Danmark vedtager vildsvinehegnet

Illustration: budabar / Bigstock

I midten af juni går Naturstyrelsen ud med et EU-udbud om opførelse af det såkaldte vildsvinehegn, der skal forhindre vildsvin i at vandre fra Tyskland og ind i Danmark.

Vildsvinehegnet har fået mange hug med på vejen, efter at regeringen og Dansk Folkeparti i marts blev enige om en pakke af tiltag, der skal danne bolværk mod den frygtede husdyrsygdom afrikansk svinepest.

Læs også: Vildsvinehegnet kan erstattes af en flydespærring

Hvis sygdommen bliver fundet i Danmark, stopper eksporten af svinekød til lande uden for EU øjeblikkeligt, og det vil medføre tab i eksportindtægter for dansk landbrug på 11 milliarder kroner årligt. Og i dag vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet så pakken.

Ikke 100 procents sikkerhed

Kritikken omkring hegnet går blandt andet på, at man ofte ser vildsvin svømme over Flensborg Fjord, og at der vil være ’huller’, hvor veje krydser grænsen. Så et hegn ikke vil være en garanti for at undgå vildsvin sydfra. Men nok så vigtigt vil hegnet hindre andre dyr som ræv og hare i at krydse grænsen.

Verdensnaturfonden WWF Danmark og WWF Tyskland har kontaktet EU-Kommissionen omkring netop dét, og EU-Kommissionens generaldirektorat har nu svaret WWF, at kommissionen ikke kender til vildsvinehegnet og udtrykker bekymring:

»Sådan et projekt kan så sandelig påvirke områdets dyreliv, inklusive arter og Natura2000-områder, som er beskyttet af EU-naturlovgivning,« lyder det blandt andet i svaret, som WWF Danmark refererer på sin hjemmeside.

Alternativet: Eksempel på populistisk lovgivning

Sammen med Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF stemte Alternativet imod lovforslaget om vildsvinehegnet, og Christian Poll, fødevarepolitisk ordfører for Alternativet, glæder sig over EU-Kommissionens svar.

Selv om Naturstyrelsen ikke er færdig med at tegne stregerne for, hvor vildsvinehegnet kommer til at stå, mener han, at hegnet vil være på kant med de internationale love omkring naturbeskyttelse.

Eksperter vurderer også, at risikoen for at blive ramt af svinepest er størst på grund af mennesker, ikke vildsvin, der strejfer omkring i naturen. Og så skal man tænke på, at afrikansk svinepest endnu ikke er fundet i Tyskland.

»Der er afsat 80 millioner kroner til etablering og vedligeholdelse af vildsvinehegnet de næste fem år, men vildsvinehegnet vil skabe en barriere i naturen og være en øjebæ i naturen, ligesom det ikke vil have nogen nævneværdig effekt,« siger Christian Poll.

»Normalt bruger jeg ikke den slags ord, men jeg synes, at det ret tydeligt, at vi her har et eksempel på populistisk lovgivning, hvor midlet i den grad ikke står mål med formålet,« fortsætter han.

Ét af flere tiltag

Ministeriet har forklaret, at hegnet da også skal ses som ét af flere tiltag i kampen mod afrikansk svinepest. Og hegnet er samtidig en løsning, som har god effekt i Tjekkiet, hvor det er lykkedes at indhegne et område ramt af afrikansk svinepest, så sygdommen ikke har spredt sig. Desuden vil Polen også opføre et hegn.

Og i EU-regi anser veterinæreksperterne hegn-løsningen som en fornuftig forebyggende installation, selv om den ikke er 100 procent sikker, har institutdirektør og afdelingschef Kristian Møller fra DTU Veterinærinstituttet tidligere forklaret i Ingeniøren.

Burde afvente Efsa-rapport

Det vækker dog undren hos Alternativet, at lovforslaget bliver vedtaget nu, når EU’s fødevaresikkerhedsautoritet Efsa til efteråret ventes at komme med en rapport, der omhandler separation – f.eks. effekten af hegn til at forebygge spredning af afrikansk svinepest.

Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen, har tidligere i en mail til Ingeniøren svaret, at Fødevarestyrelsen er ikke bekendt med indholdet af den Efsa-rapport, som er på vej. Og at det derfor ikke har været muligt at vurdere dens konklusioner og lade dem indgå i beslutningsgrundlaget for den danske løsning.

»Danmark burde have ventet på Efsa-rapporten, men nu har ministeren sat det her i værk, og så skal detaljerne selvfølgelig på. Jeg vil dog sige, at jeg føler mig ret overbevist om, at det aldrig vil blive til noget. Jeg håber bare, at man finder ud af det, før man går i gang med at ødelægge naturområderne ved grænsen. For jeg kan ikke forestille mig, at EU-lovgivningen giver lov til at anlægge et hegn,« siger Christian Poll.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har i en række svar til Folketingets miljø- og mødevareudvalg forsikret, at Danmark vil overholde alle internationale forpligtelser i forhold til etableringen af vildsvinehegnet.

Formentlig kan Naturstyrelsen gå i gang med opførelsen af det cirka 70 kilometer lange hegn langs den dansk/tyske grænse i slutningen af 2018, og hegnet forventes at stå færdigt et år efter.

Kort om hegnet

Hegnet bliver 1,5 meter højt og graves 50 cm ned i jorden for at holde vildsvin ude af Danmark.

Hegnet skal kunne pilles ned, når risikoen for afrikansk svinepest er forsvundet.

Nogle steder vil hegnet kunne udgøres af en særlig tilpasset flydespærring. Det gælder blandt andet i Rudbøl Sø, som den dansk/tyske grænse går igennem, samt i Vidåen, der også nogle steder udgør grænsen, og hvor vandstanden i åløbet ved høj- og lavvande kan svinge et par meter. Ligesom et almindeligt hegn i de områder vil også kollidere med ådiger, veje, huse og tekniske installationer.

Det brede flertal i Folketinget vedtog også højere bøder for handlinger, der øger risikoen for spredning af husdyrsygdommen, f.eks. ved manglende rengøring af dyretransporter, ulovlig indførelse af fødevarer og ulovlig fodring med madaffald.

Pakken indeholder også nye jagtmuligheder, så det bliver tilladt fra 1. juli at jage det nataktive vildsvin døgnet rundt. Og en informationskampagne skal advare mod, at madaffald (f.eks. madpakker) med kød, der er inficeret, bliver smidt i naturen.

Og der er også sat flere penge af til styrkelse af det veterinære beredskab, blandt andet så man i januar 2019 kan holde en stor beredskabsøvelse for at ruste sig til et eventuelt tilfælde af afrikansk svinepest på dansk jord.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 123,9 millioner kroner til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest, og dansk landbrug bidrager med 30 millioner kroner som medfinansiering.

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Kritikken omkring hegnet går blandt andet på, at man ofte ser vildsvin svømme over Flensborg Fjord"

Bor selv ved Flensburg Fjord og har aldrig hørt om svømmende vildsvin her. Antallet af vildsvinefund i Aaabenraa (1) og Sønderborg (3) kommuner, viser da også at det ikke kan være "ofte"

Derimod har jeg med baggrund i en video af 14 svømmende vildsvin på Schlien tidligere skrevet, at et hegn vil være nytteløs.

Udover et pas små enklaver ved Flensborg af standvildt, skal man et stykke ned i Tyskland før man finder vildsvin for alvor

http://www.wildtier-kataster.uni-kiel.de/m...

 • 13
 • 1

På JP betalingsafdeling https://jyllands-posten.dk/protected/premi...

Her er DTU citeret for følgende: "Mariann Chriél, dyrlæge og chefkonsulent, DTU Veterinærinstituttet, forklarer, at vildsvin kan sprede smitten cirka 20-40 km om året, hvilket skyldes, at en meget høj procent dør af sygdommen. Kort sagt, syge vildsvin når ikke så langt, fordi de dør på vejen."

Når man så tænker på, at registrerede svinepest udbrud ligger 2-300 km syd for grænsen samt at vi skal helt til Tjekkiet for at finde udbrud blandt vildsvin, er hegnet totalt overkilled

 • 15
 • 1

Når man så tænker på, at registrerede svinepest udbrud ligger 2-300 km syd for grænsen samt at vi skal helt til Tjekkiet for at finde udbrud blandt vildsvin, er hegnet totalt overkilled

Nu er Polen også ramt. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon... Senest er vildsvin i Ungarn også konstateret smittet fra formodet bortkastet madpakke/affald. Der er blevet gentaget mange gange: Smitten spredes af menneskers skødesløshed. Virus opformeres i svin (herunder vildsvin der roder i skraldespande med madaffald). Er der et vildsvin ramt, spredes smitten let til nærmeste svinebesætning, der jo ikke er hermetisk aflukket. Derfor er det en kombination af flere tiltag, der hver for sig ikke er 100% effektiv, men samlet set er bedst mulig.

 • 5
 • 7

Jan - kan vi ikke lynhurtigt blive enige om at et dansk grænsehegn ikke hjælper mod østeuropæiske bortkastede madpakker?

Det stod i sidste sætning. De øvrige tiltag deltager bl.a. landbruget i som vask af transporter, madpakke ordning , foruden bedre kontrol med skraldespande på rastepladser. Et hegn alene mindsker ikke risikoen mange procent. https://www.transportmagasinet.dk/article/... https://www.tvsyd.dk/artikel/chauffoerer-f...

 • 4
 • 1

Smitten spredes af menneskers skødesløshed. Virus opformeres i svin (herunder vildsvin der roder i skraldespande med madaffald). Er der et vildsvin ramt, spredes smitten let til nærmeste svinebesætning, der jo ikke er hermetisk aflukket.

Madpakke/affald må forventes generelt at være tilberedt. Det lyder meget skræmmende hvis smitten virkelig kan spredes på den måde.

Men hvor dyrene slagtes er der selvfølgelig affald der kan sprede smitten.

 • 1
 • 0

Virus er ret robust, pH mellem 4 og 13, i salami eller skinke op til 4 mdr., i knoglemarv infektiøs op til 7 mdr. Varmebehandling over 75 grader eller røngtenstråling inaktiverer virus. Solstråling og forrådnelse har lille til ingen effekt. Vask med fedtopløslige midler fjerner virus.

Tilstedeværelse af tæger(Ornithodorus spp.) spiller også en rolle, da de er vektorer for smitte. Op til 3 år er de infektiøs.

Den er svær at komme af med, uhelbredelig og der findes ingen vaccine. Derfor er det vigtigt ikke at den udbredes. https://en.wikipedia.org/wiki/African_swin...

 • 5
 • 0

@Karsten Henneberg - Der foregår meget i mit nærområde som jeg aldrig ser. Men som turist i dit nærområde er svømmende hjorte set svømmende over Flensborg fjord!

 • 3
 • 1

Med den robusthed viruset har, og de muligheder for spredning der er, ligner det kun et spørgsmål om tid, før den også når til Danmark.

Jeg synes man skal begynde at vænne sig til tanken om en verden uden skinke og bacon.

 • 4
 • 1

Ulve må godt indvandre, men vildsvin, der er ligeså unaturlige for den danske natur, må ikke! Begge vilde dyr er uønsket af det meste af befolkningen, som foretrækker, at de selv, deres børn og kæledyr kan færdes trygt i naturen og ikke risikerer at blive udsat for livsfarlige dyr, som vi ikke har plads til.

Hvis udviklingen fortsætter bliver det som på Svalbard, hvor man ikke kan forlade byen uden at medbringe en riffel.

Fåreavlerne klager sig, men det hjælper ikke. Først når svineeksporten er i fare, sker der noget! Intet - selv menneskeliv, mishandling af husdyr eller økonomisk ruin for enkelte landmænd - har mere betydning i politiske kredse end en potentiel risiko for svineeksporten. Man græmmes!

 • 3
 • 9

det lyder som om man (stat og industri) skulle tage at hanke op i sig selv og udvikle en vaccine eller lignende.

Det er netop sådan noget her SSI måske kunne have hjulpet med, hvor man i stedet konverterede sikkerhed/viden m.m. til en farcelignende katastrofe.

 • 0
 • 2

Det burde stå i faktaboksen, at der ikke findes nogen vaccine. Og hvis nogen gad informere om hvorfor det ikke er så let at udvikle en vaccine, var spørgsmålet overflødig.

 • 2
 • 1

Det er lidt utroligt at der kan (op)findes så mange forfärdeline "spørgsmål om Nationens samt Börnenes overlevelse"-problemer - men KUN I Danmark, ikke når det gälder alle mulige andre omgivende lande. Som underligt nok kan leve fint med tilsvarende forhold.

Der er vist en fälles faktor på spil - Vi er blevet et bundt tösedrenge og tudepiger, simpelthen. Det er sörgeligt at se på hvordan man helt krampagtigt hager sig fast ved nogle fortidslevn som ikke längere kan hverken ändres eller forbedres. Isär når det ikke engang er särligt länge siden (1980'erne) at Danmark turde udvikle radikalt nye ting.

Hvis svineproduktionen I Danmark ikke kan holde til lidt virus, så har man måske optimeret så langt ud at den ikke längere kan overleve betingelserne sådan som de er, väk fra laboratoriet, ude i den fysiske verden.

Vi kan jo ikke for evigt ombygge, indhegne og desinficere hele landet hver gang der kommer en ny "globaliseret" trussel mod svineproduktionen! Den uundgåelige* smitte eller rentestigning rydder alligevel på et tidpunkt hele bordet i den hyper-skröbelige Danske setup.

Så hvorfor blive ved? Det er kun et spörgsmål om tid för "alle ved at alle ved det" og "markedet" reagerer på den "nye" fälles virkelighed, omkring 30% af cirka 384 Mia DKK i guld går PooF! Det bliver et syn!!.

*) Uundgåelige - uendeligt tid, uendeligt mange virus'er. Sandsynligheden er 1.00 for at alle hullerne i osten ender på räkke en dag.

 • 2
 • 3

Vi kan jo ikke for evigt ombygge, indhegne og desinficere hele landet hver gang der kommer en ny "globaliseret" trussel mod svineproduktionen!

FAO prøver ellers hvad de kan for at stoppe ASF og andre vira. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/e... Selv planter og jord er der skrappe regler ved transport, netop for at undgå plantesygdomme påvirker fødevareproduktionen. http://www.fao.org/home/uk

 • 1
 • 0

Hej Jan

Selvtægt er altid tåbeligt - hvad enten det går på at skyde ulve eller udsætte "tamme" vildsvin.

Jeg håber dog, at vi trods alt er enige om, at hegnet i Sønderjylland er ren symbolpolitik?

mvh Flemming

 • 3
 • 0

De der kører til Danmark bliver rengjort ved grænsen, hvor kontrollen nu er skærpet. Der hvor det halter, er ved de andre vaskehaller der støttes via EU, derfor er springet til Belgien jo kommet via Tyskland m.fl. Der er ikke kommet nogen reaktion fra EU-kommisionen, bortset fra nogle visionsløse ligegyldigheder. Bliver kontrollen ikke skærpet i resten af EU, er det kun et spørgsmål om tid før selv Tyskland står med problemet.

Der hvor risikoen er størst er ikke dyretransporterne, men derimod medbragte madpakker og andre uautoriserede fødevaretransporter.

Dyretransporter fra risikoområder til ASF-frie områder burde være forbudte, også når det er dyreparker. Det er betænkeligt at der kunne dukke 'tamme' vildsvin op i Himmerland, så nogle mennesker har en betændt moral.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten