt dukker op,« siger Hans Erik Kristoffersen.

Emner : Naturgas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor bliver vi ved med at se på de dårligste løsninger, når vi har langt bedre alternativer?

Jordkraft (geotermisk energi) er ufarligt, vedvarende og kan dække vores energibehov i resten af jordens levetid. Derudover beholder vi pengene i Danmark, i stedet for at sende dem til andre lande som fx Rusland og Norge.

Læs mere på http://www.jordkraft.dk

 • 0
 • 0

Jordkraft er udmærket - men det kan ikke erstatte naturgas. For danmarks vedkommende, er jordkraft kun egnet til opvarmning, og ikke til f.eks. energiproduktion eller industri, hvor der skal bruges høje temperaturer. Vi kan ikke undvære naturgas.

Det mest fornuftige, er at få boret et ordentligt hul, så vi kan få naturgassen op af nordsøen - men at spare på den så godt som muligt, f.eks. ved at bruge jordkraft, alternativ energi, og importeret a-kraft. Måske kan nogle af AP-Møllers skibe skifte til naturgas, hvorved halvdelen af CO2 udslippet kan skæres bort fra skibene. På nuværende tidspunkt, er A-kraft jo urealistisk til skibe. Vi kan så håbe, at der kommer en fremtid, hvor det måske er muligt med sikre fussionskraftværker, der kan placeres på et skib.

Vi har et stort naturgasfund, der kun skal graves ned til - hvorfor ikke gøre det? Hvorfor importere gassen fra Rusland eller Norge, når den ligger begravet nede i den danske undergrund? Er der nogen som forbyder os, at bore den op?

I stedet for, at investere alle disse milliarder til Tyskland, Rusland, og Norge - og betale dyrt for gassen, hvorfor så ikke investere pengene i en dyb boring, så gassen kan komme op.

Med hensyn til jordkraft, kan også diskuteres hvor miljøvenligt det reelt er. Jorden afgiver hele tiden dens varme, og med jordkraft er det eneste vi kan, at "samle" denne varme, så jorden gennerelt bliver koldere. Vi kan med andre ord ikke hive mere energi ud, end jorden allerede leverer. Vi kan kun samle energien, så den kan bruges til opvarmning. Hvis vi henter varme op dybt i jorden, vil der blive koldere, og det vil betyde at jordens overflade på sigt vil blive koldere, ligesom jorden afkøles i dybere lag.

Forestiller vi os, at vi begynder at tappe mere energi, end jorden faktisk kan levere, så vil ske en afkøling af jorden, og med tiden vil den blive en død planet, uden vulkansk aktivitet og uden varme inde i. Måske, vil den direkte kolapse, som resultat af den faldende temperatur. Eller, vi må til at kompensere for vores aftabning, ved at sprænge A-bomber i jordens midte.

 • 0
 • 0

Ahhh er du nu sikker ?

Hvad er forskellen på, at vi "suger" energien ud i DK, eller om den stråler ud over halvdelen af Europa? Så det med at det bliver koldere tvivler jeg nu på. Så skal vi, som du nævner, suge mere energi ud end der bliver produceret af jorden, og det tvivler jeg nu ærlig talt på vi kan.

 • 0
 • 0

jordkraft kun egnet til opvarmning

Det er ikke korrekt. I dag benytter 24 lande jordkraft til el-produktion og det er ikke noget problem at gøre det tilsvarende i Danmark.

Vi kan aldrig udtømme jordens indre for energi. Det "atomkraftværk" som er inde i vores planets centrum, vil levere energi lige så længe som vores sol, dvs. i mia. af år fra nu. Det er kun et spørgsmål om at udnytte denne energikilde på den rette måde. "Jamen hvorfor så ikke udnytte solkraft?" kunne man spørge. Fordi solen ikke skinner hele tiden. Jordkraft derimod producerer el og fjernvarme året rundt, og kan skrues op og ned i takt med døgnets og årets energirytme.

Denne rapport fortæller, at det er muligt at udnytte jordkraft fornuftigt (dvs. langtidsholdbar) igennem flere mindre jordkraftstationer, i stedet for få mega store anlæg. http://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf...

Det en ting som de fleste glemmer, og det er, at vi løber tør for olie og gas snart. Fossilt brændstof er ikke vejen frem længere.

 • 0
 • 0

Jorden producerer en vis mængde watt. Trækker vi energien ud, vil den på sigt udstråle den pågældende effekt mindre. Jorden, bliver altså koldere. Det er korrekt, den vedbliver at producere energi - men trækker vi mere ud, end den levere, f.eks. ved at anvende varmepumper, så vil jorden klart afkøles, og blive kold.

Problemet svarer til, at du søger at hive 2 GW ud af et kernekraftværk, som kun kan producere 0.5 GW. Det kan du - i jordens tilfælde - gøre et stykke tid, fordi jorden opmargasinerer energien, og fungerer som energilager. Men på sigt, vil det medføre et fald af temperaturen, og den vil ikke mere kunne levere energi. Du kan kun i længden trække 0.5 GW ud af et kernekraftværk, som kun leverer 0.5 GW.

Selvom du kun trækker den energi ud, som jorden producerer, vil det også medføre et fald i dens temperatur. Vi ved intet om resultatet af en sådan begivenhed for økologien. Det er måske ligeså risikabelt, som at lede CFC gassser ud i naturen.

 • 0
 • 0

Hej Jesper

Den varme du hele tiden skal hente kommer fra jordens indre måske med en afstand > 2000 km?

Lad mig regne på en fiktiv model for:

Q=1000 MW varme for 300 MW el mm. H=1000 km ned til dt=5000 grader højere temp. la=4 W/(m*K) varmeledning i fast materiale

Det areal A som behøves beregnes af

A=QH/(ladt)=10^910^3/(45000)=50000 km^2

Det er større end hele Danmark, og producerer måske 10% af energibehovet.

Du må meget gerne skrive, hvis jeg gør forkerte antagelser, men gør jeg ikke det, får du kun en stakket (kortvarig) varme ud af jorden.

Omgivelserne af en mindre varmeveksler for 1000 MW vil blive koldere og koldere, fordi materialet er alt for isolerende i km tykkelse.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Hej Jesper Tak for rapport og levende billeder.

Rapporten ser nærmest ud til at bekræfte min usikre beregning. I Danmark vil man nok ikke bygge den slags for funktion i 30 år, og så behøve vente i 30 år til næste gang varme.

Som både rapporten tube beskriver findes det flere steder på jorden, der varme er tilgængelig på overfladen, og der udnyttes energien også, ofte med visse vanskeligheder, til glæde for turbineleverandøren.

Under årenes løb har vi leveret turbiner til flere anlæg, og jeg har i mit arbejde set på fuldskalaprojekt i Italien, USA og Island. Hvis dampen var menneskeskabt, ville den forbydes direkte, men det er jo ikke så enkelt at sætte en prop i en gejser.

Som barn besøgte jeg nogen boringer i Koldingådal med en decimetertyk vandstråle, men jeg kan ikke huske temperaturen, og jeg tror de boringer er lukket nu? Det er mere end 60 år siden!

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Var det ikke bedre om man gav gaskunderne fri, så de frit kan vælge en anden opvarmningsform, f.eks. varmepumper? For parcellerne vil det jo nok være en fin ide.

Det virker ikke særligt smart at være afhængige af gassen, hvis vi ikke er selvforsynende.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jesper, du er ved at nå niveauet for kk-tilhængerne i energidebatten og Palle ruf i transportdebatten. Hver eneste gang der er noget om energi, er der et jordkraft indlæg.

Når jeg skal være ærlig, så tror jeg nok at de fleste af de faste herinde på debatten har set det, og på et tidspunkt bliver man træt.

Men lad os bare tage debatten her. Det hedder ikke jordkraft, men geotermisk energi. Ordet jordkraft lugter langt væk af kk-modstander, økologiske gulerødder og hønsestrik.

Geotermisk energi er ikke gratis, da der skal investeres nogle penge for at få den lavet om til noget brugbart. Lidt som med vindmøller: Høj initial investering og lave driftsomkostninger. Der er en del anlæg på Island fordi temperaturen i den islandske undergrund er noget højere end i f.eks. den danske, og det gør disse anlæg rentable. Faktisk så rentable at de forsøger at tiltrække energiforbrugende industrier. I den danske undergrund skal vi bore langt ned (meget dyrt) eller acceptere en lavere effektivitet kva at vandet kun er lunkent. Begge dele har samme betydning: Det gør det dyrt at lave strøm ud fra det, og det er strøm vi skal bruge.

Vh Troels

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten