Danmark udleder for meget ammoniak for tredje år i træk

For tredje år i træk overskrider Danmark sit loft for udledning af ammoniak, NH3. Det viser de nyeste tal fra Det Europæiske Miljøagentur, EEA.

Danmark har lov til at udlede 69 gigagram ammoniak – svarende til 69.000 ton – om året. Dykker man ned i rapporten fra EEA, overskred Danmark i 2010 loftet med 6 procent, i 2011 med 4 procent og med 3 procent i 2012.

Udledningen af NH3 kommer primært fra landbruget, der i de senere år har forsøgt at nedbringe udledningen. Dog skal man som almindelig borger som udgangspunkt ikke frygte overskridelsen synderligt, mener Anders Feilberg, der er lektor og ekspert i luftforurening ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet.

»Hvis man får omdannet ammoniakken fra dens gasform til en egentlig partikelform, så kan man tale om en sundhedsskadelig effekt. Ellers er den direkte påvirkning fra ammoniak meget svær at måle. Det er partikler, der er sundhedsskadelige, og den proces kan ammoniakken bidrage yderligere til,« siger han.

Afdampning fra gylletanke

De primære forureningskilder for ammoniakudledning er gylletanke, gyllespredning og lignende. Dertil kommer også en påvirkning fra svinebrug i sig selv. Men det er altså først, når ammoniakken kommer i kontakt med anden forurening, at den i sig selv bliver farlig. Dér vil den omdanne sig til partikelform, hvilket er skadeligt for mennesker.

»Men igen er der usikkerhed om det her. Vi har stadig behov for mere viden om, præcis hvordan partikler er skadelige for helbredet hos mennesker i den her sammenhæng. Den skadelige effekt varierer i sagens natur fra partikeltype til partikeltype og forskellige reaktioner,« fortæller Anders Feilberg fra Aarhus Universitet.

Landbruget udleder ammoniak i form af blandt andet gylle på markerne. Indtil videre overskrider Danmark for tredje år i træk den fastsatte grænse for ammoniak. Illustration: Wikipedia

Grænsen på de 69 gigagram er fastlagt af EU og har ligget fast siden et direktiv i 2001. Det er det europæiske National Emission Ceilings, som opstiller loftet for diverse sundhedsskadelige gasser og partikler.

Lovgivningen står dog først til at blive ændret i løbet af et par år, forudser Det Europæiske Miljøagentur. Det kræver nemlig først en række behandlinger hos EU-Kommissionen. Indtil da har Danmark stadig et stykke vej, før den tilladte grænse bliver nået.

Danmark har styr på NOx

Selvom det står skidt til med NH3, holder Danmark sig under loftet for udledning af kvælstofoxider, NOx. Og det har kongeriget gjort i både 2011 og 2012, viser EEA’s samlede opgørelse for de europæiske lande.

Overordnet set overskrider 11 medlemslande i EU grænserne for de farlige kvælstofoxider. Værst står det ifølge EEA til i Luxembourg, Østrig og Tyskland. Du kan selv finde hele EEA’s opgørelse ved at følge dette link.

Globalt set ser det også skidt ud for folkesundheden, når man kigger på påvirkningen fra luftforurening. WHO estimerede tirsdag, at syv millioner mennesker årligt dør på grund af beskidt luft, eksempelvis smog over storbyer.

Læs også: Hvert ottende dødsfald i verden skyldes forurening i luften

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og når vi nu er igang: Det omtalte EU direktiv "DIRECTIVE 2001/81/EC on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants" fastsætter alts ikke 'grænseværdier i gigagram' (det er rent sludder at skrive sådan), men 'udledningsgrænser i 1000 tons'. I det konkrete tilfælde: 69000 ammoniak (NH3) for Danmark.

Læs her og bliv lidt klogere: (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...)

Det kan aldrig skade...

 • 0
 • 0

Linket virker ikke :-(

Det jeg savner hidtil er koncentrationer, for det der skrives om er nationalt vedtagne grænser for reduktion. Det er uvist om det ønskede. umiddelbart er der sket kraftig reduktion(halvering over 3 år), hvad er vi på nu (2013-14). Hvilket niveau lå vi på i 1990? Koncentrationer! Ikke DJØF-mål. Et andet curiosum er Finland, hvorfor ligger deres ammoniaktal så højt? Har de mere gylle?

 • 0
 • 0

Vi prøver igen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...

Ifølge annex 1 ligger Finlands NH3-loft på 31000 tons. Ifølge oversigten udgør loftet for de 5 EU-lande med de største befolkninger 78% af den dengang samlede udledning. Blandt dem ligger Frankrig højst med 11.7 kg/indb., mens de 4 øvrige store lande svinger mellem 4.6 (UK) og 7.5 (Spanien). Danmark har lov til 12.3 kg og Finland 5.7 kg. Blandt kuriøsiteterne kan nævnes, at Luxembourg har lov til 12.9 kg og Irland ikke mindre end 24.7 kg. Jeg aner på stående fod intet om størrelsen af svinebruget i medlemslandene, men noget kunne tyde på, at forhandlerne for hhv. Frankrig, Danmark, Luxembourg og især Irland har skelet til, hvorledes det ser i deres respektive landbrugssektorer. Det er vel et eller andet sted meget naturligt.

 • 0
 • 0

Come on now: Det er ikke min fejl, men en fejl hos ing.dk, som du selv skriver. Et lille tip skal du dog have: Erstat de tre blå punktummer med et lighedstegn. Så kører det. Hos mig. Eller hvad med selv at google med Directive 2001/81/EC? Derved kommer du først til http://ec.europa.eu/environment/air/pollut... og så går du lidt ned i teksten, og klikker igen. Hvor svært kan det egentlig være?

 • 0
 • 0

Med et nyt faneblad til link(blåt), klistres det sorte af linket på efter. Så virker det, har ing DK et link filter?

Nå, men jeg læser at det er 30% reduktion i forhold til 1990 (kvælstof samlet). Det er opfyldt. Men jeg forstår ikke den med afhængigheden af mennesker? Spildevandsrensning? Er det landbrugsproduktion, er arealet med landbrugsjord og udbytteniveau et bedre mål. Men systemet er også lavet af kontorfolk. Det forklarer variationerne. De danske forhandlere har villet sammenlignes med de lande med forholdsvist mindre landbrugsareal, specielt hvis vi kun ser på det dyrkede areal.

Hvorfor hedder det mon DanMARK?

 • 0
 • 0

Ved udledning af ammoniak i forurenet luft dannes der kun partikler af vandopløselig ammoniumsulfat eller andre vandopløselige ammoniumsalte. Der er intet videnskabeligt eller logisk belæg for at vandopløselige partikler er helseskadelige, hvis stofferne ikke i sig selv er giftige. Det er noget helt andet med vanduopløselige støvpartikler og partikler i smog og røggas, der er helseskadelige i lave koncentrationer i indåndingsluften, fordi de aflejres i lungerne og kan trænge ind i kroppen. Vandopløselige partikler af f,eks. ugiftige ammonium salte er meget mindre skadelige, fordi de hurtigt opløses i lufvejene og i blodet. Det er helt uacceptabelt, at universitetsforskere ikke skelner mellem luftforurening med opløselige og uopløselige partikler .

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten